PSV 3107

16,124 views

Published on

1 Comment
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,124
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1,115
Comments
1
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PSV 3107

 1. 1. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Pengenalan: Tajuk ini merangkumi teori pembelajaran, pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, anda akan dapat: 1. Membanding beza pelbagai pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran PSV. 2. Menyediakan rancangan tahunan, semester dan harian pengajaran dan pembelajaran PSV mengikut format ditetapkan. 3. Mengaplikasi pelbagai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV 4. Mengaplikasikan teori pengajaran dan pembelajaran PSV melalui pengajaran mikro dan makro 1.1 Teori Pengajaran dan Pembelajaran Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu pengetahuan . Ia juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan bagi mendapatkan maklumat baru. Pada asasnya, teori- teori pembelajaran masa kini boleh diklasifikasikan kepada behavioris, kognitif, humanis, psiko-analitik dan kontrukstivisme. 1.1.1 Teori Behaviourisme Behaviouris yang diperkenalkan oleh Ivan Pavlov dan dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner. Teori ini berpendapat bahawa pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Kajian mereka kebanyakannya dihasilkan melalui ujian dan juga pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing, tikus, kucing dan burung di dalam makmal. Mereka menumpukan ujian kepada perhubungan antara ‘rangsangan’ dan ‘gerakbalas’ yang menghasilkan perubahan tingkahlaku. Secara umumnya teori behavioris menyatakan 1 TAJUK 1 PENGENALAN TEORI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
 2. 2. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR bahawa pengajaran dan pembelajaran akan mempengaruhi segala perbuatan atau tingkah laku pelajar sama ada baik atau sebaliknya. Teori pembelajaran ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku murid boleh diperhatikan, dikawal dan diramal. 1.1.2 Teori Kognitif Teori Kognitif berpendapat bahawa pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran, dan tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku. Ahli-ahli psikologi kognitif seperti Bruner dan Piaget menumpukan kajian kepada pelbagai jenis pembelajaran dalam proses penyelesaian masalah dan celik akal mengikut pelbagai peringkat umur dan kebolehan murid. Teori-teori pembelajaran mereka adalah bertumpu kepada cara pembelajaran seperti pemikiran celik akal, kaedah penyelesaian masalah, penemuan dan pengkategorian. Menurut teori ini, manusia memiliki struktur kognitif, di mana semasa proses pembelajaran, otak akan menyusun segala maklumat di dalam ingatan. 1.1.3 Teori Humanis Teori Humanis berpendapat bahawa pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu itu mempunyai cara belajar yang berbeza. Oleh itu, strategi dan pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusun mengikut kehendak dan perkembangan emosi murid itu. Beliau juga menjelaskan bahawa setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri. Maka, guru hendaklah mengambil kira kendiri murid dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat diperkembangkan ke tahap optimum. 1.1.4 Teori Psiko-Analitik Teori Psiko-Analitik diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Pendekatan teori ini berdasarkan kepercayaan bahawa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses psikologi yang tidak sedar (kita sendiri tidak sedar). Ia berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk menganalisa atau membincangkan seni visual. Terapi psiko-analitik merangkumi teori perkembangan personaliti, falsafah sifat manusia(nature) dan kaedah psikoterapi yang 2
 3. 3. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR memfokus kepada faktor-faktor di luar kesedaran (unconscious) yang mempengaruhi tingkah laku. Dalam konteks kemahiran seni kanak-kanak, Freud mempercayai bahawa interpretasi mereka terhadap seni visual dan hasil karya mereka boleh mewujudkan perasaan dan emosi. Sehubungan dengan itu penggunaan seni visual dalam rawatan mental dan emosi adalah sangat penting bagi kanak-kanak. Ia dikenali sebagai kaedah psikoterapi. Menurut Freud, seni mampu meluahkan emosi seseorang. Beliau percaya bahawa seni visual adalah bahan perantara paling penting dan utama dalam mengenal pasti pemikiran bawah sedar manusia . Tahap ini boleh dicapai dengan menganalisis proses-proses kreatif yang terlibat dalam penghasilan seni visual 1.1.5 Teori Konstruktivisme Teori Konstruktivisime sebagai satu proses pembelajaran menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, IPG dan universiti. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan di sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar bagi pihak murid. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan di sekolah ialah satu skema aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka sendiri. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuai dan diserapkan menjadi sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Beberapa 3
 4. 4. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. 1.2 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran 1.2.1 Pendekatan Proses dan Produk Pendekatan ini diperkenalkan oleh Stufflebeam(1971). Tugas para penilai ialah mengumpul data, merancang, menganalisis menyediakan maklumat untuk memilih tindakan alternatif dan melaporkan. Penilaian “proses” tertumpu kepada proses yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat program. Maklumat ini perlu diketahui dari masa ke masa untuk mengawal pelaksanaan program. Untuk kajian ini penilaian “proses” ialah cara pengajaran dan pembelajaran guru-guru PSV, cara guru menilai kerja- kerja projek dan kursus PSV yang diikuti oleh guru. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan bagi mata pelajaran PSV berdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman. Terdapat banyak aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian disarankan. Ini termasuklah kerja amali, projek, tunjuk cara, kerja luar, main peranan, sumbang saran, dan kaji siasat. Adalah diharapkan suasana yang diwujudkan dapat memberi murid pengalaman dan keyakinan untuk mengaitkan pengetahuan PSV dengan kemahiran dan amalannya dalam kehidupan seharian. Program ini mengajar murid-murid sepatutnya menggunakan kaedah penyampaian yang beragam, beberapa kajian telah menunjukkan keputusan yang agak memeranjatkan. Penilaian “produk’ tertumpu kepada hasil program setelah ia tamat dilaksanakan. Penilaian “produk” dalam kajian ini ialah hasil perubahan sikap pelajar dan pencapaian objektif PSV. Sikap pelajar juga merupakan faktor yang dapat menentukan pencapaian matlamat pengajaran dan pembelajaran. Rummers dan Gage (1987) menyatakan bahawa sikap mempengaruhi dan mencorakkan pengajaran di dalam bilik darjah. Ramlah (1993) menegaskan bahawa ada empat proses sikap yang mempengaruhi pembelajaran iaitu integrasi, perbezaan, kejutan, dan penerimaan. Keempat-empat proses ini dapat menentukan sama ada pelajar dapat menyesuaikan diri dengan pengajaran dan pembelajaran. 4
 5. 5. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 1.2.2 Pendekatan Discipline Based of Art Education (DBAE) DBAE adalah pendekatan kepada perkembangan Pendidikan Seni yang bermula pada awal 1980an oleh ‘Getty Center For Art Education’ (dikenali sebagai Getty Education Institute). Ianya merupakan sebahagian daripada ‘J.Paul Getty Trust’ sebuah yayasan swasta yang mendedikasikan sumbangan kepada Seni Visual dan Kemanusiaan. DBAE bukanlah teori yang asli tetapi lebih merupakan kerangka konsep yang menggabungkan elemen-elemen daripada teori-teori pendidikan yang lain (contoh; Visual Thinking Strategies). DBAE meliputi 4 Asas Disiplin Seni i. Produk Seni Murid mempelajari kemahiran bagi menghasilkan keaslian hasil karya secara tersendiri. ii. Sejarah Seni Murid mempelajari kejayaan penghasilan karya pada masa lampau dan semasa bagi memotivasikan diri, contohnya gaya serta teknik, atau pun perbincangan tentang perhubungan dengan kebudayaan, politik, kemasyarakatan, agama, ekonomi dan pergerakan seni. iii. Kritikan Seni Murid akan menyata, menganalisa, membuat intepretasi dan membuat penilaian sesuatu hasil karya. Aktiviti ini dikenali sebagai membuat apriesiasi seni. iv. Estetika Murid akan menimbangkan keaslian, maksud serta impak dan nilai sesuatu hasil karya yang menjana formula yang mencerminkan pendapat yang ilmiah serta penghakiman terhadap karya seni itu. Di samping mengkaji karya serta membuat penilaian sesuatu hasil karya itu. 5
 6. 6. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Pada awalnya DBAE diperkembangan untuk hasil seni sahaja tetapi secara beransur- ansur terarah mengkaji pelbagai bidang termasuk, tarian, drama dan muzik. Ia juga digunakan dalam kepelbagaian bidang pendidikan, seperti penkajian tinggi, pembelajaran sepanjang hayat, muzium seni tetapi lebih digunakan dalam kelas Pendidikan Seni Visual. Seperti kedua-dua ‘Visual Thinking Strategies’ (VIS) dan ‘New Muzeum Model (NMM), DBAE merupakan satu asas latihan inkuiri (inquiry based training), di mana fokusnya kepada murid dengan minat, pertimbangan, penaakulan serta kemahiran pemikiran kritikal mereka. Inkuiri secara terbuka, perbincangan kumpulan serta penyelesaian masalah memainkan peranan yang penting di dalam kurikulum dan bilik darjah di mana guru dilihat sebagai pemudah-cara di dalam proses ini. DBAE berbeza dari kedua-dua model ini (VTS dan NMM) kerana mempunyai matlamat pendidikan yang luas dan lebih berstruktur serta kurikulum yang lebih terarah. 1.2.3 Pendekatan Chapman Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) Pemerhatian (ii) Penerokaan (iii) Penghasilan (pembuatan) (iv) Apresiasi dan perlanjutan 6
 7. 7. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Pemerhatian yang aktif Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. Semasa menyediakan aktiviti, perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: • pengetahuan sedia ada murid • benda yang konkrit • minat, kecenderongan dan latar belakang murid • bahan, bunyi, pergerakan, dan aksi • mencetus idea dan imaginasi Interaksi yang kritis dan kreatif dengan bahan Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. Semasa menyediakan aktiviti, anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut: ii. Penerokaan • aktiviti kecil mudah ringkas • cuba mencuba, suaikenal dengan bahan • penemuan oleh murid sendiri, uji menguji • mencari altenatif, variasi dan kemungkinan lain • bebas daripada jawapan tetap, murid senang dan ingin mencuba • aktif melibatkan pelbagai kecerdasan • menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik 7
 8. 8. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Penghasilan / membuat penggunaan alat bahan dan teknik • tatacara, langkah dan proses membuat • amalan tertib kerja • keselamatan semasa bekerja • penyampaian kandungan subjek, idea, halbenda dengan bentuk hasil iii Apresiasi Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif, terdapat dua jenis aktiviti Apresiasi. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. Semasa menyediakan aktiviti mudah, perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: • aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan, jalinan, warna, ton, rupabentuk dan bentuk • aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda • aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi, alat bahan dan teknik • penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya • perasaan, penghargaan dan refleksi diri • penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan. 8
 9. 9. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR PROSES APRESIASI SENI Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar Pendidikan Seni mengenai proses apresiasi. Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti apresiasi seni, berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: Jadual 1.1: Proses persepsi dan intelektual Feldman dan Smith 9 Jenis Tahap Penerangan Menggambar (description) • Mengamati hasil seni dan menggambarkan sifat-sifat tampak seperti warna, garisan, bentuk, rupa, jalinan dan elemen-elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur Menganalisa (analisis) • Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsur-unsur seni, prinsip dan struktur. • Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana. • Menghuraikan stail sesuatu karya. Tafsiran (interpretation) • Mencari makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek, simbol, unsur-unsur seni, prinsip, struktur corak dan bahan. • Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut. Penilaian (evaluation) • Membuat penilaian berdasarkan kepada kriteria yang bersesuaian seperti keaslian, gubahan, teknik dan fungsi. • Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya (significance) dari segi individu, sosial, keagamaan dan kepercayaan, sejarah serta keseniannya.
