Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurzemes NVO statistika

416 views

Published on

Kurzemes NVO atbalsta centrs organizētās konferences “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē: statistika un pieredzes” ietvaros sniegtā labā prakse sadarbībai NVO un pašvaldība.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurzemes NVO statistika

 1. 1. Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē: statistika un pieredzes 2015.gada 3. decembrī, 11:00 – 15:00 Kuldīgas Mākslas nams, 1905.gada iela 6 Konference tiek organizēta projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Konferences norisi atbalsta Kuldīgas novada pašvaldība. www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org
 2. 2. Esošais pilsoniskās sabiedrības apskats Kurzemē Nozīme, statistika, aptaujas Inese Siliņa, Kurzemes NVO atbalsta centrs
 3. 3. Informācijas avoti • Kurzemes NVO atbalsta centra aptauju dati 2015 • LURSOFT IT datubāzes • Pārresoru koordinācijas centrs • Latvijas pilsoniskās alianses pētījums «Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013.»
 4. 4. Pilsoniskā aktivitāte pasaulē Iedzīvotāju īpatsvars, kas pēdējo 12 mēnešu laikā iesaistījušies nvo darbā Eiropas Sociālā pētījuma dati
 5. 5. Pilsoniskās līdzdalības indekss atspoguļo iedzīvotāju īpatsvaru, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir veikuši vismaz trīs aktivitātes: • kontaktējušies ar politiķiem, valdības vai pašvaldības amatpersonām • darbojušies politiskā partijā vai politiskā grupā • darbojušies citā organizācijā vai apvienībā • nēsājuši vai demonstrējuši kampaņas piespraudi/uzlīmi • parakstījuši petīciju • piedalījušies sankcionētā publiskā demonstrācijā • boikotējuši noteiktus produktus, pakalpojumus • balsojuši pēdējās Saeimas vēlēšanās
 6. 6. Pilsoniskās līdzdalības indekss Eiropas Sociālā pētījuma dati
 7. 7. http://aptauja- lietotajs.azurewebsites.n et/Home/Survey
 8. 8. Nap 2020
 9. 9. NAP 2020 Rīcības virziens «Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats»: • Veicināt iedzīvotāju piederību, pilsonisko apziņu un lepnumu par savu valsti un tautu • Palielināt iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un uzticēšanos • Veicināt Latvijas iedzīvotāju palikšanu un Latvijas valsts piederīgo atgriešanos Latvijā • Palielināt latviešu valodas lietojumu sabiedrībā, stiprinot latviešu valodas pozīciju ikdienas saziņas situācijās
 10. 10. Nap 2020 Veicināt iedzīvotāju piederību, pilsonisko apziņu un lepnumu par savu valsti un tautu
 11. 11. Nap 2020 Palielināt iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un uzticēšanos
 12. 12. NAP 2020 – kā? Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts, kas stiprina sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un interešu grupām, profesijām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana, talkas un citas brīvprātīgās aktivitātes, kopienu attīstība un līdzdalība politikas veidošanā.
