Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 2                  PLURALITI &                  MASYARAKAT PLURALISTIK      ...
2    GARIS MASA MASYARAKAT MALAYSIAKesultanan Melayu          Penjajahan        Penjajahan      ...
©eMKAy          PENGENALAN      3      PLURAL &   2.1      PLURALITI             ...
©eMKAy            PENDAHULUAN      4             Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan te...
©eMKAy            PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK      5      PLURAL &      PLURALITI    ...
©eMKAy            PERBANDINGAN PLURALITI & PLURALISTIK      6      PLURAL &             ...
©eMKAy            KESAN PLURALITI & PLURALISTIK      7      PLURAL &      PLURALITI      ...
©eMKAy            GARIS MASA MASYARAKAT PLURAL      8      PLURAL &                K...
©eMKAy            PENJAJAHAN EROPAH & INGGERIS      9      PLURAL &      PLURALITI       ...
©eMKAy            IMPERIALISME & KOLONIALISME      10      PLURAL &      PLURALITI       ...
©eMKAy            PLURALITI ALAM MELAYU      11                  • Menetap di Kepulauan...
©eMKAy            PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA      12              PEMERINTAHAN...
©eMKAy            PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA      13      PLURAL &    KEPENDUDUKAN...
©eMKAy            MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN      14      PLURAL &    PRINSIP   ...
©eMKAy            MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN      15      PLURAL &    DASAR    ...
©eMKAy            MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN      16      PLURAL &           ...
©eMKAy            MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA      17      PLURAL &     POLITIK    ...
©eMKAy            MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA      18              PENDIDIKAN   ...
©eMKAy            MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA      19      PLURAL &    EKONOMI     ...
©eMKAy            PENGUKUHAN      20               Jelaskan TIGA (3) bentuk proses asimilas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 2 hubungan etnik pluraliti & pluralistik

14,420 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Bab 2 hubungan etnik pluraliti & pluralistik

 1. 1. BAB 2 PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA CTU553 HUBUNGAN ETNIK©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my
 2. 2. 2 GARIS MASA MASYARAKAT MALAYSIAKesultanan Melayu Penjajahan Penjajahan Pembentukan Melaka Belanda Jepun Malaysia1402-1511 1641-1824 1941-1945 1963 Penjajahan Penjajahan Kemerdekaan Portugis British 1957 1509-1641 1826-1941 1946-1948
 3. 3. ©eMKAy PENGENALAN 3 PLURAL & 2.1 PLURALITI Hasil Pembelajaran • Menjelaskan pembentukan 2.2 pluraliti Alam Melayu PENJAJAHAN • Menyatakan kesan penjajahan dan 2.3 pembentukan masyarakatPLURALITI MELAKA KANDUNGAN BAB 2 pluralistik • Menghuraikan PLURALISTIK 2.4 pembentukan masyarakat PENJAJAHAN pluralistik selepas era penjajahan PLURALISTIK PASCA MERDEKA 2.5 ©eMKAy
 4. 4. ©eMKAy PENDAHULUAN 4 Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan tempat pertemuan pelbagai PLURAL & tamadun dan budaya utama dunia yang didorong oleh serampang tiga mata iaitu: PLURALITI • Ketuhanan (God/ Gospel) • Kekayaan (Gold) PENJAJAHAN • Kemenangan (Glory) Kerajaan Majapahit dan Srivijaya yang mengamalkan Buddha bertapak diPLURALITI MELAKA Nusantara sejak tahun 700m. • Kerajaan Maritim Asia Tenggara menjadi pusat pertemuan pelbagai bangsa pada era “Zaman Perdagangan” pada abad ke 12M-14M. PLURALISTIK • Melibatkan interaksi pelbagai budaya seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab PENJAJAHAN Islam, dan Eropah. PLURALISTIK Kesultanan Melayu Melaka diasaskan pada 1400m dengan kedatangan PASCA MERDEKA Parameswara dari Srivijaya. • Melaka menjadi pusat kemasyarakatan dan perkembangan Islam di Alam Melayu • Agama Islam membawa pengenalan satu idealogi yang rasional, radikal dan progresif dalam aspek kehidupan – pemerintahan dan pentadbiran –di Alam Melayu ©eMKAy
