Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 komunikasi di khalayak

3,648 views

Published on

 • Be the first to comment

5 komunikasi di khalayak

 1. 1. JABATAN PENGAJIAN UMUMKOMUNIKASIDI KHALAYAK Khairul Azlan Taib BSc .(hons) UiTM
 2. 2. DEFINISI KOMUNIKASI Proses penyampaian maklumat daripada satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima). Proses untuk menyampaikan dan menerima idea- idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai. (Everett M. Rogers)
 3. 3. ELEMEN DALAM PROSES KOMUNIKASI PENGHANTAR  orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan MESEJ  maklumat, idea atau pandangan yang datangnya dari minda penghantar dan cuba disampaikan kepada pihak lain ENKOD  maklumat, idea atau pandangan diterjemahkan dalam bentuk- bentuk yang difahami oleh orang lain sama ada menggunakan perkataan, bahasa atau simbol SALURAN  mesej disalurkan kepada penerima melalui sama ada saluran iaitu percakapan atau melalui tulisan, visual atau pergerakan
 4. 4. Samb… PENERIMA  orang yang menjadi sasaran mesej DEKOD  mesej diterima dan diterjemahkan atau ditafsirkan oleh penerima untuk memberi makna MAKLUMBALAS  Tindak balas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh penerima. Ia boleh jadi berbentuk lisan atau bukan lisan GANGGUAN  perkara-perkara yang mengganggu dan menghalang keberkesanan komunikasi. Akibatnya maklumat yang diterima mungkin tidak tepat atau disalah tafsir
 5. 5. PENGHANTARBagi mendapatkan komunikasi berkesan, penghantar hendaklah memastikan perkara-perkara berikut diberi perhatian sewajarnya:  jelas tentang mesej yang hendak disampaikan  teliti dengan baik mesej yang hendak disampaikan  menyatakan apa yang hendak dinyatakan dengan jelas dan yakin  pasti dengan kepentingan mesej itu  mendapatkan perhatian penerima  menghantar pada waktu yang tepat dan sesuai  sensitif kepada maklumbalas pihak lain  kenalpasti gangguan  kurangkan gangguan
 6. 6. MESEJ DAN ENKODMesej yang akan disampaikan dihantar dengan menggunakan perkataan, simbol, ayat atau bahasa tertentu yang dipanggil enkod bagi menggambarkan makna mesej. Dalam masa pembentukan enkod ini perlu diambil perhatian mengenai perkara-perkara berikut:  memilih perkataan, simbol dan ayat yang tepat  memberi gambaran jelas pada maksud mesej  menggunakan bahasa yang difahami oleh penerima  mengelakkan penggunaan perkataan yang tidak difahami  mesej yang hendak dihantar hendaklah ringkas dan padat sesuai dengan maksud  mesej juga hendaklah lengkap supaya dapat difahami dengan jelas gambaran keseluruhannya
 7. 7. SALURAN Mesej yang dibentuk akan dihantar melalui saluran tertentu sama ada secara lisan, bukan lisan, tulisan atau kaedah lain. Ia perlu dipilih sebaik mungkin kerana boleh mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Panduan yang boleh digunakan ialah:  kepentingan mesej dari segi keperluan untuk menyampaikannya dengan segera.  keperluan untuk menerangkan mesej dengan jelas melalui lisan.  keupayaan penerima untuk menterjemahkan, memahami, mengingat atau menyimpan mesej dengan baik.  volume mesej yang boleh menetukan sama ada baik dihantar secara lisan atau bertulis.  kepentingannya sama ada untuk didokumenkan atau tidak.
 8. 8. PENERIMA DAN DEKOD Mesej yang diterima akan diterjemahkan dan ditafsirkan yang dikenali sebagai dekod. Pentafsiran akan dibuat berdasarkan keupayaan penerima yang disandarkan kepada pengetahuan, pengalaman atau latar belakangnya. Semasa menerima mesej, perkara-perkara berikut perlu diambil kira:  menerima mesej dengan fikiran terbuka.  memahami dengan jelas mesej yang dihantar.  menggunakan proses maklum balas apabila perlu untuk mengesahkan kefahaman anda mengenai mesej.  menerima keseluruhan mesej sebelum memberi tafsiran.  kenalpasti halangan di pihak anda sebagai penerima mesej dan meminimumkan halangan-halangan tersebut.
