Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05 llkp dg_prezentacija_livani - rezultati

441 views

Published on

Darba grupas "Kopienu dzīvesvide" rezultāti 1. Latvijas lauku kopienu parlamentā

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

05 llkp dg_prezentacija_livani - rezultati

 1. 1. INTEGRITĀTE: KOPIENU DZĪVESVIDERezultātiLīvānu novads, 08.06.2013.TEMATISKĀ DARBA GRUPA
 2. 2. «Integritāte»• Sadarbība• Apvienošana• Pievienošana• Tuvināšanās• Sasaistīšanās• Savienība• Iekļaušana• Papildināšana• Saskaņota augšanaAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 3. 3. Ko mēs varam «integrēt»?1.CilvēksEkono-mikaDabaAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 4. 4. Ko mēs varam «integrēt»?2. Mūsdienas(modernais,inovatīvais)Vēsture(tradicionālais)Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 5. 5. Ko mēs varam «integrēt»?3.LOKĀLARĪCĪBAPASAULESredzējumsGLOBĀLAdomāšanaAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 6. 6. Ko mēs varam «integrēt»?4.HORIZONTĀLAKaimiņšCentrsBiedrībaKOMUNIKĀCIJAar kaimiņuar centruar biedrībuAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 7. 7. Ko mēs varam «integrēt»?5.Vertikālāsadarbība unkomunikācijaAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 8. 8. Ko mēs varam «integrēt»?6. Brīvais laiksDarbsĢimeneEsAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 9. 9. Ko mēs varam «integrēt»?7.Vārdi DarbiAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 10. 10. Pozitīvās pieredzes (1)• Slīteres ceļotāju dienas - radošās darbīcas,objektu apskate gidu pavadībā, vietējie ēdieni,pirtis u.c., ko nodrošina «saintegrēta» vietējākopiena (ar sākotnējo Latvijas Lauku ceļotājaatbalstu)• Izaugsmes plenērs – 24 jauniešu no visas Latvijastikšanās + diskusija + priekšlikumu sniegšanavietējiem deputātiem, uzņēmējiem• Mūsdienīgs video par «garlaicīgām tēmām» -pieaugušo pasūtījums jauniešu organizācijai veidotvideo klipus jauniešu mērķauditorijaiAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 11. 11. Pozitīvās pieredzes (2)• Adīšana/Tamborēšana seniorēm +jauniešiem – apmācībā, starppaudžusadarbība, kopīgas izstādes-pārdošanas• Vides konsultatīvā padome – vides jomaseksperti no NVO sektora, kuri (vienīgie!) varietekmēt kādu jautājumu virzīšanu vaiapturēšanu• Anitras «IPad atkarīgā» 80-gadīgā mamma –modernās tehnoloģijas jebkura vecumacilvēkiem sniedz milzīgu labumu, ja paši vēlasAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 12. 12. Pozitīvās pieredzes (3)• Pašvaldība iedod «mājiņu», kur cilvēkiem ir savavide, lai darbotos• Finansējuma apvienošana vienam projektam nodažādiem avotiem (pašvaldības budžets, LEADER,privātais ieguldījums)• Kopienas aktīvista karjera līdz pašvaldībasdeputāta amatam• 700 pāri adītu zeķu pārtop par senioru tikšanāstelpām Zaubē (veiksme + cilvēciskais faktors)Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 13. 13. Pozitīvās pieredzes (4)• Privātais senlietu muzejs (Rugāju novadā) –personas sapņu, gribasspēka un reāla darbarezultāts + ekonomika• Pirtnieku pakalpojumi laukos un «Podnieku skola»– senās prasmes mūsdienās + veselība + daba +ekonomika• Kopienu dārzi (piem. Mežaparks) – komunikācija,pieredzes apmaiņa + daba + ekonomika• «Borova MC» – latgaliešu dialekts mūsdienīgāskanējumāAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 14. 14. Pozitīvās pieredzes (5)• «Biezie» + «Plānie» Kalngalē – jaunienācējikopienā pievienojas, iesaistās un aktivizēvietējos, neskatoties uz atšķirīgo sociālo statusu• Mecenātu atbalsts dzimtajai vietai – fiziski ārpuskopienas dzīvojošs novadnieks (Dobele) ziedo pilsdrupuatjaunošanai, skatu laukuma ierīkošanai• Sabiedriskie centri• NVO sadarbības un tīklošanās projekti (LLKparlaments, Alūksnes un Apes novada fonds, Viduslatgalespārnovadu fonds)Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 15. 