SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Балканска коалиција на жени II
Засилувач на социјални старт-апи за поддршка на женското
претприемништво на Балканот
(2020-1-EL01-KA204-078936)
Пичирањенабизнисидеи
ЗБЖ– С. Македонија
Март, 2022
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
СЕСИИ
Дел/сесија1
• Квиз: Што е пичинг?
• Дефиниција
• Видови на пичинг(видео)
• Дискусија
• Клучни компоненти
• Вежба 3: Херој - Проблем –
Решение
• 10 минутна пауза
Дел/сесија2
• Инженер
• Клучникомпонентинапичинг
• Примеринаклучникомпонентинапичинг
• Вежба–Креирањеналичностанакупувачот
• Прегледнавежбатасо5ѕвезди
• Дискусија
• 60минутипаузазаручек
Дел/сесија3
•Размислување
•Вежбазапичинг-Креирањенапичингод
еднастраница
•Дискусија
•10минутипауза
Дел/сесија4
•Советизапичинг
•Примеринадобринаспротилошипичинзи
•Дискусија
•Заклучоци
•Повратниинформации
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Дел 1 - Вовед
• Добијте печатена копија од прашањата
А) Заокружи ги точните одговори (5 минути)
Б) Следете го правилото „едно прашање – еден точен одговор“
В) Следете ја презентацијата за точните одговори
Г) Дискутирајте
Квиз- 5 минути
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Квиз за пичинг
П 1: Целта на пичингот е:
а. Да го продадете производот
б. Внимание и интерес од инвеститорот
в. Грижа за клиентите
П 2: Кога ја раскажувате вашата приказна,
најважно е да:
а. Да се поврзете со проблемот на целната
група
б. Да се фокусирате на вашата позадина
в. Да разговарате за финансиите
П 3: Кога се работи за решението, треба:
а. Да бидете што е можно подетални
б. Да биде кратко и едноставно
в. Да разговарате за вашата вклученост со
други компании
П 4: При изборот на целниот пазар, треба:
а. Наведете што е можно помала област
б. Наведете што е можно поголема област
в. Да се насочите кон целиот свет
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Квиз за пичинг
П 5: Кога пичирате со инвеститорите, треба
да разговарате за:
а. Стратегија за излез
б. Стратегија кон пазарот
в. Личен долг
П 6: За стекнување клиенти, треба да
разговарате за:
а. Како планирате да допрете до вашите
клиенти
б. Да побарате насоки како да допрете до
клиентите
в. И двете
П 7: Кога пичирате со инвеститорите, треба да
се:
а. Облечете во костум
б. Облечете лежерно
в. Облечете се како што се чувствувате удобно
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Што е пичинг?
• Пичинг :
• Е резиме што се користи за брзо и едноставно
дефинирање или воведување на производ,
услуга на организацијата и неговата понуда за
вредност.
• Треба да предизвика интерес, да биде кратка,
убедлива и незаборавна и да ги покаже
предностите + уникатноста на вашата идеја.
• „Кој си ти по ѓаволите и зошто да обрнувам
внимание? / Што има за мене?“
• Се работи за убедување и освојување луѓе за
вас и вашата идеја, привлекување
инвеститори и вработени
Емпатија
Креативност
Пичинг
Рационалност
“ПИЧУВАМ; затоа, јас сум!”
- Gay Kawasaki
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Кога/како/зошто пичираме?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Кој пичира?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Видови пичинг?
MVP (минимален остварлив
пичинг)
• Кој (си ти)?
• Што (е проблемот,
потребата и решението)?
• Уникатност (предлог за
вредност)?
• Зошто (пичирате, што
сакате-повик за акција)?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Видови пичинг?
Дискусија
• Дали сте биле на пичинг до сега?
• Кажете ни за едно ваше искуство.
Кои видови на пичинг сте ги
користеле?
• Кои типови на пичинг мислите
дека можете да ги користите во
идни ситуации?
• VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=dC
QlT-Fc4WA
• Идентификувајте го MVP
(минимален остварлив пичинг) во
видеото
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни компоненти на пичингот– пичинг
анатомија
• Како да креирате
добар пичинг?
• Прашања кои
вашиот пичинг
треба да ги
одговори?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни компоненти на пичингот
1. Вовед
• Кој сте?
• Што прави вашата
компанија?
• Која е понудата за
вредност?
• Привлечете им го
вниманието
1. Поздравете ја публиката на начин што е
соодветен за приликата.
Претставете се - формално за деловен терен
или посекојдневно за забавен настан.
2. Започнете со нешто привлечно
Реторичко прашање, слика, приказна,
пример, возбудлива информација или шега…
Колку повеќе лично можете да го направите,
толку поприродно ќе изгледа вашиот пичинг.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни компоненти на пичингот
2. Проблем
• Направете слушателите да ја
почувствуваат болката!
• Наведете ги проблемите што вашата
компанија ги забележува и сака да ги
реши.
• Дајте впечатлив преглед на проблемот и
објаснете го накратко.
• Користете клучни зборови
• Сите решенија започнуваат со проблем.
• Наведете го проблемот рано.
• Поврзете го проблемот со публиката со примери од реалниот
свет.
• Објаснете како тоа негативно влијае на луѓето.
• Користете повеќе од еден пример или визуелен приказ за
публиката да има слика
• Избегнувајте да користите тешки зборови и технолошки
разговор во приказната.
• Користете вистински имиња и вистински предизвици на
клиентите.
• Чувајте го тоа едноставно и реално.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни компоненти на пичингот
3. Идеја-решение
• Наведете 3-5 начини што ги предлага
вашата компанија за решавање на
проблемот.
• Опишете како го замислувате решавањето
на проблемите.
• Бидете директни.
• Бидете јасни за да можете да започнете со
воведување на вашиот производ.
• Покажете го вашиот производ - дури и ако
вашиот производ сè уште не е изграден,
покажете визуелна претстава.
• MVP – Минимален остварлив пичинг
• Минимален остварлив пичинг е првата
форма на производ што можете да им ја
пуштите на корисниците.
• Обезбедува основна функционалност без
никакви дополнителни функции.
• Претприемачите користат MVP за да
проценат како клиентите се чувствуваат за
некоја идеја и ги користат повратните
информации од клиентите за да ја
развијат следната верзија на производот.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вовед –Проблем – Примери на решенија
Courtesy of Hub Spot
• Лош – во - добар пример
1. Здраво, инвеститори. Моето име е Хуан де ла Круз и јас сум главен директор
за технологија во сообраќајната станица. Денес, бараме 50.000 долари во
замена за 10% од нашата растечка компанија.
2. Пред неколку години, се најдов себеси заглавен во сообраќајот секојдневно
додека патував од мојот приградски дом до мојата канцеларија во градот.
Како што можете да очекувате, тоа беше совршена комбинација на
исцрпување и досада. Знаев дека треба да има подобар начин за одење и
враќање од работа без тие главоболки предизвикани од сообраќајот.
3. Затоа го развив Traffic Stop – решение за проблемите со кои се соочуваме кога
