Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

повърхнина на българия

6,113 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

повърхнина на българия

 1. 1. БългарияЗемя като една човешка длан...Но по-голяма ти не си ми нужна,Щастлив съм аз, че твойта кръв еюжна,че е от кремък твоят стар
 2. 2. Да си припомним! Коя С държавата граничи България на запад? е кои държави , с която граничим на север? Кои са са основните България? ни южните съседки? Къде е разположена посоки? Кои Север РумънияСърбияЗапад ИзтокМакедония Гърция Турция Юг Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 3. 3. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 4. 4. Родината ни не е голяма, но е с разнообразна и много красива природа. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 5. 5. У нас има плодородни и обширни низини Ниско и равно място в близост низина до морета, реки и др . Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 6. 6. и равнини Заравненоравнина обширно място . Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 7. 7. Имаме красиви котловини. Вдлъбната в земнатакотловин повърхност форма, а оградена от планински склонове. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 8. 8. Ниско и равно поле плодородно място .Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 9. 9. Високи планиниЕмилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 10. 10. Стара планина разделя България на двечасти: Северна България Южна България Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 11. 11. На юг от река Дунав се намира Дунавската равнина. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 12. 12. Дунавската равнина- най обширната равнина у нас. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 13. 13. През нея текат много реки, които се използват занапояване. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 14. 14. В източната й част се намира “житницата на България “- Добруджа. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 15. 15. Тук се отглеждат още: слънчоглед захарно цвекло царевица и други. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 16. 16. Край дунавското крайбрежие са разположени някои от големите речни пристанища- Видин Силистра Русе Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 17. 17. Навътре вравнината е град Плевен.
 18. 18. Главният град на Добруджа е Добрич. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 19. 19. Открийте тези градове на картата. СилистраВидин Русе Добрич Плевен Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 20. 20. На юг от Стара планина са разположени китнитеЗадбалкански котловини и плодородни полета –Софийско, Карловско, Казанлъшко, Сливенско. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 21. 21. В тях се отглеждат ценни селскостопански култури като: лавандул а розапраскови мента пшени Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 22. 22. На юг е най-голямата ни низина – Горнотракийската. Река Марица напоява плодородните
 23. 23. В нея се отглеждат:памук ориз зеленчуци плодове Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 24. 24. Тук се намира вторият по големина град вБългария – Пловдив. Той е разположен върху няколкохълма (тепета). Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 25. 25. Други по-големи градове са:Стара Загора Пазарджи к Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 26. 26. Открийте тези градове на картата. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 27. 27. Особено красиво е нашето черноморско крайбрежие. Най-големите ни пристанища са Варна и Бургас . Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 28. 28. Варна Бургас Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 29. 29. По черноморското ни крайбрежие се редуват скални носове със златисти пясъци. Нос Калиакра Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 30. 30. Тук през лятото почиват много българи и чужденци. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 31. 31. Да проверим какво научихме днес.1. Добруджа е наречена “житница на България”, защото……………..…………………………………………………………………………………………………2. Кои градове са разположени край река Дунав? Видин Силистра Русе Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 32. 32. 3.Кои градове са разположени в Горнотракийската низина? Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 33. 33.  Задбалкански котловини  Горнотракийска низина Къде се отглеждат тези селскостопански култури?
 34. 34. Огради верния отговор Коя река Кой от посочените напоява градове е вплодородните земи Горнотракийската на низина?Горнотракийската низина? а) Искър а) Силистра б) Струма б) в) Дунав Пазарджик г) Марица в) Видин г) Добрич Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 35. 35. От кои части на България са представените илюстрации?Задбалканските Добруджакотловини Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 36. 36. 1. Град пристанище на р. Дунав.2. Град разположен във вътрешността на Дунавската равнина.3. Главният град на Добруджа.4. Голямо пристанище на Черно море.5. Най-големият град в Горнотракийската низина.6. Град разположен западно от град Пловдив. 1. В и д и н 2 . П л е в е н 3 . Д о б р и ч 4 . Б у р г а с 5 . П л о в д и в 6 . П а з а р д ж и к Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос
 37. 37. Емилия Петкова СОУ “Христо Ботев” гр. Айтос

×