Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. A digitális nemzedék tanulási     sajátosságai,tanulásértelmezések. Oktatás,kép...
1. Veteránok: idős korban találkoztak először az internettel.  Számukra a számítógép használat önmagában is kihívás; nehe...
"A szorongó csodavárástól a hárító csalódottságig"• az IKT kompetencia generációs kérdés?• digitális bennszülöttek, digitá...
A digitális bennszülöttek vélt és tapasztalt sajátosságai • a bennszülött - elvárások  • aktív és produktív médiahasznál...
A TANULÓ AZ INFORMÁCIÓS ÉS A FOGYASZTÓI       TÁRSADALOMBAN  a tanulók, mint    a tanárok, mint        ...
a tanulók, mint           a tanárok, mint          Tanári felfogás a digitális benszülöttek      ...
Tanuláselméleti modellek                               Konstrukti-          Behav...
Domináns tanuláselméletek              Behaviorista      Objektivista      Konstruktivista    ...
A tanulási környezet tanulói oldala• hagyományos tanulási környezetben megszerzett tapasztalata minden tanulónak van• onli...
Kulcskompetenciák a tanuláshoz• kompetencialista általában a tanuláshoz (KőfalviT)  • olvasás és szövegértés  • szinteti...
Információs írástudás régen és ma• milyen szintű IKT kompetencia (ismeret, attitűd, érték) szükséges eLearning tananyagok ...
Digitális írástudás...• facebook csoportba való belépés• saját blog, vagy saját néven történő regisztráció a csoportblog o...
Tanulói szerepe onlinekörnyezetben• online környezetek lehetőséget adnak a módszertani kultúra és a tanulásmódszertan megú...
A pedagógus• a jó tanár szigorú, de igazságos :)• jó tanárnak születni kell, a képzés nem készít fel a pályára• ismeret, k...
A digitális kompetenciakategóriafogalmi rendszere• e-tudatosság: az információs társadalom és az információs- kommunikáció...
Tanári szerep online környezetben• a tanári szerepkör három kiemelt jellemzője: • tanulási tartalmak kiválasztása, rendsze...
A digitális “bevándorlók” lehetőségei és korlátai• A pedagógusok, mint digitális bevándorlók számára a számítógép- és int...
A digitális nemzedék tanulási sajátosságai, tanulásértelmezések. Oktatás, képzés, iskolán kívüli tanítás. A tanárszerep ér...
A digitális nemzedék tanulási sajátosságai, tanulásértelmezések. Oktatás, képzés, iskolán kívüli tanítás. A tanárszerep ér...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A digitális nemzedék tanulási sajátosságai, tanulásértelmezések. Oktatás, képzés, iskolán kívüli tanítás. A tanárszerep értelmezései.

2,623 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

A digitális nemzedék tanulási sajátosságai, tanulásértelmezések. Oktatás, képzés, iskolán kívüli tanítás. A tanárszerep értelmezései.

 1. 1. PEDB-509 Informatika az oktatásban 1. A digitális nemzedék tanulási sajátosságai,tanulásértelmezések. Oktatás,képzés, iskolán kívüli tanítás. A tanárszerep értelmezései. dr. Ollé jános ELTE PPK Iskolapedagógiai központ olle.janos@ppk.elte.hu www.ollejanos.hu, blog.ollejanos.hu
 2. 2. 1. Veteránok: idős korban találkoztak először az internettel. Számukra a számítógép használat önmagában is kihívás; nehezen tudnak megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival.2. Bébi-bumm: életük derekán találkoztak az internettel. A munkavégzésükbe hellyel-közzel beépült ugyan az internet használata, de nem hozott radikális változást.3. X.generáció: ez a hírnöknemzedék, az átmeneti generáció. Kamasz és ifjúkorukban találkoztak az internettel, munkavégzésüket alapvetően határozza meg a web.4. Y.generáció: gyermekkorukban találkoztak az internettel. Ők jelentik a digitális nemzedék első hullámát. Mostanra kezdenek megjelenni a munkaerőpiacon, komoly kihívást jelentve az X. generáció számára. Minőségileg új szintet képvisel a hírnöknemzedékhez képest.5. Z.generáció: ez a nemzedék soha nem élt olyan társadalomban, ahol nem volt internet.
