SlideShare a Scribd company logo
Balkan Kadın Koalisyonu II
- Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up
Güçlendirici
(2020-1-EL01-KA204-078936)
Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması
• Terimler
• Tanımlar
• İçerik
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması
SOSYAL SORUN
• sosyal problemler/sorunlar/zorluklar/riskler
• Sosyal sorun, çok sayıda insan için olumsuz sonuçları olan ve genel
olarak ele alınması gereken bir durum veya davranış olarak kabul
edilen herhangi bir durum veya davranıştır.
Grup halinde çalışma: Sizce şu anda ulusunuzun karşı karşıya olduğu en
önemli sosyal sorun nedir?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması
 SOSYAL ETKİ
 SOSYAL SORUN
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması
• - SOSYAL SORUN
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal sorunlara kuramsal bakış
 Aşama 1: Ortaya Çıkış ve Hak Taleplerinde Bulunma
Bir sosyal sorun, sosyal bir varlık (bir sosyal değişim grubu, haber medyası veya etkili politikacılar gibi) istenmeyen ve
çözüme ihtiyaç duyduğunu düşündüğü bir duruma veya davranışa dikkat çekmeye başladığında ortaya çıkar. Bu sürecin
bir parçası olarak, kamuoyunun soruna, sorunun nedenlerine ve olası çözümlere ilişkin algılarını etkilemeye çalışır.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal sorunlara kuramsal bakış
• Aşama 2: Meşruluk
Bir sosyal grup bir durumu veya davranışı sosyal bir soruna dönüştürmeyi başardığında, genellikle hükümeti (yerel,
eyalet ve/veya federal) sorunu ele almak için bazı eylemlerde bulunmaya (harcama ve politika oluşturma) ikna etmeye
çalışır. Grup, hükümeti iddialarının meşruluğu konusunda ikna etmeyi başardığı ölçüde, hükümetin harekete geçme
olasılığı da o kadar artar.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal sorunlara kuramsal bakış
• Aşama 3: Yenilenen Hak Talepleri
Hükümet müdahalesi gerçekleşse bile, sosyal değişim grupları genellikle eylemin sosyal sorunu
başarılı bir şekilde ele almak için hedef veya kapsam açısından çok sınırlı olduğu sonucuna varır. Bu
sonuca varırlarsa, genellikle taleplerini yeniden gündeme getirmeye karar verirler.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal sorunlara kuramsal bakış
• Aşama 4: Alternatif Stratejilerin Geliştirilmesi
Taleplerini yenilemelerine rağmen, sosyal değişim grupları genellikle
hükümetin ve yerleşik çıkar gruplarının taleplerine yeterince yanıt vermediği
sonucuna varırlar. Her ne kadar gruplar taleplerini dile getirmeye devam
etseler de, bu taleplerin yerleşik çıkar gruplarından yeterli bir karşılık
bulamayacağının farkına varırlar.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Uygulamadaki sosyal sorunlar
Ortaya çıkan temel sosyal sorunlar şunlardır:
 Sağlık
 Çocuklar ve gençler
 Yaşlanma
 Engellilik
 Barınma
 Finansal katılım
 Nüfus çeşitliliği ve hareketlilik
 Eğitim ve istihdam
https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AVUSTRALYA)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kadınlar ve sosyal sorunlar
BM Kadın Birimi:
"Kadınlar muhtemelen en son yemek yiyenler, sağlık hizmetlerine en az erişenler ve rutin
olarak zaman alıcı, ücretsiz ev işlerinde sıkışıp kalanlardır. Çalışmak ya da iş kurmak için
daha sınırlı seçenekleri vardır. Yeterli eğitime ulaşamayabilirler. Bazıları hayatta kalmak için
verilen temel mücadelenin bir parçası olarak cinsel sömürüye zorlanmaktadır."
• Kadınlar, yoksulluk ve sosyal dışlanma
• Kadın girişimciliğinin potansiyeli
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
SOSYAL ETKİ NEDİR?
Sosyal etki her yerde kullanılan bir terimdir, ancak herkese uyan tek bir tanımı yoktur.
Sosyal etki tanımı, sosyal adaletsizlik ve zorlukları çözen veya en azından ele alan önemli veya olumlu
değişiklikler anlamına gelir. İşletmeler veya kuruluşlar bu hedeflere, operasyonlarında ve yönetimlerinde
bilinçli ve kasıtlı çabalar veya faaliyetler yoluyla ulaşırlar.
Sosyal etkiniz, uzun vadede hayatlarını iyileştirdiğiniz insanların sayısı ve onları ne kadar iyileştirdiğinizle
ölçülür.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
SOSYAL ETKİ NEDİR?
"Sosyal etki" veya "fark yaratmak" (geçici
olarak), karşılaştırılabilir ahlaki öneme sahip
olabilecek herhangi bir şeyi feda etmeden, uzun
vadede tarafsız olarak değerlendirildiğinde
beklenen toplam refahı teşvik etmekle ilgilidir.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal Etki Türleri
• Sosyal girişimler, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma Amacı (SKA)
aracılığıyla herhangi bir şekilde sosyal etki yaratabilirler. Bu SKA'lar, bireylerin, işletmelerin ve kuruluşların dünyada
önemli bir etki yaratmak için birlikte çalışmalarının bir yolu olarak belirlenmiştir.
 AMAÇ 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
 AMAÇ 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 AMAÇ 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim
 AMAÇ 13: İklim Eylemi
 AMAÇ 14: Sudaki Yaşam
 AMAÇ 15: Karasal Yaşam
 AMAÇ 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 AMAÇ 17: Amaçlar için Ortaklıklar
 AMAÇ 1: Yoksulluğa Son
 AMAÇ 2: Açlığa Son
 AMAÇ 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam
 AMAÇ 4: Nitelikli Eğitim
 AMAÇ 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 AMAÇ 6: Temiz Su ve Sanitasyon
 AMAÇ 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
 AMAÇ 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 AMAÇ 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal Etki Türleri
2030 Gündemi, sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır:
• İnsan
• Gezegen
• Refah
• Barış
• Ortaklık
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal Etki Türleri
Çaba ne kadar küçük olursa olsun, sosyal etki herkesi farkına varamayacağımız birçok yönden etkiler.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal Etki nasıl ölçülür?
Bunu nasıl yapacağınızı bilmek oldukça zor olabilir, ancak işte size ölçüm yaparken
göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar:
 Sürdürülebilirlik
 Kim faydalanıyor?
 Kaç kişi faydalanıyor?
 Nasıl faydalanıyorlar?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Sosyal Etki nasıl ölçülür?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
İyi bir Sosyal Etki Değerlendirmesinin Unsurları
"Sosyal Etki Değerlendirmesi El Kitabı "nda yazar Predrag Bejaković on kilit noktaya
değinmektedir:
1. Doğru Soruları Sorma
2. Paydaşları belirleme
3. İletim kanallarını anlama
4. Kurumları değerlendirme
5. Veri ve bilgi toplama
6. Etkileri analiz etme
7. İyileştirme ve telafi önlemleri için fırsatları
değerlendirme
8. Riskleri değerlendirme
9. İzleme ve değerlendirmenin etkisi
10. Tartışmayı teşvik etme
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
TEŞEKKÜRLER!

