Topik 4 pengurusan akt. dalam pp dan pengurusan bilik psv dan hasil kerja murid

21,475 views

Published on

2 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,518
Actions
Shares
0
Downloads
919
Comments
2
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Topik 4 pengurusan akt. dalam pp dan pengurusan bilik psv dan hasil kerja murid

 1. 1. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PENGURUSAN AKTIVITI DALAM DALAM P&P DAN TAJUK 4 PENGURUSAN BILIK PSV DAN HASIL KERJA MURID4.1 SINOPSIS Persekitaran memainkan peranan yang signifikan di dalam perkembangan pembelajaran anak-kanak. Persekitaran yang sihat dan kondusif membantu murid untuk berkembang dan menjadi lebih aktif dan berupaya mengesan potensi murid- murid melalui dalam berkarya. Di dalam pendidikan seni visual, lokasi yang selalu digunakan bagi tujuan pengajaran adalah studio seni. Kebiasaannya kemudahan bilik seni atau studio seni memang disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan guru. Bab ini akan memperjelaskan dan menghuraikan maklumat berkaitan dengan pengurusan kelas dan galeri bagi mata pelajaran seni visual. Maklumat mengenai kaedah pemilihan karya sehinggalah kepada pengurusan berkaitan penyimpanan barangan dan alatan turut dibincangkan dengan komprehensif.4.2 HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat: 4.2.1 Memahami pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah 4.2.2 Memahami dan mengetahui proses pemilihan karya dan pengurusan bilik seni yang baik 4.2.3 Memahami dan mengetahui aspek penjagaan, keselamatan penggunaan alat dan bahan bantu secara beretika dan bertanggungjawab 4.2.4 Menghasilkan bahan bantu yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif 4.2.5 Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantu serta rekod stok inventori 4.3 Pengurusan aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pengurusan bermaksud satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama, dan campurtangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan, gerakerjanya termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengarah dan mengawal. Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Pengurusan bilik darjah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang menjurus kepada pembinaan 1
 2. 2. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan pelbagai pengetahuan, kemahiran, prosedur, teknik dan strategi. Pengurusan bilik darjah yang menyeluruh melibatkan pengurusan fizikal, peralatan dan sumber, pengurusan murid (pelanggan), pengurusan organisasi, pengurusan masa dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian. 4.3.1 Aktiviti individu, kumpulan dan aktiviti kelas 4.3.2 Aktiviti dalam bilik darjah 4.3.3 Aktiviti luar bilik darjah4.4 Pengurusan Bilik dan Hasil Kerja Murid 4.4.1 Susun atur bilik PSV Pengurusan bilik Pendidikan Seni Visual ialah suatu aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik Pendidikan Seni Visual merupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran, ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guru perlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-murid supaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar di dalam kelas, mengurus bahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebih berkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dalam suasana selamat, kondusif dan lancar. Lemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalam bilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum, pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yang efisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategi guru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yang kondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. 2
 3. 3. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR- Susunan perabotPengurusan bilik seni visual ialah suatu aspek yang penting dalammelaksanakan sesuatu pengajaran. Bilik seni visual merupakan tempat dimana sekumpulan manusia berkumpul dan di ajar. Bilik seni visualmerupakan lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran,ia merupakanpersekitaran murid,guru dan penggalak interaksi antara guru dan murid. Guruperlulah mengurus rutin harian bilik seni visual, mengurus murid-muridsupaya melakukan aktiviti bilik seni visual, tahu cara menyusun tempat dudukpelajar dan peralatan, mengurus pergerakan pelajar didalam kelas, mengurusbahan-bahan pengajaran untuk Pengajaran dan Pembelajaran yang lebihberkesan serta mengawal disiplin pelajar di dalam kelas supaya prosespengajaran dan pembelajaran dapat bejalan dengan lancar. Susunatur perabut yang teratur dan tersusun memberi kesan yang positif kepada pembelajaran murid-murid sekolah rendahLemlech (1979) mendefinisikan pengurusan bilik sebagai koordinasi dalambilik yang mana menurutnya guru sebagai perancang kurikulum,pengorganisasi prosedur dan sumber,penyusun persekitaran kelas yangefisyen,penyelia prestasi murid serta pengenalpasti masalah potensi murid.Secara ringkasnya konsep pengurusan bilik bermakna tindakan dan strategiguru untuk mengekalkan peraturan bilik,mewujudkan suasana bilik yangkondusif, menghadapi tingkahlaku murid serta menarik perhatian murid bagimemastikan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. 3