станува збор за шпицот во собраќајот. Со едноставно идентификување на
позадински решенија, ја искоренивме секоја шанса да бидете фатени во ќор-
сокак кога се обидувате да се вратите дома кај вашето семејство по
исцрпувачкиот работен ден.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вовед –Проблем – Примери на решенија
Curtesy of Hub Spot
• Пример за претстојна катастрофа
1. Моето име е Алексис Метјус, основач и претседател на GloboSave.
2. Не е тајна - загадувањето ја мачи животната средина со децении и
децении. Неодамна, беше откриено дека до 2050 година,
загадувањето ќе има неповратно влијание врз нашата планета.
Ако уништувањето на нашата планета остане нерешено, Земјата
може да стане непогодна за живеење за идните генерации. За
среќа, работиме да го поправиме тоа.
3. GloboSave е решение за загадувањето кое помага да се отстрани
јаглеродот од воздухот. Нашиот производ масовно го отстранува
јаглеродот од воздухот со нашата револуционерна и патентирана
технологија - драстично намалувајќи ја заканата од глобалното
затоплување и истовремено го прави нашиот воздух дишлив.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Решение – Типови на производ или услуга
1. Софтверски прототипови
2. Дизајн на производи -
- скица (со рака или со помош
на алатка);
- жична рамка (за прикажување
работи како корисничко
искуство, хиерархија и
навигација);
- или макета (покажува точно
како ќе функционира вашиот
производ).
1. Демо видеа.
2. Целни страници итн.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Решение– MVP примери
• Амазон започна како онлајн книжарница.
• Џеф Безос започнал така што купувал книги од
дистрибутери и ги испраќал до клиентите секој пат кога
неговата онлајн продавница добивала нарачка.
• Високата продажба на книги значеше дека има смисла
да продолжиме да додаваме повеќе производи во
продавницата, потоа да се здобијат со магацини и
конечно да му се обезбеди на секој корисник
персонализирано искуство на веб-страницата.
• Почнувајќи од сопствениот стан на
основачите, Airbnb им даде можност на
луѓето да изнајмат соба за краткорочно
престојување за да заработат
дополнителен приход.
• Стана јасно дека патниците се спремни да
останат во туѓ дом за да заштедат пари за
сместување, а платформата се зголеми од
таму.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Решение– MVP примери
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v
=xPJoq_QVsY4
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вежба 3 Пичинг: Херој – Проблем – Решение
• Поделете се во три тима (според
правилото: 1,2.3…).
• Претворете го вашиот пичинг во
приказна во три чина, користејќи не
повеќе од 30 зборови за секој чин.
• Чин 1. Се среќаваме со нашиот херој.
Чин 2. Откривме проблем. Чин 3.
Нашиот херој го наоѓа решението.
• Користете ги 17-те цели за одржлив
развој на ОН за инспирација.
• Време: 15 минути + 5 минути за
презентација
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вежба 3 Пичинг: Херој – Проблем – Решение
Пример - Canva:
Чин 1: Ана е дизајнерка на презентации во Canva, таа работи со
основачи на стартап компании и лидери во индустријата за да
создаде убави и јасни презентации.
Чин 2: Секоја конференција што ја посетува Ана е иста работа,
парада на здодевни презентации со точки. Проблемот е што не
секој знае каде да најде професионален дизајнер кој ќе му помогне
да го подобри својот пичинг.
Чин 3: Така, Ана направи прифатлив темплејт што му
овозможува на секој да дизајнира привлечна презентација. Сега
нема оправдување за лош пичинг!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Дел 2 – Клучни компоненти на пичингот
10 минути „Дајте комплимент“
• Земете хартија и запишете го вашето име.
• Потоа, дистрибуирајте ја хартијата на другите
учесници, за да можат да напишат
комплимент за вас.
• Прочитајте ги комплиментите.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни компоненти на пичингот
4. Целен пазар
• Кои се клиентите на кои сакате да им служите?
• Проблеми, желби и потреби на клиентите.
• Истражување - географски, демографски,
бихејвиорални и психографски фактори за
сегментација
• Што ве прави најдобри за да одговарате за
потребите на клиентите (придобивки)?
1. Помогнете им да заработат повеќе пари;
2. Намалување на деловните трошоци;
3. Адреса на повеќе точки на болка;
4. Направете ги попродуктивни/ефикасни.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Големината на пазарот (Size of the market)
•Често е попрецизно кога SOM е изграден
од долу нагоре, на пример:
•Имаме 5 луѓе, кои во просек ќе остварат
по 100 повици дневно… Вкупно ќе имаме
500 повици/ден.
•Од тие повици ефективноста ќе биде
најмногу 5%, па ќе добиваме по 25
клиенти дневно.
•Ако месецот има 20 работни дена, во тој
период ќе можеме да добиеме 20x25 =
500 клиенти.
•Ако работиме 12 месеци, за една година
фаќаме 6.000 клиенти….
•ОВА е вистинската SOM (големина на
пазарот).
•SOM зависи и од проекциите за
готовинскиот тек (колку клиенти треба да
стекнете за да бидете профитабилни?).
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Background
Job? Career Path? Family?
Lifestyle?
● Your text here
● Your text here
● Your text here
● Your text here
Demographics
Age? Income? Location? Gender Identity?
● Your text here
● Your text here
● Your text here
● Your text here
Identifiers
Communication preferences?
Social media platforms?
● Your text here
● Your text here
● Your text here
● Your text here
Goals
Primary/secondary goals? Personal vs professional goals? Role-related vs company goals?
● Your text here
● Your text here
Challenges
What does this person struggle with in relation to meeting goals?
What serves as a roadblock for this person’s success?
● Your text here
● Your text here
What can we do?
...to help our persona achieve their goals? ...to help our
persona overcome their challenges?
● Your text here
● Your text here
● Your text here
Целен пазар – Личност на купувачот
Gabriela Mesa
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Real Quotes
About goals, challenges, etc.
● Your text here
● Your text here
● Your text here
Common Objections
Why wouldn’t they buy your product/ service?
● Your text here
● Your text here
Marketing Messaging
How can you describe your solution to have the biggest impact
on your persona?
● Your text here
● Your text here
Elevator Pitch/Bumper Sticker
Sell your persona on your solution -
in a sentence or a few words!
● Your text here
● Your text here
● Your text here
Целен пазар – Личност на купувачот
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Како да ја употребите личноста на купувачот
• Развијте стратегии за содржина со фокусирање на релевантни клучни
зборови.
• Идентификувајте релевантни промотивни активности.
• Испратете персонализирани понуди до купувачите врз основа на