More Related Content

Similar to B-WCo template PPT Module2+.pptx

Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Ekrem Tufan
 
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AthanasiaIoannidou
 
STK'larda Savunuculuk ve Lobicilik
STK'larda Savunuculuk ve LobicilikSTK'larda Savunuculuk ve Lobicilik
STK'larda Savunuculuk ve Lobicilik
EngelliHaklarveEngel
 
Ecofar wp5 module 7 turkish
Ecofar wp5 module 7 turkishEcofar wp5 module 7 turkish
Ecofar wp5 module 7 turkish
Karel Van Isacker
 
Sosyal Medyada Var Olmak
Sosyal Medyada Var OlmakSosyal Medyada Var Olmak
Sosyal Medyada Var Olmak
Özge Özek
 
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİSOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
COSKUN CAN AKTAN
 
Halkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunuHalkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunu
ademkr61
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Education PowerPoints
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Karel Van Isacker
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
Fadil Boz
 
Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk
BHadiye
 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal GirişimcilikSivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
DOU End Muh Sunum
 
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
BPW İstanbul
 
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk SunumuSosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Merve Şahin
 
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
alasaraalasara
 
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptxSosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
yusufozdmr
 
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
EngelliHaklarveEngel
 
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKINSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
SelmaAYDIN3
 

Similar to B-WCo template PPT Module2+.pptx (20)

Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
 
Kurumsal
KurumsalKurumsal
Kurumsal
 
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
 
STK'larda Savunuculuk ve Lobicilik
STK'larda Savunuculuk ve LobicilikSTK'larda Savunuculuk ve Lobicilik
STK'larda Savunuculuk ve Lobicilik
 