 3. 3. "A szorongó csodavárástól a hárító csalódottságig"• az IKT kompetencia generációs kérdés?• digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók (nomádok, telepesek)• fókuszpontok és túlzások: o számítógép- és internetfüggőség o társas kapcsolatok formálódása o intézményen belüli és személyes tanulás átalakulása• valódi kérdések és problémák: o internetbiztonság o oktatásmódszertan, tanulásmódszertan és technika távolsága o kapcsolatfenntartó és reflexiógyűjtő online közösségi lét
 4. 4. A digitális bennszülöttek vélt és tapasztalt sajátosságai • a bennszülött - elvárások • aktív és produktív médiahasználó • otthonos a gyors visszacsatolásokkal teli környezetben • lételeme az információgazdagság, multitasking • hálózatba kapcsolt - mindig online • “amíg a kutatók elmélkedtek, a gyakorlat minimális mértékben változott, addig majdnem felnőtt néhány digitális nemzedék” • a digitális bennszülött - csalódások • nem az extenzív felhasználók generációja • valós tevékenységének online másolata • inproduktív web 2.0 felhasználás • tanulásmentes technika- és eszközhasználat 
 5. 5. A TANULÓ AZ INFORMÁCIÓS ÉS A FOGYASZTÓI TÁRSADALOMBAN a tanulók, mint a tanárok, mint tanári felfogás adigitális benszülöttek digitális bevándorlók közoktatásban korlátozott számú forrásbólgyorsan kívánnak információt tankönyvből, órai vázlatból, származó információ lassú ésszerezni számos multimédia- lépésről-lépésre, rendszeres ellenőrzött átadását részesítik forrásból feleltetéssel, dolgozatokkal előnyben A párhuzamos A szinguláris információ- egyszerre csak egy dologra információfeldolgozást és a feldolgozást és az egyetlen lehet igazán figyelni, pl.több feladattal való egyidejű (vagy csekély számú) feladatra tanárra az órán, tankönyvre a foglalkozást (multitasking) való koncentrálást kedvelik csendben kedvelik a szövegnél szívesebben a kép-, hang- és videó- Sulinet Digitális Tudásbázis dolgoznak kép-, hang- és információkkal szemben vagy tankönyv? A tankönyvek videó-információkkal előnyben részesítik a szöveget 90%-a szöveg
 6. 6. a tanulók, mint a tanárok, mint Tanári felfogás a digitális benszülöttek digitális bevándorlók közoktatásban Szívesen keresnek rá a világról szóló ismereteket Lineárisan, logikusan felépített véletlenszerűen, hiperlinkek tantárgyakra, a tantárgyakat és adagokra bontott információk útján elérhető multimediális részterületek, azokat pedig nyújtására törekednek információra fejezetkre bontjuk Kedvelik a szimultán a tanulók inkább függetlenül, pl. a csoportmunka azért nem kölcsönhatásokat, illetve a mintsem másokkal hálózati jó, mert nem lehet az egyénhálózati kapcsolatok létesítését kapcsolatokat fenntartva, teljesítményét önállóan számos más felhasználóval kölcsönhatásban dolgoznának értékelni „minden eshetőségre a tanítás folyamat: helyi Legszívesebben „éppen felkészülve”tanítanak (a tanterv, tanmenet, tematikusidőben” (just-in-time), vagyis az vizsgakövetelmények szem terv és óravázlat, a tanuló utolsó pillanatban tanulnak előtt tartásával) ehhez igazodik Szívesebben választják a formatív értékelés helyett Az azonnali megerősítést és késleltetett megerősítést és szummatív, dolgozatok javítása, azonnali jutalmat kedvelik jutalmazást bizonyítvány A standardizált tesztekre való Azt tanulják szívesebben, ami az érettségire és a felvételire felkészítést szolgáló oktatástreleváns, azonnal hasznosítható kell felkészíteni és nem szabad részesítik előnyben, a tantervi és egyszersmind szórakoztató eltérni a tantervtől irányelveknek megfelelően
 7. 7. Tanuláselméleti modellek Konstrukti- Behaviorizmus Kognitivizmus Konnektivizmus vizmus megfigyelő, szociális hálózatalapú, strukturáló, Tanulás módja viselkedés- konstruktum, mintázatok modellező központú egyéni értelem értelmezése feedback, Befolyásoló meglévő sémák, elkötelezettség, hálózati kapcsolatok jutamazás, tényezők tapasztalatok részvétel mélysége, erőssége büntetés előzetes tudás A memória kódolás, tárolás, adaptív ismétlés, bevésés rekontextu- szerepe előhívás mintázatok alizálása meglévő tudásduplikálásÁtviteli technika inger-válasz szocializáció csomópontokhoz strukturálás által való kapcsolódás feladatorientált fogalomtérképek,Tipikus tanulási érvelés, probléma- nyitott kimenetelű tanulás. frontális integratív helyze megoldás feladatok oktatás tanulmányok Kulcsár, 2009
 8. 8. Domináns tanuláselméletek Behaviorista Objektivista Konstruktivista változás a Mi a tanulás? viselkedésváltozás változás a memóriában tapasztalatok értelmezésében környezeti hatás + értelmezés + dialógus + figyelem + feldolgozás Tanulási folyamat? viselkedés + együttműködő + tárolás, előhívás megerősítés problémamegoldás mentális folyamatosak Tanár elsődleges környezeti hatások támogató mintaadás és segítés szerepe elrendezése információszervezés célokat határoz meg, lehetőség releváns cselekvési tervet ad, információszervezés a problémamegoldásra,Működő tanári szerep biztosítja a tanulási környezetben csoportmunka megerősítést szervezése utasítás és terv információk felfedezés, kutatás, Tanuló szerepe követése rendszerezése értelmezés Komenczi, 2009
 9. 9. A tanulási környezet tanulói oldala• hagyományos tanulási környezetben megszerzett tapasztalata minden tanulónak van• online környezetben ezek a tanulási tapasztalatok nem feltétlenül hasznosíthatók• az online tanulási környezet problémaköre nem csak az online tanulásról szól• “hol” történik amikor a tanuló online tanulási környezetet használ?• információs írástudás - online tanuláshoz szükséges kompetencia
 10. 10. Kulcskompetenciák a tanuláshoz• kompetencialista általában a tanuláshoz (KőfalviT) • olvasás és szövegértés • szintetizálás • következtetés, ok-okozati kapcsolatok felismerése • alapvető logikai műveletek elvégzése • az ismeretek bevésése és előhívása • tudásrendszer-konstrukció• ezek online vagy blended tanulásban más arányban szükséges kompetenciák KőfalviT 46-47.o.