 10. 10. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Laura H. Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan Laura H. Chapman telah menyatakan bahawa proses kreativiti = proses penghasilan/artistik. Bagi memperkembang kreativiti pelajar, guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya dan yang penting sekali ialah guru PSV harus menguasai bidang seni visual ini supaya guru mempunyai pengalaman yang lebih banyak untuk mengajar murid. 1.2.4 Pendekatan PSV KBSR Pendekatan PSV sekolah rendah merangkumi empat aspek utama iaitu:  Pemerhatian secara aktif  Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan  Apresiasi seni visual secara mudah  Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Pemerhatian secara aktif:  Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan, berfokus dan terperinci  Memperkembangkan pemahaman terhadap asas seni visual  Murid dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia  Membantu murid terus menyelaras idea, imaginasi dan alam fantasi murid ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak 10
 11. 11. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan:  Menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan  Proses ini membantu perkembangan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik- teknik mudah. Apresiasi seni visual secara mudah:  Memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi  Murid diperkenalkan tokoh- tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan:  Murid dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka  Ini termasuk memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilai kebersihan dan kepekaan. 1.2.5 Pendekatan Pendidikan Seni John A. Michael Pendidikan Seni Visual di sekolah memberikan tumpuan yang khusus dalam empat bidang utama iaitu :-  Menggambar  Membuat Corak dan Rekaan  Membentuk dan Membuat Binaan  Mengenal Kraf Tradisional. Micheal (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan. Ia diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan memberi peluang kepada pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat 11
 12. 12. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR paling asas iaitu: • Mengenali diri sendiri • Mengenali seni dan kelompok-kelompok kecil di persekitaran mereka • Peka tentang perasaan • Memiliki konsepsi diri Murid mempunyai cara pembelajaran mereka sendiri. Seharusnya kita mengeksploitasi kelebihan itu di samping memberi tunjuk ajar secara berkesan dalam meningkatkan kefahaman dan penguasaan mereka dalam menguasai sesuatu kemahiran. Mengikut John A. Michael dalam bukunya 'Art and Adolescense' ada dua pendekatan dalam Apresiasi Seni iaitu: (a) Pendekatan secara logik Pendekatan ini adalah berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata.Banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut. (b) Pendekatan secara psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan peribadi, lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan penghayatan sesuatu karya seni. Pendekatan ini akan dapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan mendalam. Secara ini lebih realistik dan dapat menerima ‘response’ dan pendapat orang lain. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan. 12
 13. 13. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Pengenalan: Tajuk ini menerangkan konsep, teori, pelaksanaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran dalam empat bidang PSV KBSR iaitu Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan dan Mengenal Kraf Tradisional. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, anda akan dapat: 1. Mengaplikasi teori pengajaran dan pembelajaran PSV dalam empat bidang. 2. Mengaplikasi pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam empat bidang. 3. Membandingbeza pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran PSV. 2.1 Mengenal Konsep: 2.1.1 Kajian Masa Depan Kajian Masa Depan (KMD) ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Pengajaran berasaskan KMD merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan. KMD dapat dianalogikan seperti kita yang sedang memandu kereta. Sepanjang pemanduan itu, kita sering dikejutkan dengan perkara-perkara yang tidak dijangka. Sebagai contoh, ketika sedang memandu, tiba-tiba seorang kanak-kanak melintas di hadapan kereta kita. Oleh itu, sepanjang pemanduan, kita haruslah peka dan sentiasa berwaspada. Masa depan sangat dinamik kerana sentiasa berubah. Masalah yang berlaku pada masa depan lazimnya kompleks dan penyelesaiannya bersifat global. KMD lebih berciri saintifik kerana dapat diuji, boleh diulangi, dan dapat diramal. 13 TAJUK 2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
 14. 14. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Rasional Pengajaran Kajian Masa Depan(KMD) Pembelajaran berasaskan KMD diperkenalkan untuk mendidik generasi baharu supaya menghadapi cabaran dan perubahan. Pembelajaran berasaskan KMD merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan untuk menghasilkan generasi masa depan yang berkeyakinan, berupaya, dan bertanggungjawab. KMD yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran akan: i. Membina generasi masa depan KMD memberi kesedaran dan merangsang murid berfikir tentang isu, masalah, dan peluang yang bakal dihadapi. Keadaan ini akan membolehkan mereka memandang masa depan dengan yakin dan optimis serta mengambil bahagian dalam merancang masa depan mereka. Ii Menghasilkan tenaga manusia yang berfikir Sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam menghasilkan tenaga manusia yang dapat berfikir tentang masa depan. Selain daripada itu, mereka seharusnya berfikir untuk menggambarkan serta menjangkakan masalah yang bakal timbul. iii Menjangka masalah dan membuat pilihan yang baik Pelajar juga dapat mencari alternatif dan pilihan ke arah masa depan yang lebih baik. iv Membawa anjakan paradigma Pelajar akan membawa anjakan paradigma terhadap budaya belajar yang berasaskan pengetahuan dan ingatan semata-mata ke arah budaya berfikir. 14
 15. 15. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Objektif Kajian Masa Depan Berikut adalah objektif pelaksanaan KMD: i Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal-hal masa depan KMD boleh membina minda suka bertanya dan kemahiran intelek yang dapat membantu pelajar berfikir secara kreatif, terarah, analitis, dan reflektif tentang keseluruhan hidup manusia dan proses meneroka alternatif dan pilihan. ii Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan KMD juga membantu pelajar memberi sumbangan ke arah kesejahteraan dan kebaikan dunia dan membina strategi menambah keupayaan pelajar dalam menghadapi berbagai-bagai cabaran hidup. iii Membina sikap dan nilai tentang masa depan KMD akan membina keyakinan pelajar supaya mereka mampu mengawal diri, boleh membuat pilihan berasaskan etika, dan nilai moral serta berupaya mempengaruhi masa depan mereka. iv Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan KMD memberi asas kepada pelajar memahami dan menghayati Wawasan 2020 dan memantapkan pelajar dengan ilmu pengetahuan, konsep, kemahiran, dan kaedah dalam mengkaji masa depan. v Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan Pelajar digalakkan menjadi warganegara yang lebih bertangungjawab, tahu membeza dan menilai, berketrampilan, dan mempunyai gambaran jelas tentang masa depan. 15
 16. 16. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Strategi Kajian Masa Depan Pelajar menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu sehingga ke masa kini dan meramalkan keadaan pada masa hadapan. Pedagogi ini berpusatkan pelajar dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti Pendidikan Moral, Pendidikan Alam Sekitar, dan Sejarah. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. 2.1.2 Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) Kecerdasan Pelbagai ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baharu untuk diselesaikan, dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) telah diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983). Dalam kajiannya Howard Gardner mendapati ‘seven ways of knowing, perceiving and understanding life’. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa, juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa.Teori Kecerdasan Pelbagai berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep kecerdasan yang relevan dalam pendidikan hari ini. Ianya dirumuskan sebagai: • kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. • kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. • kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Dr. Roger Sperry turut menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza- beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu. Otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya manusia tidak boleh dianggap menggunakan sebelah otak sahaja. TKP berkembang mengikut konteks penggunaannya. 16
 17. 17. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Rajah 2.1: Perhubungan otak kiri dan kanan Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai Rajah 2.2: Jenis-jenis Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner) 17 OTAK KIRI • Bahasa • Formula Matematik • Logik • Nombor • Urutan • Linear • Analisis OTA K OTAK KANAN • Bentuk dan corak • Ruang • Irama dan apresiasi muzik • Imej/gambar • Imaginasi • Berkhayal • Dimensi KECERDASA N PELBAGAI Verbal- Linguistik Logik- Matematik Visual- Ruang Kinestetik Muzik Interpersonal Intrapersonal Naturalis
 18. 18. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Objektif Teori Kepelbagaian Kecerdasan(TKP) TKP berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep kecerdasan yang relevan dalam pendidikan masa kini. Linda Campbell, Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisiHoward Gardner sebagai: a) kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. b) kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. c) kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Tujuan Mengaplikasikan Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran i. Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam ii Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara iii Mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baharu dan berlainan 18
 19. 19. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Ciri-Ciri Teori Kepelbagaian Kecerdasan Rajah 2.3: Perhubungan otak kiri dan kanan Jenis-Jenis Teori Kepelbagaian Kecerdasan - Natural - Verbal-linguistik - Logik Matematik - Visual-Ruang - Kinestatik - Muzik - Interpersonal - Intrapersonal 19 Individu mempunyai 8 Boleh dirangsang Boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan CIRI-CIRI Tidak berkembang Boleh dipindahkan kecerdasan interpersonal ke linguistik Tidak boleh dinilai berasingan Satu atau dua kecerdasan berkembang sepenuhnya