нивните преференции.
• Временски маркетинг кампањи.
• Објавување содржини и реклами на каналите (email, социјални
медиуми) кои најмногу ги користи личноста на купувачот.
• Усовршување на пишувањето за да ги одрази стратегиите за
оптимизација и автоматизација.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Целен пазар – Личност на купувачот - Вежба
• Поделетесевочетиритима
(1,2,3,4)
• Изгуглирајтегикомпаниитеи
креирајтеличност накупувачот
заследнитепроизводи/услуги
• Послетоа,направетего
Прегледотсопетѕвезди.
(Ставетесевокожатанавашите
клиенти).
• Замислетедекастеклиентна
вашатакомпанијаипишувате
прегледод50зборовиипет
ѕвездизабизнисот,неговите
производиилиуслуги.Штоби
рекле?
• Време:40минути
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни компоненти на пичингот
5. Анализа на конкурентите
• Совети за ефикасна анализа на конкурентот
1. Присуствувајте на професионални конференции
2. Анализирајте ги извештаите од индустријата
3. Анализирајте ја веб-страницата на вашиот конкурент и јаките и слабите страни на
маркетингот на социјалните медиуми (платформи, фреквенција, следење, содржина, тон
и глас, време на одговор)
5. Анализирајте ја стратегијата за маркетинг содржина на конкурентот
6. Анализирајте ја стратегијата за маркетинг преку е-пошта на конкурентот (регистрирајте се
на веб-страницата на конкурентот за нивниот билтен или список со е-пошта, за да можете
да добивате комуникации од нив и да ги проверувате: зачестеноста на е-поштата,
содржината, оптимизацијата за мобилни телефони, резултатот на испраќачот - ако
нивните е-пошта некогаш завршиле вашата папка за спам).
7. Истражување меѓу клиентите, добавувачите и вработените на конкурентот
8. Ангажирајте вработени од конкурентски фирми и здружете се со партнерите на
конкурентите
9. Анализирајте кои конкуренти вработуваат и што сакаат од кандидатите
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Матрица наконкурентот и предност наконкурентот
(директни ииндиректни конкуренти)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни
компоненти на
пичинг 6. Бизнис
или модел на
приходи
Начините на кои компанијата
планира да заработи пари.
Пример: Бизнис модел -
TOM’s Shoes
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни компоненти на пичинг
7.Финансискипроекции
Инвеститорите сакаат да слушнат каде сте:
•Достигнувања на производи и клиенти (број на клиенти),
•Други инвестиции вложени во компанијата (вклучувајќи го
и вашиот сопствен капитал),
•Потпишани писма за намери (LOI) за купување/партнер,
•Клучни вработувања,
•Поставување на клучни медиуми,
•Колку пари ви требаат,
•Како ќе ги искористите парите/средствата,
•Времеплов (кога ќе започне до крај)…
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Финансискипроекции
• Преку усвојувањето на бесплатната верзија на вашиот производ
од страна на корисниците, можете да покажете дека луѓето се
поврзуваат со вашиот производ со текот на времето.
• Прогноза за продажба (видете го
темплејтот SaaS со отворен код)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Готовински тек
• Проекција на 3-5-
годишен извештај за
готовински тек (види
ексел документ со
отворен код)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни
компоненти на
пичинг 8.
Времеплов
• Започнете
• Моментална состојба
• Идни чекори
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Клучни компоненти на пичинг
9. Тим
• Искуство и позадина
• Минат успех
• Потенцијал
• Експертиза (програмер, продавач,
инженер, продажба…)
• Советодавен одбор
• Тековни инвеститори
STELLA ORNELAS
BRYAN COOK
Главен финансиски директор
Главен извршен директор
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
"Поврзете ги сите девет точки со четири прави
линии без да го кренете моливот/пенкалото
од хартијата или да ја вратите линијата,
бидејќи ова се брои како две линии."
Размислување
•Секој се обидува да го
реши сам
•Решението го
пишуваме на бела
табла
•Време: 10 минути
Дел 3 – учење од пракса
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
MAYA: ЧАНТАТА ШТО ВЕ
НОСИ
BIRD BUDDY: ПАМЕТЕН
УРЕД ЗА ХРАНА НА
ПТИЦИ
UVMASK: ЦЕЛОДНЕВНА
АКТИВНА МАСКА ЗА
ПРОЧИСТУВАЊЕ НА
ВОЗДУХОТ УВ-Ц
Вежби за
пичинг
• Поделете се во три тима
• Прочитајте ги примерите на
компаниите (доколку е потребно,
побарајте ги компаниите на Google за
повеќе информации)
• Создадете пичинг на ЕДНА СТРАНИЦА
користејќи ги дадените темплејти на
пичинг
• Презентирајте го пичингот
• Време: 40 минути + презентација на
терени (20 минути)
• Дискусија: Што научивме?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Дел 4 – Совети за поставување и
евалуација
Совети за пичинг (да правите и да не правите):
• Раскажете приказна
• Привлечете внимание - не бидете досадни!
• Вежбајте тајминг - не губете време!
• Користете ги клучните компоненти на пичингот
• Презентирајте ја уникатната карактеристика
• Пичинг - не продавајте (помалку е повеќе)
• Прашајте го она што ви треба - не заборавајте на повикот за акција
• Вклучете социјален доказ - не кажувајте дека на сите ќе им се допадне!
• Претставете го тимот - инвеститорите инвестираат во луѓе, не само во
идеи.
• Вежбајте, интегрирајте повратни информации и вежбајте повторно!
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Вежби за пичинг: Добри против Лоши
Примери на лоши пичинзи:
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=N92rqMaMPGI
Најдобрите Shark Tank Пичинзи:
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=k3PY_p_M-8w
Дали досега направивте
грешки при пичингот?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Заклучоци и евалуација
1. Што научивме?
2. Можете ли да го искористите знаењето од
работилницата во иднина?
3. Дали имавте можност да учествувате и да
комуницирате?
4. Како се чувствувавте?
5. Коментари и препораки?
6. Пополнете го формуларот за евалуација (даден
во печатена форма).
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Извори
• https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise-
business-ideas
• https://www.consciousconnectionmagazine.com/2016/02/social-enterprise-
examples-and-principles/
• https://asana.com/resources/elevator-pitch-examples
• https://myva360.com/blog/examples-of-minimum-viable-products
• https://www.dummies.com/article/business-careers-
money/business/financing/the-venture-capitalist-pitch-deck-your-traction-
160273
• https://medium.com/is-that-product-management/a-strategy-to-calculate-the-
market-size-tam-sam-and-som-cda0a05c77f8
• https://thinkinsights.net/consulting/tam-sam-som/
• https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/pitch-business-idea.html
• https://bench.co/blog/accounting/cash-flow-statements/
• https://www.score.org/resource/12-month-cash-flow-statement
• https://www.kickstarter.com/discover
• https://www.canva.com/tools/
• https://www.hubspot.com/

