Sociālo partnerību nozīme               sabiedrības integrācijas procesos un                ...
Informācijas avoti EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu programmas“NVO fonds” (2004.-2009.g.) grantu shēmas “NVOkapacitāt...
NVO un pašvaldības sadarbības       veicināšana EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu programmas“NVO fonds” (2004.-2...
NVO projektu programma  Atbalstāmās aktivitātesSociālā sektora aktivitātes: sociālo pakalpojumu attīstība personu ar in...
NVO projektu programma Sadarbības partneri:citas biedrības un nodibinājumidonorvalstu un saņēmējvalstu nevalstiskāsorganiz...
Partnerība – labie piemēri (1) Grantu shēmas “NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros 13projekti jeb 25 % tika īstenoti sa...
Partnerība – labie piemēri (2) Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas„NVO fonds” ietvaros vairāk nekā 40...
Partnerība – labie piemēri (3) Sabiedrības integrācijas fonda padomePadomes sastāvā ir ārlietu ministrs, izglītības un zi...
Partnerība – kāpēc JĀ? Apmēram 80 % Latvijas un Šveices sadarbības programmasgrantu shēmas „NVO fonds” projektu īstenotāj...
Partnerība – kāpēc NEIZDODAS? Sadarbība ar pašvaldību nav uzsākta jau projektasagatavošanas laikā – nav saskaņotas pušu f...
Partnerība – LAI IZDODAS! Mērķtiecīga un abpusēji saprotama sadarbība starp 2partneriem Pašvaldība nav tikai līdzfinansē...
Partnerība – LAI IZDODAS! (2) Jānovērtē visi resursi, ko piedāvā pašvaldība –transports, kopēšana, telpas u.c. NVO – pro...
Jebkuras idejas zelta atslēdziņa irapslēpta cilvēkos, kas to īsteno!!!Katrs projekts nav tikai apraksts unbudžets, bet gan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība

852 views

Published on

Sociālo partnerību nozīme sabiedrības integrācijas procesos un finansējuma piesaistē.
Jeļena Šaicāne, Sabiedrības integrācijas fonda programmu uzraudzības nodaļas vadītāja

