Digitális óravázlat

3,455 views
3,309 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digitális óravázlat

 1. 1. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szakJász – Nagykun Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és SzakiskolaBemutató óraIdeje: 2007. november 20.-ánTanít: Törökné Beke IdaÉvfolyam, osztály:11. évfolyam, női szabó szakTantárgy: ruhaipari anyag-és áruismeretTémakör: Textilipari szálasanyagokAz óra anyaga: Természetes szálasanyagok feldolgozásának műveletei és tulajdonságai.Óratípusa: alkalmazó, rendszerező óra
 2. 2. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szakElsajátítandó fogalmak jegyzéke:  természetes szálasanyag növényi eredetű szálasanyag o magszál o egrenálás o mercerezés o rost szál o nyűvés o gubózás o gerebenezés állati eredetű szálasanyagok o karbonizálás o nemezelés o karbonizálás o hámtalanítás
 3. 3. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szakOktatási célok:  Tanult ismeretek felidézése a természetes szálasanyagok. témakörből  A tanuló tudja felsorolni és rendszerezni a textilipari nyersanyagok fajtáit;  ismertetni a különféle nyersanyagok jellemzőit, különös tekintettel a feldolgozhatóságra és a viselési tulajdonságokra;  ismertetni szemléltető ábra (fotó, rajz, animáció, video) alapján a különféle textíliák gyártásának menetét,  meghatározni a nyersanyagok fajtáit mikroszkópi képük alapján,  Az elsajátítandó fogalmak áttekintése, ismétlése  digitális tábla alkalmazása, mozgatás, vonalhúzás, írás)Nevelési célok:  A szakmai nyelv helyes használata (szakkifejezése alkalmazása)  A tananyag tartalmának a mindennapi élethez való kapcsolatának hangsúlyozása (szálasanyagok viselési tulajdonságai: pl: természetes szálak nedvszívóak)  A csoporton belüli együttműködés, egymás véleményének meghallgatása és tiszteletben tartása  Logikus gondolkodásra nevelés  Ok – okozati összefüggések meglátására nevelés  Esztétikai nevelés (esztétikus képek, ábrák, animációk kivetítése)
 4. 4. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szakKépzési célok:  Infokommunikációs képességek fejlesztése (interaktív feladatokkal, internetes gyűjtőmunkával, sdt.sulinet tananyag alkalmazásával)  Rendszerező képesség fejlesztése  Együttműködési képesség fejlesztése (csoportmunkával)  Kommunikációs képesség fejlesztése (csoportmunkán belüli megbeszélések, kérdésekre adott írásbeli és szóbeli válaszok)  Problémamegoldó képesség fejlesztése (a feladatok megoldása során)  Elemző- és összehasonlító képességek fejlesztéseAz órán alkalmazott oktatási – nevelési módszerek:  interaktív tábla használata  képek, ábrák keresése, elemzése  csoportos és közös megbeszélés  kérdés – felelet  tanári magyarázat  interaktív táblára készített feladatok megoldása  sdt.sulinet tananyag megtekintése, animáció értelmezése,
 5. 5. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szakMunkaformák:  csoportmunka  egyéni munka  frontális osztálymunkaSzemléltetés:  interaktív táblára készített tananyag kivetítése  interaktív tábla használata  interneten keresett képek vetítése  az interaktív tananyagba épített kisfilm lejátszása (hernyóselyem feldolgozása)  interaktív feladatok megoldása  tanulói laptop használata  sdt tananyag, képek, animációk videókTechnikai szükséglet:  tanári számítógép, projektor,  interaktív tábla (Promethean tábla és az ACTIVstudio2 Student program,)  szélessávú internet,  tanulói laptop.