 20. 20. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Contoh Pengintegrasian Kecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran dan Pembelajaran i Verbal-Linguistik Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi menggunakan bahasa lisan (pidato, ceramah, perbahasan), bacaan (buku, surat khabar, majalah), dan penulisan (puisi, laporan, minit mesyuarat). ii Logik-Matematik Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan atau menggalakkan pemikiran kritis. iii Visual-Ruang Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi peta minda, garis, visualisasi, warna, seni, metafora atau lain-lain borang pengurusan grafik. iv Kinestetik Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pengalaman pergerakan seluruh badan atau aktiviti ‘hands-on’ (latihan amali, penyiasatan, kajian luar). v Muzik Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi penggunaan muzik, bunyi-bunyian persekitaran atau unsur ritma dan melodi. vi Interpersonal Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid dalam perkongsian rakan sebaya, pembelajaran korporatif dan kolaboratif atau simulasi kumpulan, lawatan, amali, dan kerja lapangan. 20
 21. 21. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR vii Intrapersonal Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pilihan kepada murid merangsang perasaan kendiri (menulis, jurnal, diari, membuat refleksi, penilaian kendiri). viii Naturalis Merancang dan menyediakan bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penggunaan flora dan fauna, awan, sungai, gunung (alam semula jadi) ke dalam bilik darjah atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi, kembara visual, amali, dan kerja lapangan. Kepentingan Teori Kepelbagaian Kecerdasan - petunjuk kepada potensi murid - menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya - membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut lapan kecerdasan - membangun bidang akademik dan ko kurikulum murid - mempelbagaikan cara penilaian - menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan FPK dan keperluan murid - mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah - menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran Bagaimana Melaksanakan TKP Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Terdapat lima model yang dicadangkan, guru boleh memilihnya berdasarkan kesesuaian murid, bilik darjah, dan topik yang diajar iaitu; SISIPAN Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung. JARINGAN Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran PSV. JALINAN Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran. PERKONGSIAN Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran. 21
 22. 22. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR KESEPADUAN Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan. 2.1.3 Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Maklumat (TMK) dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah merentas kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri. Penggunaan TMK mestilah dilihat sebagai satu tambahan kepada alat Pengajaran dan Pembelajaran atau Teknologi Pengajaran yang berkesan. Penggunaan TMK juga mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah dan juga kerja seni digital bermutu dalam komunikasi visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media secara manual dalam Pendidikan seni Visual. Pendekatan TMK yang terbaik apabila digunakan secara bijak dan terancang mampu meningkatkan proses keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan seni Visual. Perisian perlu sesuai mengikut keperluan sesuatu topik pengajaran Pendidikan seni Visual supaya dapat membuahkan hasil kerja seni yang dinamik dan memuaskan. Definisi Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) TMK dalam Pendidikan Seni Visual lebih merujuk kepada kemampuan teknologi itu sendiri, yang berfungsi sebagai satu alat kemahiran yang memberi sokongan kepada murid, guru, panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan tugas serta kewajipan yang ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran serta sebagai salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yang terancang dan menarik. Rasional Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi - untuk menyediakan warga pendidik Seni Visual dalam menghadapi perkembangan TMK masa kini dan akan datang. - Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetetif di IPT. 22
 23. 23. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR - Sebagai salah satu tarikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mudah, pantas dan berkesan. Pengaplikasian TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengaplikasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran boleh diintegrasikan secara: i Integrasi TMK dalam pembelajaran tutorial Integrasi ini bertujuan untuk menyampaikan kandungan pelajaran dengan lebih komprehensif dan efisien, contohnya dalam bentuk CD-ROM, cakera keras, dan tapak pembelajaran. Aplikasi ini lebih berfokuskan kepada pembelajaran secara kendiri. ii Integrasi TMK dalam pembelajaran eksploratasi Kemudahan TMK digunakan sebagai medium untuk pembelajaran penerokaan, mencari, dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, portal maklumat, dan tapak pembelajaran. Dalam pembelajaran secara penerokaan ini, murid boleh mengawal dan menentukan maklumat yang mereka terima melalui TMK. Hal ini berbeza dengan pembelajaran tutorial; murid hanya menerima bahan pelajaran yang dikawal oleh sistem. iii Integrasi TMK sebagai alat aplikasi TMK digunakan sebagai alat aplikasi untuk membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisme penyaluran maklumat pengajaran dan pembelajaran. iv Integrasi TMK sebagai alat pemudah komunikasi TMK digunakan sebagai alat pemudah komunikasi antara murid dan guru di lokasi yang berbeza tetapi saling berinteraksi, menghantar, menerima, dan berkongsi maklumat seperti dalam bentuk teks, bahan grafik, audio, emel, telefaks, Facebook, Blog dan lain-lain. Murid boleh bertukar maklumat sesama sendiri bagi menganalisis dan membuat perbandingan dengan pengalaman dan maklumat yang mereka peroleh. Menerusi pembelajaran seperti, murid dapat membina pengalaman yang lebih menarik, bermakna, dan berkesan. 23
 24. 24. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Ciri-Ciri Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Penggunaan TMK adalah merentas kurikulum Pendidikan Seni Visual yang mengandungi bidang Penghasilan Seni Visual, Sejarah dan Apresiasi Seni Visual. Dalam mencari maklumat ini TMK boleh digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penghasilan Seni Sejarah dan Apresiasi Visual Seni Visual Penggunaan TMK Rajah 2.4: Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 24 Kurikulum Pendidikan seni Visual Kurikulum Pendidikan seni Visual
 25. 25. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Penggunaan TMK dalam Pendidikan Seni Visual boleh dibahagikan kepada 4 bahagian utama; 2.1.4 Pembelajaran Kontekstual Ia menyediakan pembelajaran secara konkrik yang melibatkan aktiviti ‘hands on’ dan‘mind on’. Kajian Masa Depan dapat menyedarkan dan merangsang minda berfikir apa yang akan berlaku berdasarkan ramalan, imaginasi dan kreativiti yang didasarkan kepada sejarah. Mengikut Teori Pembelajaran Kontekstual, pembelajaran hanya akan berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan Rajah 2.5: Bahagian-bahagian Utama Penggunaan TMK Dalam PSV 25 1 Akriviti Penghasilan Seni Visual 1 Akriviti Penghasilan Seni Visual 2 Penghasila n Seni digital 2 Penghasila n Seni digital 3 Sejarah dan Apresiasi Seni (internet,sumbe r elektronik dan media lain) 3 Sejarah dan Apresiasi Seni (internet,sumbe r elektronik dan media lain) 4 Pengurusa n Bilik Seni 4 Pengurusa n Bilik Seni Peringkat Awal- dapatkan contoh unsur seni dan motif seperti jalinan, clip dan lain-lain daripada program cakera padat, scanner atau kamera digital. Peringkat Pertengahan-proses eksperimentasi dan perkembangan idea menggunakan kemudahan dari menu dan tools sesuatu program untuk membuat gubahan seperti mewarna, copy,paste dll. Peringkat awal/pertengahan- menggabungkan kedua-dua teknik/kemahiran manual dan ICT atau menumpukan kepada ICT sahaja. Peringkat akhir- hasil kerja seni digital catan ataupun grafik mesti dicetak menggunakan pencetak. E-mail dan laman web, CD dan E- book. Kemudahan komunikasi dan perolehan data dan maklumat berkaitan Seni Visual secara elektronik antara murid,guru dan sumber luar sama ada dalam negeri atau luar negeri. Minit mesyuarat, perancangan pengajaran, program Seni Visual sepanjang tahun,rekod markah, data murid, stor/inventori terurus dengan baik.
 26. 26. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 2.1.4 Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran ini disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit, serta melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubungkait yang bermakna dan relevan dengan persekitarannya. Teori Pembelajaran Kontekstual menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah, makmal, tempat kerja atau kehidupan. Teori ini menggalakkan pendidikan memilik atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman sama ada dalam konteks sosial, budaya, fizikal atau psikologi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan. Ciri-Ciri Pembelajaran Kontekstual • Murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda. • Maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. • Guru mewujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Rajah 2.6: Hubungan Pembelajaran-Persekitaran Sekolah 26 Persekolahan Pengalaman harian individu Alam pekerjaan Kehidupan masyarakat
 27. 27. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Perkara yang Boleh Dicapai Melalui Pembelajaran Kontekstual Melalui pembelajaran kontekstual ini, murid boleh: i Membina keyakinan diri ii Memahami perhubungan antara teori dengan amalan iii Membina pendekatan kerja kumpulan untuk menyelesaikan masalah iv Memperoleh sokongan dan dorongan daripada ibu bapa kerana mereka terlibat secara langsung dalam pembelajaran anak-anak mereka v Membina asas yang kukuh untuk melahirkan tenaga mahir sebagai modal insan generasi masa depan. Proses Pembelajaran Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual, pengajaran dan pembelajaran perlu melalui empat proses iaitu proses motivasi, pemahaman, aplikasi, dan refleksi. Kemahiran melakukan latih amal (praktikal) dan berfikir merupakan asas pembelajaran kontekstual. Kesimpulannya aktiviti ini menjadi asas untuk murid sentiasa ingin tahu ketika berlakunya pengajaran dan pembelajaran. 27
 28. 28. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Kaedah Pembelajaran Kontekstual Kaedah pembelajaran kontekstual adalah seperti yang berikut: Rajah 2.7: Kaedah Pembelajaran Kontekstual Faedah Pembelajaran Kontekstual Murid Guru Industri Rajah 2.8: Hubungan Faedah Pembelajaran Kontekstual 28 Belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baharu dengan pengalaman hidup Belajar dalam konteks, penemuan, dan reka cipta Belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digunakan dalam situasi lain Belajar dalam konteks bekerjasama, memberi maklum balas, dan berkomunikasi Menghubungkai t Mengalami Mengaplikasi Bekerjasama Memindahkan Belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui Faedah Pembelajaran Kontekstual
 29. 29. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Contoh Aktiviti: Hiasan Dalaman dan Landskap Melalui aktiviti mereka bentuk hiasan dalaman dan landskap, faedah-faedah yang diperolehi: i) Murid - Mengaitkan pembelajaran hiasan dalaman/landskap dengan pekerjaan atau kehidupan harian. - Mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian, contoh keselesaan/keindahan landskap. - Memindahkan kemahiran (menghasilkan lukisan pelan atau perspektif) - Meneroka dan mendapatkan bukti. - Menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit. - Belajar secara bekerjasama melalui aktiviti berkumpulan. ii) Guru - Menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya melalui hasilan projek - Dapat mengaitkan prinsip pembelajaran dengan dunia pekerjaan. - Menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. iii) Industri - Menerima tenaga kerja yang berpotensi apabila murid telah diberi pendedahan awal. - Menggerakkan industri ke dalam pendidikan melalui projek hiasan dalaman. 2.1.5 Pendekatan Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat. Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Mereka membentuk peraturan melalui refleksi tentang interaksi 29