 5. 5. ©eMKAy PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK 5 PLURAL & PLURALITI Pluraliti budaya di Tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial yang Istimewa di Alam Melayu PENJAJAHANPLURALITI MELAKA PLURALISTIK 2 konsep utama ciri-ciri masyarakat Asia Tenggara: PENJAJAHAN PLURALISTIK Pluraliti Masyarakat Pluralistik (plural PASCA MERDEKA • Bercirikan semula jadi, tanpa society) paksaan dan fleksibel. • Bercirikan pemaksaan dan perbezaan. ©eMKAy
 6. 6. ©eMKAy PERBANDINGAN PLURALITI & PLURALISTIK 6 PLURAL & PERSAMAAN PLURALITI Mewujudkan masyarakat pelbagai bangsa seperti PENJAJAHAN Melayu, Cina, India, Eropah dll Pluraliti PluralistikPLURALITI MELAKA • Semula jadi tanpa paksaan • Secara paksaan • Sukarela mencari • Demi kepentingan PLURALISTIK kehidupan dan kekayaan ekonomi dan politik PENJAJAHAN • Disertai ahli keluarga Inggeris PLURALISTIK • Menjamin ketenangan • Tidak disertai keluarga PASCA MERDEKA pemikiran dan perasaan • Tidak pernah melupakan negara asal ©eMKAy
 7. 7. ©eMKAy KESAN PLURALITI & PLURALISTIK 7 PLURAL & PLURALITI PLURALITI PLURALISTIK Mewujudkan interaksi yang harmoni PENJAJAHAN Gagal berasimilasi dengan penduduk, dengan penduduk, alam sekitar dan alam sekitar dan sistem sistemPLURALITI MELAKA Sanggup berkahwin dengan Mewujudkan kelompok masyarakat penduduk tempatan dengan sistem tersendiri PLURALISTIK PENJAJAHAN Mengamalkan budaya seharian orang Terasing dengan kelompok lain Melayu walaupun di tempat yang sama PLURALISTIK PASCA MERDEKA Amalan dan adat resam pendatang Gagal mengenali antara satu sama diterima oleh penduduk tempatan lain ©eMKAy
 8. 8. ©eMKAy GARIS MASA MASYARAKAT PLURAL 8 PLURAL & Kedatangan PLURALITI Penjajah Masyarakat Pluraliti Malaysia PENJAJAHAN • Kesultanan Melaka • Kemerdekaan • Tanpa Paksaan • Pluraliti BaruPLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Masyarakat Pluralistik PLURALISTIK PASCA MERDEKA • Penjajahan Eropah & Inggeris • Paksaan ©eMKAy
 9. 9. ©eMKAy PENJAJAHAN EROPAH & INGGERIS 9 PLURAL & PLURALITI Portugis & Belanda Pemisahan Inggeris PENJAJAHAN • Kuasa-kuasa • Titik pemisah di • Inggeris pula Eropah seperti antara pluraliti menggunakan Portugis dan dan masyarakat ‘senjata’PLURALITI MELAKA Belanda plural ialah serampang dua menekankan dengan ketibaan mata di dalam penjajahan penjajah Inggeris misi-misi PLURALISTIK berbentuk ke Asia Tenggara kedatangan PENJAJAHAN Imperialisme di khususnya Tanah mereka iaitu dalam misi-misi Melayu. penjajahan PLURALISTIK kedatangan berbetuk PASCA MERDEKA mereka Imperialisme dan Kolonialisme. ©eMKAy
 10. 10. ©eMKAy IMPERIALISME & KOLONIALISME 10 PLURAL & PLURALITI IMPERIALISME KOLONIALISME PENJAJAHAN Menjajah secara fizikal; Menjajah secara fizikal & kekayaan muka bumi spt mental. Memperkenalkan bijih timah dan emas sistem sosial, politik danPLURALITI MELAKA diambil demi kepentingan agama mereka kepada ekonomi negara mereka penduduk tempatan sendiri PLURALISTIK PENJAJAHAN Kolonialisme British Imperialisme British berjaya menjajah dan PLURALISTIK membawa masuk buruh mengawal kehidupan PASCA MERDEKA dari China dan India masyarakat peribumi untuk mengusahakan yang ramai dengan lombong dan ladang jumlah mereka yang getah sedikit ©eMKAy