 6. 6. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szakAz óra leírása Az óra első részében az ismeretek átismétlése, összefoglalása frontális osztálymunkában és egyéni tanulóitevékenységgel történt a tanulói laptopok segítségével. A tanulók, képek, videofelvételek, animációk segítségévelismertették a különböző szálasanyagok feldolgozási műveleteinek sorrendjét, és azok főbb jellemzőit. A vállalkozó szelleműtanuló a táblánál megoldotta a feladatot, majd az osztállyal kiegészítettük, javítottuk az elmondottakat. Az óra második részében a tanult ismereteket kellett alkalmazniuk a tanulóknak, csoportmunkában. A 3-4 főscsoportok nyomtatott formában megkapták egyesével a feladatokat, melyeket ha megoldottak a csoport egy tagja ismertetetta táblánál. Ha szükséges volt a tanár vagy egy tanuló a megoldást kiegészítette, javította. A csoportmunka alkalmazásávalfejleszthető a tanulók kooperatív képessége. A tanulók megtanulnak a csoportban együttműködni, hatékonyan együtttanulni. Az együttműködő tanulással növekedik a tanulók önbizalma és pozitívabban viszonyulnak egymáshoz. A feladatokmegoldása során a csoportok a saját megoldásaikat ellenőrizték, és a tanári instrukció alapján pontozták. Az óravázlatmutatja az értékelés szempontjait, és az elérhető pontokat. A tanítási óra végén a csoportok önértékelést végeztek. Összesíttették az eredményeket, és megbeszéltük, hogy melyfeladat megoldása volt sikeres, és melyek kevésbé. Rávilágítottam arra, hol vannak még hiányosságok, mely ismeretekelsajátítását szükséges a számonkérésig pótolni. Az egészséges versenyszellem keretében rangsoroltuk a csoportokat.Értékeltem a csoportok munkáját, és megköszöntem a tanulók aktív részvételét.
 7. 7. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szakLehetőségek: A szakiskolai tanulók otthon nagyon kevés időt fordítanak a tanulásra, ezért a tanítási órán kell a pedagógusnak eztpótolni. A tanagyagot kisebb egységekben tanítom, minden óra végén feladatokkal gyakoroltatom a megtanulandóismereteket, rendszerezzük együtt az órán elhangzottakat. Az új ismeretek átadása során a szóbeli magyarázatotszámítógépen elkészített előadás kíséri, melybe képeket, ábrákat, videó felvételeket, hanganyagot építettem be. Az ígykivetített rövid vázlatot a tanulók lemásolhatják. A kivetített vázlat nagybansegíti a tanulás folyamatát, mivel a szakiskolai tanulók a tankönyvbőlönállóan nehezen tanulnak, elvesznek a részletekben, órán nehezenkészítenek önállóan vázlatot. Az interaktív tábla és a tanulói laptopok alkalmazásával a tanulóktanulási motivációja növekszik. Az első órákon a tanulók újdonság irántikíváncsiságára építhetünk. A táblán sikeresen megoldott feladatokatélményként élik meg. A sikerélmény következtében nő a tantárgy irántitanulói attitűd, és a későbbiekben szívesebben tanulják az adott tantárgyat.
 8. 8. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szak Óravázlat Tartalom Órai tevékenységek Munkaformák/idő Részegységek Feladat Eszközök/ digitális tábla Tanulói tevékenység értékelés0’ Témakör: természetes szálak cél: a tananyag rendszerezése Átismételt tananyagelem1’ Természetes szálak Húzással csoportosítsd a A tanuló kiválasztja a csoportosítása szálasanyagokat! vonszolás funkciót és a megfelelő helyre húzza az adott szálat. Frontális Az acetát mesterséges osztálymunka, szál, ezért a kukába egyéni tanulói kerül feladatmegoldás
 9. 9. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szak3 textilipar animáció http://sdt.sulinet.hu/Player/defau lt.aspx?g=8de33914-ad77-4a10- megtekintése a118-54f5f4d4c996&v=1&b=65’ Főbb szálasanyagok Határozd meg a felsorolt A tanulók szóban megnevezéseket! meghatározzák a felsorolt fogalmakat, mely Frontális növénynek vagy állatnak osztálymunka, egyéni mely részét hasznosítja a tanulói ruhaipar. feladatmegoldás Átismételt tananyagelem8’ Gyapot és len növény Gyűjtsd össze a gyapot és a A tanulói laptop jellemzői len növény jellemzőit! segítségével a google egyéni munka tanulói vagy más kereső program laptop segítségével segítségével megkeresik a jellemzőket.
