Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē

530 views

Published on

Kurzemes NVO atbalsta centra organizētās konferences "Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība" prezentācija.

Autors: Kurzemes NVO atbalsta centrs
Nosaukums: Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē

 1. 1. Esošās NVO un pilsoniskās sabiedrības situācijas apskats Kurzemē Inese Siliņa, direktore m.t. 29811722 inese@kurzemesnvo.lv www.kurzemesnvo.lv facebook.com/kurzemesnvo twitter.com/kurzemesnvo Konference tiek organizēta projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. | www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |
 2. 2. Informācijas avoti • Latvijas pilsoniskās alianses pētījums «Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013.» • Kurzemes NVO atbalsta centra Kurzemes NVO un pašvaldību aptauju un interviju dati 2013- 2014 www.nvo.lv www.kurzemesnvo.lv
 3. 3. Ievads • Biedrības un nodibinājumi ir gan sabiedrības pašorganizēšanās forma, gan pilsoniskās sabiedrības aktivitātes rādītājs. Latvijā reģistrētas 19 018 NVO Kurzemē reģistrētas 2 448 NVO (12,8%) Pēc LURSOFT datiem 23.09.2014.
 4. 4. NVO skaits Latvijā • Latvijā reģistrētas 19 018 NVO • Kurzemē reģistrētas 2 448 NVO (12,8%) 61% 9% 8% 9% Kurzeme 13% Rīga un Rīgas reģ. Kurzeme Zemgale Latgale Vidzeme
 5. 5. NVO galvenie mērķi • veikt aktivitātes, ko cits neviens (pašvaldības un valsts institūcijas) nedara vai dara nepilnā apjomā, lai uzlabotu mērķa grupas dzīves kvalitāti • informēt iedzīvotājus par dažādām aktivitātēm, kas notiek konkrētā nozarē vai arī kas ir būtiskas noteiktajai mērķa grupai • motivēt un izglītot iedzīvotājus, dodot iespēju uzlabot zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas darba tirgū, organizācijas darba pilnveidošanai vai personīgai izaugsmei • piedāvāt bezmaksas preces un pakalpojumus tām iedzīvotāju grupām, kuras ir pakļautas nabadzības riskam vai kurām ir būtiski ierobežojumi • organizēt izklaidējošus pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām.
 6. 6. Iedzīvotāju iesaiste Latvijas iedzīvotāji iesaistās šādās sabiedriskās/ pilsoniskās aktivitātēs (2013.g.):  16% darbojas interešu grupā koris, deju kopa, pulciņš  9% ir draudzes locekļi  7% ir arodbiedrības locekļi  4% ir biedri biedrībā
 7. 7. Iedzīvotāju iesaiste organizāciju darbā Sabiedriski aktīvākie ir: • latvieši • sievietes • ar augstāko izglītību • vecumā līdz 44 gadiem • finansiāli nodrošināti • no skaitliski lielām (4 un vairāk ģimenes locekļu) ģimenēm
 8. 8. Iedzīvotāju iesaiste organizāciju darbā Sabiedriski aktīvākie ir: • latvieši • sievietes • ar augstāko izglītību • vecumā līdz 44 gadiem • finansiāli nodrošināti • no skaitliski lielām (4 un vairāk ģimenes locekļu) ģimenēm
 9. 9. Iedzīvotāju motivācija iesaistei NVO Jauni kontakti (21%) Lietderīgs laiks (20%) Paaugstināta labsajūta (18%) Noderīga informācija (12%)
 10. 10. NVO devums vietējā līmenī Ja cilvēkam ir motivācija un tiek piedāvāti rīki, lai uzlabotu personīgo un kopienas dzīves kvalitāti, lai justos droši un būtu laimīgs, tad: 1. stiprinās savstarpējā uzticēšanās un paļaušanās. 2. palielinās darba devēju skaits un mazinās bezdarbs. 3. samazinās izmaksu apjoms, kas nodokļu maksātājiem jāiegulda sociālo, vides un citu problēmu mazināšanai.