 30. 30. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR mereka dengan objek dan idea. Pembelajaran secara konstruktivisme menggalakkan murid mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme dan seterusnya konstruktivisme. Pembelajaran ini menggalakkan murid mencari idea, buat kajian, yakin diri dan dapat berinteraksi dan proses inkuiri akan terhasil. Ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wujud secara bebas dalam persekitaran yang diserap ke dalam fikiran mereka melalui pengalaman pancaindera, atau kewujudan pengetahuan sejadi dalam mental, tetapi ilmu pengetahuan itu diperolehi dengan cara membina sendiri oleh setiap murid melalui pengalaman, renungan dan pengabstrakan. Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah, IPG dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada diri mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan konstruktivisme. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. John Dewey mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pendapat ahli konstruktivisme, setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. penekanan diberi kepada menyediakan murid dengan peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahan di mana mereka menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depen. Murid dibekalkan dengan fakta- fakta dan diberi penekanan kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi. Pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan. Di samping itu, 30
 31. 31. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR guru dapat membuat penilaian kendiri dan menilai kefahaman orang lain supaya kefahamannya tentang sesuatu bidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi. Ciri-ciri Pembelajaran Konstruktivisme Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme ialah: i Menggalakkan soalan/ idea yang dimulakan oleh pelajar dan menggunakannya sebagai panduan merancang. ii Di sekolah menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan guru iii Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran iv Menyokong pembelajaran secara koperatif v Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi pelajar vi Memberi peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baharu dengan memahaminya melalui penglibatan mereka dengan situasi dunia yang sebenar vii Menggalakkan proses inkuiri penemuan viii Mengenal pasti perubahan sikap pelajar Kelebihan Pembelajaran Konstruktivisme Kelebihan pembelajaran konstruktivisme yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar adalah seperti yang berikut: i Berfikir Dalam proses membina pengetahuan baharu, pelajar akan berfikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea, dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran. Sebagai contoh, pengetahuan boleh dicapai melalui aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, memproses data, membuat interpretasi, dan membuat kesimpulan. ii Faham Kefahaman pelajar tentang sesuatu konsep dan idea akan lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baharu. Seseorang pelajar yang memahami apa yang dipelajari akan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang baharu dalam kehidupan dan situasi baharu. 31
 32. 32. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR iii Ingat Setelah memahami sesuatu konsep, pelajar akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baharu. iv Yakin Pelajar yang belajar secara konstruktivisme diberi peluang untuk membina sendiri pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. Hal ini menjadikan mereka lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi cabaran serta menyelesaikan masalah dalam situasi baharu. v Kemahiran Sosial Pelajar yang berkemahiran sosial boleh bekerjasama dengan orang lain dalam menghadapi sebarang cabaran dan masalah. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila pelajar berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru dalam membina pengetahuan mereka. vi Seronok Dalam pembelajaran secara konstruktivisme, pelajar membina sendiri pengetahuan, konsep, dan idea secara aktif. Hal ini menjadikan mereka lebih faham, lebih yakin, dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat walaupun menghadapi pelbagai kemungkinan dan cabaran. 32
 33. 33. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Langkah-langkah Pembelajaran Konstruktivisme Langkah-langkah Pembelajaran Konstruktivisme dapat ditunjukkan menerusi carta alir berikut: Rajah 2.9: Langkah-langkah Pembelajaran Konstruktivisme 33 PENEROKAAN Pelajar menghadapi situasi atau masalah SOALAN DARIPADA PELAJAR Pelajar mengajukan beberapa soalan yang berkaitan situasi atau masalah yang dihadapi PENYIASATAN DAN KAJIAN SPESIFIK Pelajar memilih satu daripada soalan atau sebarang masalah yang diajukan dan menjalankan penyiasatan penuh PENEROKAAN Pelajar mencari hubungan antara soalan-soalan dan sebarang masalah yang dijanakan dan membuat generalisasi, seterusnya pelajar mungkin menemui situasi atau masalah baru untuk diterokai atau disiasat
 34. 34. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 2.1.6 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu serta dapat menyelesaikan masalah. Ia dibahagikan kepada dua iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran berfikir secara kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis adalah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif. Manakala kemahiran berfikir secara kreatif kebolehan kita mencerna dan menghasilkan idea asli yang bersifat generatif. Kemahiran berfikir dapat dirumuskan sebagai satu proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. Strategi berfikir merupakan proses yang lebih tinggi peringkatnya. Ia melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah pula melibatkan beberapa kemahiran berfikir. Dalam proses mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, kedua-dua KBKK secara kritis dan kreatif digunakan. Proses berfikir memerlukan aspek yang berikut: a) Pengetahuan- apa yang anda tahu tentang sesuatu objek itu b) Kemahiran- menyoal diri sendiri tentang sesuatu objek itu c) sikap/Nilai- keinginan untuk mengetahui tentang sesuatu objek itu. Rajah 2.10: Proses Berfikir 34 Sikap/ nilai Kemahiran/ kognitif Pengetahuan
 35. 35. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Strategi penerapan pula perlu menggabungkan tiga pendekatan pengajaran dan pembelajaran KBKK iaitu; a) Mengajar cara berfikir b) Mengajar untuk berfikir c) Mengajar tentang berfikir 35
 36. 36. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Rajah 2.11: Kemahiran Berfikir 2.1.7 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui Pembelajaran Masteri murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta berpandukan tahap penguasaan murid. Model Pembelajaran Masteri dimulakan dengan Penentuan Hasil Pembelajaran, diikuti dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Tujuan menentukan hasil pembelajaran murid adalah untuk memastikan semua murid berjaya menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diberikan dengan kadar kemampuan biasa seseorang murid di tahap tersebut. Setelah dibuat penilaian, murid yang telah menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pengayaan dan bagi murid yang belum menguasai akan diteruskan dengan usaha pemulihan. Ciri-Ciri Pembelajaran Masteri a) Hasil pembelajaran perlu ditentukan, dan disusun mengikut hirarki atau unit pembelajaran. b) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakna, berkesan, menarik dan mengembirakan. c) Keupayaan dan pencapaian dinilai semasa aktiviti pembelajaran. d) Bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkaitan. e) semua murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. f) Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri. g) Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri. 36
 37. 37. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Model Pembelajaran Masteri Dalam Pembelajaran Masteri terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan. Langkah tersebut digambarkan melalui model berikut; Unit Pembelajaran 1 Rajah 2.12: Model Pembelajaran Masteri 2.2 Aplikasi strategi Ke Dalam empat Bidang Kegiatan: 2.2.1 Menggambar Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas satu permukaan, mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna serta menggambarkan gambaran mental yang jelas. Seterusnya, ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek. Penggunaan huruf diterangkan dalam bentuk grafik sementara representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi dan 37 Penentuan hasil pembelajaran Tindakan susulan aktiviti pemulihan Penilaian Tindakan susulan aktiviti pengayaan Pengajaran dan Pembelajaran Murid sudah menguas ai Murid sudah menguas ai Unit Pembelajaran 2
 38. 38. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR akhirnya gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek. Kegiatan Menggambar Terdapat berbagai-bagai jenis kegiatan atau teknik menggambar. Antaranya adalah seperti berikut :- Kegiatan Maksud 1. Lukisan Jadual 2.1 Merujuk Kamus Oxford, ' The art of representing by line, delineation without colour or with a single colour ’ yang bermaksud lukisan ialah garisan yang membentuk imej dengan menggunakan media kering. Lukisan juga merupakan pengetahuan awal yang dibuat untuk meluahkan perasaan yang berbentuk imej dengan menggunakan media kering. Lukisan adalah karya seni atau hasil seni yang dihasilkan atas sesuatu permukaan. Lukisan ialah garisan yang membentuk imej dengan menggunakan titik, garisan dan ton, pada sesuatu permukaan. Melalui proses ini pelukis dapat menyampaikan mesej berbentuk visual (gambar) tanpa menggunakan bahasa. Melalui lukisan pelukis dapat melahirkan perasaan Lukisan dihasilkan dengan menggunakan alatan seperti pensel, pensel warna, pen, magic pen, maker pen, kryon, soft pastel, charcoal, berus dan dakwat serta pen teknikal. Rumusan – Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat dengan menggunakan media kering di atas sesuatu permukaan bagi meluahkan perasaan yang berbentuk imej. 38
 39. 39. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 2. Catan Jadual 2.2 Proses melukis dengan menggunakan bahan pewarna yang disapu ke atas sesuatu permukaan. Alat dan media yang digunakan seperti cat atau pewarna (cat air, cat minyak, fresko, arkrilik, tempera,poster, cat emulsion, pelaka), kertas, kanvas, air, minyak linsid , turpentin, plat pembancuh warna dan sebagainya. Catan juga sebagai latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas,kanvas, papan batu, simen, dinding, dan lain-lain yang sesuai juga satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Melalui catan, pelukis dapat meluahkan perasaan,membuat komen sosial, merakam peristiwa dan cerita. Catan dapat merakamkan gambar visual sebenar. 3. Kolaj Jadual 2.3 Cara menghasilkan karya dengan menggunakan teknik tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti pelbagai jenis kertas,bahan buatan manusia yang bersesuaian dan bahan alam semulajadi ke atas permukaan seperti kertas ,plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. Satu komposisi artistik daripada imej atau gambar yang berlainan, latarbelakang yang berlainan dan daripada berbagai warna dan corak. Teknik tampal menampal dalam menghasilkan karya seni dan membuat gambar serta membuat rekaan. 39
