SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Balkan Women Coalition vol. II
Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu
(2020-1-EL01-KA204-078936)
POSLOVNI MODELI ZA SOCIJALNA
PREDUZENTICE I KAKO OSNOVATI SOCIJALNO
PREDUZEĆE
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ciljevi učenja
Po završetku ovog modula, trebali biste biti u mogućnosti da postignete sljedeće:
Objasniti šta je poslovni model
Objasniti razlike između poslovnih modela komercijalnih preduzeća i poslovnih modela
društvenih preduzeća
Objasniti primjere poslovnih modela koje su uspješno implementirali socijalni poduzetnici.
Znati kako osnovati socijalno preduzeće
Keywords: Business Model Social Entrepreneurship Business plan for SE
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Definicija
„Poslovni model opisuje obrazloženje kako organizacija stvara,
isporučuje i prikuplja vrijednost”Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) in Business Model Generation
• Poslovni model, koji se naziva i ekonomski model,
• odnosi se na ekonomsku strategiju koju usvaja kompanija kako bi povećala
svoje
• profit
• Koja je uloga poslovnog modela?
• Fokusirajte se na 3 bitne tačke: tržište ciljano od strane kompanije, proces
kreiranja vrijednosti i cijenu dodane vrijednosti
Šta je
poslovni
model?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Definicija
• Dizajn poslovnog modela socijalnog preduzeća:
• Kombinacija profita i svrhe u praksi
• Postizanje društvenog uticaja
• SP ima četvrtu komponentu u svom poslovnom modelu: “model društvenog
utjecaja” koji opisuje kako se stvara društveni utjecaj i pokreće sve poslovne
odluke
Šta je
poslovni
model za
SP?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Korporativni poslovni model naspram modela
socijalnog preduzeća
Source: https://dragonflycollective.com.au/social-enterprise-business-models-part-
one/
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kreiranje dvostruke vrijednosti – hibridni
spektar
Source: http://www.4lenses.org/Setypology/se_in_context
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Uloga vlade i ključnih nedržavnih aktera u socijalnom poduzetništvu
Source: Bozhikin, I. et al. (2019)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako možemo kategorizirati poslovni model za
socijalno preduzeće?
• Tipologija društvenih poslovnih modela koju je predložio
Wolfgang Grassl (2012)
• 9 vrsta društvenih poslovnih modela
• Kombinira tri važna faktora društvenog poslovnog modela:
misiju, vrstu integracije i ciljnu populaciju s tri
tradicionalne poslovne kategorije (poslovni, neprofitni i
hibridni)
• Bez obzira na vrstu poslovnog modela, socijalna
preduzeća se ističu svojom misijom, potrebom za
integracijom i ciljnom populacijom.
Vrste SP
poslovnih
modela
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
1. Model podrške preduzetnicima
 Socijalni preduzetnik „prodaje“ usluge poslovne podrške
direktno preduzetnicima i pomaže preduzetnicima da
izgrade i unaprijede svoje poslovanje
 Podrška može biti u obliku konsultantskih usluga, obuke,
mikrofinansiranja ili tehničke podrške
 Ti "kupci" zatim prodaju svoje proizvode i usluge na
otvorenom tržištu. Organizacije koje spadaju u ovu
kategoriju mogu uključivati organizacije za ekonomski razvoj,
organizacije za razvoj poslovanja i mikrofinansijere
 Glavni izvor prihoda: prodaja poslovnih usluga
http://www.4lenses.org/Setypology/se_in_context
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
2. Tržišni posrednički model
 Socijalno preduzeće obično pomaže svojim klijentima -
drugim preduzetnicima - pojedincima, malim proizvođačima
ili zadrugama, olakšavajući im pristup tržištima pružanjem
ciljanih usluga
 Npr.: Marketinške aktivnosti, razvoj proizvoda, finansijski
zajmovi i još mnogo toga, čime se dodaje vrijednost
proizvodima kupaca
 Na primjer, organizacija koja pomaže malim
poljoprivrednicima kroz marketing i prodaje im usjeve
spadala bi u ovu kategoriju.
 Glavni izvor prihoda: prodaja usluga korisniku
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
3. Model zapošljavanja
 Socijalno preduzeće pruža mogućnosti za rad i obuku u cilju
sticanja vještina svojih klijenata – korisnika
 Korisnici - obično su osobe koje imaju barijere u
pronalaženju posla (beskućnici, osobe sa invaliditetom, itd.)
 Na ovaj način model omogućava ostvarivanje prihoda od
zaposlenih, koji plaćaju troškove socijalnog preduzetnika,
koji prihod može iskoristiti za pružanje usluga onima kojima
je to potrebno. Ovaj model usvajaju mnoge omladinske
organizacije i organizacije za osobe sa invaliditetom
 Izvor prihoda: prodaja na slobodnom tržištu
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
4. Model naknade za uslugu
 Jedan od najčešće usvojenih SP poslovnih modela
 SP kreira socijalne usluge koje nudi na tržištu. Na taj način
svoje socijalne usluge prodaje direktno klijentu korisniku,
pojedincu ili grupi osoba, ili trećoj strani
 Na ovaj način socijalno preduzeće ostvaruje prihod od
prodaje usluga korisnicima i samofinansira se. Osim toga,
neto prihod se može koristiti za subvencioniranje drugih
socijalnih programa kojima je potrebna finansijska sredstva
 Mnoge bolnice, škole, muzeji, komunalna preduzeća koriste
model naknade za uslugu u većoj ili manjoj mjeri.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
5. Model klijenata sa niskim prihodima