 11. 11. Kurzemes pilsoniskā aktivitāte 73% Kurzemes iedzīvotāju pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījušies kādā no pilsoniskām/ sabiedriskām aktivitātēm, tai skaitā: 38% piedalījušies Saeimas vēlēšanās 53% piedalījušies pašvaldību vēlēšanās.  22% Kurzemes iedzīvotāju ir veikušu ziedojumu pa telefonu, kā arī izmantojot ziedojumu kasti.  19% Kurzemes iedzīvotāju ir piedalījušies talkā. (Aktīvākie talkotāji ir zemgalieši – 36%.)
 12. 12. Kurzemes pilsoniskā aktivitāte 14% kurzemnieku ziedojuši drēbes un citas praktiskas lietas konkrētiem cilvēkiem. (Visvairāk ziedo zemgalieši – 19% un latgalieši – 17%)  5% Kurzemes iedzīvotāju ir ziedojuši praktiskas lietas labdarības organizācijām. (Visvairāk ziedo zemgalieši – 18%) 9% piedalījušies parakstu vākšanā, piedaloties sabiedriskās apspriedēs u.c. (otrā vieta Latvijā, pirmajā vietā zemgalieši ar 18%)
 13. 13. Kurzemes pilsoniskā aktivitāte 26% Kurzemnieku uzskata, ka personīgi spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā. Kurzemnieki visvairāk uzticas NVO un reliģiskajām organizācijām.
 14. 14. Apgalvojums Attīstītas Latvijas iedzīvotāju pašorganizēšanās spējas (NVO skaits) būtiski veicina un stiprina dzīves kvalitātes pieaugumu individuālā un kopienas līmenī, tāpēc valsts un pašvaldības iestāžu uzdevums ir atbalstīt un spēcināt formālu un neformālu iedzīvotāju grupu darbību.
 15. 15. Apgalvojums Attīstītas Latvijas iedzīvotāju pašorganizēšanās spējas (NVO skaits) būtiski veicina un stiprina dzīves kvalitātes pieaugumu individuālā un kopienas līmenī, tāpēc valsts un pašvaldības iestāžu uzdevums ir atbalstīt un spēcināt formālu un neformālu iedzīvotāju grupu darbību.
 16. 16. Apgalvojums Attīstītas Latvijas iedzīvotāju pašorganizēšanās spējas (NVO skaits) būtiski veicina un stiprina dzīves kvalitātes pieaugumu individuālā un kopienas līmenī, tāpēc valsts un pašvaldības iestāžu uzdevums ir atbalstīt un spēcināt formālu un neformālu iedzīvotāju grupu darbību.
 17. 17. Apgalvojums Attīstītas Latvijas iedzīvotāju pašorganizēšanās spējas (NVO skaits) būtiski veicina un stiprina dzīves kvalitātes pieaugumu individuālā un kopienas līmenī, tāpēc valsts un pašvaldības iestāžu uzdevums ir atbalstīt un spēcināt formālu un neformālu iedzīvotāju grupu darbību.
 18. 18. Apgalvojums Attīstītas Latvijas iedzīvotāju pašorganizēšanās spējas (NVO skaits) būtiski veicina un stiprina dzīves kvalitātes pieaugumu individuālā un kopienas līmenī, tāpēc valsts un pašvaldības iestāžu uzdevums ir atbalstīt un spēcināt formālu un neformālu iedzīvotāju grupu darbību.