 4. 4. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR ZON KERJA STOR KABINET BERTINGKATSUDUT PAMERAN LCD ALMARI GURU SUDUT PAPAN INFO PAMERAN KRAF Contoh Pelan Bilik Pendidikan Seni Visual Berdasarkan pelan di atas, cuba anda renungkan apakah perlu anda lakukan untuk menambahbaikkan lagi pengurusan bilik seni visual. 4
 5. 5. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSRPengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteksproses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Guru Pendidikan Senihendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru PendidikanSeni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untukmewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.Suasana dalam bilik seni visual ini sepatutnya menjadi daya penarik danmenjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan guru bahkan kepadaseluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Selain hasil kerja pelajar, guruhendaklah cuba mendapatkan contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lainlagi yang sesuai untuk dipamerkan dalam bilik seni. Bahan-bahan seni yangdipamerkan hendaklah disusun mengikut jenisnya.Suasana bilik pendidikan seni visual berupaya memotivasikan murid-murid Cuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni visual dan buat presentasi dalam bentuk folio. Ambil gambar-gambar berikut: Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut Sudut-sudut pameran berkaitan Zon-zon kerja tertentu Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan Ruang-ruang lain yang berkaitan Carta-carta berkaitan dengan bilik seni 5
 6. 6. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR- Tempat Pameran Hasil kerjaPengurusan bilik seni visual merupakan satu aspek utama dalam konteksproses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Guru Pendidikan Senihendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru PendidikanSeni hendaklah sentiasa berusaha bersama guru-guru seni yang lain untukmewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai dalam bilik seni visual.Suasana dalam bilik pendidikan seni visual ini sepatutnya menjadi dayapenarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada pelajar dan gurubahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat.Selain hasil kerja pelajar, guru hendaklah cuba mendapatkan contoh-contohhasil kraf tempatan dan lain-lain lagi yang sesuai untuk dipamerkan dalambilik seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan hendaklah disusun mengikutjenisnya contohnya seperti hasil seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya 2dimensi sesuai ditampal, dilekatkan dan digantung manalaka karya 3 dimensihendaklah disusun di para atau rak bertingkat bagi menjimatkan ruang.Contoh karya 2 dimensi: Kolaj Ikat dan celup Percikan Karya 2 dimensi digantung dan ditampalkan di tempat yang sesuai 6
 7. 7. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSRContoh karya 3 dimensi: Rak sesuai untuk karya 3 dimensi kerana ia menjimatkan ruangCuba anda kumpulkan maklumat tentang bilik atau studio seni danbuat presentasi dalam bentuk folio.Ambil gambar-gambar berikut: - Bilik atau studio seni dari pelbagai sudut - Sudut-sudut pameran berkaitan - Zon-zon kerja tertentu - Stor dan bilik-bilik khas yang berkaitan - Ruang-ruang lain yang berkaitan - Carta-carta berkaitan dengan bilik seni 7
 8. 8. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSRPengetahuan asas bagaimana untuk menyusun dan merekaletak alatandan bahan pameran perlu dimiliki oleh guru seni visual kerana selaindaripada tanggungjawab mengajar, biasanya guru pendidikan seni jugadipertanggungjawabkan untuk menjaga bilik dan studio seni. Antaraperkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi guru dalam mengurus bilikseni dan studio seni di sekolah ialah warna dinding, papan bulletin,pencahayaan, bahan pameran khas, zon kerja dan stor penyimpanan.Marjorie Schiller (1995) menerangkan bahawa bilik dan studio senimelambangkan cara kita menilai seni dan bagaimana seni memberikanmakna kepada kehidupan kita. Justeru, kaedah penyusunan dankebersihan bilik darjah dan studio perlu menitikberatkan unsur estetikauntuk memberi pengalaman estetik yang bermakna. Persekitaran yangmerangsang deria memberikan tenaga kepada minda untuk belajar (Koster,2001).Karen Haigh (1997) menyarankan agar pemilihan warna bagi bilikpendidikan seni visual dan galeri seni hendaklah sehingga tidak menafikandan menenggelamkan hasil karya pelajar yang akan dipamerkan.Buletin sangat diperlukan untuk mempamerkan hasil karya pelajar selainsebagai tempat untuk menyampaikan maklumat. Papan notis hendaklahdiwarnakan sama dengan warna dinding agar terdapat kesatuan denganbilik selain mampu menarik minat terhadap apa yang pamerkan. 8