 Je varijacija modela naknade za uslugu
 Naglasak ovog modela je obezbjeđivanje pristupa siromašnim
klijentima i klijentima sa niskim primanjima proizvodima i
uslugama pri čemu cijena, distribucija, karakteristike proizvoda
itd. onemogućuju pristup ovom tržištu
 Primjeri proizvoda i usluga mogu uključivati: zdravstvenu njegu
(cijepljenja, lijekovi na recept, operacije oka) i proizvode za
zdravlje i higijenu (jodirana sol, sapun, naočale, pomagala za
naušnice, higijenski ulošci), komunalne usluge (struja, biomasa i
voda), itd. za koje plaćaju
 Glavni izvor prihoda: Prodaja korisnika usluga po nižim cijenama.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
6. Kooperativni model
 Jedna od najpriznatijih kategorija SP
 Socijalno preduzeće pruža kolektivne usluge zadrugama, stvarajući
im beneficije
 Usluge koje primaju klijenti korisnici - u vezi sa tržišnim
informacijama ili mekim uslugama kao što su pregovaranje,
postizanje ušteda od otkupa, omogućavanje pristupa vanjskim
tržištima za robu i usluge koje proizvode članovi zadruge
 Članovi zadruga takođe ostvaruju prihode, zapošljavaju ili stvaraju
usluge
 Ovaj model je doživio snažan razvoj posljednjih godina razvojem
takozvane platformske ekonomije
 Glavni izvori prihoda: prodaja usluga zadrugama - korisnicima i
članarina
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
7. Model povezivanja tržišta
 SP olakšava predstavljanje ciljnih grupa na tržištima, na
primjer pružanjem obuke ili garancijama za kredite
 Model je sličan modelu posrednika, ali društveno
preduzeće ne nudi/prodaje proizvode i usluge svojim
klijentima umjesto toga
 SP djeluje kao broker
 Mnoga trgovinska udruženja usvajaju model tržišta veza.
 Glavni izvori prihoda: prodaja usluga, % transakcija i
članarina.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
8. Model subvencioniranja usluga
 SP finansira socijalne programe (kupci-korisnici) prodajom proizvoda ili usluga
na tržištu
 Glavna karakteristika ovog društvenog poslovnog modela - prodaja proizvoda
ili usluga na stranim tržištima i korištenje ostvarenog prihoda za finansiranje
svojih socijalnih programa
 Subvencioniranje usluga je jedan od najčešćih SP modela,
 Model se uglavnom koristi kao mehanizam finansiranja. Na primjer,
advokatska firma može iskoristiti prihod ostvaren od redovne advokatske
prakse firme za finansiranje socijalnog programa koji pruža besplatne pravne
usluge onima kojima je potrebna. Firma može izvoditi program iz svojih
vlastitih ureda i može sama pružati besplatne pravne usluge
 Glavni izvor prihoda je prodaja proizvoda na otvorenom tržištu
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
9. Model organizacijske podrške
 Ova vrsta SP, poput organizacije za subvencioniranje usluga,
prodaje proizvode ili usluge na tržištu, a zatim koristi dio
prihoda za financiranje organizacije socijalnih usluga koja
pruža direktne usluge vlastitim korisnicima
 Ovaj model je obično eksterni: poslovne aktivnosti su
odvojene od socijalnog programa
 Ovaj model SP kreiran je kao mehanizam finansiranja
organizacije i često je strukturiran kao pomoćni biznis /
podružnica (neprofitna ili neprofitna organizacija) u
vlasništvu neprofitne matične organizacije
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kompleksni model
 Kompleksni model socijalnog preduzeća kombinuje dva
ili više operativnih modela
 Kompleksni modeli su fleksibilni
 Modeli se kombinuju kako bi se postigli željeni učinak i
ciljevi prihoda
 Operativni modeli se često kombinuju kao dio prirodne
diversifikacije i strategije rasta kako socijalno preduzeće
sazrijeva.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Mješoviti model
 Svaka jedinica unutar mješovitog modela može biti
povezana s ciljnom populacijom, društvenim sektorom,
misijom, tržištima ili ključnim kompetencijama i funkcionirati
u različitim sektorima
 Muzej, na primjer, pored edukativnih umjetničkih izložbi,
može imati i profitno poslovanje s katalogom i visoko
subvencionirano istraživanje i nabavku.
 Kao i sva socijalna preduzeća, mešoviti modeli dolaze u
različitim oblicima u zavisnosti od starosti organizacije,
sektora, društvenih i finansijskih ciljeva i mogućnosti.
Dijagram predstavlja složenost, a ne usklađenost
organizacione forme.
 Mješoviti modeli su često proizvod zrelosti organizacije i
iskustva društvenih poduzeća
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
• Omogućava da poslovni model
bude jednostavan, relevantan i
intuitivno razumljiv, a da pritom
ne pojednostavljuje složenost
načina na koji preduzeća
funkcionišu (Osterwalder &
Pigneur, 2010, str. 15).
PARTNERS DELIVERY CUSTUMER SEGMENTS
MACRO ECONOMIC
ENVIRONMENT
Who helps you to
deliver your activities?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………
What activities do you
do? What
resources do you own?
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
What difference are
you making?
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
How do you work with
people who buy your
product/service? Who
are the people that
benefit?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
What are the economi, social
and technological changes
taking place that affect your
market now and in the
future?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
FINANCE
SURPLUS
Where do you intend
to reinvest this?
…………………………………
…………………………………
REVENUE