 13. 13. NAP 2020 – kā? Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts:  Atbalsts iedzīvotāju pašiniciatīvām un ģeogrāfisko kopienu attīstībai  Sociālo un kultūras institūciju sadarbības veicināšanas pasākumi  Attīstības sadarbības projektu konkurss NVO  Mobilās «Demokrātijas skolas» skolēniem un jauniešiem  Brīvprātīgā darba aktivitātes jauniešiemJauniešu iniciatīvas starpvalstu pilsoniskās līdzdalības jomā  Atbalsts nvo līdzfinansējumam starptautiskiem projektiem
 14. 14. Kāpēc svarīga aktīva pilsoniskā sabiedrība? Sociālā izolētība NabadzībaBezdarbs Piederības lokiSociālās atstumtības dimensijas* Sociālās atstumtības dimensijas ir savstarpēji saistītas un viena otru pastiprina, veidojot «apburto loku». Gallie, 2004
 15. 15. PILSONISKĀ SABIEDRĪBA SKAITĻOS KURZEMĒ UN LATVIJĀ
 16. 16. NVO skaits Latvijā 2015 • Latvijā reģistrētas 20 253 NVO – 19 107 biedrības – 1 416 nodibinājumi • Kurzemē reģistrētas 2 661 NVO (13%) 61% Kurzeme 13% 8% 9% 9% Rīga un Rīgas reģ. Kurzeme Zemgale Latgale Vidzeme
 17. 17. NVO skaits Kurzemes novados 01.12.2015.Liepāja Saldusnov. Kuldīgasnov. Ventspils Talsunov. Ventspilsnov. Grobiņasnov. Aizputesnov. Brocēnunov. Priekulesnov. Pāvilostasnov. Rojasnov. Skrundasnov. Dundagasnov. Nīcasnov. Durbesnov. Rucavasnov. Alsungasnov. Mērsraganov. Vaiņodesnov. 978 317 263 261 252 104 90 67 41 40 39 35 34 30 26 22 19 17 14 12
 18. 18. Novadi, sadalījumā pēc to aktīvajām NVO 100%97% 94% 94% 93%93% 93% 88%87% 83%80%80%78%75%75%75% 73% 69%67% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Brocēnunov. Rojasnov. Kuldīgasnov. Saldusnov. Alsungasnov. Dundagasnov. Mērsraganov. Talsunov. Skrundasnov. Ventspils Liepāja Ventspilsnov. Aizputesnov. Durbesnov. Grobiņasnov. Priekulesnov. Nīcasnov. Rucavasnov. Vaiņodesnov. Pāvilostasnov.
 19. 19. Aktīvo NVO skaits novados 101 921 63 20 88 36 26 16 12 3681 733 49 15 66 27 19 11 8 21 kopējais NVO skaits uz 31.12.2014 GP2014 nodevušo skaits līdz 30.11.2015
 20. 20. Aktīvo NVO skaits novados 34 32 244 251 15 28 14 234 31 243 34 31 230 236 14 26 13 205 27 201 kopējais NVO skaits uz 31.12.2014 GP2014 nodevušo skaits līdz 30.11.2015
 21. 21. Aktīvo NVO blīvums novados 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 Saldusnov. Alsungasnov. Liepāja Kuldīgasnov. Rojasnov. Pāvilostasnov. Mērsraganov. Rucavasnov. Grobiņasnov. Talsunov. Ventspilsnov. Dundagasnov. Brocēnunov. Aizputesnov. Durbesnov. Ventspils Skrundasnov. Nīcasnov. Priekulesnov. Vaiņodesnov. Axis Title NVo blīvums
 22. 22. NVO blīvums Kurzemes novados Saldus novads: 12,6 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 24 087 iedzīvotāju; 304 NVO Alsungas novads: 11,3 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 1 416 iedzīvotāju; 16 NVO Liepāja: 10,8 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 71 125 iedzīvotāju; 765 NVO Kuldīgas novads: 10,3 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 23 898 iedzīvotāju; 245 NVO Rojas novads: 8,9 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 3 799 iedzīvotāju; 34 NVO Pāvilostas novads: 8,5 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 2 701 iedzīvotāju; 23 NVO
