Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oravazlat tothne kocsis-ildiko

6,655 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oravazlat tothne kocsis-ildiko

 1. 1. Elektronikus médiumok és tananyagok Készítette: Tóthné Kocsis IldikóKonnektivista kurzus IKT SZITOSZDr. Forgó Sándor 2012. Hálózatalapú óravázlatA) Óravázlat fejlesztéseALAPADATOKIskola típusa (alsó, közép, felső, felnőtt): Általános iskolaOsztály: 8. osztályÓra helye a tantervben: Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültségTantárgy: FizikaTéma, témakör: Az elektromos áram. Az áramerősségÓra típusa: Új ismeretek feldolgozásaElsajátítandó fogalmak jegyzéke: Vezetők, szigetelők. Földelés. Elektromos áram.ÁramerősségFEJLESZTÉSI CÉLOKAz ismeretek, ismeretkörök tudása, mégpedig: internet használata, hivatkozások alapjánkeresés a tananyaggal kapcsolatosan,A képességek, készségek, mégpedig: csoportosítás, összefüggés megállapítása,megnevezés, rendszerezésAz attitűdök, viselkedésbeli jellemzők, mégpedig: önálló ismeretek szerzése,gondolkodásmód fejlesztéseMÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁKHagyományos osztálytermi módszerek: frontális munka, tanári magyarázat, tanáridemonstrációs kísérlet, tanulói kísérlet, egyéni,és csoportos munkaA számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: életrajzok, feltalálók keresése,fejlesztő módszerekTervezett hálózatalapú konnektivista tanulási módszerek: motiválás, kreativitás, inspiráció,reflexió, közösségi terek használataFORRÁSOK ESZKÖZÖKHagyományos források: tankönyv, kísérleti eszközökDigitális források: online elérhető tartalmak, interaktív táblán keresztül feladatmegoldásTantermi eszközök: kísérleti eszközök, interaktív tábla, projektor, számítógépek internethozzáférésselKonkrét hálózati (közösségi média) eszköz: http://www.wikipédia.hu,https://skydrive.live.com, http://www.fizkapu.hu/ 1
 2. 2. Tanulói szemléltető eszközök: hagyományos és elektronikus eszközökTanári szemléltetőeszközök: hagyományos és elektronikus eszközökFELHASZNÁLT IRODALOMHagyományos, papíralapú: Fizika 8 Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség.Mozaik KiadóElektronikus (offline, online): Google kereső, wikipedia, 2
 3. 3. B) Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös tekintettel a hálózatalapú módszerek alkalmazásáraIdő Tartalom Az órai tevékenység0- Módszerei,45 Adat, név, tevékenységei Eszközei Gondolatmenet, részfeladat fogalom, formái Szemléltetés http://www jelenség (tantermi, offline, online) I. MOTIVÁCIÓ0-3 Készítettem egy „elektromos bogarat”. A bogár két csápját hozzáérintem a kulcshoz, majd a ceruzához. Mi a két kísérlet között a különbség? Miért világít az egyik esetben a bogár a másik esetben miért nem? A mai órán erre keressük a választ! Tantermi, Megfigyelés, tanári kísérlet. Önálló demonstráció véleményalkotásIdő Tartalom Az órai tevékenység Módszerei, Adat, név, tevékenységei Eszközei Gondolatmenet, részfeladat fogalom, formái Szemléltetés http://www jelenség (tantermi, offline, online) II. KORÁBBI ISMERETEK3-8 Kérdések: tantermi Interaktív 3
 4. 4. - Mikor van egy test elektromosan tábla semleges állapotban? Apáczai kiadó Elektromosan semleges állapotú a test, interaktív ha benne egyenlő számú proton és tananyaga elektron van egyenletes eloszlásban. 8.osztály - Mit jelent az, hogy egy testnek negatív elektromos töltése van? A negatív elektromos töltésű testben elektrontöbblet van - Mit jelent az, hogy egy testnek pozitív elektromos töltése van? A pozitív elektromos töltésű testben elektronhiány van - A fémekben az elektronok és protonok közül melyik a helyhez kötött?proton melyik mozdul el az elektromos mező hatására?elektron (szabad elektronok) - Az elektromos állapot kimutatására alkalmas eszközt hogyan nevezzük? elektroszkóp - Az interaktív tábla segítségével nézzük át az elektroszkóp részeit! - Milyen mennyiséggel jellemezzük a testek elektromos állapotát? töltéssel - Mi az elektromos töltés jele, mértékegysége? jele:Q mértékegysége:CIdő Tartalom Az órai tevékenység Módszerei, Adat, név, tevékenységei Eszközei Gondolatmenet, részfeladat fogalom, formái Szemléltetés http://www jelenség (tantermi, offline, online) 4