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
COST OF DELIVERY
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
THE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS
IMPLEMENTATION
SOCIAL VALUE
PROPOSITION
SALES MARKETING
What is your sales and marketing plan?
How do you reach your
customers?......................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.....................................
MARKET
What social impact
measures do you
mean?
................................
................................
................................
................................
................................
...................
COMPETITORS
Who else plays in your space?
Why are you different
…………………………………………………………………………………………
…................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...
Who helps you to What activities do you What difference are How do you work with What are the social, economic
PARTNERS DELIVERY CUSTUMER SEGMENTS
MACRO ECONOMIC
ENVIRONMENT
Who helps you to
deliver your activities?
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………
What activities do you
do? What
resources do you own?
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
What difference are
you making?
…………………………………
………………………………..
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
How do you work with
people who buy your
product/service? Who
are the people that
benefit?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
What are the economi, social
and technological changes
taking place that affect your
market now and in the
future?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
FINANCE
SURPLUS
Where do you intend
to reinvest this?
…………………………………
…………………………………
REVENUE
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
COST OF DELIVERY
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
THE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS
IMPLEMENTATION
SOCIAL VALUE
PROPOSITION
SALES MARKETING
What is your sales and marketing plan?
How do you reach your
customers?......................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.....................................
MARKET
What social impact
measures do you
mean?
................................
................................
................................
................................
................................
...................
COMPETITORS
Who else plays in your space?
Why are you different
…………………………………………………………………………………………
…................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...
Who helps you to What activities do you What difference are How do you work with What are the social, economic
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako osnovati socijalno preduzeće?
• Socijalna preduzeća svugdje u svijetu imaju 2 glavne karakteristike:
1. Primat društvene svrhe
2. Trgovačka djelatnost
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Faze u osnivanju socijalnog preduzeća
1. SANJANJE
Izgradnja svijesti o socijalnom
preduzeću kroz radionice, web
stranice i seminare.
Motivacija
Self Assessment
Ideja Generation
Formiranje ideja
2. ISTRAŽIVANJE
Istraživanje tržišta društvenih
preduzeća, testiranje izvodljivosti,
razvoj biznis plana i početak
prikupljanja kapitala za lansiranje.
Izvodljivost
Poslovno planiranje
Pilot
3. START-UP
Revidirati poslovni plan, izgraditi
kapacitete preduzeća i
upravljanja, krećući se ka
stabilnosti i uspjehu na početnom
tržištu.
Pokreni
Preživljavanje
Profitabilnost
4. RAST
Širenje na nova tržišta ili novi
proizvodi, dodatna oprema,
potrebne mogućnosti.
Plan rasta/razmjera
Implementirajte rast/razmjer
“Ako se ne pripremite, spremate se na neuspjeh.”
Benjamin Franklin
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako napisati poslovni plan za socijalno preduzeće?
Poslovno planiranje će pomoći svakom socijalnom preduzeću (Sp) ili preduzeću za društvene svrhe da:
• Privuće investicije
• Identifikuje rizike
• Mjeri društvene ili ekološke ishode
• Pokaže da koristite poslovni pristup
• Predstavi menadžerski tim
• Gradi saveze
• Provjeri razmišljanje
• Utvrdi izvodljivost
U poslovnom planu morate jasno artikulisati:
• 1. Misija vašeg socijalnog preduzeća
• 2. Nacrt konkretnih akcija za postizanje vaših ciljeva i zadataka
• 3. Uspostaviti ciljeve za planiranje, mjerenje i poboljšanje učinka
• 4. Projektujte potrebne resurse, troškove i prihode vašeg programa
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Radni poslovni plan za socijalno preduzeće
1. Rezime
2. Misija, vizija i vrijednosti
3. Poslovna ponuda – problem i prilika
4. Vaše rješenje – 4.1. Korisnici ili kupci 4.2. Proizvodi i usluge
5. Tržišna prilika
6. Pravni i regulatorni okviri
7. Operativni menadžment
8. etički izbori
9. Društveni uticaj
10. Tim
11. Finansije
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Savjeti za uspješan start-up
• Pobrinite se da imate pravu osobu na čelu
• Izgradite pravi tim
• Vjerovatno ćete voditi posao s ograničenim resursima
• Stvari se mijenjaju tako da ćete morati provoditi redovne preglede.
• Birokratiju treba svesti na minimum, a dobra timska komunikacija je neophodna
• Izgradite povjerenje sa svim članovima osoblja, a ne samo sa menadžmentom
• Ne skidajte pogled s lopte što se tržišta tiče
• Marketing nikada ne prestaje
• Imajte strpljenja
Kreativnost,
održivost,
Odanost

