Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

óRavázlat rajz 4.o.

10,290 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

óRavázlat rajz 4.o.

  1. 1. ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK ÉS TANANYAGOKOKTATÓ: Dr. habil FORGÓ SÁNDOR KÉSZÍTETTE: UJJNÉ MUHI MELINDA Pedagógiatanár-Mesterképzés I.évfolya, I.félév Neptun: BZ8M5W
  2. 2. Óravázlat A) Óravázlat fejrésze I. ALAPADATOKIskola típusa (alsó, közép, felső, felnőtt) alsó tagozatOsztály: 4. osztályÓra helye a tantervben:Tantárgy: rajzTéma, témakör:Az ősz vizuális megjelenítéseÓra típusa: Új ismeretet feldolgozó óraElsajátítandó fogalmak jegyzéke:emberábrázolás, színek, motívumok II. FEJLESZTÉSI CÉLOKMegfigyelés, emlékezet, érzelem, esztétikai érzék, szókincsbővítés, figyelem, ábrázolási képesség,színérzékenység fejlesztése III. MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁKMódszerekegyéni munkaA számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek:feldolgozó alapú tanulásTervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek( * közösségi terek használata * közösségi tartalomfejlesztés IV. FORRÁSOK ESZKÖZÖKHagyományos források: AlbumDigitális források: csoportmunkaTantermi eszközök: Szemléltetés, beszéd, szöveg, kép, illusztráció, (interaktív) táblázatok, animáció,mozgókép,Interaktív táblaHálózati eszköz online multimédia, hálózati eszközök (Blog, Wiki, közösségi könyvjelző …)Tanulói szemléltető eszközök: tankönyv, munkalapok, hagyományos eszközök, elektronikus eszközökhanganyag, videofilm, interaktív tábla(Tanári szemléltetőeszközök: képek, műalkotások, színek szemléltető táblája V. FELHASZNÁLT IRODALOMHagyományos, papíralapú:Elektronikus (offline, online):
  3. 3. B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés)Idő Tartalom Az órai tevékenység Adat, Módszerei, 0- Gondolatmenet, név, tevékenységei Eszközei Szemléltetés45 részfeladat fogalom, formái jelenség Az ősz I. Motiváció színvilágának megjelenítése, őszi Szóbeli kép festése hagyományos Tantermi magyarázat Egy festmény bemutatása Az őszről tanultak felelevenítése II. Korábbi ismeretek (koncentráció más interaktív számítógéppel tantárgyakkal) tábla, segített számítógép Google képkereső használata Dalok, versek, események keresése . aktivizálása (Szüreti, munka, interaktív számítógéppel felvonulás tábla, segített megtekintése) számítógép (Indavideo, youTube) részellenőrzés, Illusztrációs Szóbeli Színek-színkeverés hagyományos tábla magyarázat III. Új ismeretek feldolgozása célkitűzés, problémafelvetés Őszi kép festése egyéni munka ellenőrzés, visszacsatolás Vázlatkészítés, vázolás bírálata, Szóbeli egyéni munka javítása, magyarázat segítségnyújtás Az órán elkészült művekből kiállítás rendezése I. Összefoglalás videokamera, hagyományos, Videofelvétel számítógép készítése, ennek feltöltése a Facebookra

×