More Related Content

Similar to B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx

Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektCre8ive8
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektCre8ive8
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektCre8ive8
 
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxAthanasiaIoannidou
 
Uchebna programa po biznes marketing
Uchebna programa po biznes marketingUchebna programa po biznes marketing
Uchebna programa po biznes marketingrzk_kn
 
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"Market Com Consultancy
 
Совети за употреба на Facebook и Twitter
Совети за употреба на Facebook и TwitterСовети за употреба на Facebook и Twitter
Совети за употреба на Facebook и TwitterNewMediaMK
 
Маркетинг преку социјални медиуми
Маркетинг преку социјални медиумиМаркетинг преку социјални медиуми
Маркетинг преку социјални медиумиAleksandar Atanasov
 

Similar to B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx (17)

Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 
Prodazna akademija
Prodazna akademijaProdazna akademija
Prodazna akademija
 
Tim2
Tim2Tim2
Tim2
 
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
 
BWCoII_Модул 3.ppt
BWCoII_Модул 3.pptBWCoII_Модул 3.ppt
BWCoII_Модул 3.ppt
 
Uchebna programa po biznes marketing
Uchebna programa po biznes marketingUchebna programa po biznes marketing
Uchebna programa po biznes marketing
 
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
Лифлет и Пријава за обуката: ,,Дизајнирање на проект"
 
B-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptxB-WCo Модул 5.pptx
B-WCo Модул 5.pptx
 
Совети за употреба на Facebook и Twitter
Совети за употреба на Facebook и TwitterСовети за употреба на Facebook и Twitter
Совети за употреба на Facebook и Twitter
 
