Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PAŠVALDĪBAS UN NVO SADARBĪBA           • Vai mums to vajag?           • Pieredze citviet      ...
PIESAISTE VIETAI – VEIDOJOŠIE ELEMENTI          Avots: Pārskats par tautas attīstību.www.zkcentrs.lv  Nacionālā...
AKTĪVIE IEDZĪVOTĀJI             = NVO =         PILSONISKĀ SABIEDRĪBAwww.zkcentrs.lv
AKTĪVA PILSONISKĀ SABIEDRĪBA         – VIENS NO NOVADA ATTĪSTĪBAS              PAMATIEMwww.zkcentrs.lv
KĀPĒC TIEK DIBINĀTAS NVO?         Patīk birokrātija?         Grib attīstīt uzņēmējdarbību?      ...
Aptaujas rezultāti         «KURZEMES PAŠVALDĪBU         SADARBĪBA AR NVO»www.zkcentrs.lv
PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA AR NVO         • Izsūtīta visām pašvaldību          kontaktpersonām darbā ar NVO ...
NAUDAS SADALE NVO         12                   10         10         8    ...
ATBALSTA IESPĒJAS NVO KURZEMES PAŠVALDĪBĀS         18              16         16      ...
PROJEKTU KONKURSU         PIEREDZEwww.zkcentrs.lv
KULDĪGAS PIEREDZE         1. Ikgadēji atklāti konkursi par           pašvaldības līdzfinansējuma    ...
VENTSPILS NOVADA PIEREDZE         • Ikgadējs konkurss         • Viena projekta atbalsta summa līdz   ...
SALDUS PIEREDZE         • NVO atbalsta projektu fonds (līdz          200.00 LVL)         • Pro...
DELEĢĒJUMA LĪGUMI NOVADĀ         12              10         10         8     ...
DELEĢĒTIE PAKALPOJUMI         • Sociālā rehabilitācija         • Sociālā aprūpe         • Zupas...
IETEIKUMI, KOMENTĀRIwww.zkcentrs.lv
IETEIKUMI, KOMENTĀRI         • Pašvaldībām NVO būtu vairāk          jāatbalsta gan morāli, gan finansiā...
IETEIKUMI, KOMENTĀRI         • ir atjaunoti gājēju          celiņi, iztīrīti, labiekārtoti       ...
PRIEKŠLIKUMI         KĀ PAŠVALDĪBA VAR ATBALSTĪT NEVALSTISKO SEKTORU         •  Sociālā nodokļa segšana...
FINANSES         SADARBĪBAI                20www.zkcentrs.lv
ABLV CHARITABLE FOUNDATION         Dzirdes aparāti vājdzirdīgiem bērniem         Bērnu vasaras nometne...
EIROPA PILSOŅIEM          Eiropas Savienības programma, lai sekmētu aktīvu          Eiropas pilsonību....
EIROPA PILSOŅIEM         1. darbība «Aktīvi iedzīvotāji Eiropai»          1. pasākums «Pašvaldību sad...
EEZ FINANŠU INSTRUMENTS         Projektu atbalsts gan pašvaldībām, gan NVO         EEZ Finanšu instrum...
NVO FONDSwww.zkcentrs.lv
2 PROGRAMMAS         • NVO darbības atbalsta programma         • NVO projektu programmawww.zkcentrs.lv
NVO DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA         • Mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un          a...
NVO DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA         • Atbalstāmās aktivitātes:             pilsoniskās līdzdalība...
NVO PROJEKTU PROGRAMMA         • Sociālā sektora aktivitātes:             sociālo pakalpojumu attīstī...
NVO PROJEKTU PROGRAMMA          • Pieejamais finansējums:            mikroprojektiem (vietējais līme...
LAIKA GRAFIKS                 2012.      2013.            2014.            201...