 11. 11. Információs írástudás régen és ma• milyen szintű IKT kompetencia (ismeret, attitűd, érték) szükséges eLearning tananyagok használatához?• milyen szintű IKT kompetencia (ismeret, attitűd, érték) szükséges online tanuláshoz?• milyen szintű IKT kompetencia (ismeret, attitűd, érték) szükséges csoportos, esetleg konnektivista tanuláshoz?• ISTE tanulói kompetenciák: • Kreativitás és innováció • Kommunikáció és együttműködés • Kutatás és információáramlás • Kritikai gondolkodás, problémamegoldás, döntéshozatal • Digitális állampolgárság • Technológiai műveletek és fogalmak
 12. 12. Digitális írástudás...• facebook csoportba való belépés• saját blog, vagy saját néven történő regisztráció a csoportblog oldalán• twitter felhasználó saját névvel• ustream vagy youtube csatorna regisztrálása saját néven• mindmeister.com fogalomtérkép oldalon történő regisztráció• LinkedIn profil• az eetikett.hu portálon megfogalmazott irányelvek elfogadása és betartása
 13. 13. Tanulói szerepe onlinekörnyezetben• online környezetek lehetőséget adnak a módszertani kultúra és a tanulásmódszertan megújulására • egyéni aktivitás és kooperáció, önálló aktivitás • tartalommegosztás • információkeresés és információmenedzsment • függőségi viszonyok és szerepek újraértelmezése • plágium és ePortfolió • extrovertáltság és anonimitás • kapcsolatfenntartó kommunikációs szokások
 14. 14. A pedagógus• a jó tanár szigorú, de igazságos :)• jó tanárnak születni kell, a képzés nem készít fel a pályára• ismeret, készség, képesség, kompetencia• a pedagógus szerep: • pedagógus az információs társadalomban (értelmiség, online identitás, ePortfolió) • online szerep és offline szerep • a pedagógus tanár és magánember• az online pedagógusszerep kidolgozatlan terület
 15. 15. A digitális kompetenciakategóriafogalmi rendszere• e-tudatosság: az információs társadalom és az információs- kommunikációs technológiák jelentőségének tudatos elfogadása• technológiai műveltség: magabiztos, kritikus digitális eszköz- és médiahasználat képessége a tanulás, a munka, a szabadidő során• információs műveltség: bármely forrásból érkező információ megértésének, értékelésének és értelmezésének a képessége• digitális írástudás: új ismeret vagy tudás kialakításának képessége IKT eszközök alkalmazásával• médiaműveltség: a tradicionális média és a digitális média összekapcsolásának, kombinálásának képessége az új médiakörnyezet felépítése érdekében
 16. 16. Tanári szerep online környezetben• a tanári szerepkör három kiemelt jellemzője: • tanulási tartalmak kiválasztása, rendszerezése, szervezése, esetleg előállítása • tanulási folyamat támogatása • tanulási folyamat eredményességének értékelése - folyamatos visszacsatolás, portfolió értékelés• a nyitott oktatás lehetősége: tanári és tanulói kooperáció az oktatási folyamat eredményességének érdekében• a tanár offline és online szerepkörének milyen metszete lehet érvényes?
 17. 17. A digitális “bevándorlók” lehetőségei és korlátai• A pedagógusok, mint digitális bevándorlók számára a számítógép- és internethasználat tanult tevékenység• A tanulók számára ez egy természetesen, megszokott környezet• A tanulók számára nem szokatlan az ismeretlen eszköz megismerése, értéke szerint azonnali felhasználása• A pedagógus relatív hátránya gyakorlással, nyitottsággal csökkenthető• A pedagógusok eszközismerete és a felhasználhatóságban való jártassága nem ugyanaz, utóbbi nevelési feladat forrása

×