More Related Content

Similar to Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt

Razvoj poslovne ideje drugi dan
Razvoj poslovne ideje drugi danRazvoj poslovne ideje drugi dan
Razvoj poslovne ideje drugi danElvis Pivic
 
Izvjesce o korporativnoj odrzivosti za 2010
Izvjesce o korporativnoj odrzivosti za 2010Izvjesce o korporativnoj odrzivosti za 2010
Izvjesce o korporativnoj odrzivosti za 2010Ciklopea
 
Circular Creatives: Module 3 - Croatian.ptx
Circular Creatives: Module 3 - Croatian.ptxCircular Creatives: Module 3 - Croatian.ptx
Circular Creatives: Module 3 - Croatian.ptxAine42
 
Business competitiveness increase in Small and Medium Enterprise (SME) segmen...
Business competitiveness increase in Small and Medium Enterprise (SME) segmen...Business competitiveness increase in Small and Medium Enterprise (SME) segmen...
Business competitiveness increase in Small and Medium Enterprise (SME) segmen...Andro Bunić
 
Marketing, Faculty of Management, Lecture Part 1
Marketing, Faculty of Management, Lecture Part 1Marketing, Faculty of Management, Lecture Part 1
Marketing, Faculty of Management, Lecture Part 1Luka B. Uskoković
 
Civilno društvo i socijalno poduzetništvo 2014
Civilno društvo i socijalno poduzetništvo 2014Civilno društvo i socijalno poduzetništvo 2014
Civilno društvo i socijalno poduzetništvo 2014private practice
 
dip. ing. Josip Mihovilović i Gradonačelnik Grada Rovinja dr. sc. Marko Palia...
dip. ing. Josip Mihovilović i Gradonačelnik Grada Rovinja dr. sc. Marko Palia...dip. ing. Josip Mihovilović i Gradonačelnik Grada Rovinja dr. sc. Marko Palia...
dip. ing. Josip Mihovilović i Gradonačelnik Grada Rovinja dr. sc. Marko Palia...Josip Mihovilovic
 
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2Luka B. Uskoković
 
Marketing plan - Eko proizvoda
Marketing plan - Eko proizvodaMarketing plan - Eko proizvoda
Marketing plan - Eko proizvodaEko produkt
 
Alternativni izvori financiranja
Alternativni izvori financiranjaAlternativni izvori financiranja
Alternativni izvori financiranjaCivilno društvo
 
Circular Creatives: Module 6 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 6 - Croatian.pptxCircular Creatives: Module 6 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 6 - Croatian.pptxAine42
 
Socijalno preduzetništvo u BiH i regiji, Anita Šimundža
Socijalno preduzetništvo u BiH i regiji, Anita ŠimundžaSocijalno preduzetništvo u BiH i regiji, Anita Šimundža
Socijalno preduzetništvo u BiH i regiji, Anita ŠimundžaNahlinaPoslovnaZajednica
 
Zavrsni rad -_poslovanje_obiteljskog_poduzeca
Zavrsni rad -_poslovanje_obiteljskog_poduzecaZavrsni rad -_poslovanje_obiteljskog_poduzeca
Zavrsni rad -_poslovanje_obiteljskog_poduzecaJasmina Matic
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataEkonomski portal
 
SMEPASS Prezenzacija (HR)
SMEPASS Prezenzacija (HR)SMEPASS Prezenzacija (HR)
SMEPASS Prezenzacija (HR)smepass2
 
Model univerzalne izvrsnosti - MUI
Model univerzalne izvrsnosti - MUIModel univerzalne izvrsnosti - MUI
Model univerzalne izvrsnosti - MUImgrkovic
 
MiniCRM - Profesionalno upravljanje odnosima s klijentima
MiniCRM - Profesionalno upravljanje odnosima s klijentimaMiniCRM - Profesionalno upravljanje odnosima s klijentima
MiniCRM - Profesionalno upravljanje odnosima s klijentimaHrvatski Telekom
 