15. Problēmjautājumi• Elastības trūkums vai nepietiekamība• Nevēlēšanās darboties («Negribu! Man to nevajag!»)• Pašvaldības radītās vides pasīva izmantošana• Brīvprātīgā darba nepietiekoša popularitāte• Zemā pašapziņa un pašvērtējums• «Kļūdīties ir slikti»- doma (tāpēc lābāk nemazneiesaistīšos!)• Nepietiekoša komunikācijaAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 16. 16. Rīcību plāns«INTEGRITĀTE: kopienu dzīvesvide»Kas jādara, ko var darītturpmākajos 2-3 gados?Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 17. 17. Kopienas / Pašvaldības līmenī• Iesaistīto pušu un to resursu integrēšana (atrašana,popularizēšana, izmantošana) – piem., visu Latvijas biedrību,NVO, formālu/neformālu iniciatīvas grupu datu bāze• NVO, kopienu sadarbības projekti JEBKURĀ jomā• NVO līdzdalības formu radīšana novadu pārvaldībā, lēmumupieņemšanā (t.sk. vēstules)• Iedzīvotāju pašapziņas un pašaktivitātes celšanas pasākumi,t.sk. lai noņemtu bailes kļūdīties• Aktivitāti rosinošas vides veidošana, piem.,vietējo līderuatbalsta un iedrošināšanas pasākumi («... vairs nav spēkavienam plosīties!»), kopienu/NVO koordinatoru Vislatvijas tīklaizveideAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 18. 18. Kopienas / Pašvaldības līmenī• Uz rezultātu orientēts mūžizglītības speciālists (varbūtapvienojumā ar kopienu koordinatoru un/vaikonsultantu) katrā pašvaldībā• Komunikācijas veicināšana, lai «Vientuļo cilvēku pūlis»pārtaptu par «Aktīvistu komandu»• Pašvaldību funkciju aktīvāka deleģēšana NVO sektoram(uzticēšanās!)• Jauno ģimeņu atbalsts ģimenisko vērtību saglabāšanā,attīstībā, kā arī elementāro dzīvesprasmju apguvēAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 19. 19. Kopienu / Reģionu / Valsts līmenī• Pētījuma par NVO sektoru Latvijā 100%, info bāze parveiksmīgiem partnerību piemēriem• Apkopot labos piemērus Latvijā un ārzemēs parziedošanu, filantropiju, sponsorēšanu un mecenātismu,t.sk. vienlaicīgi veicot skaidrojošo funkciju• Jaunu darba vietu radīšana (jo darbs IR viens nopamatfaktoriem pievilcīgai dzīvesvidei), vides radīšana• Bezdarbnieku aktivizēšana, t.sk.psihologs/psihoterapeits pie NVA filiālēm• Brīvprātīgā darba popularizēšana• Turpināt jauniešu – senioru sadarbības iniciatīvasAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 20. 20. Kas jādaravisiem un ikvienam?Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 21. 21. 1.punkts•Jāstrādā!Jāsanāk kopā, jāapsēžas pieviena galda un jāvienojas, ar kosāksim, ko darīsim un kā viensotram palīdzēsimAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 22. 22. 2.punkts•Jāmīl!Jādara tas, kas dod prieku ungandarījumu! Jāmeklē sadarbībaar citiem, kuri MĪL to, ko dara, jotas rada pozitīvo enerģiju.Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 23. 23. 3.punkts•Jātic!Savam partnerimSavam «klientam»Bet galvenais - pašam sev unsavām spējāmAktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 24. 24. Par ticību sev, gatavību strādātun spēt darīt to, ko mīlam!Un KOPĀ mēs esam SPĒKS!PALDIES!Aktivitāte notiek ESF projekta nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/069/112 “Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgāsdemokrātijas metodes ieviešana Latvijā” ietvaros. 92, 07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fondastarpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

×