 40. 40. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 4. Montaj Jadual 2.4 Menampal dan melekatkan gambar-gambar pada suatu permukaan untuk menyampaikan mesej pengajaran, kecintaan, kecuaian, peperangan, alam sekitar dan sebagainya. Montaj juga bermaksud satu hasil seni mengandungi sebahagian daripada imej yang sedia ada yang disusun supaya bercantum , bertindih, diubahsuai untuk menghasilkan satu imej. Kini montaj diaplikasikan dalam sesuatu rancangan terutamanya di bahagian pengenalan sebelum sesuatu program dijalankan. Dihasilkan mengunakan slaid-slaid dalam Microsoft Powerpoint. 5. Cetakan Jadual 2.5 Secara umum hasil seni yang sama/gambar serupa dapat dihasilkan lebih dari satu. Menghasil karya dengan mencetak, menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. Cetakan merupakan kesan daripada gubahan yang dihasilkan oleh pelukis pada permukaan plat atau blok, di mana permukaan blok diukir atau diguris. Ia merupakan satu proses menekan, blok, huruf atau gambar di atas kertas, kain atau bahan-bahan lain. Cetakan juga satu proses terapan blok,plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan. Hasil seni melalui cetakan dapat dihasilkan mengikut beberapa edisi yang dikehendaki. 40
 41. 41. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 6. Gosokan Jadual 2.6 Gosokan bermakna pemindahan reka bentuk atau corak dari sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan pensel di atas permukaan yang hendak dipindahkan. Gosokan juga dianggap satu eksplorasi permukaan supaya dapat mengmbangkan pemahamanan dalam penggunaan jalinan dan ton. Rumusan – Gosokan adalah satu proses hasil kerja seni untuk merekodkan corak permukaan yang berjalinan dengan menggunakan proses menggosok. Hasil cetakan dibuat dengan menggosokkan kertas menggunakan dakwat, pensel, kapur, arang ke atas satu permukaan yang mempunyai jalinan. 7. Resis Jadual 2.7 Suatu kaedah melukis cat air dengan sapuan warna ke permukaan yang telah disapukan dengan lilin di bahagian-bahagian yang tidak hendak dicat atau diwarnakan. Teknik ini menyebabkan kertas yang diliputi lilin bertindak sebagai alat untuk membuat garisan atau lakaran di atas kertas dan diwarnakan di permukaannya. Teknik ini menyebabkan permukaan kertas yang diliputi lilin tidak akan menyerap warna dan hasilnya terbentuk gubahan dalam keadaan warna asal. 8. Percikan Jadual 2.8 Hasil percikan adalah titisan warna yang direnjis di atas kertas untuk menghasilkan satu gubahan terkawal, bahagian yang ditutup dan permukaannya tiada terlekat dengan warna. Mengikut buku Glosari Seni Lukis percikan membawa maksud corak-corak tompok dan titik pada lukisan cat. 9. Mozek Mozek adalah susunan kepingan kertas yang dipotong mengikut saiz yang sama dan disusun 41
 42. 42. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Jadual 2.9 bersebelahan seperti bentuk mozek. Satu reka bentuk atau gambar yang dibuat daripada serpihan kaca, kayu, marmar atau pecahan tembikar. Karya yang dihasilkan secara menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas, plastik,kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan secara tersusun,bersebelahan dan tidak bertindih. 2.2.2 Membuat Corak dan Rekaan Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. Oleh itu corak terdiri daripada corak terancang dan corak tidak terancang. Corak juga boleh terbentuk daripada bukan motif secara bebas atau corak tidak terancang. Motif ialah sama ada rupa atau bentuk asas dalam satu-satu rekaan atau gubahan. Ia terdiri daripada motif flora, fauna, geometrikal dan organik. Corak Tradisi ialah corak yang mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai nama-nama tertentu yang berunsur tradisi. Ilustrasi 2.1 42 Motif fauna bagi batik
 43. 43. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Ilustrasi 2.2 Ilustrasi 2.3 Corak Tradisi ialah corak yang mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai nama-nama tertentu yang berunsur tradisi. Ilustrasi 2.4 PENGHASILAN CORAK Terdapat dua cara untuk mendapatkan corak iaitu: i Corak Terancang – dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan dalam susunan tertentu. Motif ini menghasil kan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan, termasuk penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak. 43 Motif flora bagi batik Motif geometrikal Corak pucuk rebung
 44. 44. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Ilustrasi 2.5 Contoh corak terancang ii Corak Tidak Terancang atau bebas - Corak Tidak Terancang dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ia boleh dihasilkan dengan cara seperti merenjis, meniup, mengayak, menggolek dan sebagainya. Ilustrasi 2.6 Contoh corak tidak terancang 44 CORAK TERANCANG 1. Kolaj 2. Mozek 3. Capan 4. Stensil 5. Resis CORAK TIDAK TERANCANG 1. Gurisan 2. Pualaman 3. Titisan 4. Resapan 5. Lipatan dan celupan
 45. 45. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Jadual 2.10 Teknik Mencorak JENIS-JENIS SUSUNAN DALAM CORAK DAN REKAAN Berikut adalah jenis-jenis susunan dalam corak dan rekaan: (a) Susunan Ulang Sekata - Motif yang diulang secara berurutan dalam baris dan lajur yang sama bagi menghasilkan corak yang menarik. Susunan corak ini selalunya menggunakan garisan grid sebagai panduan. (b) Susunan Berselang Seli - Motif yang disusun secara berselang seli di antara motif yang lain atau diantara ruangan yang kosong. Penggunaan garisan grid dapat membantu menghasilkan corak yang menarik dan teratur. (c) Susunan Batu-bata - Motif disusun secara berurutan pada baris atau lajur yang sama. Motif seterusnya disusun di antara pertemuan dua motif yang sebelumnya. (d) Susunan Bertimbal - Motif ini diwujudkan secara cerminan. Motif akan kelihatan dalam posisi yang bertentangan. AKTIVITI 1.4 (e) Susunan Bertindih - Motif yang sama disusun secara bertindih atau bertindan antara satu sama lain sehingga membentuk corak yang menarik. (f) Susunan Beralun - Motif yang dihasilkan kelihatan berombak dalam bentuk garisan yang sekata atau tidak. Motif yang digunakan boleh terdiri daripada motif yang sama atau berbeza. (g) Susunan Berpusat - Motif susunan berpusat, berpunca daripada satu titik tengah yang dikembangkan. Motif ini boleh dihasilkan dalam bentuk bulatan, segiempat, hexagon, oktagon dan sebagainya. 45
 46. 46. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Teknik Mozek Susunan bahan yang ditampal di atas satu permukaan kertas secara sebelah – menyebelah dan tidak bertindih – tindih. Susunan bahan yang ditampal perlu mengikut corak yang dirancang. Bahan untuk mozek 1. Mozek kertas 2. Mozek manik 3. Mozek labuci 4. Mozek bijirin 5. Mozek lidi 6. Mozek syiling 7. Mozek kertas ‘creep’ Alatan dan Bahan 1. Gunting 2. Kertas creep pelbagai warna 3. Gam 46
 47. 47. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Langkah-langkah aktiviti 47 Alatan dan bahan Gunting kertas ‘creep’ dalam bentuk segi empat tepat dengan saiz 3 cm. Gentel kertas ‘creep’ untuk membuat bola – bola kecil. Lukis garisan grid susunan corak yang dipilih – batu-bata. Lukis lakaran motif pada susunan corak Tampal bola – bola kertas ‘creep’ secara sebelah – menyebelah mengikut motif dan warna yang sesuai
 48. 48. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Gambar 2.1 Langkah-langkah Penghasilan 2.2.3 Membentuk dan Membuat Binaan Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan proses penghasilan seni. Bidang kegiatan dan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi 9 aktiviti seperti berikut: Jadual 2.11 Aktiviti Membentuk dan Membuat Binaan ALAT, BAHAN DAN TEKNIK PENGHASILAN (a) Arca timbul Bahan/Alat Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Contoh 48 Arca timbul Arca stabail Boneka Arca asemblaj Model Topeng Arca mobail Diorama Origami Hasil corak
 49. 49. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Kepingan kayu, ‘plaster of Paris’, batu, kayu, plastik, kertas lumat, ‘papier-mache’ dan tanah liat. Pahat, penukul, alat pengukir, pengikis, kikir pari, kertas pasir dan lain- lain. Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia boleh di buat secara: - Acuan - Tampalan - asemblaj - binaan “Still Life With Musical Instruments” oleh Jacques Lipchitz” (1891–1973) Jadual 2.12 Arca Timbul (b) Arca Assemblaj Bahan/Alat Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Contoh Kayu, logam, batu, simen, bongkah- bongkah, ‘spare-part’ kenderaan, bahan kutipan, besi dan sebagainya. Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan: - Kimpalan - Binaan - cantuman skru/ paku, gam “Bicycle Wheel” oleh Marcel Duchamp (1887–1968), Perancis. Jadual 2.13 Arca Assemblaj (c) Arca Mobail Bahan/Alat Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Contoh 49
 50. 50. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Besi, dawai, kertas, tali-temali, kepingan logam dan kadbod. Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan: - Kimpalan - Gam - Skru - ikatan “Horizontal Spines” oleh Alexander Calder, 1942 Jadual 2.14 Arca Mobail (d) Arca Luakan Bahan/Alat Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Contoh Kertas tebal, loyang, gangsa, ‘plywood’, zink, akar kayu, papan dan sebagainya Bentuk yang digubah untuk tujuan membuat sesuatu objek konkrit. Contohnya model buah-buahan. Teknik yang digunakan: - Kayu - Plaster of Paris “Woman’s head” oleh Pablo Picasso, 1909 Jadual 2.15 Arca Luakan 2.2.4 Mengenal Kraf Tradisional Kraf Tradisional boleh didefnisikan sebagai perusahaan atau kerja-kerja berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja-kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing. 50
 51. 51. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis, iaitu: Jenis Kraf Contoh Kraf  Alat Domestik – merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk memberi kemudahan dan digunakan sebagai peralatan harian kepada masyarakat tradisional pada ketika itu. Teknik- teknik untuk menghasilkan alat domestik di atas ialah teknik luakan, teknik asemble dan teknik ukir.  Alat Permainan - disini bermaksud alat permainan tradisi yang kebiasaannyadimainkan untuk mengisi masa lapang selepas kerja- kerja menuai padi.  Alat Pertahanan Diri - dipanggil senjata. Senjata adalah alat keperluan manusia di zaman purba. Senjata digunakan untuk memburu dan juga untuk mempertahankan diri.  Batik - merupakan sejenis kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mewarnakan kain.  Seni Tekat - termasuk dalam jenis tekstil yang dihasilkan dengan cara menyulam benang ke atas kain dasar jenis baldu.  Tembikar - adalah hasil barangan kraf yang diperbuat daripada tanah liat, dibentuk dan dibakar.  Seni Anyaman - merupakan satu proses menjalin helaian daun 51