личен маркетинг дек 2013
личен маркетинг дек 2013личен маркетинг дек 2013
личен маркетинг дек 2013
 
Egzekutiven Koucing
Egzekutiven KoucingEgzekutiven Koucing
Egzekutiven Koucing
 
Diplomska_final version
Diplomska_final versionDiplomska_final version
Diplomska_final version
 
Маркетинг преку социјални медиуми
Маркетинг преку социјални медиумиМаркетинг преку социјални медиуми
Маркетинг преку социјални медиуми
 
Sell online
Sell onlineSell online
Sell online
 
SCNet Makedonija
SCNet MakedonijaSCNet Makedonija
SCNet Makedonija
 

More from AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
 
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptAthanasiaIoannidou
 
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxAthanasiaIoannidou
 
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxAthanasiaIoannidou
 
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxAthanasiaIoannidou
 
B-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxAthanasiaIoannidou
 

More from AthanasiaIoannidou (20)

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
 
Module 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptx
 
Module 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptx
 
Module3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.ppt
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
 
Module2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptx
 
Module1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptx
 
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptxModul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Modul 7 Umrežavanje i partnerstvo.pptx
 
Modul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptxModul 6 PITCHING.pptx
Modul 6 PITCHING.pptx
 
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptxModul 5 Izvori finansiranja.pptx
Modul 5 Izvori finansiranja.pptx
 
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
 
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.pptModul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
Modul 3 Poslovni modeli i osnivanje.ppt
 
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptx
 
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptxModul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
Modul 1-Sta je socijalno preduzetnistvo.pptx
 
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptxB-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
B-WCo_Module 5_NI_Final.pptx
 
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptxModule 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
Module 7_BWA Montenegro_Networking Partnership.pptx
 
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptxB-WCo Module 6 - Pitching.pptx
B-WCo Module 6 - Pitching.pptx
 
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptxAAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
AAIE_B-WCo_O2_Mod4_1002+.pptx
 
BWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.ppt
 
B-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptxB-WCo template PPT Module2+.pptx
B-WCo template PPT Module2+.pptx
 