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxCircular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxAine42
 

Similar to Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt (20)

Razvoj poslovne ideje drugi dan
Razvoj poslovne ideje drugi danRazvoj poslovne ideje drugi dan
Razvoj poslovne ideje drugi dan
 
Izvjesce o korporativnoj odrzivosti za 2010
Izvjesce o korporativnoj odrzivosti za 2010Izvjesce o korporativnoj odrzivosti za 2010
Izvjesce o korporativnoj odrzivosti za 2010
 
Circular Creatives: Module 3 - Croatian.ptx
Circular Creatives: Module 3 - Croatian.ptxCircular Creatives: Module 3 - Croatian.ptx
Circular Creatives: Module 3 - Croatian.ptx
 
Business competitiveness increase in Small and Medium Enterprise (SME) segmen...
Business competitiveness increase in Small and Medium Enterprise (SME) segmen...Business competitiveness increase in Small and Medium Enterprise (SME) segmen...
Business competitiveness increase in Small and Medium Enterprise (SME) segmen...
 
Marketing, Faculty of Management, Lecture Part 1
Marketing, Faculty of Management, Lecture Part 1Marketing, Faculty of Management, Lecture Part 1
Marketing, Faculty of Management, Lecture Part 1
 
Civilno društvo i socijalno poduzetništvo 2014
Civilno društvo i socijalno poduzetništvo 2014Civilno društvo i socijalno poduzetništvo 2014
Civilno društvo i socijalno poduzetništvo 2014
 
dip. ing. Josip Mihovilović i Gradonačelnik Grada Rovinja dr. sc. Marko Palia...
dip. ing. Josip Mihovilović i Gradonačelnik Grada Rovinja dr. sc. Marko Palia...dip. ing. Josip Mihovilović i Gradonačelnik Grada Rovinja dr. sc. Marko Palia...
dip. ing. Josip Mihovilović i Gradonačelnik Grada Rovinja dr. sc. Marko Palia...
 
Module 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
 
Modul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptx
 
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
Marketing - October 2016 - FAM - Part 2
 
Marketing plan - Eko proizvoda
Marketing plan - Eko proizvodaMarketing plan - Eko proizvoda
Marketing plan - Eko proizvoda
 
Alternativni izvori financiranja
Alternativni izvori financiranjaAlternativni izvori financiranja
Alternativni izvori financiranja
 
Circular Creatives: Module 6 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 6 - Croatian.pptxCircular Creatives: Module 6 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 6 - Croatian.pptx
 
Socijalno preduzetništvo u BiH i regiji, Anita Šimundža
Socijalno preduzetništvo u BiH i regiji, Anita ŠimundžaSocijalno preduzetništvo u BiH i regiji, Anita Šimundža
Socijalno preduzetništvo u BiH i regiji, Anita Šimundža
 
Zavrsni rad -_poslovanje_obiteljskog_poduzeca
Zavrsni rad -_poslovanje_obiteljskog_poduzecaZavrsni rad -_poslovanje_obiteljskog_poduzeca
Zavrsni rad -_poslovanje_obiteljskog_poduzeca
 
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekataMogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
Mogućnosti (su)financiranja poduzetničkih projekata
 
SMEPASS Prezenzacija (HR)
SMEPASS Prezenzacija (HR)SMEPASS Prezenzacija (HR)
SMEPASS Prezenzacija (HR)
 
Model univerzalne izvrsnosti - MUI
Model univerzalne izvrsnosti - MUIModel univerzalne izvrsnosti - MUI
Model univerzalne izvrsnosti - MUI
 
MiniCRM - Profesionalno upravljanje odnosima s klijentima
MiniCRM - Profesionalno upravljanje odnosima s klijentimaMiniCRM - Profesionalno upravljanje odnosima s klijentima
MiniCRM - Profesionalno upravljanje odnosima s klijentima
 
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptxCircular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
Circular Creatives: Module 4 - Croatian.pptx
 

More from AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
 
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxAthanasiaIoannidou
 
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxAthanasiaIoannidou
 
B-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxAthanasiaIoannidou
 
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxAthanasiaIoannidou
 
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptxB-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptxAthanasiaIoannidou
 

More from AthanasiaIoannidou (20)

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
 
Module 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
 
Module2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptx
 
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
 
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
 
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
 
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
 
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
 
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
 
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
 
BWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.ppt
 
B-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
 
KAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
 
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
 
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptxB-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
 
B-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptxB-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptx
 