 52. 52. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR pandan, mengkuang, bilah buluh, rotan, lidi, bertam, paku-pakis ribu- ribu atau bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain.  Seni Ukiran Kayu - merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yang digunakan untuk menghiasi rumah kediaman yang menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu. Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak dan mendapat tempat yang istimewa di kalangan masyarakat di negara ini. Jadual 2.16 Jenis-jenis Kraf Tradisional ALAT DAN BAHAN SENI TEKAT Alat Bahan Pemidang kayu berkaki dan cuban. Benang emas, benang putih, kain dasar baldu, kertas tebal, gam dan rotan saga. Jadual 2.17 2.25 Proses Menyulam Proses Penerangan Proses penciptaan Dimulakan dengan menyiapkan pemidang dengan meregang kain putih, kemudian diikuti dengan menyediakan mempulur atau isi tekat dari kertas atau rotan sega. Setelah persiapan ini selesai barulah proses menyulam atau penciptaan tekat dimulakan. Persiapan pemidang Penggunaan pemidang berkaki atau tidak, dimulakan dengan meregangkan kain putih di atasnya. Bahagian pinggir atau tepi kain putih yang berukuran panjang persegi dimasukkan batang pinang yang telah dihaluskan. Cara ini dilakukan untuk membuat telinga kain. Melalui bahagian ini, kain putih diikatkan ke bingkai pemidang. Dengan cara ini kain menjadi tegang. Di atas kain putih ini kain baldu sebagai dasar 52
 53. 53. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR dilekatkan dengan menyembat kasar. Membentuk mempulur Mempulur atau tempulur ialah isi tekat untuk motif dan ragam hias. Bentuk motif dilukis di atas beberapa helai kertas yang telah dilekat tindih (enam hingga lapan helai). Kemudian bentuk motif dipotong dan diasingkan dari kepingan kertas. Potongan-potongan mempulur inilah yang dilekat kan di atas kain dasar tekat sebelum proses menyulam benang emas dimulakan. Menyulam Benang emas dari cuban merentasi bahagian batang mempulur dari titik A ke titik B. Di titik A benang emas akan ditindih dan diikat jahit oleh benang putih melalui jarum yang sedang matanya. Jarum yang sederhana matanya disesuaikan dengan lebar batang mempulur. Jadual 2.18 53
 54. 54. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR TAJUK 3 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR Pengenalan Kaedah ialah cara atau peraturan digunakan untuk melaksanakan sesuatu merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa yang pendek. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Hasil pembelajaran Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat; 1. Memahami kaedah pengajaran dan pembelajaran PSV. 2. Mengaplikasi pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV. 3. Mengaplikasi kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran PSV melalui pengajaran mikro dan makro. 3.1 Mengenal Konsep Kaedah dan Teknik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran PSV 3.1.1 Kaedah Pada umumnya, kaedah ialah cara atau peraturan digunakan untuk melaksanakan sesuatu. Berlainan dengan pendekatan, kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka masa yang pendek. Dengan perkataan lain, kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. 54
 55. 55. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Menurut Edward M.Anthony (1963), kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun, berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Huraian ini bermakna kaedah-kaedah yang dipilih untuk proses pengajaran dan pembelajaran harus berdasarkan kepada suatu pendekatan yang berkaitan dengan model, prinsip atau teori pembelajaran. Misalnya, didalam pendekatan daripada spesifik kepada umum, iaitu pendekatan induktif, guru boleh menggunakan kaedah inkuiri-penemuan yang mengandungi lima prosedur yang tersusun seperti berikut:- 1. Prosedur Pertama : Mengenal pasti masalah 2. Prosedur Kedua : Merancang penyelesaian 3. Prosedur Ketiga : Mengumpul maklumat 4. Prosedur Keempat : Membuat tafsiran 5. Prosedur Kelima : Membuat kesimpulan Di dalam sesuatu pendekatan pula, terdapat beberapa kaedah mengajar yang boleh digunakan. Oleh itu, selain kaedah inkuiri penemuan, guru juga boleh menggunakan kaedah Socrates, iaitu; Kaedah Induktif, Kaedah Penyiasatan, Kaedah Kerja Praktis, Kaedah Dapatan dan sebagainya dalam pendekatan daripada spesifik kepada umum. 3.1.2 Teknik Menurut Edward M.Anthony (1963), teknik mengajar merujuk kepada satu muslihat, atau strategi, atau satu kemahiran yang digunakan oleh guru dengan tujuan untuk mencapai objektif pelajaran secara optimum. Di antara teknik-teknik mengajar yang biasa digunakan oleh guru ialah; Teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi dan hafalan, penyoalan, sosiodrama, main peranan, simulasi, penyelesaian masalah, pemudahcara, sumbangsaran, permainan dan sebagainya. Tujuan menggunakan variasi teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik perhatian pelajar, mengekalkan perhatian serta membangkitkan minat serta rasa ingin tahu seterusnya bagi mencapai objektif pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Oleh itu, teknik mengajar yang dipilh haruslah berdasarkan kepada peringkat umur, kecerdasan, kebolehan dan minat pelajar. Contohnya, mengikut kajian Piaget, dalam 55
 56. 56. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR perkembangan kognitif kanak-kanak yang berumur 6 hingga 11 tahun, teknik mengajar yang sesuai digunakan untuk menyampaikan konsep ialah bercerita dan permainan dengan menggunakan pelbagai bahan konkrit. Berikut adalah contoh antara teknik yang sesuai dengan aras kemahiran objektif pelajaran :- Aras Kemahiran Teknik Mengajar Pengetahuan Latih Tubi Kefahaman Syarahan Aplikasi Tunjukcara (Demonstrasi) Analisis Penyoalan Sintesis Perbincangan Penilaian Sumbangsaran Jadual 3.1: Perhubungan Aras Kemahiran Objektif Pengajaran dengan Teknik Mengajar 3.2 Kaedah individu dan kumpulan dalam PSV Kaedah Individu • Menumpukan perhatian kepada seorang individu atau murid. • Berbeza dari segi intelek, minat, kecekapan, daya cipta, dan kebolehan-kebolehan lain. • Kesemua pengajaran individu diwujudkan dengan mengambil kira perbezaan pencapaian serta kadar kepantasan murid. • Murid-murid boleh belajar mengikut kemampuan sendiri. • Dijalankan dalam dua matlamat mengikut tujuan dan objektifnya. • Pengajaran biasa yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh individu-individu tertentu. • Sesuai untuk pengajaran pemulihan • Memperkaya pengalaman pembelajaran individu. 56
 57. 57. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR • Belajar tanpa bergantung pada bantu guru tetapi memerlukan bimbingan guru. Sumber pembelajaran dirancangkan supaya setiap pelajar mengkaji/memahami objektif pembelajarannya dan bertindak sendiri untuk mencapai objektif-objektif ini. • Hubungan guru dan murid paling minima. • Bahan-bahan belajar sendiri disusun dengan tujuan supaya murid akan mencapai kemajuannya sendiri mengikut kebolehan dan keupayaan masing-masing. • Kaedah ini menegaskan fleksibiliti dari segi masa, aktiviti-aktiviti diagnostik dan pemulihan, pemilihan bahan-bahan mengikut kemampuan sendiri serta tempat belajar dan cara mempelajarinya. • media seperti bahan-bahan bercetak, bahan-bahan tayangan, filem slaid atau strip, pita rakaman video, dan lain-lain boleh digunakan. • Aktiviti pengajaran terancang atau pukal pembelajaran sendiri adalah amat penting. Kaedah Kumpulan • Menurut Gibb (1969) ia didefinisikan, “beberapa orang individu yang mempunyai tujuan yang sama, saling berhubungan dan bertukar‐tukar pendapat serta fikiran dan bergantung di antara satu sama lain atau berganding bahu dalam apa juga aktiviti untuk mencapai objektif mereka.” • L.M.Smith (1969) pula menyatakan; “unit sosial yang terdiri daripada beberapa individu yang berinteraksi di antara satu sama lain, mempunyai nilai nilai yang sama dan saling bergantung di antara mereka. • Berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang berorientasikan guru kepada berpusatkan pelajar. • Ianya bertujuan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran yang tertentu. • mengikut kadar pembelajaran yang sepadan dengan kebolehan mereka . 57
 58. 58. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 3.3 Kaedah simulasi, sumbangsaran, projek, akses kendiri dan kembara visual. Simulasi • Murid dapat gambaran atau contoh pengalaman secara spontan. • Melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan kemudian melakonkannya tanpa sebarang skrip. • Disebut juga sebagai ‘ambil peranan’ atau ‘sosiodrama’ yang mementingkan interaksi individu serta kumpulan. • Dikelolakan sama ada dalam satu kumpulan kecil atau besar. • Berkesan terutama melibatkan aktiviti komunikatif. • Membolehkan murid berinteraksi dengan menggunakan bahasa dalam situasi sosial yang disediakan olok-olok oleh guru dalam bilik darjah. • Murid perlu membayangkan keadaan situasi sosial yang sebenar terlebih dahulu sebelum dapat berinteraksi dalam situasi-situasi tersebut. • Guru merancang aktiviti yang melibatkan murid berlatih untuk berinteraksi dalam situasi sosial yang berlaku seharian di luar bilik darjah. • Guru boleh memberi peranan-peranan tertentu kepada beberapa orang murid dan kemudian meminta mereka melakonkan peranan-peranan tersebut secara spontan. • Murid mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri bahasa yang hendak digunakan dalam situasi yang diberi oleh guru. • Murid juga diberi kebebasan untuk memperkembang watak yang diberi. • Dirancang oleh guru dengan teliti. • Menekankan perkara berikut; - Sebelum : terangkan terlebih dahulu kepada kelas situasinya. 58
 59. 59. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR - Sewaktu : murid-murid lain diminta memerhati. Pemain-pemain peranan harus tidak terkeluar daripada peranan mereka. Apabila tiba masa yang sesuai, guru menamatkannya. - Bincangkan peranan yang telah dilakonkan oleh murid. Sumbangsaran  Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.  Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebih serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional.  Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kreatif dan bukan pembelajaran secara analitis.  Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid.  Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas.  Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.  Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak.  Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan.  Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea  Suasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan.  Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi.  Digalakkan menggunakan prinsip 5W + 1H ( What? Why? Who? Where? When? + How? )  Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik. 59
