Какво е изобразено на всяко от изображенията?

1

Покръстването
на княз Борис І

Завръщането
на ослепените
Самуилови
войни...
Кликни
Назови имената на владетелите.
върху
След това ги подреди в хронологичен ред.името.

3

5
Цар Петър ІІ

цар Петър І...
Свържи така, че да е вярно.
хан Аспарух
Цар Иван
Асен ІІ
хан Крум
хан Омуртаг

княз Борис І
цар Симеон

Построил нови черк...
Отбележи годината, през която са станали
следните събития:
а/ създаване на българската държава /VІІ век/
_______
б/ създав...
Определи през кой век са станали следните
събития.
а/ българите възприели християнската религия
/864 г./ ____ в.
б/ търнов...
Подреди в хронологичен ред имената
на българските столици:

София 5

Преслав

Плиска

2

1

Кликни
върху
името.

3

Охрид
...
Подреди в хронологичен ред имената
на българските царе от рода Асеневци:
цар Иван Асен ІІ цар Асен цар Калоян цар Петър
3
...
Коя е последната столица на Първото
град Охрид
българско царство? _____________

С името на кого свързвате всяко от събити...
Отговори с ДА или НЕ :
Братята Асен и Петър поставили началото на
Второто българско царство през 1187 год. ДА
Иван Рилски ...
Допълни таблицата.
събитие
1 Столицата Охрид е превзета,

а държавата покорена от Византия .
Край на Първо българско царст...
Попълни пропуснатите думи:
Военните успехи на цар Симеон Велики позволили
Петър
на сина му ___________ да сключи ____годиш...
Каква била титлата на основателя на
българската държава?
а/ император
б/ княз
в/ хан
България приема християнската религия...
През коя година в битката при р. Ахелой цар
Симеон І разгромил византийската войска?

а/ 917 г.
б/ 971 г.
в/ 1917 г.
Цар С...
Земите на България се разпрострели между
три морета при:
а/ княз Борис І
б/ цар Симеон

в/ цар Самуил
По време на управлен...
Българската столица Охрид е превзета от
византийците и България е покорена през:
а/
б/
в/
г/

1014 г.
1018 г.
1187 г.
1393...
Първото българско царство съществувало:
а/ от 681 година до 861 година
б/ от 681 година до 1014 година
в/ от 681 година до...
Втората българска държава започва съществуването
си през 1187 год. след въстанието на:

а/ цар Самуил
б/ братята Асен и Пе...
Цар Калоян:
а/ се отказва от престола
б/ предава властта на византийците
в/ води победни битки
Владетели от рода Асеневци ...
С какво се характеризира управлението на
цар Иван Асен ІІ. Посочи верните отговори.
а/ Границите на България отново се
про...
Кой от посочените бележити българи
ръководил защитата на Търново от османците?
а/ свети Иван Рилски
б/ цар Самуил
в/ Патри...
Кой от четиримата НЕ Е бил книжовник?
а/ Климент Охридски
б/ Патриарх Евтимий

в/ поп Богомил
г/ Константин Преславски
Вто...
Кои са причините за края на Второто
българско царство?
 ________________________________________
България била разделена ...
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - чо, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - чо, 3 клас, Булвест
Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - чо, 3 клас, Булвест
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - чо, 3 клас, Булвест

3,760

Published on

Published in: Education

Да проверим какво знаем и можем - Българската държава в най-стари времена - чо, 3 клас, Булвест