 9. 9. MAKLUM BALASMaklum balas merupakan respon penerima kepada penghantar bagi memaklumkan bagaimana mesej diterima. Maklum balas boleh diberi atau didapatkan melalui berbagai kaedah iaitu: mengemukakan soalan-soalan sama ada daripada penghantar atau penerima reaksi-reaksi bukan lisan yang kelihatan ‘rephrasing’ atau ‘paraphrasing’ iaitu merumuskan semula mesej ringkasan-ringkasan
 10. 10. GANGGUANAntara gangguan-gangguan dalam komunikasi ialah:  persediaan yang tidak mencukupi di pihak penghantar sehingga menyebabkan mesej kurang jelas.  pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum yang mengundang tafsiran berbeza-beza mengenai perkataan.  mempunyai prasangka sama ada di pihak penghantar atau penerima.  tidak mengosongkan fikiran atau menghapuskan gangguan semasa berkomunikasi. Di fikiran ada yang lebih penting sedang difikirkan.  keadaan sekitar yang tidak sesuai.
 11. 11. Fungsi KomunikasiMemindahkan maklumatMengajar/ belajarUntuk pengaruhHiburanSosialisasiperundingan
 12. 12. Komunikasi BerkesanIa berlaku dalam keadaan-keadaan berikut:  Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima  Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima  Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar
 13. 13. BENTUK KOMUNIKASIKomunikasi lisan Komunikasi visual Mesyuarat Komunikasi grafik Temuduga  FotoPengucapan awam  Lukisan Berbual Imej bergerak  Televisyen  video
 14. 14. Samb… Komunisasi isyarat Komunikasi bertulis Pergerakan badan Memo Mimik muka Surat rasmi Sentuhan Laporan Bau Minit mesyuarat Pakaian
 15. 15. Halangan-halangan Dalam Komunikasi1. maklumat tidak mencukupi atau berlebihan2. perkataan yang mempunyai banyak makna3. kurang minat4. prasangka5. sekatan emosi6. penyampaian kurang menarik7. memikirkan sesuatu yang lain8. persekitaran yang tidak sesuai9. tiada peluang untuk mendapatkan penjelasan10. wujudnya pelbagai gangguan
 16. 16. Bahasa Komunikasi Bukan Lisan Dikenali juga sbg bahasa tubuh. Melibatkan isyarat tangan, air muka, dan gerakan badan. Bahasa ini sangat penting kerana dapat menyampaikan mesej yang sukar dilahirkan melalui pertuturan atau tulisan. Komunikasi melalui bahasa tubuh ini mampu menggambarkan emosi, personaliti, tujuan, dan status sosial seseorang individu. Selain itu, komunikasi lisan yang disepadukan dengan bahasa tubuh akan lebih berkesan kerana dapat menterjemah maksud yang hendak disampaikan dengan jelas.
 17. 17. Jenis Bahasa Tubuh1.Gerak Anggota Badan  Menggelengkan kepala bermaksud tidak setuju atau berminat.  Membesarkan kelopak mata bermaksud geram atau marah.  Hentak kaki untuk maksud penegasan, larangan dan lain-lain2. Gerakan Mata  Mata yang bergerak ke sana ke mari menunjukkan tidak berminat  Mata dan dahi berkerut, menunjukkan minat tetapi tidak percaya  Mata berkelip lebih laju daripada biasa menunjukkan dia berdusta  Tidak memandang mata semasa bercakap, menunjukkan berminattetapi malu atau tidak tenteram perasaannya.
 18. 18. Samb…Gerakan Tangan  Meletakkan jari telunjuk di depan mulut yang bermaksud diam.  Menggenggam tangan menunjukkan maksud geram atau amaran.  Semasa bercakap, seseorang gemar menggunakan tangan untuk menggambarkan sesuatu yang ingin disampaikan.Memek Muka  Memek muka juga menggambarkan keperibadian seseorang seperti lemah-lembut, bengis atau penyayang.  Memek muka juga menggambarkan perasaan sebenar penutur semasa berinteraksi seperti sedih atau gembira
 19. 19. Sekian…. Terima Kasih!!!!

×