 9. 9. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pencahayaan juga memainkan peranan penting kerana pemilihan warna juga dipercayai turut mempengaruhi murid menyiapkan dan menghasilkan karya. Kebanyakan kelas dan studio seni telah disediakan dengan lampu fluoresant atau lampu kalimantang. Oleh itu, guru seni digalakkan untuk memastikan murid menggunakan sinaran pencahayaan semula jadi dari luar. Guru perlu buka tingkap dan pastikan seberapa banyak cahaya dari luar masuk ke dalam bilik seni. Selain mempamerkan hasil karya pelajar, guru-guru seni visual boleh memperuntukkan satu ruang pameran yang mempamerkan objek semula jadi yang boleh membangkitkan rasa ingin tahu. Objek-objek hendaklah dipamerkan di lokasi yang mudah untuk dikunjungi oleh murid. Ruang yang mempamerkan objek ini akan merangsang deria murid di samping memberikan peluang kepada mereka untuk melihat dan menyentuh objek tersebut. Zon kerja merupakan lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka. Meja kerja perlu disediakan dan daripada jenis yang boleh dicantum sekiranya perlu bagi mendapatkan ruang yang lebih luas. Di samping itu, keperluan bahan seni seperti berus dan warna diletakkan berdekatan di antara satu sama lain selain singki yang digunakan bagi membersihkan alatan setelah selesai kelas. Guru juga perlu memastikan jarak di antara pelajar adalah sesuai bagi mengelakkan kesesakan semasa membuat kerja. Stor simpanan alatan perlu diwujudkan. Rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan. Kedudukan rak-rak simpanan ini perlu separas dengan ketinggian murid supaya alatan yang disimpan mudah untuk diambil.- Sinki dalam dan Luar Bilik- Para Gantung- Almari Pameran 9
 10. 10. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSRPENGURUSAN BILIK DAN HASIL KERJA MURID 10
 11. 11. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR4.4.2 Panduan keselamatan Kita kadang kala bertemu dengan kes murid-murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan dimanakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut disimpan agar ianya selamat. Contoh: Minyak Kertas Kain Linen Kertas Berus Cecair Turpentine Lukisan Batik Warna Lukisan Thinner Cat Air Pisau NT Fabrik Dye Carta PSV Pisau Ukir Tanah Liat Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Anda dan rakan- rakan anda cuba berbincang dan membuat analisis, langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.4.4.3 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual: - Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. - Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. - Murid didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka dari semasa ke semasa. - Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid. - Pengumpulan maklumat bahan hardcopy dan softcopy berkaitan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. 11
 12. 12. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR4.4.4 Inventori4.4.5 Penyimpanan Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi sepertimana yang dikehendaki oleh pihak Audit. Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini. Berikut adalah antara prosedur yang perlu diambilkira dalam proses penyimpanan dan rekod stok.:- - Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan - Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah - Membuat penerimaan alat dan bahan, menyemak dan mengesahkan - Membuat inventori dalam buku stok - Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan Dua buku stok boleh digunakan. Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. Dengan demikian, ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun. Sebarang kerosakan, kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja. Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. Umpamanya , kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior ) sahaja. Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan serta dokumen langkah keselamatan adalah penting. Beri komen anda dengan hujah yang relevan. 12
 13. 13. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Peralatan kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Borang stok untuk peralatan kekal. Item Bil. Tarikh Tarikh Bil ( Peralatan Kekal ) Unit masuk lupus 1. Meja guru 2 13/09/2009 15/10/2010 2. Meja guru 2 13/09/2010 Jumlah Catatan Item Peralatan tidak kekal Contoh Borang untuk penyimpanan stok. Borang stok untuk peralatan tidak kekal. Item Bil. Tarikh Tarikh Bil ( Peralatan tidak Kekal) Unit masuk lupus 1. Kertas lukisan 200 dozen 22/09/2009 ( 1 imperior ) 2. Kertas lukisan 100 dozen 10/10/2010 ( 1 imperior ) Jumlah Catatan Item Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal. Jelaskan.4.4.6 Etika dan tanggungjawab Tugas Ahli Panitia Pendidikan Seni Visual adalah :- Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. 13
 14. 14. PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karya-karya mereka. Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.Cuba anda membuat analisis, etika dan tanggungjawab yang perlu diamalkan olehguru Pendidikan Seni Visual selain huraian yang terdapat di atas dalammempertabatkan profesion perguruan. Rumusan: Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual, mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. Adalah menjadi tanggungjawab guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum,semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran diutamakan. Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan, alat dan bahan bantu untuk tujuan di atas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan Seni Visual untuk menguruskannya dengan sempurna 14

×