 60. 60. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR  Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan. Projek • Projek adalah satu kaedah yang mana pelajar menjalankan sesuatu eksperimen atau aktiviti didalam situasi yang sebenar dan menghasilkan sesuatu. • Ia merupakan sesuatu aktiviti dijalankan oleh pelajar di dalam atau di luar bilik darjah dan mereka belajar melalui proses menghasilkan sesuatu. • Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan pengalaman pelajar semasa menjalankan projek. • Ia juga membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam menghasilkan sesuatu projek. • Ia juga dapat memperkembangkan pembelajaran melalui pengalaman melaksanakan aktiviti. • Projek yang hendak dibuat hendaklah bermakna dan membawa manfaat kepada pelajar. • Bahan-bahan yang diperlukan untuk projek hendaklah mudah diperolehi. • Projek yang sesuai dengan objektif pelajaran. • Kelebihan kaedah projek ialah pelajar memperoleh kejayaan dan perasaan kepuasan jika dapat menyelesaikan projek. Pengetahuan yang di perolehi kekal dan berkesan. Akses Kendiri • Seseorang pelajar belajar apa yang ia kehendaki pada kadar sendiri di sesuatu tempat yang disediakan. Tempat ini dikenali sebagai Pusat Akses Kendiri. • Ciri-cirinya memerlukan tempat yang selesa, koleksi bahan bacaan dan rujukan, setiap unit pelajaran dibahagikan kepada unit yang terkecil dan setiap unit disimpan di dalam “folder” yang berasingan. • Setiap unit disertakan dengan arahan, latihan dan jawapan. • Penggunaan Pusat Akses Kendiri terbahagi kepada, Ikut Jadual dan Tanpa Jadual • Setiap pelajar mempunyai kad rekod kemajuan. • Peranan guru menentukan aras kecerdasan pelajar, mengenalkan konsep akses kendiri, pemudahcara (bila perlu) dan memantau rekod pencapaian dan membuat komen. • Kaedah yang boleh digunakan ialah seperti terarah kendiri, mesra pengguna, 60
 61. 61. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Maklum balas semerta, masa kendiri, kadar kendiri dan bersendirian tanpa pengawasan. Kembara Visual • Kembara visual ialah satu aktiviti sokongan yang membolehkan pelajar memerhati apa yang mereka telah belajar dalam situasi sebenar. • Pelajar dapat mengumpul maklumat secara langsung dan guru boleh mengajar sesuatu yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik darjah. • Tujuan lawatan ialah meningkatkan pemahaman sesuatu konsep kerana pengalaman secara langsung. • Tujuan lawatan ialah menggalakkan penggunaan pelbagai deria dan ini membawa kesan kepada pembelajaran. • Tujuan lawatan ialah ia memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati perkaitan antara bahan maujud dan proses-proses yang berlaku. • Kaedah ini juga menggalakkan pelajar untuk mengaitkan pengalaman di luar bilik darjah dengan pembelajaran kandungan di sekolah. • Ia juga menggalakkan pembelajaran eksperimental dan lebih menyeronokkan kerana perbincangan bermakna bermakna berlaku dalam proses mengumpul maklumat. • Kaedah lawatan juga dapat memberi peluang pelajar mengalami situasi sebenar dan ini akan mengekalkan ingatan pelajar terhadap perkara-perkara yang diajar. • Garis panduan teknik membuat lawatan: Sebelum Persediaan - tentukan tempat, objektif, tempat, jadual lawatan, agihan tugas AJK, taklimat lawatan. -Surat/panggilan telefon/layari internet jika perlu. Semasa 61
 62. 62. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Perlaksanaan aktiviti – ikut jadual, kawal semua murid, memberikan makluman Selepas Tindakan susulan - adakan perbincangan tentang nilai yang terkandung dalam lawatan kesesuatu tempat itu. Ceritakan pengalaman tentang lawatan dalam kelas / persatuan / perhimpunan sekolah. Hasilkan laporan dalam pelbagai bentuk seperti buku skrap, koleksi gambar, lukisan dan lain-lain. 3.4 Teknik soal jawab dan teknik memberi arahan. Teknik soal jawab Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. • Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. • Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan murid dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. • Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan murid berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. • Untuk mengesan pengetahuan asas seni murid. • Untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis. • Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang telah ditunjuk ajar. • Memberi masa untuk murid berfikir menjawab soalan. -Contohnya, guru memberi ruang masa kepada murid ketika menjawab soalan berkenaan beberapa warna harmoni yang terdapat dalam gambar tersebut • Guru mengendalikan jawapan murid yang salah dengan baik. Misalnya, tidak memarahi murid apabila soalan yang dijawab itu salah. -Contohnya, “bagus kerana menjawab, tetapi jawapan yang lebih baik ialah campuran warna primer akan menghasilkan warna sekunder.” • Guru perlu mendorong murid untuk menjawab sesuatu soalan yang diberi. 62
 63. 63. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Contohnya, guru membuat tunjuk cara untuk menghasilkan “topeng muka kartun kegemaranku” terlebih dahulu. Kemudian bantu murid ketika melaksanakan tugasan yang diberikan. Dorongan ini boleh dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang dapat membantu murid-murid melaksanakan tugas dengan lebih baik. • Guru meminta murid menceritakan atau menjelaskan jawapan yang tidak jelas atau tidak lengkap. • Teknik soal jawab ini boleh dilaksanakan mengikut aras rendah kepada aras tinggi. Soalan-soalan yang diberikan memerlukan laporan dari aspek perasaan, pendapat atau kegemaran, mengubah bentuk maklumat seperti membuat perbandingan, rumusan, dan menyusun semula nilai maklumat yang diberikan misalnya, melaksanakan tugasan berdasarkan prosedur yang diberikan. • Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar, dapat mengapresiasikan sesuatu karya estetik dengan lebih baik di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. Teknik memberi arahan • Guru mengawal APA yang akan dipelajari, BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti. • Pelajaran yang menggunakan gaya ini mungkin menggunakan prose yang dicadangkan oleh Gallahue (1995) • Tujuan teknik ini; - Mengawal penuh pengajaran - Memilih aktiviti - Menentukan bagaimana dan bila - Mengawal tingkah laku - Menilaikeputusan - Menjimatkan masa untuk membuat percubaan • Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahiran yang digunakan. • Guru memberi komen am tentang prestasi kelas. 63
 64. 64. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR • Jika perlu,guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut • Guru mengarahkan murid-murid mengeluarkan bahan dan alat. • Guru meminta murid-murid duduk dalam kumpulan. Murid-murid menjalankan aktviti kolaj dalam kumpulan. Guru memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada semua kumpulan. • Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan hasil kerja. • Kumpulan yang dapat menyiapkan hasil kerja dengan segera diminta untuk bersedia untuk aktiviti pembentangan. • Guru meminta murid-murid lain memberi respon / komen tentang hasil rakan-rakan mereka. • Guru memberi bimbingan kepada murid-murid selepas membuat pembentangan. 3.5 Teknik tunjukcara, teknik tindakbalas, teknik bercerita, teknik kawalan kelas, menggunakan sumber bahan pengajaran dan pembelajaran. Teknik tunjuk cara • Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. • Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah. • Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian, kemahiran hidup, lukisan, gimnastik atau proses pengajaran yang menjalankan sesuatu aktiviti. • Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajari setelah melalui prosedur yang ditunjukkan. • Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah. 64
 65. 65. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR • Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen. • Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti. • Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah. • Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran. • Tiga jenis tunjuk cara ialah model hidup, model simbolik dan model persepsi. • Untuk menghasilkan pembelajaran melalui tunjuk cara yang berkesan, guru hendaklah mematuhi prinsip-prinsip berikut: Sebelum demonstrasi • Guru hendaklah mematuhi topik, objektif, dan kandungan tunjuk cara. • Alatan dan bahan disediakan. • Tempat demonstrasi hendaklah jelas dan mudah dilihat. Semasa demonstrasi • Guru hendaklah memandang ke arah pelajar semasa penerangan. • Terangkan semula sekiranya ada yang tidak jelas. Selepas demonstrasi • Bincangkan dengan pelajar tujuan demonstrasi supaya mereka boleh membuat rumusan dengan tepat. 3.6 Teknik penerangan menggunakan contoh, ilustrasi dan sumber P&P. • Menurut Edward M. Antony;1963, kemahiran guru digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 65
 66. 66. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR • Kaedah membentuk teknik seperti teknik bercerita (teknik penyampaian) • Satu muslihat, strategi atau kemahiran digunakan guru dengan tujuan mencapai objektif pelajaran secara optimum. • Teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliaan guru. • Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan hukum. • Memperkenalkan pengetahuan dan pengalaman. • Mengakumulasikan maklumat untuk membentuk hukum. • Membentuk kesimpulan daripada contoh-contoh tertentu. • Pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contoh- contoh. • Bermatlamatkan pemerolehan struktur kognitif. • Membentuk satu tatacara yang berkesan bagi mengajar kemahiran bahasa iaitu memahami, menulis dan bertutur. • Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit. • Contoh-contoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi. • Contoh hendaklah bertepatan dengan isi pelajaran. • Contoh mestilah betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh yang lain. • Cara mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. • Menjimatkan masa dan tenaga, tidak perlu membuat banyak persediaan. • Teknik ini patut dan sesuai digunakan oleh kerana secara tradisinya, guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. . TAJUK 4 PROSES PENGAJARAN MIKRO DAN PENGAJARAN MAKRO Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mikro dan Makro 66
 67. 67. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Pengenalan Pengajaran mikro dan makro biasa bagi semua guru kerana mereka pernah mengalaminya semasa mengikuti kursus perguruan di universiti atau di institit pendidikan. Bakal guru, mereka akan mengalaminya sebelum mereka keluar membuat latihan mengajar. Melalui pengajaran mikro dan makro anda didedahkan dengan pengajaran seolah-olah di dalam bilik darjah dan anda akan mengetahui kelemahankelemahan dan kekuatan-kekuatan anda melalui komen yang dibuat oleh pensyarah atau pun rakan sekuliah anda. Di samping itu anda berpeluang menonton hasil pengajaran anda melalui rakaman yang dibuat di bilik mikro untuk anda sendiri menilai pengajaran anda dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sendiri. Pengajaran mikro amat penting untuk mengesan kelemahan-kelemahan setiap bahagian pengajaran supaya dapat diperbaiki lebih awal. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran ini, anda akan dapat: 1. menjelaskan maksud pengajaran mikro dan makro; 2. menerapkan kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro dan makro, 3. membuat pengajaran mikro dan makro 4. membuat refleksi. 4.1 Proses Pengajaran Mikro Definisi Pengajaran Mikro: Micro : kecil, terbatas, sempit Teaching : pembelajaran 67
 68. 68. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR “Micro Teaching” bererti suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Tujuan Umum Tujuan “micro teaching” adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang nefektif, efisien, dan menarik (pembelajaran yang mendidik) Tujuan Khusus: - Calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri - Calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran - Calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien - Calon guru mampu bertindak profesional 4.1.1 Fokus penguasaan kemahiran mengajar 4.1.2 Perancangan dan persediaan i Perancangan: a) Bidang kegiatan b) Aktiviti c) Tajuk d) Konsep dan isi e) Pemeringkatan isi f) Aras pembelajaran g) Kesesuaian alat dan bahan h) Prosedur i) Strategi pengajaran dan pembelajaran ii) Persediaan: a) Objektif pengajaran guru b) Hasil pembelajaran-eksplisit 4.1.3 Perlaksanaan 4.1.4 Maklumbalas 68