 11. 11. ©eMKAy PLURALITI ALAM MELAYU 11 • Menetap di Kepulauan Melayu atau Nusantara dan berpindah-randah dari satu pulau ke PLURAL & pulau yang lain dengan bebasnya untuk berniaga, berperang, berkahwin dan sebagainya PLURALITI Masyarakat • Mewujudkan unsur akomodasi dalam kehidupan bermasyarakat. PENJAJAHAN • Wujud hubungan peradaban antara Alam Melayu dan China serta India • Mencapai zaman kemuncaknya pada waktu pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka DiplomatikPLURALITI MELAKA • Alam Melayu terkenal sebagai pusat penyebaran Buddha di bawah pemerintahan Srivijaya PLURALISTIK • Konsep Hinduisme dan Buddhisme dari aspek sosial dan kebudayaan seperti adat Keagamaan perkahwinan dan soal pentadbiran negara. PENJAJAHAN PLURALISTIK PASCA MERDEKA • Epistemologi ilmu pengetahuan Alam Melayu berasaskan metafizik (alam ghaib) dan Ilmu & animisme. Pemikiran ©eMKAy
 12. 12. ©eMKAy PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 12 PEMERINTAHAN PERDAGANGAN PLURAL & PLURALITI Perlembagaan Melaka dilaksana Perdagangan rancak hasil sistem berdasarkan Islam (Kanun Melaka & pemerintahan terbuka dan Undang-undang Laut Melaka) pentadbiran pelabuhan yang sangat PENJAJAHAN cekap. Zaman keemasan dan kemuncak Panglima dan laksamana Melaka keagungan kerajaan Melayu. proaktif mengawal keselamatanPLURALITI MELAKA dari ancaman perompak dan lanun. Tempat pertemuan pedagang (The Tahap keselamatan yang tinggi di PLURALISTIK Venice of The East). Selat Melaka. PENJAJAHAN Pemerintahan diplomasi & terbuka. Kepulauan Melayu terkenal dengan rempah ratus yang dianggap barang PLURALISTIK mewah. PASCA MERDEKA Sultan/pembesar mempunyai misi & visi yang hebat. ©eMKAy
 13. 13. ©eMKAy PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA 13 PLURAL & KEPENDUDUKAN KEBUDAYAAN PLURALITI Proses penghijrahan berlaku Keterbukaan pemerintah empayar secara alamiah/ semulajadi tanpa Melaka PENJAJAHAN ada paksaan. Para pedagang tidak memerlukan Melaka maju sbg pelabuhan utamaPLURALITI MELAKA pasport & visa sebagai dunia, hasil rempah ratus sebagai daya pengenalan diri. tarikan, keselamatan Selat Melaka PLURALISTIK Interaksi aktif di kalangan PENJAJAHAN Melaka menjadi kota metropolitan pelbagai bangsa dan kaum di serta kota multi budaya Melaka. PLURALISTIK PASCA MERDEKA ©eMKAy
 14. 14. ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN 14 PLURAL & PRINSIP PLURALITI Pemisahan negara dari agama: •Pentadbiran negara oleh penjajah; manakala hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah Sultan. PENJAJAHAN Ini berbeza dengan sistem di zaman sebelum Inggeris di mana tiada pengasingan kuasa berlaku kerana Raja dan Sultan mempunyaiPLURALITI MELAKA kuasa mutlak. Pengagihan kuasa: •Kehakiman, Eksekutif dan Perundangan serta Federalism PLURALISTIK •Wujud sistem persekutuan berlapis (Persekutuan Tanah Melayu PENJAJAHAN dan Persekutuan Malaysia) PLURALISTIK PASCA MERDEKA Setiap pihak hanya menjalankan bidang kuasa masing-masing dan tidak boleh bercampuraduk. ©eMKAy
 15. 15. ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN 15 PLURAL & DASAR PLURALITI Ilmu: •Ilmu kolonial yang berasaskan sains moden yang bersifat rasional dan saintifik telah mencorakkan dasar-dasar pentadbiran, ekonomi dan PENJAJAHAN pendidikan penjajah Pentadbiran: •Sistem pentadbiran yang memisahkan di antara negara dan agama.PLURALITI MELAKA Ekonomi: •Berubah dari pertanian sara diri kepada sistem ekonomi perindustrian dan PLURALISTIK perdagangan (sistem ekonomi kapitalis). PENJAJAHAN Pendidikan: •Dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular. PLURALISTIK PASCA MERDEKA ©eMKAy
 16. 16. ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN 16 PLURAL & SISTEM DAN STRUKTUR PLURALITI SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN Sistem kerajaan yang PENJAJAHAN Pemisahan di antara agama dan mencantumkan kedua-dua aspek negara iaitu agama dan negara. Raja merujuk kepada penasihat Negara ditadbir oleh pentadbirPLURALITI MELAKA agama untuk membuat keputusan sekular dan agama diletakkan di penting negara. bawah kuasa Sultan-Sultan Melayu. Agamawan dan raja saling PLURALISTIK berperanan di dalam sistem PENJAJAHAN kerajaan tersebut. PLURALISTIK Kerajaan yang peranan agama dan PASCA MERDEKA Kerajaan yang telah memisahkan di negara saling bertautan (KERAJAAN). antara negara dan agama (kerajaan). ©eMKAy