 5. 5. III. ÚJ ISMERETEK FELDOLGOZÁSA célkitűzés, problémafelvetés8- Érints meg kezeddel, majd a tálcán lévő vezetők, csoportmunka, tanulói13 különféle testekkel az elektromos állapotba szigetelők megfigyelés kísérlet lévő elektroszkópot. frontális Tapasztalatod alapján sorold fel, hogy milyen anyagú testekkel érintve a) szűnik meg a test elektromos állapota! emberi test, fém, vizes papír, b) nem szűnik meg test elektromos állapota! üveg, porcelán, műanyag, száraz papír13- Azokat az anyagokat, amelyekben Szigetelő tanári internet,18 elmozdulhatnak a töltéssel rendelkező vezető magyarázat részecskék vezetőknek, amelyekben nem, fogalma szigetelőknek nevezzük. földelés Ha az a célunk, hogy a test elektromos állapota villámhárító megszűnjön, akkor egy vezetőt kapcsolunk a test és a Föld közé. Ezt az eljárást földelésnek nevezzük. Ezen az elven működik a villámhárító is. Keresd meg az interneten ki és mikor online tevékenység Villámhárító - Wikipédia alkalmazták először a villámhárítót ? A villámhárító működési elvét Benjamin egyéni munka http://hu.wikipedia.org/wiki/ Franklin találta fel 1749-ben Amerikában és, Benjamin_Franklin esetleg tőle függetlenül, Prokop Diviš 1754- ben Európában. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Prokop Diviš önállóan fedezte volna fel.18- Nézzük meg a villámhárító működési elvét http://celebrate.digitalbrain. internet20 com/celebrate/accounts/takacs/web/ elmezo/megoldas/villamhar/ ?backto&verb 5
 6. 6. 20- Sózene című film megtekintése. MozaBook23 interaktív tábla23- Elektromos tantermi, Tanári Kísélet: Helyezzünk két elektroszkópot áram fogalma28 szigetelő talpra. Az egyiket hozzuk megfigyelés, demonstráció kísérlet 2 db elektromos állapotba. Kössük össze a elemzése elektroszkóp, semleges elektroszkópot és az elektromos fém és állapotba lévő elektroszkópot vezetővel. fapálca, Megfigyelhető, hogy a semleges ebonitrúd és elektroszkóp is elektromos állapotka kerül. szőrmedarab Ez úgy lehet, hogy az elektormos mező a vezetőn elektronokat áramoltat. Elektromos áram : Az elektromos tulajdonságú részecskék egyirányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Kísérlet:Ismételjük meg az előző kísérletet, de a két elektroszkópot fapálcával kössük össze. Megfigyelhető, hogy ugyanannyi elektron a fapálcán hosszabb idő alatt jut át, mint a fémpálcán. 6
 7. 7. 28- Áramerősség Tantermi: Interaktív Áramerősség: Azt a mennyiséget amellyel fogalma, jele34 az elektromos áram erősségét jellemezzük, Mikor Frontális, On- tábla Apáczai line:egyéni kiadó áramerősségnek nevezzük. Jele: I nagyobb az interaktív Nézzük meg az elektromos áram áramerősség tananyaga 8. modellezését.keressünk egy hasonló osztály jelenséget- ilyen a csőben folyó víz internet áramlása Akkor nagyobb az áramerősség ha a vezető kersztmetszetén:  ugynannyi idő alatt több az átáramlott részecskék együttes töltése vagy  ugynannyi össztöltésű részecske kevesebb idő alatt ármalik át Áramerősség kiszámítása: I= Mértékegysége: =1A (Amper) Az áramerősség megmutatja, hogy mekkora a vezető keresztmetszetén 1 s alatt http://hu.wikipedia.org/wiki 7
 8. 8. átáramlott elektromos tulajdonságú /Andr%C3%A9- részecskék együttes töltése. Marie_Amp%C3%A8re Miért Amperről nevezték el az elektromos áram mértékegységét? Keressük meg a választ az interneten!34- egyéni http://www.fizkapu.hu/fizfilm/ internet , Elektromos szikrakisülés36 fizfilm3.html Szikrakisülés1 című állománya36- frontális villám internet A mai órán beszéltünk a villámokról.38 Nézzük meg, hogyan keletkezik a villám interaktív tábla38- frontális Emlékeztek még az óra elején az40 elektromos bogárra? Miért világít az egyik esetben a bogár a másik esetben miért nem? A kulcs fém, tehát vezető, ezért ennél a kísérletnél világított a bogár. A ceruza fa tehát szigetelő, ezért itt a bogár nem világított.Idő Tartalom Az órai tevékenység Módszerei, Adat, név, tevékenységei Eszközei Gondolatmenet, részfeladat fogalom, formái Szemléltetés http://www jelenség (tantermi, offline, online) IV. ÖSSZEFOGLALÁS40- 1. Miről tanultunk a mai órán? Frontális43 vezetők, szigetelők, elektromos áram, Az órán áramerősség legaktívabb 2. Milyen anyagokat nevezünk tanulók elektromos szempontból jutalmazása a) vezetőnek? könnyebben mozdulhatnak el plusz pontokkal. az elektromos tulajdonságú részecskék b) szigetelőnek: nem mozdulnak el az elektromos tulajdonságú részecskék 8
 9. 9. 3 Sorolj fel anyagokat, amelyek elektromos szempontból a) jó vezetők: emberi test, fémek, csapvíz, szén b) jó szigetelők: műanyag, üveg, desztillált víz 4 Mi az elektromos áram? Az elektromos tulajdonságú részecskék egyirányú rendezett mozgása 5 Mi az áramerősség jele és mértékegysége jele: I mértékegysége: A44- Házi feladat: Tk15-18 oldal Egyéni, https://skydrive.live.com Internet,45 A vázlat, és a gyakorló feladatok a feltöltve csoportos Projektor https://skydrive.live.com www.google.com Nézz utána az interneten, hogyan és mekkora Nagyon jó kisfilm található a elektromos áramot állítanak elő a különféle következő helyen: elektromos állatok. A megoldást kérem http://www.royalmagazin.hu/ feltölteni a skydrive felületre, prezentáció, vagy szöveges állomány formájában. A mai órán nem esett szó a félvezetőkről. Keressétek meg az interneten mit nevezünk félvezetőnek? 9

×