SADARBĪBAS IESPĒJAS?www.zkcentrs.lv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NVO un pašvaldības sadarbība, finanšu iespējas kopīgiem projektiem

897 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NVO un pašvaldības sadarbība, finanšu iespējas kopīgiem projektiem

 1. 1. PAŠVALDĪBAS UN NVO SADARBĪBA • Vai mums to vajag? • Pieredze citviet • Konkrētas iespējas Inese Siliņa «Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs» direktorewww.zkcentrs.lv
 2. 2. PIESAISTE VIETAI – VEIDOJOŠIE ELEMENTI Avots: Pārskats par tautas attīstību.www.zkcentrs.lv Nacionālā identitāte. Vieta, rīcībspēja, migrācija. LU SZF, 2010/2011
 3. 3. AKTĪVIE IEDZĪVOTĀJI = NVO = PILSONISKĀ SABIEDRĪBAwww.zkcentrs.lv
 4. 4. AKTĪVA PILSONISKĀ SABIEDRĪBA – VIENS NO NOVADA ATTĪSTĪBAS PAMATIEMwww.zkcentrs.lv
 5. 5. KĀPĒC TIEK DIBINĀTAS NVO? Patīk birokrātija? Grib attīstīt uzņēmējdarbību?  Lai nodrošinātu sev algu? Grib piesaistīt finansējumu ideju īstenošanai?  Lai nodrošinātu pakalpojumus un aktivitātes, kuras nenodrošina valsts/pašvaldība?  Lai būtu partneri novada attīstībā? ?www.zkcentrs.lv 5
 6. 6. Aptaujas rezultāti «KURZEMES PAŠVALDĪBU SADARBĪBA AR NVO»www.zkcentrs.lv
 7. 7. PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA AR NVO • Izsūtīta visām pašvaldību kontaktpersonām darbā ar NVO • 2012. gada 19. – 25. oktobris • Aizpildījušas 16 no 20 pašvaldībām jeb 80%www.zkcentrs.lv
 8. 8. NAUDAS SADALE NVO 12 10 10 8 6 4 3 3 2 0 Konkursi Iesniegumi Abejādiwww.zkcentrs.lv
 9. 9. ATBALSTA IESPĒJAS NVO KURZEMES PAŠVALDĪBĀS 18 16 16 14 12 11 10 8 6 4 4 2 0 Projektu konkursi Līdzfinansējums ES Līdzfinansējums projektiem jebkuram projektam Aptaujas dati par 16 no 20 Kurzemes pašvaldībāmwww.zkcentrs.lv
 10. 10. PROJEKTU KONKURSU PIEREDZEwww.zkcentrs.lv
 11. 11. KULDĪGAS PIEREDZE 1. Ikgadēji atklāti konkursi par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu biedrībām: 1. biedrību ar sociālu raksturu darbības nodrošināšanai (līdz LVL 700) 2. kultūras pasākumiem (līdz LVL 500) 3. sporta aktivitātēm (līdz LVL 700) 4. skolēnu vasaras nometņu organizēšanai (līdz LVL 700) 2. LEADER projektu līdzfinansējums 10%www.zkcentrs.lv
 12. 12. VENTSPILS NOVADA PIEREDZE • Ikgadējs konkurss • Viena projekta atbalsta summa līdz 500Ls • 2012.g – kultūras pasākumu organizēšanaiwww.zkcentrs.lv
 13. 13. SALDUS PIEREDZE • NVO atbalsta projektu fonds (līdz 200.00 LVL) • Projektu konkursi SKRUNDAS PIEREDZE • Reizi gadā projektu konkurss par kopējo summu 5000Lswww.zkcentrs.lv
 14. 14. DELEĢĒJUMA LĪGUMI NOVADĀ 12 10 10 8 6 4 4 3 2 0 Ir Nav Nezinuwww.zkcentrs.lv
 15. 15. DELEĢĒTIE PAKALPOJUMI • Sociālā rehabilitācija • Sociālā aprūpe • Zupas virtuves • Dažādi dienas centri (bērnu, jaunieši, pensionāri, cilvēkie m ar invaliditāti) • Dabas aizsardzībawww.zkcentrs.lv
 16. 16. IETEIKUMI, KOMENTĀRIwww.zkcentrs.lv
 17. 17. IETEIKUMI, KOMENTĀRI • Pašvaldībām NVO būtu vairāk jāatbalsta gan morāli, gan finansiāli! • Ir svarīgi, lai pašvaldībām būtu izveidota NVO un iniciatīvu projektu atbalsta programma (konkurss), jo tā ļoti laba iespēja ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem panākt ļoti daudz, kā arī tas ir labs stimuls mēģināt jaunajiem rakstīt un pieteikt projektus.www.zkcentrs.lv
 18. 18. IETEIKUMI, KOMENTĀRI • ir atjaunoti gājēju celiņi, iztīrīti, labiekārtoti dīķi, labiekārtota atpūtas vieta pie ezera, sastādītas ūdensrozes, iekārtotas organizāciju telpas - ar datortehniku, mēbelēm, nūjošanas nūjām, fotoaparātiem; tērpi Eiropas deju kolektīvam.www.zkcentrs.lv
 19. 19. PRIEKŠLIKUMI KĀ PAŠVALDĪBA VAR ATBALSTĪT NEVALSTISKO SEKTORU • Sociālā nodokļa segšana NVO vietā • Brīvprātīgo godināšana • NVO darba kontaktpersona pašvaldībā • Pašvaldība realizē iedzīvotāju idejas • NVO projektā partneris ir pašvaldība • Deleģējuma līgumi NVO • NVO darbības atbalsta modeļi • Pašvaldības un novada NVO sadarbības memorandswww.zkcentrs.lv
 20. 20. FINANSES SADARBĪBAI 20www.zkcentrs.lv