Ecofar wp5 module 7 turkish
Ecofar wp5 module 7 turkishEcofar wp5 module 7 turkish
Ecofar wp5 module 7 turkish
 
Sosyal Medyada Var Olmak
Sosyal Medyada Var OlmakSosyal Medyada Var Olmak
Sosyal Medyada Var Olmak
 
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİSOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ
 
Halkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunuHalkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunu
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
 
Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk
 
Kurumsal yönetm
Kurumsal yönetmKurumsal yönetm
Kurumsal yönetm
 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal GirişimcilikSivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
 
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
 
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk SunumuSosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk Sunumu
 
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
 
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptxSosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
Sosyal Sermaye ve Liderlik.pptx
 
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
 
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKINSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
INSAN KAYNAKLARI ACISINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
 

More from AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Module 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Module 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Module3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.ppt
AthanasiaIoannidou
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Module2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Module1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Modul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
AthanasiaIoannidou
 
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
AthanasiaIoannidou
 
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
AthanasiaIoannidou
 
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptxB-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
AthanasiaIoannidou
 
B-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptxB-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptx
AthanasiaIoannidou
 
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AthanasiaIoannidou
 

More from AthanasiaIoannidou (20)

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
 
Module 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
 
Module 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
 
Module3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.ppt
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
 
Module2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptx
 
Module1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptx
 
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
 
Modul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptx
 
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
 
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
 
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
 
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
 
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
 
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
 
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
 
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptxB-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx
 
B-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptxB-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptx
 