B-WCo Модул 6 - Пичинг.pptx

 • 1. Балканска коалиција на жени II Засилувач на социјални старт-апи за поддршка на женското претприемништво на Балканот (2020-1-EL01-KA204-078936) Пичирањенабизнисидеи ЗБЖ– С. Македонија Март, 2022
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. СЕСИИ Дел/сесија1 • Квиз: Што е пичинг? • Дефиниција • Видови на пичинг(видео) • Дискусија • Клучни компоненти • Вежба 3: Херој - Проблем – Решение • 10 минутна пауза Дел/сесија2 • Инженер • Клучникомпонентинапичинг • Примеринаклучникомпонентинапичинг • Вежба–Креирањеналичностанакупувачот • Прегледнавежбатасо5ѕвезди • Дискусија • 60минутипаузазаручек Дел/сесија3 •Размислување •Вежбазапичинг-Креирањенапичингод еднастраница •Дискусија •10минутипауза Дел/сесија4 •Советизапичинг •Примеринадобринаспротилошипичинзи •Дискусија •Заклучоци •Повратниинформации
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Дел 1 - Вовед • Добијте печатена копија од прашањата А) Заокружи ги точните одговори (5 минути) Б) Следете го правилото „едно прашање – еден точен одговор“ В) Следете ја презентацијата за точните одговори Г) Дискутирајте Квиз- 5 минути
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Квиз за пичинг П 1: Целта на пичингот е: а. Да го продадете производот б. Внимание и интерес од инвеститорот в. Грижа за клиентите П 2: Кога ја раскажувате вашата приказна, најважно е да: а. Да се поврзете со проблемот на целната група б. Да се фокусирате на вашата позадина в. Да разговарате за финансиите П 3: Кога се работи за решението, треба: а. Да бидете што е можно подетални б. Да биде кратко и едноставно в. Да разговарате за вашата вклученост со други компании П 4: При изборот на целниот пазар, треба: а. Наведете што е можно помала област б. Наведете што е можно поголема област в. Да се насочите кон целиот свет
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Квиз за пичинг П 5: Кога пичирате со инвеститорите, треба да разговарате за: а. Стратегија за излез б. Стратегија кон пазарот в. Личен долг П 6: За стекнување клиенти, треба да разговарате за: а. Како планирате да допрете до вашите клиенти б. Да побарате насоки како да допрете до клиентите в. И двете П 7: Кога пичирате со инвеститорите, треба да се: а. Облечете во костум б. Облечете лежерно в. Облечете се како што се чувствувате удобно
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Што е пичинг? • Пичинг : • Е резиме што се користи за брзо и едноставно дефинирање или воведување на производ, услуга на организацијата и неговата понуда за вредност. • Треба да предизвика интерес, да биде кратка, убедлива и незаборавна и да ги покаже предностите + уникатноста на вашата идеја. • „Кој си ти по ѓаволите и зошто да обрнувам внимание? / Што има за мене?“ • Се работи за убедување и освојување луѓе за вас и вашата идеја, привлекување инвеститори и вработени Емпатија Креативност Пичинг Рационалност “ПИЧУВАМ; затоа, јас сум!” - Gay Kawasaki
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Кога/како/зошто пичираме?
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Кој пичира?
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Видови пичинг? MVP (минимален остварлив пичинг) • Кој (си ти)? • Што (е проблемот, потребата и решението)? • Уникатност (предлог за вредност)? • Зошто (пичирате, што сакате-повик за акција)?
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Видови пичинг? Дискусија • Дали сте биле на пичинг до сега? • Кажете ни за едно ваше искуство. Кои видови на пичинг сте ги користеле? • Кои типови на пичинг мислите дека можете да ги користите во идни ситуации? • VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=dC QlT-Fc4WA • Идентификувајте го MVP (минимален остварлив пичинг) во видеото
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичингот– пичинг анатомија • Како да креирате добар пичинг? • Прашања кои вашиот пичинг треба да ги одговори?
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичингот 1. Вовед • Кој сте? • Што прави вашата компанија? • Која е понудата за вредност? • Привлечете им го вниманието 1. Поздравете ја публиката на начин што е соодветен за приликата. Претставете се - формално за деловен терен или посекојдневно за забавен настан. 2. Започнете со нешто привлечно Реторичко прашање, слика, приказна, пример, возбудлива информација или шега… Колку повеќе лично можете да го направите, толку поприродно ќе изгледа вашиот пичинг.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичингот 2. Проблем • Направете слушателите да ја почувствуваат болката! • Наведете ги проблемите што вашата компанија ги забележува и сака да ги реши. • Дајте впечатлив преглед на проблемот и објаснете го накратко. • Користете клучни зборови • Сите решенија започнуваат со проблем. • Наведете го проблемот рано. • Поврзете го проблемот со публиката со примери од реалниот свет. • Објаснете како тоа негативно влијае на луѓето. • Користете повеќе од еден пример или визуелен приказ за публиката да има слика • Избегнувајте да користите тешки зборови и технолошки разговор во приказната. • Користете вистински имиња и вистински предизвици на клиентите. • Чувајте го тоа едноставно и реално.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичингот 3. Идеја-решение • Наведете 3-5 начини што ги предлага вашата компанија за решавање на проблемот. • Опишете како го замислувате решавањето на проблемите. • Бидете директни. • Бидете јасни за да можете да започнете со воведување на вашиот производ. • Покажете го вашиот производ - дури и ако вашиот производ сè уште не е изграден, покажете визуелна претстава. • MVP – Минимален остварлив пичинг • Минимален остварлив пичинг е првата форма на производ што можете да им ја пуштите на корисниците. • Обезбедува основна функционалност без никакви дополнителни функции. • Претприемачите користат MVP за да проценат како клиентите се чувствуваат за некоја идеја и ги користат повратните информации од клиентите за да ја развијат следната верзија на производот.