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
 
BWCoII_Модул 3.ppt
BWCoII_Модул 3.pptBWCoII_Модул 3.ppt
BWCoII_Модул 3.ppt
 

Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt

 • 1. Balkan Women Coalition vol. II Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu (2020-1-EL01-KA204-078936) POSLOVNI MODELI ZA SOCIJALNA PREDUZENTICE I KAKO OSNOVATI SOCIJALNO PREDUZEĆE
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Ciljevi učenja Po završetku ovog modula, trebali biste biti u mogućnosti da postignete sljedeće: Objasniti šta je poslovni model Objasniti razlike između poslovnih modela komercijalnih preduzeća i poslovnih modela društvenih preduzeća Objasniti primjere poslovnih modela koje su uspješno implementirali socijalni poduzetnici. Znati kako osnovati socijalno preduzeće Keywords: Business Model Social Entrepreneurship Business plan for SE
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Definicija „Poslovni model opisuje obrazloženje kako organizacija stvara, isporučuje i prikuplja vrijednost”Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) in Business Model Generation • Poslovni model, koji se naziva i ekonomski model, • odnosi se na ekonomsku strategiju koju usvaja kompanija kako bi povećala svoje • profit • Koja je uloga poslovnog modela? • Fokusirajte se na 3 bitne tačke: tržište ciljano od strane kompanije, proces kreiranja vrijednosti i cijenu dodane vrijednosti Šta je poslovni model?
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Definicija • Dizajn poslovnog modela socijalnog preduzeća: • Kombinacija profita i svrhe u praksi • Postizanje društvenog uticaja • SP ima četvrtu komponentu u svom poslovnom modelu: “model društvenog utjecaja” koji opisuje kako se stvara društveni utjecaj i pokreće sve poslovne odluke Šta je poslovni model za SP?
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Korporativni poslovni model naspram modela socijalnog preduzeća Source: https://dragonflycollective.com.au/social-enterprise-business-models-part- one/
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kreiranje dvostruke vrijednosti – hibridni spektar Source: http://www.4lenses.org/Setypology/se_in_context
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Uloga vlade i ključnih nedržavnih aktera u socijalnom poduzetništvu Source: Bozhikin, I. et al. (2019)
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako možemo kategorizirati poslovni model za socijalno preduzeće? • Tipologija društvenih poslovnih modela koju je predložio Wolfgang Grassl (2012) • 9 vrsta društvenih poslovnih modela • Kombinira tri važna faktora društvenog poslovnog modela: misiju, vrstu integracije i ciljnu populaciju s tri tradicionalne poslovne kategorije (poslovni, neprofitni i hibridni) • Bez obzira na vrstu poslovnog modela, socijalna preduzeća se ističu svojom misijom, potrebom za integracijom i ciljnom populacijom. Vrste SP poslovnih modela
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 1. Model podrške preduzetnicima  Socijalni preduzetnik „prodaje“ usluge poslovne podrške direktno preduzetnicima i pomaže preduzetnicima da izgrade i unaprijede svoje poslovanje  Podrška može biti u obliku konsultantskih usluga, obuke, mikrofinansiranja ili tehničke podrške  Ti "kupci" zatim prodaju svoje proizvode i usluge na otvorenom tržištu. Organizacije koje spadaju u ovu kategoriju mogu uključivati organizacije za ekonomski razvoj, organizacije za razvoj poslovanja i mikrofinansijere  Glavni izvor prihoda: prodaja poslovnih usluga http://www.4lenses.org/Setypology/se_in_context
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2. Tržišni posrednički model  Socijalno preduzeće obično pomaže svojim klijentima - drugim preduzetnicima - pojedincima, malim proizvođačima ili zadrugama, olakšavajući im pristup tržištima pružanjem ciljanih usluga  Npr.: Marketinške aktivnosti, razvoj proizvoda, finansijski zajmovi i još mnogo toga, čime se dodaje vrijednost proizvodima kupaca  Na primjer, organizacija koja pomaže malim poljoprivrednicima kroz marketing i prodaje im usjeve spadala bi u ovu kategoriju.  Glavni izvor prihoda: prodaja usluga korisniku
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 3. Model zapošljavanja  Socijalno preduzeće pruža mogućnosti za rad i obuku u cilju sticanja vještina svojih klijenata – korisnika  Korisnici - obično su osobe koje imaju barijere u pronalaženju posla (beskućnici, osobe sa invaliditetom, itd.)  Na ovaj način model omogućava ostvarivanje prihoda od zaposlenih, koji plaćaju troškove socijalnog preduzetnika, koji prihod može iskoristiti za pružanje usluga onima kojima je to potrebno. Ovaj model usvajaju mnoge omladinske organizacije i organizacije za osobe sa invaliditetom  Izvor prihoda: prodaja na slobodnom tržištu