 23. 23. NVO blīvums Kurzemes novados Mērsraga novads: 8,2 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 1 582 iedzīvotāju; 13 NVO Rucavas novads: 7,7 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 1 681 iedzīvotāju; 13 NVO Grobiņas novads: 7,7 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 8 929 iedzīvotāju; 69 NVO Talsu novads: 7,3 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 29 447 iedzīvotāju; 216 NVO Ventspils novads: 7,2 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 11 697iedzīvotāju; 84 NVO
 24. 24. NVO blīvums Kurzemes novados Dundagas novads: 6,9 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 4 039 iedzīvotāju; 28 NVO Brocēnu novads: 6,9 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 5 785 iedzīvotāju; 40 NVO Aizputes novads: 6,2 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 8 883 iedzīvotāju; 55 NVO Durbes novads: 6,0 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 2 854 iedzīvotāju; 17 NVO Ventspils pilsēta: 6,0 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 36 274 iedzīvotāju; 216 NVO Skrundas novads: 5,9 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 5 082 iedzīvotāju; 30 NVO Nīcas novads: 5,8 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 3 419 iedzīvotāju; 20 NVO Priekules novads: 5,4 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 5 555 iedzīvotāju; 30 NVO Vaiņodes novads: 3,6 NVO uz 1000 iedzīvotājiem 2 469 iedzīvotāju; 9 NVO
 25. 25. Jaunu NVO reģistrācija 2013-2105Liepāja Saldusnov. Ventspils Kuldīgasnov. Talsunov. Ventspilsnov. Aizputesnov. Rojasnov. Grobiņasnov. Brocēnunov. Dundagasnov. Nīcasnov. Priekulesnov. Alsungasnov. Skrundasnov. Durbesnov. Rucavasnov. Mērsraganov. Pāvilostasnov. Vaiņodesnov. 142137 47 46 44 28 14 11 10 9 9 8 8 7 7 5 4 3 3 3
 26. 26. Jaunu NVO reģistrācija 64 21 19 25 16 11 4 5 3 1 46 42 13 12 17 14 4 3 4 2 32 74 15 9 11 3 6 3 3 6 2013 2014 2015
 27. 27. Jaunu NVO reģistrācija 4 3 4 4 2 3 1 2 1 2 3 4 1 1 2 0 1 1 0 0 2 1 3 2 3 2 2 0 2 1 2013 2014 2015
 28. 28. NVO likvidācija 2013-2105Aizputesnov. Alsungasnov. Brocēnunov. Dundagasnov. Durbesnov. Grobiņasnov. Kuldīgasnov. Liepāja Mērsraganov. Nīcasnov. Pāvilostasnov. Priekulesnov. Rojasnov. Rucavasnov. Saldusnov. Skrundasnov. Talsunov. Vaiņodesnov. Ventspils Ventspilsnov. 3 0 0 1 0 2 1 12 0 1 0 0 0 1 2 2 2 1 12 1
 29. 29. KURZEMES NVO APTAUJA 2015
 30. 30. Par aptaujām 3 aptaujas: • Īsi par Tavu NVO: http://ej.uz/KurzemesNVOaptauja • Mana NVO un projekti: http://ej.uz/NVOprojektuprasme • Mana pašvaldība un NVO: http://ej.uz/NVOpasvaldiba 03.12.2015: 110 biedrību/nodibinājumu atbildes
 31. 31. Galvenā darbības joma 5% 9% 10% 10% 12% 13% 16% 26% 26% 26% 37% 41% 43% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dzīvnieki Cita Māksla Uzņēmējdarbība Sports Veselība Vēsture Sociālais darbs Vide Ģimene Izglītība Lietderīgs brīvais laiks Kultūra Sabiedrības aktivizēšana/ pilsoniskā sabiedrība
 32. 32. Organizācijas tips 1% 1% 1% 2% 4% 4% 5% 6% 7% 10% 20% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dzīvnieku aizsardzība/ glābšana/ aprūpe Pansionāts, ārpusģimeņu aprūpes iestāde Krīžu centrs Mednieku klubs Sieviešu klubs Sporta klubs/komanda Vides organizācija Senioru apvienība/klubs Invalīdu biedrība/apvienība Jauniešu organizācija Cits Pilsoniskā sabiedrība, sabiedrības aktivizēšana
 33. 33. Organizācijas darbības ilgums 4 25 15 35 18 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Šogad dibināta 2-3gadus 4-5gadus 6-10 gadus vairāk nekā 10 gadus vairāk nekā 15 gadus
