NVO Labā prakse - "Mēs-Jaunaucei"

882 views

Published on

Kurzemes NVO Sadarbības Forums

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NVO Labā prakse - "Mēs-Jaunaucei"

 1. 1. Biedrība “Mēs – Jaunaucei”<br />Kurzemes NVO sadarbības forums. 30.09. 2011.<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. Informācija par biedrību “Mēs – Jaunaucei”<br />Dibināta: 2007. gada 13. martā<br />Biedru skaits: 21<br />bijušās Jaunauces pamatskolas skolotāji,<br /> pēdējo gadu skolas absolventi<br />Sabiedriskā labuma statuss: no 2011. gada februāra<br />Mājvieta: Jaunauces pils, Jaunauces pagasts, Saldus novads, Latvija, Eirāzija, planēta Zeme.<br />
 7. 7. Biedrības stratēģiskie mērķi:<br />veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos Jaunauces pagastā un aktivēt Jaunauces pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai;<br />sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;<br />atbalstīt tūrisma, sporta, kultūras un izglītības attīstību Jaunauces pagastā.<br />
 8. 8. Biedrības uzdevumi<br />Ar projekta metodi piesaistīt finanses biedrības mērķu īstenošanai<br />Pēc teritoriālās reformas pārstāvēt jaunaucnieku intereses Saldus novadā<br />
 9. 9. Sadarbības partneri:<br />Jaunauces luterāņu draudze<br />Jaunauces tautas nams<br />Z/S “Lauras” un “Bebri”<br />Saldus novada pašvaldība<br />Latvijas piļu un muižu asociācija<br />
 10. 10. Morālais atbalsts!<br />
 11. 11. Finansējuma avoti<br />Biedru naudas (0.20 mēnesī)<br />Projekti<br />Pakalpojumi par ziedojumiem (tūrisms)<br />
 12. 12. Ar projekta metodi iegūtais finansējums(13.03. 2007. – 30.09.2011.)<br />Apmēram Ls 42 800<br />
 13. 13.
 14. 14. Pasaules lāpīšanas projekti<br />Kultūras mantojuma saglabāšanas projekti<br />Jaunauces pils restaurācijas projekti (kupolzāles krāsnis un ciļņi)<br />Jaunauces muižas parka rekonstrukcijas projekti (7 projekti)<br />Grāmatas “Bija...Jaunauces skola” izdošana<br />Infrastruktūras uzlabošanas projekti<br />Futbola laukuma izveide Jaunauces pagastā<br />Tūristu atpūtas vietas „Pie dīķa” izveide Jaunauces pagastā <br />Rotaļlaukuma izveide pirmskolas grupai<br />Trenažieru zāles izveidošana<br />Mūžizglītības projekti, piemēram;<br />Jaunauces sākumskolas interešu izglītības programma „14 susuriņi”<br />“Vizuālās mākslas studija Jaunauces pilī”<br />
 15. 15. “Savtīgie” projekti<br />“Jaunauces pagasta jauniešu deju kolektīva atjaunošana” (Ls 900)<br />“Hokejs un dejas Jaunauces pagastā” (Ls 8000)<br />Argentīnas tango Jaunaucē (Ls 300)<br />
 16. 16. Projekts<br />Jaunauces muižas parka kopšana un labiekārtošana 1<br />
 17. 17. Un talko lielie skolēni<br />
 18. 18. Projekts Jaunauces pagasta jauniešu deju kolektīva atjaunošana<br />
 19. 19. Sarīkojums “Sadancošana Jaunaucē”<br />
 20. 20. Visi akmeņi novākti no topošā futbola laukuma!<br />
 21. 21. Parka rekonstrukcijas projekts<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Paldies visiem naudas devējiem:<br /><ul><li>“Lieder”’
 27. 27. KKF
 28. 28. CEMEX Iespēju fonds
 29. 29. Saldus novada pašvaldības projektu fonds
 30. 30. Sorosa fonds Latvijai</li></li></ul><li>Projekti top<br />pašu spēkiem (izveidojusies stabila, operatīva komanda, ar katra dalībnieka specializāciju)<br />pēdējā brīdī (nav laika un nepagūst apnikt)<br />ļoti, ļoti ieinteresēti pozitīvā iznākumā (jo nav citu variantu, kur dabūt finansējumu)<br />perfekti pārzinot problēmu un prasmīgi argumentējot <br /> ar saukli –“Gods kalpot Jaunaucei”<br />
 31. 31. Biedrība kā darba devējs<br />Darbi projektu ietvaros (aktivitāšu īstenošana, piemēram parka mazo arhitektūras formu izgatavošana un koku un krūmu stādīšana; autoratlīdzības līgumi par grāmatas “ Bija… Jaunauces skola” uzrakstīšanu<br />NVA programmas “Jauniešu prakse” ietvaros 2 jaunieši strādā kā Jaunauces pagasta vēstures pētnieki<br />NVA “100 latnieku” programmas ietvaros strādā 2 cilvēki- vadīja mūžizglības nodarbības, veica biedrības projektu asistenta pienākumus, šobrīd kārto biedrības lietvedību<br />
 32. 32. Mēs lepojamies, ka: <br />Mūs ciena vietējā pagasta sabiedrība (t.s. bomži un sabiedrības krējums)<br />Mūs ciena citas NVO (brauc pieredzes apmaiņā)<br />Mēs ieguvām jaudīgās organizācijas statusu Ziemeļurzemes NVO atbalsta fonda projektā...<br />Par mums raksta un mūs rāda masu mediji...<br />Pildam pašvaldības funkcijas (bet varbūt nevajag?...)<br />
 33. 33. Paldies visiem konsultantiem:<br />Kauns nav nezināt! Kauns ir negribēt zināt...<br />Nav stulbu jautājumu...<br />
 34. 34. Paldies par uzmanību klātesošajiem!Mēs esam nevalstiskas organizācijas ar valstisku domāšanu!<br />

×