 17. 17. ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA 17 PLURAL & POLITIK PERLEMBAGAAN PLURALITI Politik dipengaruhi aspek etnik Sumber segala perundangan dan dan mengamalkan demokrasi panduan asas kepada pelaksanaan secara berkesan sistem politik. PENJAJAHAN Kerjasama parti-parti politik – 2 peringkat kontrak sosial; Pertama: Parti Perikatan (1974). Zaman Pluraliti Kedua : Zaman MasyarakatPLURALITI MELAKA Pluralistik Hubungan lebih bersifat Zaman Pluraliti: Antara Sang Sapurba PLURALISTIK utilitarian dan hubungan jaringan dan Demang Lebar Daun PENJAJAHAN silang budaya merentasi etnik. Zaman Masyarakat Pluralistik: Antara Kaum-Kaum di Malaysia PLURALISTIK Dasar-dasar kerajaan Perlembagaan berlandaskan kontrak PASCA MERDEKA mengukuhkan kerjasama dan sosial antara kaum hubungan harmoni antara etnik. ©eMKAy
 18. 18. ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA 18 PENDIDIKAN PLURAL & Zaman penjajahan British terdapat 3 peringkat pendidikan: PLURALITI •Inggeris ; rendah dan menengah •Melayu ; rendah dan agama •Vernakular ; Cina dan Tamil PENJAJAHAN Sistem pendidikan kebangsaan pascamerdeka berasaskan •keseragaman kurikulum •sukatan mata pelajaranPLURALITI MELAKA •orientasi Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) bermatlamat: •Menyatukan etnik-etnik di bawah satu sistem pendidikan dengan menggunakan PLURALISTIK bahasa pengantar tunggal PENJAJAHAN Akta Pendidikan 1957: •Sekolah pelbagai aliran dan pengajaran menggunakan bahasa ibunda PLURALISTIK •Sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar Bahasa Melayu. PASCA MERDEKA •Pengajaran subjek tertentu seperti Geografi dan Sejarah yang berteraskan Malaysia. •Kurikulum tidak lagi berteraskan negara asal Dasar pendidikan mempunyai matlamat jangka panjang dalam membentuk sektor ekonomi di Malaysia. ©eMKAy
 19. 19. ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA 19 PLURAL & EKONOMI PLURALITI Mengamalkan sistem ekonomi dualisme: 1. Sistem ekonomi moden:perdagangan dan perusahaan moden, tertumpu di bandar, pengurusan dan organisasi moden PENJAJAHAN 2. Sistem ekonomi pertanian; komoditi padi dan perikanan, tertumpu di luar bandar dan didominasi MelayuPLURALITI MELAKA Rancangan pembangunan ekonomi negara digiatkan bagi mengatasi masalah sosioekonomi dan sosiopolitik. •Rancangan pramerdeka •Rancangan selepas merdeka PLURALISTIK •Perancangan dalam DEB PENJAJAHAN •Dasar-Dasar Pembangunan Negara PLURALISTIK Dasar-dasar pembangunan negara dirangka bagi mewujudkan keseimbangan PASCA MERDEKA ekonomi. ©eMKAy
 20. 20. ©eMKAy PENGUKUHAN 20  Jelaskan TIGA (3) bentuk proses asimilasi pelbagai etnik dalam masyarakat PLURAL & Melayu Islam di Melaka. PLURALITI  Bincangkan TIGA (3) faktor utama menjadikan Melaka sebagai kota metropolitan. PENJAJAHAN  Huraikan EMPAT (4) elemen utama yang membuktikan Kerajaan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan Islam.  Huraikan EMPAT (4) elemen penting yang berkait rapat dengan pembentukanPLURALITI MELAKA masyarakat pluralistik selepas merdeka.  Huraikan EMPAT (4) faktor penyumbang kepada pluraliti di Zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15M. PLURALISTIK PENJAJAHAN  Jelaskan TIGA (3) faktor pembentukan pluraliti di Malaysia.  Huraikan TIGA (3) bentuk asimililasi antara golongan imigran dengan PLURALISTIK masyarakat Malaysia. PASCA MERDEKA  Bincangkan EMPAT (4) langkah yang perlu di ambil bagi menangani krisis masyrakat pluralistik di Malaysia ©eMKAy

×