 21. 21. ABLV CHARITABLE FOUNDATION Dzirdes aparāti vājdzirdīgiem bērniem Bērnu vasaras nometnes Laikmetīgā māksla no 2013.g. Inga Skrastiņa inga.skrastina@ablvfoundation.org 21www.zkcentrs.lv
 22. 22. EIROPA PILSOŅIEM  Eiropas Savienības programma, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību.  Darbosies līdz 2013.g. 31.decembrim  Var piedalīties:  vietējās valsts iestādes un organizācijas;  Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas (zinātnisk pētnieciskie centri);  iedzīvotāju grupas;  pilsoniskās sabiedrības organizācijas;  nevalstiskās organizācijas;  arodbiedrības;  izglītības iestādes;  ar brīvprātīgo darbu saistītas organizācijas;  amatieru sporta organizācija utt. 22www.zkcentrs.lv
 23. 23. EIROPA PILSOŅIEM 1. darbība «Aktīvi iedzīvotāji Eiropai» 1. pasākums «Pašvaldību sadraudzība» 2. pasākums «iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi» 2. darbība «Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā» 3. darbība «Kopīgi Eiropai» 4. darbība «Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi» 23www.zkcentrs.lv
 24. 24. EEZ FINANŠU INSTRUMENTS Projektu atbalsts gan pašvaldībām, gan NVO EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā http://www.eeagrants.lv/ Detalizēta informācija un prezentācijas no atklāšanas pasākuma: http://www.eeagrants.lv/?id=53 24www.zkcentrs.lv
 25. 25. NVO FONDSwww.zkcentrs.lv
 26. 26. 2 PROGRAMMAS • NVO darbības atbalsta programma • NVO projektu programmawww.zkcentrs.lv
 27. 27. NVO DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA • Mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt NVO darbību, stiprinot to institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā. • Atbalsta jomas:  demokrātija un līdzdalības demokrātija  cilvēktiesības (t.sk. etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības)  laba pārvaldība un atklātība  rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana  dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana  vide un ilgtspējīga attīstībawww.zkcentrs.lv
 28. 28. NVO DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA • Atbalstāmās aktivitātes:  pilsoniskās līdzdalības veicināšana  interešu aizstāvība  līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā  NVO un publiskās pārvaldes sadarbības veicināšana  NVO iesaiste starptautiskos sadarbības tīklos  brīvprātīgā darba popularizēšana  NVO kapacitātes stiprināšana  jaunu biedru piesaiste  papildu finansējuma piesaiste • Pieejamais finansējums:  mikroprojektiem – līdz 1500 EUR/mēn. 1-3 gadiem (max summa 54 000 EUR)  makroprojektiem– līdz 2000 EUR /mēn. 1-3 gadiem (max summa 72 000 EURwww.zkcentrs.lv
 29. 29. NVO PROJEKTU PROGRAMMA • Sociālā sektora aktivitātes:  sociālo pakalpojumu attīstība  personu ar invaliditāti sociālā iekļaušana  dzimumu līdztiesības veicināšana  vardarbības mazināšana  cilvēkdrošības veicināšana  brīvprātīgā darba popularizēšana  sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija • Vienotas sabiedrības veidošana:  starpkultūru dialoga veicināšana  latviešu valodas, vēstures un kultūras apguve  pilsonības iegūšanas veicināšana  pilsoniskās līdzdalības veicināšana  cilvēktiesību ievērošana  diskriminācijas novēršanawww.zkcentrs.lv
 30. 30. NVO PROJEKTU PROGRAMMA • Pieejamais finansējums:  mikroprojektiem (vietējais līmenis): 5-20 tūkst. EUR līdz 1 gadam  mecoprojektiem (reģionālais līmenis): 20-50 tūkst. EUR līdz 2 gadiem  makroprojektiem (nacionālais vai starptautiskais līmenis): 50-100 tūkst. EUR līdz 2 gadiem  Projektu konkursi:  1.konkurss (visi projekti) – 2012.g. IV cet.  2.konkurss (visi projekti) – 2013.g. III cet.  3.konkurss (tikai mikroprojekti) – 2014.g. IV cet.www.zkcentrs.lv
 31. 31. LAIKA GRAFIKS 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Nosaukums IV I II III IV I II III IV I II III IV INVO darbības atbalstaprogramma (mikro, makro)NVO projektu programma mikro, 1.konkurss mikro, 2.konkurss mikro, 3.konkurss meco&makro, 1.konkurss meco&makro, 2.konkurssIepriekš noteiktais projekts Projektu konkurss Projektu vērtēšana Projektu īstenošana
 32. 32. SADARBĪBAS IESPĒJAS?www.zkcentrs.lv

×