Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

уча се да чета карта

4,646 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

уча се да чета карта

 1. 1. По учебника на С.Стоянова и Л.Манева
 2. 2. Картата е чертеж, на който земната повърхносте изобразена в силно умален вид.
 3. 3. Граница е линията, която отделя две или повече държави.
 4. 4. А) Чрез условни знациБ) Чрез цветовеВ) Чрез условни знаци и цветове
 5. 5. * Когато работиш с карта, трябва да спазваш определена последователност на действията си:1.Най-напред прочети заглавието на картата.Така ще разбереш какво е съдържанието й. 2. Разгледай графата с условни знаци. В нея ще видиш как е изобразено съдържанието – с какви условни знаци и цветове. 3. Припомни си посоките на картата.
 6. 6. север сз сизапад изток юи юз юг
 7. 7. зад.1 северназападна източна южна
 8. 8. зад.2 Спрямо ……….. България е на ………. юг изток запад север
 9. 9. зад.3 Гърция
 10. 10. зад.5 * Намери на картата селището, в което живееш. Трявна
 11. 11. Според главните посоки България се разделя на… Северна България Южна България
 12. 12. зад.6 Според главните посокина картата коя разделя на… Определи по цветовете България се част на България е по-равнинна – западната или източната. Западна Източна България България
 13. 13. зад.9 Разгледай на картата Черно море. Къде са по-дълбоките му части – близо или далече от брега? Как определи?

×