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 4. Model naknade za uslugu  Jedan od najčešće usvojenih SP poslovnih modela  SP kreira socijalne usluge koje nudi na tržištu. Na taj način svoje socijalne usluge prodaje direktno klijentu korisniku, pojedincu ili grupi osoba, ili trećoj strani  Na ovaj način socijalno preduzeće ostvaruje prihod od prodaje usluga korisnicima i samofinansira se. Osim toga, neto prihod se može koristiti za subvencioniranje drugih socijalnih programa kojima je potrebna finansijska sredstva  Mnoge bolnice, škole, muzeji, komunalna preduzeća koriste model naknade za uslugu u većoj ili manjoj mjeri.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 5. Model klijenata sa niskim prihodima  Je varijacija modela naknade za uslugu  Naglasak ovog modela je obezbjeđivanje pristupa siromašnim klijentima i klijentima sa niskim primanjima proizvodima i uslugama pri čemu cijena, distribucija, karakteristike proizvoda itd. onemogućuju pristup ovom tržištu  Primjeri proizvoda i usluga mogu uključivati: zdravstvenu njegu (cijepljenja, lijekovi na recept, operacije oka) i proizvode za zdravlje i higijenu (jodirana sol, sapun, naočale, pomagala za naušnice, higijenski ulošci), komunalne usluge (struja, biomasa i voda), itd. za koje plaćaju  Glavni izvor prihoda: Prodaja korisnika usluga po nižim cijenama.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 6. Kooperativni model  Jedna od najpriznatijih kategorija SP  Socijalno preduzeće pruža kolektivne usluge zadrugama, stvarajući im beneficije  Usluge koje primaju klijenti korisnici - u vezi sa tržišnim informacijama ili mekim uslugama kao što su pregovaranje, postizanje ušteda od otkupa, omogućavanje pristupa vanjskim tržištima za robu i usluge koje proizvode članovi zadruge  Članovi zadruga takođe ostvaruju prihode, zapošljavaju ili stvaraju usluge  Ovaj model je doživio snažan razvoj posljednjih godina razvojem takozvane platformske ekonomije  Glavni izvori prihoda: prodaja usluga zadrugama - korisnicima i članarina
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 7. Model povezivanja tržišta  SP olakšava predstavljanje ciljnih grupa na tržištima, na primjer pružanjem obuke ili garancijama za kredite  Model je sličan modelu posrednika, ali društveno preduzeće ne nudi/prodaje proizvode i usluge svojim klijentima umjesto toga  SP djeluje kao broker  Mnoga trgovinska udruženja usvajaju model tržišta veza.  Glavni izvori prihoda: prodaja usluga, % transakcija i članarina.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 8. Model subvencioniranja usluga  SP finansira socijalne programe (kupci-korisnici) prodajom proizvoda ili usluga na tržištu  Glavna karakteristika ovog društvenog poslovnog modela - prodaja proizvoda ili usluga na stranim tržištima i korištenje ostvarenog prihoda za finansiranje svojih socijalnih programa  Subvencioniranje usluga je jedan od najčešćih SP modela,  Model se uglavnom koristi kao mehanizam finansiranja. Na primjer, advokatska firma može iskoristiti prihod ostvaren od redovne advokatske prakse firme za finansiranje socijalnog programa koji pruža besplatne pravne usluge onima kojima je potrebna. Firma može izvoditi program iz svojih vlastitih ureda i može sama pružati besplatne pravne usluge  Glavni izvor prihoda je prodaja proizvoda na otvorenom tržištu
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 9. Model organizacijske podrške  Ova vrsta SP, poput organizacije za subvencioniranje usluga, prodaje proizvode ili usluge na tržištu, a zatim koristi dio prihoda za financiranje organizacije socijalnih usluga koja pruža direktne usluge vlastitim korisnicima  Ovaj model je obično eksterni: poslovne aktivnosti su odvojene od socijalnog programa  Ovaj model SP kreiran je kao mehanizam finansiranja organizacije i često je strukturiran kao pomoćni biznis / podružnica (neprofitna ili neprofitna organizacija) u vlasništvu neprofitne matične organizacije
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kompleksni model  Kompleksni model socijalnog preduzeća kombinuje dva ili više operativnih modela  Kompleksni modeli su fleksibilni  Modeli se kombinuju kako bi se postigli željeni učinak i ciljevi prihoda  Operativni modeli se često kombinuju kao dio prirodne diversifikacije i strategije rasta kako socijalno preduzeće sazrijeva.
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Mješoviti model  Svaka jedinica unutar mješovitog modela može biti povezana s ciljnom populacijom, društvenim sektorom, misijom, tržištima ili ključnim kompetencijama i funkcionirati u različitim sektorima  Muzej, na primjer, pored edukativnih umjetničkih izložbi, može imati i profitno poslovanje s katalogom i visoko subvencionirano istraživanje i nabavku.  Kao i sva socijalna preduzeća, mešoviti modeli dolaze u različitim oblicima u zavisnosti od starosti organizacije, sektora, društvenih i finansijskih ciljeva i mogućnosti. Dijagram predstavlja složenost, a ne usklađenost organizacione forme.  Mješoviti modeli su često proizvod zrelosti organizacije i iskustva društvenih poduzeća
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. • Omogućava da poslovni model bude jednostavan, relevantan i intuitivno razumljiv, a da pritom ne pojednostavljuje složenost načina na koji preduzeća funkcionišu (Osterwalder & Pigneur, 2010, str. 15). PARTNERS DELIVERY CUSTUMER SEGMENTS MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT Who helps you to deliver your activities? …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………… What activities do you do? What resources do you own? .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... What difference are you making? ………………………………… ……………………………….. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… How do you work with people who buy your product/service? Who are the people that benefit? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… What are the economi, social and technological changes taking place that affect your market now and in the future? