Fra Hattie til handling. læring og ledelse i effektstudienes tid nettpublisering

5,873 views

Published on

Mitt foredrag om skoleforskning, John Hattie og hvordan vi skal forstå effektstudier ved Confex Skolelederforum mars 2012

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,873
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Drum roll_ http://www.youtube.com/watch?v=itAOGRiYRLI&feature=related
 • Drum roll_ http://www.youtube.com/watch?v=itAOGRiYRLI&feature=related
 • Fra Hattie til handling. læring og ledelse i effektstudienes tid nettpublisering

  1. 1. Fra Hattie til handlingLæring og ledelse i effektstudienes tidHenning Fjørtoft (@hennif)Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikkProgram for lærerutdanningNTNU
  2. 2. Hva kjennetegner ekspertlærere?1. Lang utdanning2. Lesing i fagsammenheng3. Lidenskap for yrket4. Lederevner
  3. 3. “- or the answerto life, the universe and everything.” Times Educational Supplement 21. november, 2008:
  4. 4. “It is perhaps educations equivalent to the search for the Holy Grail…” “- or the answerto life, the universe and everything.”
  5. 5. “It is perhaps educations equivalent to the search for the Holy Grail” “… or the answerto life, the universe and everything.” Times Educational Supplement November 21, 2008
  6. 6. Imens, i et land langt mot nord…
  7. 7. … på en konferanse for lærerutdannere…
  8. 8. Lærerutdanner 1: Hattie harfunnet ut hva som virker.
  9. 9. Hallelujah! Hallelujah!Ja, vi må lære av Hattie! Ja, vi må lære av Hattie!
  10. 10. Lærerutdanner 2: Nei, vi måvære kritiske til Hattie.
  11. 11. Hallelujah!Hallelujah! Hallelujah! kritiske tilJa, vi må væreJa, vi må lære av Hattie! Ja, vi må lære av Hattie!Hattie!
  12. 12. (Topland og Skaalvik 2010, i St.meld 22: 60)
  13. 13. Samarbeid skoler, skoleeier og eksterne kompetansemiljø• har beskjeden påvirkning på arbeidet i klasserommet• berører ikke det som har størst betydning for elevenes læring (undervisningen) (Fafo 2010)
  14. 14. Er lærerne på din skole villige til å diskutere hvaelevenes resultater sier om deres egen undervisning?
  15. 15. Medisinsk forskning• evidensbasert praksis• metaanalyser• hva virker?
  16. 16. Metaanalyser• kombinerer funn fra flere mindre studier• leter etter effekten av noe på tvers av enkeltstudier• brukt i medisinsk forskning siden 1955• brukt i utdanningsforskning siden 1970-tallet
  17. 17. Fordeler med metaanalyser• kan gjøre store mengder forskning tilgjengelig• kan forklare variasjon mellom studier• kombinerer mange delstudier og er mindre påvirket av enkeltfunn
  18. 18. Bakdeler med metaanalyser• summen av mange små studier kan ikke sammenlignes med én stor studie• hvor god må en studie være for å tas med?• tidsskrifter nøler med å publisere studier som ikke har resultater av betydning• personer kan misbruke metaanalyser for å fremme egne politiske syn
  19. 19. Hattie:• vi kan måle elevenes læringsutbytte• vi kan sammenligne faktorer som påvirker det• bruke kvantitative forskningsmetoder for å rangere demKonklusjon: Vi kan lage en syntese avmetaanalysene.
  20. 20. Den magiske formelend = 0.4
  21. 21. Viktige funn• Feedback fra elev til lærer virker forferdelig sterkt inn på læring• Gode sosiale og emosjonelle relasjoner er viktig for alle elevers læring• Nivågruppering av elever har liten effekt, og elevene skifter sjelden gruppe
  22. 22. Problematiske funn• Lekser har liten effekt• Klassestørrelse har liten effekt (d > 0.2)• Kunnskap om faget har liten effekt
  23. 23. Problemer med Visible Learning• sosioøkonomiske faktorer?• gyldigheten av studiene?• andre aspekter av skolen enn læringsutbytte?• studien kan være unyttig for lærere• korrelasjon og kausalitet
  24. 24. Hva virker i klasserommet?• for hvilke lærere?• for hvilke elever?• i hvilken sammenheng?• til hvilket formål?
  25. 25. Hattie: Vi kan bruke denne kunnskapen til evidensbasert evaluering av undervisningens effekt. (2012: 14)
  26. 26. Feedback
  27. 27. John Hattie:«the most powerful singleinfluence enhancingachievement is feedback»
  28. 28. Feedback=“information provided by an agent (e.g., teacher, peer, book,parent, self, experience) regarding aspects of one’sperformance or understanding”• støtte og oppmuntring• korrigerende informasjon• alternative strategier• klargjøring av faglige ideer og begreper• fasit eller løsningsforslag http://rer.sagepub.com/content/77/1/81.short
  29. 29. Kan vi bruke Hattiesguide for å finne deflinkeste lærerne og lønne dem bedre?
  30. 30. “we have seen no evidence at all to support theclaim that performance pay improves teachingor learning and there is nothing in Hattie’smassive research which even remotely suggeststhat it does” http://www.nzei.org.nz/site/nzeite/files/misc% 20documents/Invisible_Learnings.pdf
  31. 31. Hattie:“Skoleledere og lærere må skape skolemiljø,lærerværelser og klasserom der feiltagelser blir tattimot som en læringsmulighet, der feil kunnskap ogmanglende forståelse blir verdsatt og korrigert, ogder deltakerne kan føle seg trygge slik at de kanlære, gjenlære og utforske kunnskap og forståelse”(p 239).
  32. 32. Hatties guide• praktiske strategier• sjekklister• caser• øvelser• læringsstrategier• feedback• motivasjon• vurdering mm.
  33. 33. Hva kjennetegner ekspertlærere?1. Lang utdanning2. Lesing i fagsammenheng3. Lidenskap for yrket4. Lederevner
  34. 34. Det er ikke nok å si «forskning viser at…»Lærere og skoleledere må• forstå hvordan forskningsresultater er produsert og hva de kan brukes til• akseptere funn som strider mot vår egen overbevisning• være bevisst våre manglende statistikkunnskaper• ikke anvende forskningsfunn automatisk som skolepolicy
  35. 35. Black og Wiliam (2002):1. Tester og prøver belønner overflatisk læring.2. Fokus på karakterer fremmer konkurranse, ikke læring.3. Lærerne må analysere informasjon om elevens kompetanse, og dele den med andre.4. Elevene må trenes i å vurdere seg selv og andre.5. Elevene må forstå hva som er neste steg.6. Lærerne må utvikle effektiv kriteriebasert undervisning.7. Systematisk arbeid kan øke læringsutbyttet med inntil 70- 100%. (etter Slemmen 2009)
  36. 36. Rektors rolle• FoU legger press på lærernes og rektors tid• Rektor har ansvar for kulturendring• VfL har gode overlevelsesmuligheter fordi prosessene har vært grundige• «Rektorene fungerer som et slags lim som binder alt sammen i skoleutviklingsprosjekter» (Smith og Engelsen 2012: 148)

  ×