 1. 1. Какво е изобразено на всяко от изображенията? 1 Покръстването на княз Борис І Завръщането на ослепените Самуилови войници 2 3 Сбогуването с Патриарх Евтимий в Търново Цар Симеон заедно с книжовници 4 5 Рилски манастир и Св. Иван Рилски
 2. 2. Кликни Назови имената на владетелите. върху След това ги подреди в хронологичен ред.името. 3 5 Цар Петър ІІ цар Петър І 2 7 8 цар Симеон цар Иван Асен ІІ 1 цар Калоян 6 княз Борис І 4 цар Асен І цар Самуил
 3. 3. Свържи така, че да е вярно. хан Аспарух Цар Иван Асен ІІ хан Крум хан Омуртаг княз Борис І цар Симеон Построил нови черкви и дворци в столицата Плиска. Развила се книжовността „ЗЛАТЕН ВЕК“. Създал българската държава. Приемане на християнството Развили се търговията и занаятите. Секли се монети. Създал първите писани закони, общи за славяни и българи.
 4. 4. Отбележи годината, през която са станали следните събития: а/ създаване на българската държава /VІІ век/ _______ б/ създаване на славянската писменост /ІХ век/ _______ в/ в България пристигнали учениците на Кирил и Методий /ІХ век/_______
 5. 5. Определи през кой век са станали следните събития. а/ българите възприели християнската религия /864 г./ ____ в. б/ търновските братя Асен и Петър започнали борба за възстановяване на българската държава /1185 г./ ____ в. в/ битката при Клокотница /1205 г./ ______ в.
 6. 6. Подреди в хронологичен ред имената на българските столици: София 5 Преслав Плиска 2 1 Кликни върху името. 3 Охрид Търново 4
 7. 7. Подреди в хронологичен ред имената на българските царе от рода Асеневци: цар Иван Асен ІІ цар Асен цар Калоян цар Петър 3 1 4 2 Свържи имената на столиците с имената на владетелите, царували по това време. Плиска Преслав Охрид Търново цар Самуил цар Иван Асен ІІ княз Борис І цар Симеон
 8. 8. Коя е последната столица на Първото град Охрид българско царство? _____________ С името на кого свързвате всяко от събитията: а) Вдигат въстание, с което освобождават България от византийско владичество - ___________________ Асен и Петър б) Разгромява латинците край Одрин и пленява императора им Балдуин.-______________ цар Калоян в) Сече първите златни монети, търговията и цар Иван Асен ІІ занаятите процъфтяват.-___________________ г) Разделил българското царството между двамата цар Иван Александър си синове.-_________________________ д) Ръководи защитата на столицата Търново срещу османците.-_______________________ Патриарх Евтимий
 9. 9. Отговори с ДА или НЕ : Братята Асен и Петър поставили началото на Второто българско царство през 1187 год. ДА Иван Рилски е основал Рилския манастир. ДА Поп Богомил е прочут книжовник. ДА Цар Иван Шишман разделил царството ДА на двамата си синове. Видинското царство било покорено през 1396 година. ДА Поробените българи имали равни права в ДА Османската империя. Патриарх Евтимий ръководел защитата на ДА Търново. НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ
 10. 10. Допълни таблицата. събитие 1 Столицата Охрид е превзета, а държавата покорена от Византия . Край на Първо българско царство. година 1018 2 Начало на Второ българско царство. 1187 3 Столицата Търново е превзета 1393 4 Залезът на Второто българско 1396 и разрушена от османците . царство. Покорено е и Видинското. владетел цар Самуил Асен и Петър Иван Шишман Иван Срацимир
 11. 11. Попълни пропуснатите думи: Военните успехи на цар Симеон Велики позволили Петър на сина му ___________ да сключи ____годишен 30 мирен договор с Византия. По негово време се появяват две религиозни учения. Богомил - Първото е на поп __________. Неговите последователи се наричат ___________. богомили - Второто учение е на Свети _____________. Иван Рилски Той създава българската светиня __________________. Рилски манастир
 12. 12. Каква била титлата на основателя на българската държава? а/ император б/ княз в/ хан България приема християнската религия при: а/ хан Крум б/ княз Борис І в/ цар Симеон
 13. 13. През коя година в битката при р. Ахелой цар Симеон І разгромил византийската войска? а/ 917 г. б/ 971 г. в/ 1917 г. Цар Симеон се посветил на книжовна дейност и преместил столицата в град: а/ Плиска б/ Охрид в/ Преслав
 14. 14. Земите на България се разпрострели между три морета при: а/ княз Борис І б/ цар Симеон в/ цар Самуил По време на управлението на цар Самуил столица на България бил град: а/ Преслав б/ Охрид в/ Търново
 15. 15. Българската столица Охрид е превзета от византийците и България е покорена през: а/ б/ в/ г/ 1014 г. 1018 г. 1187 г. 1393 г. Краят на Първо българско царство е сложен след падането на България под византийска _____________власт при: а/ княз Борис І б/ цар Петър в/ цар Самуил
 16. 16. Първото българско царство съществувало: а/ от 681 година до 861 година б/ от 681 година до 1014 година в/ от 681 година до 1018 година В сражение при с. Ключ 15 хиляди войници били пленени и ослепени. Заради тази жестокост „българоубиец“ бил наречен: а/ цар Самуил б/ император Василий ІІ
 17. 17. Втората българска държава започва съществуването си през 1187 год. след въстанието на: а/ цар Самуил б/ братята Асен и Петър в/ цар Калоян Кои НЕ СА били еретици? а/ противопоставят се на царя и църквата б/ не спазват изискванията на християнската вяра в/ помагат на бедните и спазват изискванията на християнската вяра
 18. 18. Цар Калоян: а/ се отказва от престола б/ предава властта на византийците в/ води победни битки Владетели от рода Асеневци са: а/ Асен, Петър, Борис І, Калоян б/ Асен, Петър, Калоян, Иван Асен ІІ в/ Асен, Петър, Иван Асен ІІ, Иван Александър
 19. 19. С какво се характеризира управлението на цар Иван Асен ІІ. Посочи верните отговори. а/ Границите на България отново се прострели до 3 морета. б/ Дошъл краят на Първото българско царство. в/ Постигнат бил разцвет на занаятите, търговията, строителството. г/ Столицата Преслав станала книжовно средище. д/ Били изсечени първите златни монети.
 20. 20. Кой от посочените бележити българи ръководил защитата на Търново от османците? а/ свети Иван Рилски б/ цар Самуил в/ Патриарх Евтимий Столицата Търново е превзета от османците през: а/ 1187 г. б/ 1393 г. в/ 1396 г.
 21. 21. Кой от четиримата НЕ Е бил книжовник? а/ Климент Охридски б/ Патриарх Евтимий в/ поп Богомил г/ Константин Преславски Второто българско царство престанало да съществува през: а/ 1018 г. б/ 1185 г. в/ 1396 г.
 22. 22. Кои са причините за края на Второто българско царство?  ________________________________________ България била разделена на две царства – ________________________________________ Видинското и Търновското. Те враждували ________________________________________. помежду си.  _____________________________________. Църквата също била разделена.  ________________________________________ Вместо да се обединят срещу общия враг, ________________________________________ държавите на Балканския полуостров ________________________________. воювали помежду си. Османската войска била много силна.  ___________________________________
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×