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Вовед –Проблем – Примери на решенија Courtesy of Hub Spot • Лош – во - добар пример 1. Здраво, инвеститори. Моето име е Хуан де ла Круз и јас сум главен директор за технологија во сообраќајната станица. Денес, бараме 50.000 долари во замена за 10% од нашата растечка компанија. 2. Пред неколку години, се најдов себеси заглавен во сообраќајот секојдневно додека патував од мојот приградски дом до мојата канцеларија во градот. Како што можете да очекувате, тоа беше совршена комбинација на исцрпување и досада. Знаев дека треба да има подобар начин за одење и враќање од работа без тие главоболки предизвикани од сообраќајот. 3. Затоа го развив Traffic Stop – решение за проблемите со кои се соочуваме кога станува збор за шпицот во собраќајот. Со едноставно идентификување на позадински решенија, ја искоренивме секоја шанса да бидете фатени во ќор- сокак кога се обидувате да се вратите дома кај вашето семејство по исцрпувачкиот работен ден.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Вовед –Проблем – Примери на решенија Curtesy of Hub Spot • Пример за претстојна катастрофа 1. Моето име е Алексис Метјус, основач и претседател на GloboSave. 2. Не е тајна - загадувањето ја мачи животната средина со децении и децении. Неодамна, беше откриено дека до 2050 година, загадувањето ќе има неповратно влијание врз нашата планета. Ако уништувањето на нашата планета остане нерешено, Земјата може да стане непогодна за живеење за идните генерации. За среќа, работиме да го поправиме тоа. 3. GloboSave е решение за загадувањето кое помага да се отстрани јаглеродот од воздухот. Нашиот производ масовно го отстранува јаглеродот од воздухот со нашата револуционерна и патентирана технологија - драстично намалувајќи ја заканата од глобалното затоплување и истовремено го прави нашиот воздух дишлив.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Решение – Типови на производ или услуга 1. Софтверски прототипови 2. Дизајн на производи - - скица (со рака или со помош на алатка); - жична рамка (за прикажување работи како корисничко искуство, хиерархија и навигација); - или макета (покажува точно како ќе функционира вашиот производ). 1. Демо видеа. 2. Целни страници итн.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Решение– MVP примери • Амазон започна како онлајн книжарница. • Џеф Безос започнал така што купувал книги од дистрибутери и ги испраќал до клиентите секој пат кога неговата онлајн продавница добивала нарачка. • Високата продажба на книги значеше дека има смисла да продолжиме да додаваме повеќе производи во продавницата, потоа да се здобијат со магацини и конечно да му се обезбеди на секој корисник персонализирано искуство на веб-страницата. • Почнувајќи од сопствениот стан на основачите, Airbnb им даде можност на луѓето да изнајмат соба за краткорочно престојување за да заработат дополнителен приход. • Стана јасно дека патниците се спремни да останат во туѓ дом за да заштедат пари за сместување, а платформата се зголеми од таму.
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Решение– MVP примери VIDEO https://www.youtube.com/watch?v =xPJoq_QVsY4
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Вежба 3 Пичинг: Херој – Проблем – Решение • Поделете се во три тима (според правилото: 1,2.3…). • Претворете го вашиот пичинг во приказна во три чина, користејќи не повеќе од 30 зборови за секој чин. • Чин 1. Се среќаваме со нашиот херој. Чин 2. Откривме проблем. Чин 3. Нашиот херој го наоѓа решението. • Користете ги 17-те цели за одржлив развој на ОН за инспирација. • Време: 15 минути + 5 минути за презентација
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Вежба 3 Пичинг: Херој – Проблем – Решение Пример - Canva: Чин 1: Ана е дизајнерка на презентации во Canva, таа работи со основачи на стартап компании и лидери во индустријата за да создаде убави и јасни презентации. Чин 2: Секоја конференција што ја посетува Ана е иста работа, парада на здодевни презентации со точки. Проблемот е што не секој знае каде да најде професионален дизајнер кој ќе му помогне да го подобри својот пичинг. Чин 3: Така, Ана направи прифатлив темплејт што му овозможува на секој да дизајнира привлечна презентација. Сега нема оправдување за лош пичинг!
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Дел 2 – Клучни компоненти на пичингот 10 минути „Дајте комплимент“ • Земете хартија и запишете го вашето име. • Потоа, дистрибуирајте ја хартијата на другите учесници, за да можат да напишат комплимент за вас. • Прочитајте ги комплиментите.
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичингот 4. Целен пазар • Кои се клиентите на кои сакате да им служите? • Проблеми, желби и потреби на клиентите. • Истражување - географски, демографски, бихејвиорални и психографски фактори за сегментација • Што ве прави најдобри за да одговарате за потребите на клиентите (придобивки)? 1. Помогнете им да заработат повеќе пари; 2. Намалување на деловните трошоци; 3. Адреса на повеќе точки на болка; 4. Направете ги попродуктивни/ефикасни.
 • 24. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Големината на пазарот (Size of the market) •Често е попрецизно кога SOM е изграден од долу нагоре, на пример: •Имаме 5 луѓе, кои во просек ќе остварат по 100 повици дневно… Вкупно ќе имаме 500 повици/ден. •Од тие повици ефективноста ќе биде најмногу 5%, па ќе добиваме по 25 клиенти дневно. •Ако месецот има 20 работни дена, во тој период ќе можеме да добиеме 20x25 = 500 клиенти. •Ако работиме 12 месеци, за една година фаќаме 6.000 клиенти…. •ОВА е вистинската SOM (големина на пазарот). •SOM зависи и од проекциите за готовинскиот тек (колку клиенти треба да стекнете за да бидете профитабилни?).
 • 25. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Background Job? Career Path? Family? Lifestyle? ● Your text here ● Your text here ● Your text here ● Your text here Demographics Age? Income? Location? Gender Identity? ● Your text here ● Your text here ● Your text here ● Your text here Identifiers Communication preferences? Social media platforms? ● Your text here ● Your text here ● Your text here ● Your text here Goals Primary/secondary goals? Personal vs professional goals? Role-related vs company goals? ● Your text here ● Your text here Challenges What does this person struggle with in relation to meeting goals? What serves as a roadblock for this person’s success? ● Your text here ● Your text here What can we do? ...to help our persona achieve their goals? ...to help our persona overcome their challenges? ● Your text here ● Your text here ● Your text here Целен пазар – Личност на купувачот Gabriela Mesa
 • 26. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Real Quotes About goals, challenges, etc. ● Your text here ● Your text here ● Your text here Common Objections Why wouldn’t they buy your product/ service? ● Your text here ● Your text here Marketing Messaging How can you describe your solution to have the biggest impact on your persona? ● Your text here ● Your text here Elevator Pitch/Bumper Sticker Sell your persona on your solution - in a sentence or a few words! ● Your text here ● Your text here ● Your text here Целен пазар – Личност на купувачот
 • 27. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Како да ја употребите личноста на купувачот • Развијте стратегии за содржина со фокусирање на релевантни клучни зборови. • Идентификувајте релевантни промотивни активности. • Испратете персонализирани понуди до купувачите врз основа на нивните преференции. • Временски маркетинг кампањи. • Објавување содржини и реклами на каналите (email, социјални медиуми) кои најмногу ги користи личноста на купувачот. • Усовршување на пишувањето за да ги одрази стратегиите за оптимизација и автоматизација.