 19. 19. NVO SKAITĻOS UN FAKTOS KURZEMĒ UN LATVIJĀ
 20. 20. NVO skaits Latvijā • Latvijā reģistrētas 19 018 NVO • Kurzemē reģistrētas 2 448 NVO (12,8%) 61% 9% 8% 9% Kurzeme 13% Rīga un Rīgas reģ. Kurzeme Zemgale Latgale Vidzeme
 21. 21. Kurzemes TOP 5 pēc NVO skaita pašvaldībās Liepāja 940 NVO Kuldīga 253 NVO Ventspils 247 NVO Talsi 240 NVO Saldus 220 NVO
 22. 22. NVO skaits uz 1000 iedzīvotājiem Jo lielāks NVO īpatsvars uz iedzīvotāju skaitu pašvaldībā, jo attīstītāka konkrētā kopiena. Vidējais Latvijas NVO blīvums pašvaldībās ir 8,48.
 23. 23. Sasniedzamie rezultāti Kultūras ministrija ir definējusi, ka rezultatīvais politikas rādītājs, kas jāsasniedz 2014. gadā saistībā ar organizāciju skaita pieaugumu uz 1000 iedzīvotājiem, ir 7,8 organizācijas uz 1000 iedzīvotājiem. Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam
 24. 24. NVO blīvums 2013 Jāsasniedz 7,8
 25. 25. NVO blīvums Latvijā Jāsasniedz 7,8
 26. 26. Kurzemes TOP 6 pēc NVO blīvuma pašvaldībās Pāvilosta 37 NVO Blīvums 13,5 Liepāja 940 NVO Blīvums 13,1 Kuldīga 253 NVO Blīvums 10,5 Alsunga 15 NVO Blīvums 10,3 Rucava 17 NVO Blīvums 9,9 Grobiņa 87 NVO Blīvums 9,6
 27. 27. NVO blīvums Kurzemē Blīvums Novadi/ pilsētas 13,5 Pāvilostas nov 13 Liepāja 11 Kuldīgas nov 10 Alsungas nov., Rucavas nov, Grobiņas nov 9 Saldus nov 8 Rojas nov., Ventspils nov., Talsu nov. 7 Mērsraga nov, Nīcs nov, Aizputes nov, Durbes nov., Ventspils., Priekules nov, Dundagas nov. 6 Brocēnu nov., Skrundas nov 5 Vaiņodes nov
 28. 28. Kurzemes TOP 5 pēc aktīvo NVO blīvuma Liepāja Aktīvo NVO blīvums 12,6 Pāvilosta Aktīvo NVO blīvums 9,1 Kuldīga Aktīvo NVO blīvums 8,8 Saldus Aktīvo NVO blīvums 8,0 Alsunga Aktīvo NVO blīvums 7,6
 29. 29. Aktīvo NVO blīvums Kurzemē Blīvums Novadi/ pilsētas 12,6 Liepāja 9 Pāvilostas nov., Kuldīgas nov 8 Saldus nov, Alsungas nov. 7 Grobiņas nov., Rojas nov., Talsu nov 6 Ventspils, Mērsraga nov., Durbes nov., Rucavas nov., Dundgas nov., Ventspils nov., Brocēnu nov. 5 Aizputes nov., Priekules nov., Nīcas nov., Skrundas nov. 4 Vaiņodes nov.
