Your SlideShare is downloading. ×
Talis 240909 Nifu Step
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Talis 240909 Nifu Step

461
views

Published on

Published in: Education, Career

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
461
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Å være ungdomsskolelærer i NorgeResultater fra TALIS
  Konferanse
  Gardermoen
  24. september 2009
 • 2. Det vi ønsker å snakke om
  Skolen som (lærende?) organisasjon
  Vurdering og tilbakemelding – skoler og lærere
  Kompetanseheving: Systemisk eller individuelt ansvar?
  Former for skoleledelse: Pedagogisk og/eller administrativ
  Tidsbruk i en vanlig arbeidsuke for lærere: Avtaleregulert eller individstyrt?
  Læringsmiljø og undervisningsformer Relasjoner og klasseromsklima
  Lærersamarbeid
  Undervisningskvalitet: Lærere ser på seg selv og sin undervisning.
  Undervisningsformer. Hvordan underviser lærerne?
  Hva har TALIS lært oss?
 • 3. Kompetanseheving: Deltaking i tiltak for faglig og yrkesmessig utvikling siste 18 måneder
  Det store flertallet
  i alle land deltar i
  slike tiltak, men
  omfanget av tiltakene
  varierer sterkt
  Norge ligger på
  gjennomsnittet i andel
  som har deltatt (87 %),
  men klart under
  gjennomsnittet
  i antall kursdager (9)
 • 4. Behov for flere kompetansehevingstiltak
  70 prosent av norske lærere ville gjerne
  ha deltatt i mer faglig og yrkesmessig utvikling
  Hva hindrer dem?
  • Halvparten svarer at aktivitetene kolliderer med arbeidsplanen
  • 5. En av tre mener opplæringen var for dyr
  • 6. 30 % fant ikke aktiviteter som passet med behovene
 • Hva sier rektorene om lærernes faglige utvikling?
  Norske rektorer erkjenner i stor grad at det er jobben deres å sikre at
  lærernes undervisningsferdigheter forbedres.
  Samtidig informerer de lærerne om mulighetene for faglig utvikling i mindre
  grad enn rektorene i andre land.
 • 7. Hvordan er det å starte som ny lærer?
  ”Når en lærer begynner å undervise ved denne skolen, får han/hun tilbud om å delta i en formell innkjøringsprosess”
  Nye lærere overlates
  i større grad til seg selv
  i Norge enn i andre land
  Men her er det betydelige
  regionale forskjeller.
  Oslo og Akershus skiller
  seg positivt ut.
 • 8. Konklusjoner om kompetanseheving
  Omfanget av kompetansehevingstiltak for lærere i Norge er ikke spesielt imponerende
  Norske lærere ønsker flere kompetansehevingstiltak
  Vanskelig å kombinere lærerjobben med etter- og videreutdanning
  Nye lærere følges i liten grad opp
  Norske rektorer erkjenner ansvaret, men stiller i varierende grad opp for å informere og tilrettelegge for kompetanseheving
  Lærerne må ofte selv ta ansvaret for sin egen faglige utvikling
 • 9. En av fire norske lærere har aldri fått tilbakemelding fra rektor på sitt arbeid
  En av seks har ikke blitt vurdert verken av rektor, kolleger eller ekstern instans
  Kollegialt samarbeid og koordinering henger sammen med en mer aktiv vurderingskultur
  Tre av fire lærere forventer ikke å motta noen belønning for å bedre kvaliteten på undervisningen
  Bare halvparten av lærerne mener at skoleleder har effektive måter for å vurdere lærerarbeidets kvalitet
  Mange norske lærere mener at vurdering av lærere utføres hovedsakelig for å tilfredsstille administrative krav
  Lærerne mener at dårlig utført arbeid i liten grad får konsekvenser
  Vurdering og tilbakemelding på lærernes arbeid
 • 10. Konsekvenser av dårlig utført arbeid
  ”Slik jeg ser det, blir dårlig utført arbeid
  over tid av en lærer
  tolerert av resten
  av kollegiet ved
  denne skolen”
 • 11. Skoleledelse: Fem funksjoner som skal ivaretas
  Pedagogisk lederskap
  Styring etter skolens mål -
  Undervisnings-ledelse -
  Kontroll av undervisning ---
  Administrativt lederskap
  Ansvarliggjøring +++
  Byråkrati ++
  Norske rektorer vektlegger
  de administrative funksjonene
  i større grad enn de pedagogiske
 • 12. Effekter av lederskap
  De fem funksjonene ved lederskap er alle nødvendige
  Idealet er balanse mellom administrativt og pedagogisk lederskap
  Tydelig ledelse gir godt skoleklima og et godt kollegialt miljø
  Tydelig pedagogisk ledelse styrker koordinerende og profesjonelt samarbeid mellom lærerne – som igjen henger sammen med en aktiv vurderings- og tilbakemeldingskultur
  En overveiende byråkratisk lederstil kan svekke det profesjonelle samarbeidet mellom lærerne
  Stor vekt på kontroll og ansvarliggjøring gir økt arbeidsbyrde på lærerne og er en mulig ”tidstyv”
 • 13. Lærernes arbeidstid