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002.pptx
 

B-WCo template PPT Module2+.pptx

 • 1. Balkan Kadın Koalisyonu II - Balkanlar'da Kadın Girişimciliğini Desteklemeye Yönelik Sosyal Start-Up Güçlendirici (2020-1-EL01-KA204-078936) Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması • Terimler • Tanımlar • İçerik
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması SOSYAL SORUN • sosyal problemler/sorunlar/zorluklar/riskler • Sosyal sorun, çok sayıda insan için olumsuz sonuçları olan ve genel olarak ele alınması gereken bir durum veya davranış olarak kabul edilen herhangi bir durum veya davranıştır. Grup halinde çalışma: Sizce şu anda ulusunuzun karşı karşıya olduğu en önemli sosyal sorun nedir?
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması  SOSYAL ETKİ  SOSYAL SORUN
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal etki ve sosyal sorunların anlaşılması • - SOSYAL SORUN
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal sorunlara kuramsal bakış  Aşama 1: Ortaya Çıkış ve Hak Taleplerinde Bulunma Bir sosyal sorun, sosyal bir varlık (bir sosyal değişim grubu, haber medyası veya etkili politikacılar gibi) istenmeyen ve çözüme ihtiyaç duyduğunu düşündüğü bir duruma veya davranışa dikkat çekmeye başladığında ortaya çıkar. Bu sürecin bir parçası olarak, kamuoyunun soruna, sorunun nedenlerine ve olası çözümlere ilişkin algılarını etkilemeye çalışır.
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal sorunlara kuramsal bakış • Aşama 2: Meşruluk Bir sosyal grup bir durumu veya davranışı sosyal bir soruna dönüştürmeyi başardığında, genellikle hükümeti (yerel, eyalet ve/veya federal) sorunu ele almak için bazı eylemlerde bulunmaya (harcama ve politika oluşturma) ikna etmeye çalışır. Grup, hükümeti iddialarının meşruluğu konusunda ikna etmeyi başardığı ölçüde, hükümetin harekete geçme olasılığı da o kadar artar.
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal sorunlara kuramsal bakış • Aşama 3: Yenilenen Hak Talepleri Hükümet müdahalesi gerçekleşse bile, sosyal değişim grupları genellikle eylemin sosyal sorunu başarılı bir şekilde ele almak için hedef veya kapsam açısından çok sınırlı olduğu sonucuna varır. Bu sonuca varırlarsa, genellikle taleplerini yeniden gündeme getirmeye karar verirler.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal sorunlara kuramsal bakış • Aşama 4: Alternatif Stratejilerin Geliştirilmesi Taleplerini yenilemelerine rağmen, sosyal değişim grupları genellikle hükümetin ve yerleşik çıkar gruplarının taleplerine yeterince yanıt vermediği sonucuna varırlar. Her ne kadar gruplar taleplerini dile getirmeye devam etseler de, bu taleplerin yerleşik çıkar gruplarından yeterli bir karşılık bulamayacağının farkına varırlar.
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Uygulamadaki sosyal sorunlar Ortaya çıkan temel sosyal sorunlar şunlardır:  Sağlık  Çocuklar ve gençler  Yaşlanma  Engellilik  Barınma  Finansal katılım  Nüfus çeşitliliği ve hareketlilik  Eğitim ve istihdam https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AVUSTRALYA)
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kadınlar ve sosyal sorunlar BM Kadın Birimi: "Kadınlar muhtemelen en son yemek yiyenler, sağlık hizmetlerine en az erişenler ve rutin olarak zaman alıcı, ücretsiz ev işlerinde sıkışıp kalanlardır. Çalışmak ya da iş kurmak için daha sınırlı seçenekleri vardır. Yeterli eğitime ulaşamayabilirler. Bazıları hayatta kalmak için verilen temel mücadelenin bir parçası olarak cinsel sömürüye zorlanmaktadır." • Kadınlar, yoksulluk ve sosyal dışlanma • Kadın girişimciliğinin potansiyeli
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. SOSYAL ETKİ NEDİR? Sosyal etki her yerde kullanılan bir terimdir, ancak herkese uyan tek bir tanımı yoktur. Sosyal etki tanımı, sosyal adaletsizlik ve zorlukları çözen veya en azından ele alan önemli veya olumlu değişiklikler anlamına gelir. İşletmeler veya kuruluşlar bu hedeflere, operasyonlarında ve yönetimlerinde bilinçli ve kasıtlı çabalar veya faaliyetler yoluyla ulaşırlar. Sosyal etkiniz, uzun vadede hayatlarını iyileştirdiğiniz insanların sayısı ve onları ne kadar iyileştirdiğinizle ölçülür.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. SOSYAL ETKİ NEDİR? "Sosyal etki" veya "fark yaratmak" (geçici olarak), karşılaştırılabilir ahlaki öneme sahip olabilecek herhangi bir şeyi feda etmeden, uzun vadede tarafsız olarak değerlendirildiğinde beklenen toplam refahı teşvik etmekle ilgilidir.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal Etki Türleri • Sosyal girişimler, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma Amacı (SKA) aracılığıyla herhangi bir şekilde sosyal etki yaratabilirler. Bu SKA'lar, bireylerin, işletmelerin ve kuruluşların dünyada önemli bir etki yaratmak için birlikte çalışmalarının bir yolu olarak belirlenmiştir.  AMAÇ 10: Eşitsizliklerin Azaltılması  AMAÇ 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar  AMAÇ 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim  AMAÇ 13: İklim Eylemi  AMAÇ 14: Sudaki Yaşam  AMAÇ 15: Karasal Yaşam  AMAÇ 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar  AMAÇ 17: Amaçlar için Ortaklıklar  AMAÇ 1: Yoksulluğa Son  AMAÇ 2: Açlığa Son  AMAÇ 3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam  AMAÇ 4: Nitelikli Eğitim  AMAÇ 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  AMAÇ 6: Temiz Su ve Sanitasyon  AMAÇ 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji  AMAÇ 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme  AMAÇ 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal Etki Türleri 2030 Gündemi, sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır: • İnsan • Gezegen • Refah • Barış • Ortaklık
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal Etki Türleri Çaba ne kadar küçük olursa olsun, sosyal etki herkesi farkına varamayacağımız birçok yönden etkiler.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal Etki nasıl ölçülür? Bunu nasıl yapacağınızı bilmek oldukça zor olabilir, ancak işte size ölçüm yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar:  Sürdürülebilirlik  Kim faydalanıyor?  Kaç kişi faydalanıyor?  Nasıl faydalanıyorlar?
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Sosyal Etki nasıl ölçülür?
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. İyi bir Sosyal Etki Değerlendirmesinin Unsurları "Sosyal Etki Değerlendirmesi El Kitabı "nda yazar Predrag Bejaković on kilit noktaya değinmektedir: 1. Doğru Soruları Sorma 2. Paydaşları belirleme 3. İletim kanallarını anlama 4. Kurumları değerlendirme 5. Veri ve bilgi toplama 6. Etkileri analiz etme 7. İyileştirme ve telafi önlemleri için fırsatları değerlendirme 8. Riskleri değerlendirme 9. İzleme ve değerlendirmenin etkisi 10. Tartışmayı teşvik etme
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. TEŞEKKÜRLER!