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… FINANCE SURPLUS Where do you intend to reinvest this? ………………………………… ………………………………… REVENUE ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… COST OF DELIVERY …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… THE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS IMPLEMENTATION SOCIAL VALUE PROPOSITION SALES MARKETING What is your sales and marketing plan? How do you reach your customers?...................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ..................................... MARKET What social impact measures do you mean? ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... COMPETITORS Who else plays in your space? Why are you different ………………………………………………………………………………………… …................................................................................ ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ... Who helps you to What activities do you What difference are How do you work with What are the social, economic PARTNERS DELIVERY CUSTUMER SEGMENTS MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT Who helps you to deliver your activities? …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………… What activities do you do? What resources do you own? .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... What difference are you making? ………………………………… ……………………………….. ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… How do you work with people who buy your product/service? Who are the people that benefit? ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… What are the economi, social and technological changes taking place that affect your market now and in the future? ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… FINANCE SURPLUS Where do you intend to reinvest this? ………………………………… ………………………………… REVENUE ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… COST OF DELIVERY …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… THE SOCIAL BUSINESS MODEL CANVAS IMPLEMENTATION SOCIAL VALUE PROPOSITION SALES MARKETING What is your sales and marketing plan? How do you reach your customers?...................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ..................................... MARKET What social impact measures do you mean? ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... COMPETITORS Who else plays in your space? Why are you different ………………………………………………………………………………………… …................................................................................ ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ... Who helps you to What activities do you What difference are How do you work with What are the social, economic
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako osnovati socijalno preduzeće? • Socijalna preduzeća svugdje u svijetu imaju 2 glavne karakteristike: 1. Primat društvene svrhe 2. Trgovačka djelatnost
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Faze u osnivanju socijalnog preduzeća 1. SANJANJE Izgradnja svijesti o socijalnom preduzeću kroz radionice, web stranice i seminare. Motivacija Self Assessment Ideja Generation Formiranje ideja 2. ISTRAŽIVANJE Istraživanje tržišta društvenih preduzeća, testiranje izvodljivosti, razvoj biznis plana i početak prikupljanja kapitala za lansiranje. Izvodljivost Poslovno planiranje Pilot 3. START-UP Revidirati poslovni plan, izgraditi kapacitete preduzeća i upravljanja, krećući se ka stabilnosti i uspjehu na početnom tržištu. Pokreni Preživljavanje Profitabilnost 4. RAST Širenje na nova tržišta ili novi proizvodi, dodatna oprema, potrebne mogućnosti. Plan rasta/razmjera Implementirajte rast/razmjer “Ako se ne pripremite, spremate se na neuspjeh.” Benjamin Franklin
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako napisati poslovni plan za socijalno preduzeće? Poslovno planiranje će pomoći svakom socijalnom preduzeću (Sp) ili preduzeću za društvene svrhe da: • Privuće investicije • Identifikuje rizike • Mjeri društvene ili ekološke ishode • Pokaže da koristite poslovni pristup • Predstavi menadžerski tim • Gradi saveze • Provjeri razmišljanje • Utvrdi izvodljivost U poslovnom planu morate jasno artikulisati: • 1. Misija vašeg socijalnog preduzeća • 2. Nacrt konkretnih akcija za postizanje vaših ciljeva i zadataka • 3. Uspostaviti ciljeve za planiranje, mjerenje i poboljšanje učinka • 4. Projektujte potrebne resurse, troškove i prihode vašeg programa
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Radni poslovni plan za socijalno preduzeće 1. Rezime 2. Misija, vizija i vrijednosti 3. Poslovna ponuda – problem i prilika 4. Vaše rješenje – 4.1. Korisnici ili kupci 4.2. Proizvodi i usluge 5. Tržišna prilika 6. Pravni i regulatorni okviri 7. Operativni menadžment 8. etički izbori 9. Društveni uticaj 10. Tim 11. Finansije
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Savjeti za uspješan start-up • Pobrinite se da imate pravu osobu na čelu • Izgradite pravi tim • Vjerovatno ćete voditi posao s ograničenim resursima • Stvari se mijenjaju tako da ćete morati provoditi redovne preglede. • Birokratiju treba svesti na minimum, a dobra timska komunikacija je neophodna • Izgradite povjerenje sa svim članovima osoblja, a ne samo sa menadžmentom • Ne skidajte pogled s lopte što se tržišta tiče • Marketing nikada ne prestaje • Imajte strpljenja Kreativnost, održivost, Odanost