Rom For Forbedring Rettighetsrapport 07 08

606 views

Published on

Elev- og lærlingombudets rapport om rettighetssituasjonen i skolene i Oslo

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rom For Forbedring Rettighetsrapport 07 08

 1. 1. Rom for forbedring? Rettighetssituasjonen i Oslos videregående opplæring 2007-2008 Christer Gulbrandsen, ombud
 2. 2. Ombudets mandat og handlingsplan <ul><li>Ombudet skal legge frem årlig rapport fra sin virksomhet (Vedtak i bystyresak 203/05) </li></ul><ul><li>Flertallsmerknad til saken: ” Disse medlemmer [A, SV, RV, V, KRF] mener at opprettelsen av et ombud for elever og lærlinger vil klare å sette fokus på elevenes læringsmiljø og elevdemokrati ved den enkelte skole. Til tross for at Utdanningsetaten har arbeidet med å styrke elevdemokratiet, er det fortsatt flere skoleledere i Oslo som ikke i tilstrekkelig grad tar på alvor at elevene skal kunne påvirke sin egen hverdag og utvikling.” </li></ul><ul><li>Ombudets handlingsplan: ”Kontrollere at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får sine rettigheter ivaretatt, og gi tilbakemelding til politiske og administrative myndigheter i Oslo om hvordan deres vedtak følges opp, fra et elev- og lærlingperspektiv.” </li></ul>
 3. 3. Hva slags rettigheter? <ul><li>Individuelle rettigheter </li></ul><ul><ul><li>Eks.: Karaktervedtak, permisjoner, bortvisning, spesialundervisning, klagerett på læringsmiljø… </li></ul></ul><ul><li>Kollektive rettigheter </li></ul><ul><ul><li>Eks.: Tilpasset opplæring, medvirkning, læringsmiljø… </li></ul></ul><ul><li>Alle rettighetsutfordringer framtrer ikke som soleklare individuelle rettighetsbrudd, men kan også være mangelfull oppfyllelse av kollektive rettigheter </li></ul>
 4. 4. Prosess <ul><li>Hovedtemaer utvalgt sammen med Oslos elevråd </li></ul><ul><li>Skolebesøk med tre funksjoner: Informasjon, brobygging, rapportering </li></ul><ul><li>Mottak av henvendelser </li></ul><ul><li>Spørsmål til elevråd </li></ul><ul><li>Gjennomgang av undersøkelsesdata </li></ul><ul><li>Gjennomgang av ordensreglementer </li></ul><ul><li>Utsending av tekst til skolene for retting av feil og innspill til utforming av teksten </li></ul><ul><li>Drøfting i referansegruppe </li></ul>
 5. 5. Grunnlagsmateriale <ul><li>Møter med elever (ca 10 000 elever) </li></ul><ul><li>Møter med lærlinger (ca 800 lærlinger) </li></ul><ul><li>Møter med lærere (500 – 1000) </li></ul><ul><li>Møter med skoleledelse </li></ul><ul><li>Møter med UDE, fylkesmannsembetet, byråd </li></ul><ul><li>Henvendelser og spørsmål (ca 100 totalt) </li></ul><ul><li>Besøk på nettsidene </li></ul><ul><li>Spørsmål til elevråd </li></ul><ul><li>Elevundersøkelsen 2006-2007 </li></ul><ul><li>Brukerundersøkelsene 2006-2007 og 2007-2008 </li></ul><ul><li>Offentlig tilgjengelig dokumentasjon (ordensreglementer og lignende) </li></ul><ul><li>Dialog med skoleledelse om tekst </li></ul>
 6. 6. Flere ulike metoder <ul><li>Kvalitative data </li></ul><ul><li>Kvantitative data </li></ul><ul><li>Diskusjon </li></ul><ul><li>Uformelle undersøkelser </li></ul><ul><li>Formelle undersøkelser </li></ul><ul><li>Observasjon </li></ul>
 7. 7. Reaksjoner <ul><li>Så å si alle skolenes reaksjoner og dialog med ombudet vedlagt rapporten </li></ul><ul><li>Stor forskjell på skolenes reaksjoner, både før og etter dialog med ombudet </li></ul><ul><li>Lærdom til videre arbeid: </li></ul><ul><ul><li>Tydeliggjøre prosessen i forkant </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunisere formålet og vinklingen på rapporteringen bedre </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydeliggjøre åpenheten i forhold til dialog om tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikre skolene bedre løpende informasjon om problemstillinger som kommer opp </li></ul></ul>
 8. 8. Hovedtemaer <ul><li>Elevmedvirkning </li></ul><ul><li>Læringsmiljø </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Vurdering </li></ul>