 10. 10. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szak10 Kösd össze a jellemzőket a A tanuló megnevezi a kép megfelelő képpel! alapján a növényeket. Kiválasztja a toll funkciót, annak színét és Frontális vastagságát. osztálymunka, egyéni Kiválasztja a vonal tanulói fajtáját. feladatmegoldás Összeköti a jellemzőket a megfelelő képpel Átismételt tananyagelem13’ Gyapot feldolgozása Tedd sorrendbe a gyapot A tanuló kiválasztja a feldolgozási műveleteit! vonszolás funkciót és a képek alá húzza az adott műveletet. Ismerteti az egyes egyéni tanulói műveleteket feladatmegoldás16 Len feldolgozása Az sdt tananyag alapján a http://sdt.sulinet.hu/Player/defau A tanulói laptop lt.aspx?g=0c386953-6a55-4794- len feldolgozási b029-c3ed052a3b7b&v=1&b=6 segítségével a tanulók műveleteinek és eszközeinek http://sdt.sulinet.hu/Player/defau a füzetbe leírják a gyűjtése lt.aspx?g=ca1d85d5-a3e0-4887- műveleteket, és azok ada0-30d09f589a16&v=1&b=7 eszközeit. egyéni tanulói feladatmegoldás
 11. 11. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szak24’ Tedd sorrendbe a len A tanuló kiválasztja a feldolgozási műveleteit! vonszolás funkciót és a képek alá húzza az adott műveletet. Frontális Ismerteti az egyes osztálymunka, egyéni műveleteket tanulói feladatmegoldás26’ Gyapjú feldolgozása Ismertesd a gyapjú A tanuló szóban ismerteti Átismételt tananyagelem feldolgozási műveleteit! a gyapjú feldolgozási műveleteit, úgy, hogy a tanár a reflektor funkció Frontális (letakarás) segítségével osztálymunka, egyéni csak azt a műveletet tanulói mutatja meg amit már feladatmegoldás elmondott.28’ Hernyóselyem Nézd meg a filmet és foglald A film megtekintése feldolgozása -film össze amit láttál? Frontális osztálymunka, egyéni tanulói feladatmegoldás
 12. 12. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szak32 Szálasanyagok Tegyél X jelzést oda, ahol az A tanuló kiválasztja a toll Csoportmunka Alkalmazandó tulajdonságai állítás igaz! funkciót, annak színét és vastagságát. Értékelési szempont: Berajzolja az X jelzést a Minden helyes (X ismeret megfelelő szálasanyag vagy nincs X) jelzés 1 alá. pont34 Feldolgozási Melyik fogalom nem illik a A tanuló kiválasztja a toll Csoportmunka műveletek többi közé? Válaszod funkciót, annak színét és Alkalmazandó indokold! vastagságát. A nem a csoportba illő Aláhúzza a nem odaillő fogalom megjelölése 1 ismeret szót. pont Választását indokolja az indoklás 1 pont36’ Szálasanyagok Tegyél X jelzést az állítások A tanuló kiválasztja a toll Csoportmunka feldolgozása és mellé a megfelelő helyre! funkciót, annak színét és Alkalmazandó tulajdonságai Válaszodat indokold! vastagságát. Minden helyes Berajzolja az X jelzést a megjelölés 1 pont ismeret megfelelő helyre. Válaszát indokolja.
 13. 13. Törökné Beke Ida pedagógiai mérés és értékelés mesterképzés, levelező szak36’ Szálasanyagok Nevezd meg és jellemezd az A tanuló kiválasztja a Csoportmunka Alkalmazandó ismeret vizsgálata ábrán lévő mikroszkópi vonszolás funkciót, és a képeket! megfelelő kép alá húzza a A helyes megnevezést. megnevezések 1 pont Szóban ismerteti a Jellemzés 1 pont hosszanti és a keresztmetszeti képeket.38’ Szálasanyagok Javítsd ki a következő A tanuló kiválasztja a toll Csoportmunka feldolgozása és állításokat! funkciót, annak színét és Alkalmazandó tulajdonságai vastagságát. A hibák megjelölése 1 Aláhúzza a megfelelő pont ismeret kifejezést. Szóban javítja A helyes javított az állításokat. mondat 1 pont (Több megoldás is + pont adható több lehetséges) megoldás esetén.44’- értékelés A csoportok és az osztály45’ munkájának értékelése

×