 • 28. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Целен пазар – Личност на купувачот - Вежба • Поделетесевочетиритима (1,2,3,4) • Изгуглирајтегикомпаниитеи креирајтеличност накупувачот заследнитепроизводи/услуги • Послетоа,направетего Прегледотсопетѕвезди. (Ставетесевокожатанавашите клиенти). • Замислетедекастеклиентна вашатакомпанијаипишувате прегледод50зборовиипет ѕвездизабизнисот,неговите производиилиуслуги.Штоби рекле? • Време:40минути
 • 29. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичингот 5. Анализа на конкурентите • Совети за ефикасна анализа на конкурентот 1. Присуствувајте на професионални конференции 2. Анализирајте ги извештаите од индустријата 3. Анализирајте ја веб-страницата на вашиот конкурент и јаките и слабите страни на маркетингот на социјалните медиуми (платформи, фреквенција, следење, содржина, тон и глас, време на одговор) 5. Анализирајте ја стратегијата за маркетинг содржина на конкурентот 6. Анализирајте ја стратегијата за маркетинг преку е-пошта на конкурентот (регистрирајте се на веб-страницата на конкурентот за нивниот билтен или список со е-пошта, за да можете да добивате комуникации од нив и да ги проверувате: зачестеноста на е-поштата, содржината, оптимизацијата за мобилни телефони, резултатот на испраќачот - ако нивните е-пошта некогаш завршиле вашата папка за спам). 7. Истражување меѓу клиентите, добавувачите и вработените на конкурентот 8. Ангажирајте вработени од конкурентски фирми и здружете се со партнерите на конкурентите 9. Анализирајте кои конкуренти вработуваат и што сакаат од кандидатите
 • 30. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Матрица наконкурентот и предност наконкурентот (директни ииндиректни конкуренти)
 • 31. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичинг 6. Бизнис или модел на приходи Начините на кои компанијата планира да заработи пари. Пример: Бизнис модел - TOM’s Shoes
 • 32. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичинг 7.Финансискипроекции Инвеститорите сакаат да слушнат каде сте: •Достигнувања на производи и клиенти (број на клиенти), •Други инвестиции вложени во компанијата (вклучувајќи го и вашиот сопствен капитал), •Потпишани писма за намери (LOI) за купување/партнер, •Клучни вработувања, •Поставување на клучни медиуми, •Колку пари ви требаат, •Како ќе ги искористите парите/средствата, •Времеплов (кога ќе започне до крај)…
 • 33. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Финансискипроекции • Преку усвојувањето на бесплатната верзија на вашиот производ од страна на корисниците, можете да покажете дека луѓето се поврзуваат со вашиот производ со текот на времето. • Прогноза за продажба (видете го темплејтот SaaS со отворен код)
 • 34. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Готовински тек • Проекција на 3-5- годишен извештај за готовински тек (види ексел документ со отворен код)
 • 35. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичинг 8. Времеплов • Започнете • Моментална состојба • Идни чекори
 • 36. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Клучни компоненти на пичинг 9. Тим • Искуство и позадина • Минат успех • Потенцијал • Експертиза (програмер, продавач, инженер, продажба…) • Советодавен одбор • Тековни инвеститори STELLA ORNELAS BRYAN COOK Главен финансиски директор Главен извршен директор
 • 37. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. "Поврзете ги сите девет точки со четири прави линии без да го кренете моливот/пенкалото од хартијата или да ја вратите линијата, бидејќи ова се брои како две линии." Размислување •Секој се обидува да го реши сам •Решението го пишуваме на бела табла •Време: 10 минути Дел 3 – учење од пракса
 • 38. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. MAYA: ЧАНТАТА ШТО ВЕ НОСИ BIRD BUDDY: ПАМЕТЕН УРЕД ЗА ХРАНА НА ПТИЦИ UVMASK: ЦЕЛОДНЕВНА АКТИВНА МАСКА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ УВ-Ц Вежби за пичинг • Поделете се во три тима • Прочитајте ги примерите на компаниите (доколку е потребно, побарајте ги компаниите на Google за повеќе информации) • Создадете пичинг на ЕДНА СТРАНИЦА користејќи ги дадените темплејти на пичинг • Презентирајте го пичингот • Време: 40 минути + презентација на терени (20 минути) • Дискусија: Што научивме?
 • 39. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Дел 4 – Совети за поставување и евалуација Совети за пичинг (да правите и да не правите): • Раскажете приказна • Привлечете внимание - не бидете досадни! • Вежбајте тајминг - не губете време! • Користете ги клучните компоненти на пичингот • Презентирајте ја уникатната карактеристика • Пичинг - не продавајте (помалку е повеќе) • Прашајте го она што ви треба - не заборавајте на повикот за акција • Вклучете социјален доказ - не кажувајте дека на сите ќе им се допадне! • Претставете го тимот - инвеститорите инвестираат во луѓе, не само во идеи. • Вежбајте, интегрирајте повратни информации и вежбајте повторно!
 • 40. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Вежби за пичинг: Добри против Лоши Примери на лоши пичинзи: Видео: https://www.youtube.com/watch?v=N92rqMaMPGI Најдобрите Shark Tank Пичинзи: Видео: https://www.youtube.com/watch?v=k3PY_p_M-8w Дали досега направивте грешки при пичингот?
 • 41. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Заклучоци и евалуација 1. Што научивме? 2. Можете ли да го искористите знаењето од работилницата во иднина? 3. Дали имавте можност да учествувате и да комуницирате? 4. Како се чувствувавте? 5. Коментари и препораки? 6. Пополнете го формуларот за евалуација (даден во печатена форма).
 • 42. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Извори • https://www.thesedge.org/socent-spotlights/22-awesome-social-enterprise- business-ideas • https://www.consciousconnectionmagazine.com/2016/02/social-enterprise- examples-and-principles/ • https://asana.com/resources/elevator-pitch-examples • https://myva360.com/blog/examples-of-minimum-viable-products • https://www.dummies.com/article/business-careers- money/business/financing/the-venture-capitalist-pitch-deck-your-traction- 160273 • https://medium.com/is-that-product-management/a-strategy-to-calculate-the- market-size-tam-sam-and-som-cda0a05c77f8 • https://thinkinsights.net/consulting/tam-sam-som/ • https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/pitch-business-idea.html • https://bench.co/blog/accounting/cash-flow-statements/ • https://www.score.org/resource/12-month-cash-flow-statement • https://www.kickstarter.com/discover • https://www.canva.com/tools/ • https://www.hubspot.com/

Editor's Notes

 1. The trainer draws the 9 dots on a white board and gives the learners paper and pencils to try to solve the brainteaser. After 5 minutes time, the trainer asks for solutions and discusses the problem with the group (Why weren’t some of the learners able to solve the problem? How was the problem solved from some of the learners? How should we solve problems in business?)
 2. This part focuses on the WHST IF learners and creates an opportunity to learn by doing.