 9. 9. Elevmedvirkning <ul><li>Graden av og typen av elevmedvirkning varierer mye fra skole til skole </li></ul><ul><li>Elevmedvirkningsbegrepet har flere sider: </li></ul><ul><ul><li>System og individ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulike faser (planlegging, gjennomføring og vurdering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulike tema (skolemiljø, elevvelferd, lærerevaluering, undervisningsevaluering, strategisk planlegging, dag-til-dag-planlegging) </li></ul></ul><ul><li>Mulige tiltak: </li></ul><ul><ul><li>Skoleledelse som engasjerer seg i å bygge sterke, selvstendige elevråd </li></ul></ul><ul><ul><li>Gode diskusjoner og utveksling av erfaringer og verktøy i forhold til elevmedvirkning </li></ul></ul>
 10. 10. Læringsmiljø <ul><li>Er elevtallet for høyt i forhold til luftkvalitet noen steder? </li></ul><ul><li>Høyt konfliktnivå mellom enkelte lærere og elever </li></ul><ul><li>Bruk av prestasjoner på fysiske tester i kroppsøving som del av vurderingsgrunnlag i faget skaper negative holdninger til faget og mye negativt stress </li></ul><ul><li>Lite koordinert tilsyn med elevenes læringsmiljø </li></ul><ul><li>Enkelte lærlinger har få å samtale med om sine problemer </li></ul><ul><li>Mulige tiltak: </li></ul><ul><ul><li>Se på hvordan finansieringssystemet slår ut i forhold til inneklima </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiv personalledelse og systematisk undervisningsevaluering </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjennomgang av anvendelsen av læreplan i kroppsøving </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordinering av tilsynet med elevenes læringsmiljø (UDE, FMOA, bydelshelsetjenestene) </li></ul></ul><ul><ul><li>UDE eller opplæringskontorer bør sikre at alle lærlinger vet at de har noen det er trygt å gå til for å samtale om problemer. </li></ul></ul>
 11. 11. Tilpasset opplæring <ul><li>Varierer hvor mye tilpasset opplæring er på dagsorden </li></ul><ul><li>Mangel på lærekrefter i enkelte fag gjør det vanskelig å gi nødvendig individuell veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>For øvrig det vanskeligste temaet å gå inn på og si noe kvalifisert om </li></ul>
 12. 12. Vurdering - I <ul><li>Forskriften til opplæringsloven blir ofte brutt </li></ul><ul><ul><li>15%-20%-regler (eller ”veiledende” bestemmelser om dette) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvantitative grenser for nedsatt i orden/atferd </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteren 1 gis når elev ikke har vært tilstede i vurderingssituasjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Det praktiseres summativ vurdering av prestasjoner på prøver og lignende, eller snittberegning av terminkarakterer </li></ul></ul><ul><li>Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet skjer i for liten grad </li></ul><ul><li>Blir uriktige vurderingskriterier anvendt? – jfr. kroppsøvingsfaget </li></ul>
 13. 13. Vurdering - II <ul><li>Mulige tiltak: </li></ul><ul><ul><li>Klar og tydelig skoleledelse som tør å stramme opp vurderingspraksis </li></ul></ul><ul><ul><li>At det skapes en positiv og endringsvillig kultur blant personalet, slik at lærere kan bistå hverandre med faglig-pedagogisk utvikling og oppdatering, og slik at lærere ser mulighetene framfor problemene, både i forhold til vurdering og i forhold til medvirkning </li></ul></ul>
 14. 14. Andre problemstillinger <ul><li>Skoleturer som avlyses. Det er mulig med frivillige gaver, dugnader osv. </li></ul><ul><li>Langsiktig oppfølging av klager på lærer/undervisning. Dette har tre elementer: </li></ul>Klare rutiner for håndtering av klager Oppfølging av klager i ettertid Systematisk evaluering
 15. 15. Spørsmål til diskusjon <ul><li>Er ombudets funn gjenkjennelige? </li></ul><ul><li>Er det noe ombudet ikke har sett? </li></ul><ul><li>Hvordan bør rapporten følges opp? </li></ul><ul><li>Hva kan forbedres i prosessen? </li></ul><ul><li>Hva bør beholdes i prosessen? </li></ul>
 16. 16. Last ned <ul><li>Ombudets presentasjoner, rapporter og lignende kan lastes ned på: </li></ul><ul><ul><li>http://www.elevombud.no/om-ombudet/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ta kontakt med ombudet på e-post [email_address] eller telefon </li></ul></ul><ul><ul><li>918 04 304 fram til 1. mai. </li></ul></ul>

×