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība

 1. 1. Sociālo partnerību nozīme sabiedrības integrācijas procesos un finansējuma piesaistē NVO un pašvaldību sadarbība Jeļena Šaicāne, Sabiedrības integrācijas fonds, Programmu uzraudzības nodaļas vadītājaPrezentācija sagatavota konferencei «Sociālās partnerības veidošana Kurzemē»Talsos, 2012.g. 26. oktobrīOrganizē Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs www.zkcentrs.lv
 2. 2. Informācijas avoti EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu programmas“NVO fonds” (2004.-2009.g.) grantu shēmas “NVOkapacitātes stiprināšana” un “NVO projektuprogramma”Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantushēma „NVO fonds”EEZ finanšu instrumenta programma “NVOfonds”(2009.-2014.g.)
 3. 3. NVO un pašvaldības sadarbības veicināšana EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu programmas“NVO fonds” (2004.-2009.g.) grantu shēmas “NVO kapacitātesstiprināšana” un “NVO projektu programma” netika piemērotiīpaši nosacījumi NVO un pašvaldību sadarbības veicināšanaiLatvijas un Šveices sadarbības programmas grantushēmas „NVO fonds” ietvaros vērtēšanas 2.kārtā varēja iegūtpapildus punktu, ja bija plānots iesaistīt partneri – pašvaldību EEZ finanšu instrumenta programmas “NVO fonds”(2009.-2014.g.) ietvaros var plānot finansējumu partnerim –pašvaldībai – 20 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajāmizmaksām apakšprogrammā “NVO projektu programma”Avots: BISS un SIF izdevums “Idejas. Iespējas. Risinājumi”, 2011.g.
 4. 4. NVO projektu programma Atbalstāmās aktivitātesSociālā sektora aktivitātes: sociālo pakalpojumu attīstība personu ar invaliditāti sociālā iekļaušana dzimumu līdztiesības veicināšana vardarbības mazināšana cilvēkdrošības veicināšana brīvprātīgā darba popularizēšana sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija--------------------------------------------------------------------------------kapacitātes stiprināšana (līdz 15% no tiešajām izmaksām)informācijas un publicitātes pasākumi
 5. 5. NVO projektu programma Sadarbības partneri:citas biedrības un nodibinājumidonorvalstu un saņēmējvalstu nevalstiskāsorganizācijasKrievijas un Baltkrievijas nevalstiskās organizācijasLatvijas, donorvalstu un saņēmējvalstu valstsiestādes, pašvaldības un to iestādes (programmasfinansējums nedrīkst pārsniegt 20% no projektakopējām izmaksām) Makroprojektos partnerība ir obligāta!
 6. 6. Partnerība – labie piemēri (1) Grantu shēmas “NVO kapacitātes stiprināšana” ietvaros 13projekti jeb 25 % tika īstenoti sadarbībā ar pašvaldībām, t.sk.:-biedrība “Vecāki Jelgavai” – sadarbības līgums ar pašvaldību;-biedrība “Liepājas jaunie vanagi” – darbība Liepājas NVOkonsultatīvajā padomē;-Vairākām biedrībām tika nodrošinātas telpas (ilgtermiņa noma). Grantu shēmas “NVO projektu programma” ietvaros 10projekti jeb 25 % tika īstenoti partnerībā ar pašvaldībām, t.sk.:-biedrība "Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"“ – sadarbībaslīgums ar Rīgas pašvaldību;-nodibinājums “Talsu novada fonds” - regulāra sadarbība ar pašvaldību,speciālistiem;-biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” – mērķa grupas atlasesadarbībā ar Rīgas, Ogres, Mālpils, Kuldīgas pašvaldību dienestiem.Avots: projektu noslēguma pārskati
 7. 7. Partnerība – labie piemēri (2) Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas„NVO fonds” ietvaros vairāk nekā 40 jeb 65 % projektu plānotasadarbība ar publisko sektoru – pašvaldībām un to iestādēm, valstspārvaldes iestādēm), t.sk.:-nodibinājums “Talsu novada fonds” – darbs Jaunatnes lietukonsultatīvajā padomē;-biedrība "Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"“ – sadarbība arpašvaldību pasākumu īstenošanā un turpmākajā darbībā;-biedrība “Limbažu filcs” – cieša sadarbība ar pašvaldības dienestu,izstrādāta koncepcija, kas apspriesta domē;-biedrība “OK Arona” – sadarbojas ar vairāk nekā 8 skolām Cesvainesun Ērgļu novados;-reliģiskā organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliskiluteriskā draudze“ – sadarbībā ar Rīgas Domes dienestiem atlasītamērķa grupa.Avots: projektu noslēguma pārskati
 8. 8. Partnerība – labie piemēri (3) Sabiedrības integrācijas fonda padomePadomes sastāvā ir ārlietu ministrs, izglītības un zinātnesministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, videsaizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietuministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pārstāvimno Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes, Zemgalesplānošanas reģioniem un seši nevalstisko organizācijupārstāvji.
 9. 9. Partnerība – kāpēc JĀ? Apmēram 80 % Latvijas un Šveices sadarbības programmasgrantu shēmas „NVO fonds” projektu īstenotāju – NVO – augstunovērtēja sadarbību ar pašvaldībām 01.; 08.; 15.06.2011. pieredzesapmaiņas semināros:-līdzfinansējuma nodrošinājums;-telpu, transporta u.c. pakalpojumu nodrošinājums;-atbalsts mērķa grupas sasniegšanai;-informācija par mērķa grupas specifiku un vajadzībām;-ieteikumi pasākumu, kas atbilst vietējās sabiedrības interesēm,īstenošanai. Projektu rezultātu uzturēšanas un ilgtspējas risinājumi – sadarbībaslīgumi, pakalpojumu līgumi, sadarbība ar pašvaldības iestādēm, vietējieprojektu konkursi.Projektu rezultātu “iedzīvināšana” un ietekme uz lēmumupieņemšanu.
 10. 10. Partnerība – kāpēc NEIZDODAS? Sadarbība ar pašvaldību nav uzsākta jau projektasagatavošanas laikā – nav saskaņotas pušu finansiālāsiespējas, saistības un pienākumi. Vietējās mērķa grupas situācijas un vajadzībunepārzināšana. Nepietiekamas prasmes atainot sabiedrības ieguvumusprojekta īstenošanas rezultātā. Budžeta plānošana, neparedzot partneru izdevumus (ja topieļauj konkursa nolikums).
 11. 11. Partnerība – LAI IZDODAS! Mērķtiecīga un abpusēji saprotama sadarbība starp 2partneriem Pašvaldība nav tikai līdzfinansējuma avots
 12. 12. Partnerība – LAI IZDODAS! (2) Jānovērtē visi resursi, ko piedāvā pašvaldība –transports, kopēšana, telpas u.c. NVO – profesionāļi, kas spēj mobili un operatīvi reaģētuz sabiedrības vajadzībām
 13. 13. Jebkuras idejas zelta atslēdziņa irapslēpta cilvēkos, kas to īsteno!!!Katrs projekts nav tikai apraksts unbudžets, bet gan patiesas un neviltotascilvēku vajadzības. PALDIES PAR UZMANĪBU!

×