 34. 34. Organizācijas darbības aktivitāte 17% 30% 21% 17% 20% 1% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 35. 35. Sabiedriskā labuma statuss 39% 51% 10% Ir Nav Plāno iegūt
 36. 36. Cik sen organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss? 10% 29% 24% 26% 12% Ieguvām šogad 2-3gadus 4-5gadus 6-10gadus vairāk nekā 10 gadus vairāk nekā 15 gadus
 37. 37. Dalība projektu konkursos 7% 14% 18% 25% 25% 28% 30% 48% 63% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% labiedarbi.lv Starptautiskos projektu konkursos Ziedot.lv Sabiedrības integrācijas fonda projektu… Citos Borisa un Ināras Teterevu fonda… Kurzemes NVO atbalsta centra projeku… LEADER projektu konkursos Pašvaldības projektu konkursos
 38. 38. Īstenotie projekti pēdējos 3 gados 23 15 12 11 9 8 3 3 2 2 0 0 5 10 15 20 25 1 3 2 4 vairāk nekā 10 5 6 7 8 10 9
 39. 39. Vai Tavā novadā ir pašvaldības projektu konkurss, kurā var piedalīties Tava NVO? 73% 13% 14% Jā Nē Nezinu
 40. 40. Cik liela būtu pašvaldības finansētā projektu konkursa optimālā viena projekta atbalstāmā summa? 7% 19% 25% 49% 200-400 EUR 400-600 EUR 600-800 EUR 800-1000 EUR
 41. 41. Vai pašvaldības projektu konkursā NVO būtu jāiegulda arī savs organizācijas līdzfinansējums? 37% 34% 30% Atkarīgs no projektam piešķiramās summas Nē Jā
 42. 42. Ja pašvaldība nevarētu piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu, kā Jūs rīkotos? 27% 20%25% 29% Projektu neīstenotu Ieguldītu privātus līdzekļus Vāktu ziedojumus Izmantotu biedru naudu/ organziācijas uzkrājumus
 43. 43. Kā Jūs vērtējat savu projektu rakstīšanas izpratni? 58.40%23.80% 14.90% 3% Ir tīri oki, bet vēl ir jāmācās un jāaug Jūtamies droši par savām projektu rakstīšanas prasmi Rakstam, kā mākam, bet nav īsti skaidrs, kā tas jādara Nav nekādas pieredzes
 44. 44. KURZEMES NVO DOMAS PAR SADARBĪBU AR SAVU PAŠVALDĪBU
 45. 45. Kā Tu redzi savas NVO lomu pašvaldībā? 84% 9% 8% 6% 2% 1% Esam sadarbības partneri Cits Mūsu darbībai nav nekādas saistības ar pašvaldību Esam pašvaldības darba uzraudzītāji, kritizētāji Esam oponenti Esam konkurenti 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
 46. 46. Vai Tava pašvaldība zina sava novada NVO un to iespējas/prasmes/zināšanas, kuras varētu izmantot un sadarboties? (Tavuprāt ) 37% 9% 54% Zina Domāju, ka nezina Ir fragmentāras zināšanas (pamatā balstoties uz pašu NVO iniciatīvu par savu darbu runāt, to popularizējot) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 47. 47. Cik lielā mērā Tavas pašvaldības vadošie darbinieki IZPROT, kas ir NVO un kādas iespējas paver sadarbība ar tām? (Tavuprāt) 1% 7% 3% 7% 15% 15% 17% 10% 14% 12% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
 48. 48. Cik lielā mērā Tava pašvaldība IESAISTA NVO/ izmanto to resursus novada attīstībā? 3.90% 8.70% 8.70% 5.80% 15.50% 11.70% 14.60% 12.60% 16.50% 1.90% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00%
 49. 49. Kā vērtējat savas organizācijas esošo SADARBĪBU ar savu pašvaldību? 5% 3% 6% 3% 17% 12% 17% 8% 15% 16% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
 50. 50. SADARBOSIMIES!
 51. 51. www.kurzemesnvo.lv facebook.com/kurzemesnvo twitter.com/kurzemesnvo Paldies! Inese Siliņa tel.29811722, inese@kurzemesnvo.lv

×