Bedre læringsmiljø Tromsø - Thomas Nordahl - Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet

4,196 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedre læringsmiljø Tromsø - Thomas Nordahl - Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet

 1. 1. Læringsmiljøets betydning og bruk av veiledningsmateriellet Tromsø, 22.09.10 Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning
 2. 2. Arbeidsgruppen: <ul><li>Prosjektleder: </li></ul><ul><ul><li>Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark </li></ul></ul><ul><li>Prosjektmedarbeidere: </li></ul><ul><ul><li>Seniorrådgiver Arne Tveit, Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd </li></ul></ul><ul><ul><li>Førsteamanuensis Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger </li></ul></ul><ul><ul><li>Seniorrådgiver Svein Nergaard, Lillegården Kompetansesenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Høgskolelektor Ann Gustavsen, Høgskolen i Hedmark </li></ul></ul><ul><ul><li>Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg, Høgskolen i Hedmark </li></ul></ul>Thomas Nordahl
 3. 3. Begrepet læringsmiljø <ul><li>Begrepet læringsmiljø har vokst fram gjennom forskning om hvilken undervisning som gir best læringsresultater hos elevene. </li></ul><ul><li>Denne forskningen viste at det var en rekke faktorer utenom undervisningen som samvarierte med og forklarte elevenes læringsutbytte. </li></ul><ul><li>Særlig framsto de kontekstuelle betingelsene i skolen og det sosiale miljøet som viktig for å kunne forklare elevenes faglige prestasjoner. </li></ul>Thomas Nordahl
 4. 4. Forståelse av læringsmiljø Thomas Nordahl
 5. 5. Forståelse av læringsmiljø <ul><li>Med læringsmiljøet forstås miljømessige faktorer i skolen som: </li></ul><ul><ul><li>Vennskap og relasjoner til jevnaldrende </li></ul></ul><ul><ul><li>Relasjoner mellom elev og lærer </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp </li></ul></ul><ul><ul><li>Normer og regler </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevsyn og forventninger til læring </li></ul></ul><ul><ul><li>Det fysiske miljøet i skolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeid mellom hjem og skole </li></ul></ul>Thomas Nordahl
 6. 6. Forståelse av læringsmiljø <ul><li>Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til: </li></ul><ul><ul><li>en positiv læring og utvikling for den enkelte elev </li></ul></ul><ul><ul><li>en skolehverdag som fremmer helse og trivsel </li></ul></ul><ul><li>Alle ansatte på skolen har et ansvar for å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø. </li></ul>Thomas Nordahl
 7. 7. Opplevelse av læringsmiljøet <ul><li>Det samme læringsmiljøet vil erfares og oppfattes på ulike måter av elevene. </li></ul><ul><li>Læringsmiljøet i en og samme skole kan være en beskyttelsesfaktor for en elev og en risikofaktor for en annen elev </li></ul><ul><li>Det er elevenes subjektive opplevelse av faktorene i skolens læringsmiljø som er sentral i forhold til å vurdere læringsutbyttet og den sosiale situasjonen til elevene </li></ul><ul><li>Kartlegging og informasjon om elevenes erfaringer og opplevelser vil være avgjørende </li></ul>Thomas Nordahl
 8. 8. Sammenhenger mellom sosial og personlig utvikling og faglig læring <ul><li>Forskning viser en sterk sammenheng mellom elevenes sosial kompetanse og situasjon og deres faglig læringsutbytte i skolen. </li></ul><ul><li>Arbeid for å fremme trivsel og helse i skolen og er ikke bare viktig for å motvirke mobbing, atferdsproblemer og sosial isolasjon. Det fremmer også faglig læring </li></ul><ul><li>Et godt læringsmiljø gir elevene gode muligheter til å vise god motivasjon og arbeidsinnsats i skolen. </li></ul>Thomas Nordahl
 9. 9. Metaanalyser av elevenes læringsutbytte (Hattie, J. (2009): Visible learning) <ul><li>Hattie (2009) bygger på og oppsummerer 800 metaanalyser basert på 52 000 studier med 83 mill. elever </li></ul><ul><li>Alle resultater er uttrykt i effektstørrelser knyttet til elevens læring </li></ul><ul><ul><li>0.00 – 0,19 ingen effekt </li></ul></ul><ul><ul><li>0.20 – 0.39 liten effekt </li></ul></ul><ul><ul><li>0,40 – 0,59 middels effekt </li></ul></ul><ul><ul><li>> 0,60 stor effekt </li></ul></ul>Thomas Nordahl