  TALIS er den første internasjonale undersøkelsen som har læreres arbeidstid som et eget tema
  Hva har vi spurt lærerne om?
 • 14. Arbeidstid: Avgrensninger, forbehold og premisser
  Avgrensning av utvalg:
  Lærere som jobber heltid (minst 90 % av heltidsstilling)
  Lærere som jobber ved bare en skole
  Kan vi være sikre på at vi får tall som dekker all relevant aktivitet?
  Forbehold for hva som ligger i ”typisk skoleuke”
  Forbehold for at noe kan være uteglemt
  På den annen side: Hvem ville ha interesse av å underrapportere?
  Viktige premisser
  Lærerne har en arbeidstidsavtale med et årsverk på 1687,5 timer
  Arbeidsplanfestet tid på ungdomstrinnet er 1225 timer i 38 undervisningsuker og i tillegg en 39. uker à 37,5 timer.
  Dette skulle tilsi minimum 31 timer pr uke i undervisningsåret
  Lærerne har stor grad av frihet til selv å regulere når og hvor arbeid utover undervisning og bundne fellesaktiviteter skal foregå
 • 15. Ukentlig antall timer i 23 land
  Undervisning
  Planlegging
  Adm
  Annet
 • 16. Norske læreres tidsbruk (klokketimer) i en typisk skoleuke
  Undervisning: 17,1 timer -
  Forberedelse og etterarbeid: 12,4 timer +
  Administrative plikter: 6,1 timer +
  Annet: 1,3 timer
  Klokketimer i alt: 36,9 timer (1,2 timer over TALIS-snitt)
  Hvis hele årsverket skulle utføres innenfor 39 uker: 43,3 timer pr uke
  Hvis 1225 arbeidsplanfestede timer (minus 37,5 timer i den 39. uka) skulle utføres innenfor 38 undervisningsuker: 31,25 timer pr uke
  22 prosent jobber mer enn 43 timer pr uke
  23 prosent jobber mindre enn 31 timer pr uke
  Det er variasjonen som er viktigst, ikke gjennomsnittstallet
 • 17. Hva forklarer variasjonen?
  Lærere med mastergrad jobber litt mer enn gjennomsnittet
  Lærere i Oslo og Akershus jobber litt mer enn gjennomsnittet
  Lærere over 60 år jobber litt mindre enn gjennomsnittet
  Samarbeidsformer og undervisningspraksis kan forklare noe
  Disse forholdene kan forklare variasjonen mellom 31 og 43 timer
  Hva med de som jobber mindre enn 31 eller mer enn 43 timer?
  ”Jeg har disse oppgavene som jeg skal utføre, og jeg bruker den tida som trengs”
  ”Jeg har denne tida til disposisjon, og jeg gjør det jeg rekker”
  Lærernes tidsbruk ligner på den vi finner blant ansatte i frie akademiske yrker og i andre kunnskapsbedrifter, f.eks i Universitets- og høgskolesektoren
 • 18. Klasseromsklima
  Norge
 • 19. ”Når timen begynner, tar det flere minutter før klassen roer seg ned”
 • 20. Relasjoner mellom lærere og elever
  Norge
 • 21. ”Ved denne skolen kommer lærere og elever vanligvis godt overens”
  NB: stor enighet
  i alle land
 • 22. Lærernes tiltro til egen undervisning
  ”Min undervisning
  betyr noe for elevene”
  ”Kan ha framskritt med
  vanskelige elever”
  ”Jeg lykkes med elevene”
  Norge
 • 23. Hvordan mener lærerne god undervisning skal være?
  Konstruktivistisk syn: å legge til rette for læring, eleven bør løse problemer på egen hånd, tankestrategier og resonnering viktigere enn konkret innhold
  Direkte overføring av kunnskap: Vise den riktige måten, bygge undervisning på klare, riktige svar, viktig å lære fakta, viktig med et stille klasserom
  Gjennomgående sterkest tilslutning til det første synet
  De to synene er ikke motsatser, men henger sammen
  Relativt svak sammenheng mellom disse holdningene og undervisningspraksis
 • 24. Tre former for undervisning
  Strukturerende: å følge opp elevenes læring
  Elevsentrert: individualisering, differensiering av oppgaver, trekke elever med i planlegging
  Utvidete aktiviteter: bl.a. prosjektarbeid
  Norske lærere er forholdsvis svake på alle tre: betyr det utydelige undervisningsformer?
  Spesielt svake på strukturering
 • 25. Jeg gjennomgår leksene elevene har gjort sammen med dem
 • 26. Ved å stille spørsmål kontrollerer jeg om det faglige innholdet har blitt forstått.
 • 27. Samarbeid mellom lærere
  Norge er i toppen med hensyn til samarbeid mellom lærere
  Samarbeidet har mest preg av koordinering
  Mindre av samarbeid for faglig utvikling
  Men uansett et positivt trekk
 • 28. Hva har vi lært av TALIS?
  Gode forutsetninger i norsk skole
  Tilgangen på erfarne lærere
  Lærere som er trygge i sin rolle
  Gode relasjoner til elevene
  Men temmelig mye uro i klasserommet
  Noen sentrale utfordringer
  Svak oppfølgingskultur på alle nivåer
  Norske lærere er dårlige til å følge opp elevenes læring
  Svak innsats i jobben får ingen konsekvenser
  Stor grad av individuell frihet i profesjonsutøvelsen
  Løse rammer rundt lærerarbeidet
  Dette er ikke et bare et særnorsk problem

×