 69. 69. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 4.1.5 Kemahiran-kemahiran pengajaran CONTOH PENGAJARAN MIKRO: Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas : Tahun 4M Tarikh : 27/08/ 2012 Masa : 12.15 tgh – 12.45 tgh (30 minit) Bilangan murid : 42 orang Bidang pelajaran : Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Membuat topi menggunakan teknik tampalan dan guntingan kertas. Hasil pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: A: Menguasai isi kandungan pelajaran 1. Mengetahui cara-cara untuk menghasilkan topi dengan teknik tampalan dan guntingan kertas. 2. Menghasilkan topi yang menarik dan kreatif. B: Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Menggunakan bahan untuk menghasilkan topi secara mudah. 2. Meningkatkan kawalan psikomotor murid dalan kegiatan menggunting, menampal. C: Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan 2. Memupuk sikap kerja dengan cermat dan teliti Konsep/ prinsip/ hukum /teori: Menghasilkan topi dengan pelbagai cara: menggunting, menyusun dan menampal. Bahan, peralatan dan bahan sumber: Pensel 2B, gunting, kertas warna, manila kad, gam, benang. Langkah keselamatan: Berhati-hati semasa menggunakan benda-benda yang tajam seperti gunting. Pengetahuan sedia ada: 69
 70. 70. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR 1. Murid-murid pernah memakai topi. 2. Murid-murid biasa melihat topi dalam hari jadi kawan. Fasa Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Strategi P&P Aktiviti Guru Aktiviti Murid Permulaan/ Mencungkil idea (5 min) Memperkenalkan topi kepada murid. Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyanyikan lagu hari jadi. Cungkil idea murid dengan menyuruh seorang murid ke depan mengeluarkan benda di dalam beg yang dibawa oleh guru. Guru menyuruh murid tersebut memakai topi tersebut. Murid menyanyikan lagu hari jadi dan menjawab soalan. Murid yang dipanggil ke depan mengikut arahan guru. Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas menggunakan Ramal-Perhati- Terang. Menjalankan aktiviti simulasi. Sumber pengajaran: Topi hari jadi Menstruktur/ Menstruktur semula Langkah 1 (5 min) Penerangan tajuk, alat dan bahan. Menerangkan tentang tajuk pelajaran. Menunjukkan hasil kerja yang telah siap kepada murid. Mengeluarkan alat dan bahan yang hendak digunakan sambil menerangkan fungsi alat dan bahan tersebut. Memperingatkan murid-murid supaya menggunakan alat seperti gunting dengan cermat dan baik. Murid mendengar dengan teliti tentang topi. KBKK -mencirikan -menjana idea Sikap saintifik dan nilai murni: -Berhati-hati Sumber pengajaran: Alat : Pensel 2B, gunting, gam. Bahan : Kertas warna, benang, kad manila. Langkah 2 (5 min )  Langkah 1 – lukiskan satu bulatan besar di atas kad manila.  Langkah 2 – gunakan gunting untuk menggunting bulatan besar.  Langkah 3 – lipat Menerangkan teknik- teknik menghasilkan topi hari jadi berpandukan tayangan slaid. Berpandukan langkah kerja, guru menerangkan sambil Murid memberi perhatian, mendengar, memerhatian dan menyoal apabila kurang faham. Strategi: Perbincangan kumpulan. Sumber pengajaran: Tayangan slaid Sikap saintifik dan 70
 71. 71. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR bulatan besar menjadikan separuh bulatan, kemudian gunting.  Langkah 4 – lukiskan corak di atas separuh bulatan.  Langkah 5 – lipat separuh bulatan supaya ia menjadi kon.  Langkah 6 – gunting kertas warna untuk dijadikan hiasan di atas kon. membuat demostrasi di depan kelas. Menunjukkan hasil kerja yang siap kepada murid. Memberi peluang kepada murid untuk menyoal. Menyuruh beberapa orang murid menerangkan semula langkah membuat. Memberi pujian dan pembetulan atas penerangan murid dan menerangkan semula langkah yang agak mengelirukan murid nilai murni: -Berani mencuba -Beri prihatian Aplikasi Idea (30 min) Proses membuat Menyuruh murid duduk dalam kumpulan supaya mereka dapat saling membantu semasa menjalankan kerja. Menyuruh ketua kumpulan tampil ke depan untuk mengambil kertas lukisan dan kertas tebal. Bagi murid lain pula mengeluarkan alat dan bahan yang dibawa. Menyuruh murid memulakan kerja. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar dari satu kumpulan ke kumpulan lain. Murid bergerak masuk kumpulan masing-masing yang telah ditentukan oleh guru sebelum ini. Ketua kumpulan tampil ke depan mengambil bahan dan murid lain keluarkan alat yang dibawa. Murid memulakan kerja. Strategi/ Teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni: - - kerjasama -saling membantu KBKK: -berfikir secara kreatif -menjana idea Refleksi/ Penutup Penilaian Mempamerkan hasil kerja yang baik dan Murid menghantar hasil kerja mereka Strategi: Penyoalan 71
 72. 72. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR ( 10min) Rumusan : Topi hari jadi boleh dibuat sendiri dan dihantar kepada sesiapa sahaja dengan menggunakan kos yang rendah. juga yang kurang memuaskan. Memberi peluang kepada murid untuk memberi komen. Memberi ulasan ats hasil kerja mereka dan beri pengukuhan berdasarkan hasil kerja murid. Membuat rumusan aktiviti hari ini. Menyuruh murid mengemaskan alat dan bahan. Memberi pesanan kepada murid untuk aktiviti minggu akan datang. yang sudah siap kepada ketua kumpulan. Murid membuat perbandingan atas hasil kerja dan memberi ulasan. Murid membersihkan meja dan mengemaskan alat dan bahan. Murid membuat catatan. keseluruhan kelas Sumber pengajaran: -hasil kerja murid Sikap saintifik dan nilai murni: - - kebersihan -penghargaan KBKK: -membanding beza -menilai Jadual 4.1 Contoh pengajaran Mikro 4.2 Proses Pengajaran Makro 4.2.1 Mengenalpasti bidang, jenis dan kandungan. 4.2.2 Menulis hasil pembelajaran mengikut aras, tahap dan latar belakang murid. 4.2.3 Merancang alat dan bahan untuk penghasilan. 4.2.4 Mereka bentuk bahan bantu pengajaran dan pembelajaran. 4.2.5 Menggunakan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 4.2.6 Mereka bentuk set induksi, mereka bentuk langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran. 4.2.7 Mereka bentuk aktiviti pengayaan dan penambahbaikan. 4.2.8 Mereka bentuk aktiviti apresiasi dan refleksi. 4.2.9 Mereka bentuk penutup. 4.2.10Membuat maklumbalas, refleksi dan tindakan pembetulan. CONTOH PENGAJARAN MAKRO 72
 73. 73. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Rancangan Pengajaran Harian : Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas : Tahun 2M Tarikh : 30 Ogos 2012 Masa : 12.15 tgh – 12.45 tgh (30 minit) Bilangan murid : 16 orang Bidang pelajaran : Membuat Corak dan Rekaan A Hasil pembelajaran: Mengambar (Aras 3) i) Menghasilkan Kad ucapan dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik gosokan setelah membuat pemerhatian. ii) Menyata dan mempamerkan hasil kerja. B Objektif Pembelajaran: Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: i) Menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik gosokan ii) Menguasai isi kandungan pelajaran iii) Mengetahui cara-cara untuk menghasilkan kad ucapan dengan teknik gosokan iv) Menghasilkan kad ucapan yang menarik dan kreatif. C Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Menggunakan bahan untuk menghasilkan kad ucapan secara mudah 2. Meningkatkan kawalan psikomotor murid dalan kegiatan menggunting, mengosok D Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan 2. Memupuk sikap kerja dengan cermat dan teliti Konsep/ prinsip/ hukum /teori: Menghasilkan kad ucapan dengan pelbagai cara: menggunting, menyusun dan mengosok. Bahan, peralatan dan bahan sumber: Krayon, gunting, kertas lukisan, kertas tebal. Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati semasa menggunakan benda-benda tajam seperti gunting. Pengetahuan sedia ada: 1. Murid-murid pernah melukis bentuk. 2. Murid pernah melibat atau menghantar kad ucapan kepada ibubapa, guru dan kawan. 3. Murid-murid pernah mendengar cerita Alladin. 73
 74. 74. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR Fasa Hasil Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Strategi P&P Aktiviti Guru Aktiviti Murid Permulaan/ Mencungkil idea (5 min) Menyatakan teknik gosokan dengan menghasilkan kad ucapan yang cantik dan kreatif Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan mempamerkan gambar Alladin dan bertanya.  -Ini siapa ?  -Alladin terjumpa apa benda?  -Bagaimanakah dia menyuruh keluar ? Cungkil idea murid dengan menyuruh seorang murid ke depan melakukan perbuatan Alladin. Bolehkah kita menggosokkan untuk menghasilkan corak yang cantik ? Murid memerhatian gambar dan menjawab soalan. Murid yang dipanggil ke depan mengikut arahan guru. Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas menggunakan kartun konsep. Menjalankan aktiviti simulasi. Sumber pengajaran: Tayangan slide Menstruktur/ Menstruktur semula Langkah 1 (5 min) Teknik gosokan ialah pemindahan reka bentuk demi sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan. Kertas lukisan -menghasilkan kad ucapan. Kertas tebal – melukis bentuk. Gunting - mengguntingkan bentuk. Krayon – mewarnakan sekeliling stensil kertas. Menerangkan teknik gosokan dan kepentingan kad ucapan. Menunjukkan beberapa contoh kad ucapan. Mengeluarkan alat dan bahan yang hendak digunakan sambil menerangkan fungsi alat dan bahan tersebut. Memperingatkan murid-murid supaya menggunakan alat seperti gunting dengan cermat dan baik. Murid mendengar dengan teliti arahan guru. Strategi/ Teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni: -Berhati-hati Sumber pengajaran: Kertas tebal, kerstas lukisan, Gunting, krayon. Langkah 2 (5 min )  Langkah 1 – gunting beberapa bentuk daripada kertas tebal. Menerangkan teknik- teknik menghasilkan kad ucapan Murid memberi perhatian, mendengar, Strategi: . Perbincangan kumpulan 74
 75. 75. PSV3107 PEDAGOGI PSV KBSR  Langkah 2 – warnakan sekeliling stensil kertas dengan krayon.  Langkah 3 - Pegang bentuk di atas kertas lukisan dan gosokkan dengan jari mengarah ke luar.  Langkah 4 – ulangkan aktiviti dengan mendapatkan corak yang menarik secara tindah-tindih.  Langkah 5 – menulis perkataan di atas kad ucapan. berpandukan tayangan slaid. Berpandukan langkah kerja, guru menerangkan sambil membuat demostrasi di depan kelas. Menunjukkan hasil kerja yang siap kepada murid. Memberi peluang kepada murid untuk menyoal. Menyuruh beberapa orang murid untuk menerangkan semula langkah membuat. Memberi pujian dan pembetulan atas penerangan murid dan juga menerangkan semula langkah yang agak mengelirukan murid. memerhatian dan menyoal apabila kurang faham. Sumber pengajaran: Tayangan slaid Sikap saintifik dan nilai murni: -Berani mencuba -Beri prihatian Aplikasi Idea (30 min) Proses membuat Menyuruh murid duduk dalam kumpulan supaya mereka dapat saling membantu semasa menjalankan kerja. Menyuruh ketua kumpulan tampil ke depan untuk mengambil kertas lukisan dan kertas tebal. Bagi murid lain, mereka mengeluarkan alat dan bahan yang dibawa. Menyuruh murid memulakan kerja. Murid bergerak masuk kumpulan masing-masing yang telah ditentukan oleh guru sebelum ini. Ketua kumpulan tampil ke depan mengambil bahan dan murid lain keluarkan alat yang dibawa. Murid memulakan kerja. Strategi/ Teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni: - - kerjasama -saling membantu KBKK: -berfikir secara kreatif -menjana idea 75

×