 10. 10. Betingelser tilknyttet skolenivå og organisering har blitt tillagt overdrevet betydning Thomas Nordahl Område Effekt-størrelse Effekt-vurdering Nivådifferensiering 0,12 Ingen effekt Baseskoler/Åpne skoler 0,01 Ingen effekt Aldersblanding 0,04 Ingen effekt Redusert klassestørrelse 0,21 Liten effekt Skoleledelse 0,36 Liten effekt
 11. 11. Læreren og elevenes læringsutbytte Thomas Nordahl Område Effekt-størrelse Effekt-vurdering Lærerens tilbakemelding til elevene, (positiv, støttende og konstruktiv) 0,73 Stor effekt Lærerens tydelighet og struktur i undervisningen 0,71 Stor effekt En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer 0,72 Stor effekt
 12. 12. Andre faktorer i læringsmiljøet med effekt på læringsutbyttet Thomas Nordahl Område Effekt-størrelse Effekt-vurdering Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner mellom elever og en elevkultur som støtter læring 0,53 Middels effekt Samarbeid mellom hjem og skole og foreldre med forventninger og støtte til sine barns læring og skolegang 0,51 Middels effekt
 13. 13. Opprettholdende faktorer i læringsmiljøet og pedagogisk analyse
 14. 14. Eksempel
 15. 15. En forskningsbasert veileder <ul><li>Forskningsbasert kunnskap betyr at den kunnskapen som formidles, er utviklet og/eller basert på forskning </li></ul><ul><li>Bruk av forskningsbasert kunnskap i pedagogisk praksis øker sannsynligheten for ønskede resultater. </li></ul><ul><li>I dette materiellet for ”helhetlig arbeid med læringsmiljøet i skolen” betyr forskningsbasert kunnskap om læringsmiljø at: </li></ul><ul><ul><li>Kunnskapen har et teoretisk og empirisk grunnlag </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapen bygger på kjente prinsipper for implementering </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er så langt som mulig dokumentert positive resultater gjennom kvalitativt gode evalueringer. </li></ul></ul>Thomas Nordahl
 16. 16. Ulike kunnskapstyper <ul><li>Erfaringsbasert kunnskap </li></ul><ul><ul><li>Den erfaringsbaserte kunnskapen vil i hovedsak være subjektiv ved at det er den enkelte læreres private erfaringer og oppfatninger som ligger til grunn . </li></ul></ul><ul><li>Brukerbasert kunnskap </li></ul><ul><ul><li>Brukerbasert kunnskap er i skolesammenheng kunnskap som er knyttet til de erfaringer foreldre og elever har fra opplæringen. </li></ul></ul><ul><li>Forskningsbasert kunnskap </li></ul><ul><ul><li>Dette er generalisert kunnskap som er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid, evalueringer og annen type praktisk orientert forskning. </li></ul></ul>Thomas Nordahl
 17. 17. Oppbygging av ”Helhetlig arbeid med læringsmiljø” <ul><li>Kunnskap om læringsmiljø </li></ul><ul><ul><li>Forståelse av læringsmiljøet relatert til elevenes arbeidsmiljølov </li></ul></ul><ul><ul><li>Læringsmiljøet og læreplanverket </li></ul></ul><ul><ul><li>Betydningen av et godt læringsmiljø </li></ul></ul><ul><ul><li>Avgrensninger og betingelser i læringsmiljøet </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkludering og skolens læringsmiljø </li></ul></ul><ul><ul><li>Ledelse og endringsarbeid </li></ul></ul>Thomas Nordahl
 18. 18. Oppbygging forts… <ul><li>Sentrale områder i arbeidet med skolens læringsmiljø: </li></ul><ul><ul><li>Klasseledelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Relasjoner lærer-elev </li></ul></ul><ul><ul><li>Relasjoner elev-elev </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobbing </li></ul></ul><ul><ul><li>Forventninger til elever </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosial kompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Involvering av elever </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruk av regler og konsekvenser </li></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeid hjem-skole </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysisk miljø </li></ul></ul>Thomas Nordahl
 19. 19. Oppbygging forts… <ul><li>Hvert område i arbeidet med læringsmiljøet er bygd opp på følgende måte: </li></ul><ul><li>En kort tekst –kunnskapsgrunnlag </li></ul><ul><li>Kjennetegn ved / gode eksempler </li></ul><ul><li>Råd / anbefalte framgangsmåter </li></ul><ul><li>Ressursbank </li></ul><ul><ul><li>Aktuell litteratur </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikler (pdf-filer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lenker til nettressurser, powerpoint, video </li></ul></ul><ul><ul><li>Spørreskjema </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksjonsoppgaver </li></ul></ul>Thomas Nordahl

×