 30. 30. Faktori, kas +ietekmē NVO darbību Organizācijas darbības intensitāte palielinās, ja NVO piemīt kāda no šīm pazīmēm: • organizācijā strādā vismaz viens algots darbinieks; • organizācijai ir ilga darbības pieredze (jo īpaši, ja tā dibināta pirms 2000. gada); • NVO darbojas reģiona vai nacionālajā līmenī, vai arī tai ir plaša mēroga sadarbības tīkls
 31. 31. PAŠVALDĪBU UN NVO SADARBĪBA KURZEMĒ
 32. 32. Pašvaldību un NVO sadarbība Kurzemē Sadarbības forma Pašvaldību skaits Līdzfinansējuma piešķiršana NVO to projektu īstenošanai 20 Ir līdzfinansējuma piešķiršanas nolikums 3,5 Ir pašvaldības projektu konkurss 14 Atbalsts telpu nomai un kom. maks. segšanai 20 Atbalsts transporta nodrošināšanā 20
 33. 33. Pašvaldību un NVO sadarbība Kurzemē Sadarbības forma Pašvaldību skaits Ir deleģējuma līgumi ar NVO 9 Ir NVO kopējs ikgadējs pasākums/ godināšana 6 Biedrību saraksts un to kontakti mājas lapā 9 pēc būtības 3 nosacīti Sadaļa mājas lapā "Sabiedrības līdzdalība" 5 pēc būtības 3 nosacīti NVO kontaktpersonas pašvaldībā kontakti mājas lapā 5
 34. 34. Pašvaldību NVO projektu konkursi • Notiek 14 pašvaldībās no 20 • Max finansējums 1 projektam: 300 EUR – 2500 EUR • NVO līdzfinansējums 0%-70% • Iesniedzēji: neformālas grupas+ NVO+ uzņēmēji+ pašvaldības iestādes • Tēmu un aktivitāšu ietvars: brīvs līdz strikti noteikts
 35. 35. NVO VĒRTĒ SAVAS PAŠVALDĪBAS ATTIEKSMI UN KOMUNIKĀCIJU 10 BAĻĻU SISTĒMĀ
 36. 36. NVO vērtē savu pašvaldību 9.1 8.9 8.8 8.2 8.0 7.7 Max atzīme: 10 7.0 6.8 6.4 6.2 6.1 2013. gada vērtējums
 37. 37. 5.8 5.8 5.7 5.6 4.4 4.3 3.9 3.6 Skrundas nov Ventspils nov Talsu nov Dundagas nov Brocēnu nov Rucavas nov Vaiņodes nov Alsungas nov NVO vērtē savu pašvaldību Max atzīme: 10 2013. gada vērtējums
 38. 38. Mana pašvaldība ir pelnījusi titulu „NVO draudzīgākā Kurzemes pašvaldība 2013” 10 10 10 8 7 7 Max atzīme: 10 6 5 5
 39. 39. Mana pašvaldība ir pelnījusi titulu „NVO draudzīgākā Kurzemes pašvaldība 2013” 4 4 4 4 4 3 Max atzīme: 10 0 0 0 0
 40. 40. NVO DRAUDZĪGĀKĀ KURZEMES PAŠVALDĪBA 2013 REZULTĀTI
 41. 41. NVO draudzīgākā pašvaldība TOP 10 26.8 24.4 23.6 23.2 22.7 Max punktu skaits: 30 20.5 19.5 18.8 17.2 16.2
 42. 42. Kuldīga - NVO draudzīgākā Kurzemes pašvaldība 2013
 43. 43. Ko vēlas NVO no savām pašvaldībām? 1. Pašvaldības NVO projektu konkursi • Tematiskie konkursi pēc jomām • Mazie projekti 2x gadā (500-700EUR) bez līdzfinansējuma • Lielie projekti 1x gadā (1000-3000EUR) ar līdzfinansējumu 2. Atbalsts NVO darbībai un attīstībai • Līdzfinansējums ārēju projektu īstenošanai • telpas, transports, konsultācijas • kopīgi projekti ar pašvaldību • Deleģējuma/ līdzdarbības līgumi • NVO iesaiste pašvaldības sadraudzības pasākumos
 44. 44. Ko vēlas NVO no savām pašvaldībām? 3. Pretimnākošanas attieksmes un kopības sajūtas radīšana – mēs esam komanda savam novadam • Regulāras NVO un pašvaldības tikšanās (2x gadā, 1x mēnesī) • Brīvprātīgo un NVO sveikšana • Reāla NVO kontaktpersona domē 4. Saprotams mājas lapas saturs
 45. 45. Darbs 2015 Kurzemes pilsoniskās sabiedrības attīstības memoranda koncepcijas izstrāde
 46. 46. PALDIES Inese Siliņa, direktore m.t. 29811722 inese@kurzemesnvo.lv www.kurzemesnvo.lv facebook.com/kurzemesnvo twitter.com/kurzemesnvo

×