Kas ir NVO un kādas iespējas paver?

872 views

Published on

Materiāls sagatavots izbraukuma semināriem Kurzemes novados

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kas ir NVO un kādas iespējas paver?

 1. 1. www.zkcentrs.lv
 2. 2. NVO – NEVALSTISKA ORGANIZĀCIJA, KURĀ APVIENOJAS AKTĪVIE IEDZĪVOTĀJI NVO = BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMIwww.zkcentrs.lv
 3. 3. BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMI • Brīvprātīga personu apvienība, kas dibināta konkrēta mērķa sasniegšanai un nav peļņas gūšanas rakstura. Latvijā: 16 552 Kurzemē: 2 117www.zkcentrs.lv
 4. 4. Biedrību un nodibinājumu skaits Kurzmē 2012.g. oktobrī sadalījumā pa novadiemwww.zkcentrs.lv
 5. 5. AKTĪVIE IEDZĪVOTĀJI NVO BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMI PILSONISKĀ SABIEDRĪBAwww.zkcentrs.lv
 6. 6. Kas ir Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs? • Atbalsts Kurzemes NVO – Bezmaksas konsultācijas – Bezmaksas semināri – Kontakti un informācijas aprite – Kurzemes NVO Sadarbības forums • Atbalsts pilsoniskas sabiedrības attīstībaiwww.zkcentrs.lv
 7. 7. KĀ TO ĪSTENOT DZĪVĒ?www.zkcentrs.lv
 8. 8. KĀ DIBINĀT NVO? • Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā • Valsts nodeva 8Ls • Reizi gadā jāiesniedz gada pārskats • Regulāra grāmatvedība un lietvedība • Sabiedriskā labuma statusa organizācijawww.zkcentrs.lv
 9. 9. SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJA • Darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz: • labdarību; • cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību; • pilsoniskas sabiedrības attīstību; • izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu; • slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu; • vides aizsardzību, u.c.www.zkcentrs.lv
 10. 10. NVO iespējas bezdarba gadījumā • Arī NVO ir juridiska organizācija, kas var algot darbiniekus! • Dalība NVA programmās • Palikšana «apritē» • Kontakti un iespējas • Brīvprātīgais darbs – rekomendācijas un ieteikumu vēstuleswww.zkcentrs.lv
 11. 11. KUR IR CITAS NVO?www.zkcentrs.lv
 12. 12. BIEDRĪBA ZIEMEĻKURZEMES NVO ATBALSTA CENTRS Inese Siliņa Direktore Inese.silina@zkcentrs.lv m.t. 29811722 www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv
 13. 13. KURZEMES NVO PUBLICITĀTES BROŠŪRAwww.zkcentrs.lv
 14. 14. • Forums šogad notika jau 6. reizi • Pulcēja 127 dalībniekus no 68 biedrībām • 10 Kurzemes novadi un 5 LR pilsētas • Viesi no citiem reģioniem • Transporta atbalsts no pašvaldībāmwww.zkcentrs.lv
 15. 15. JURIDISKAIS PAMATS SADARBĪBAI AR PAŠVALDĪBUwww.zkcentrs.lv
 16. 16. SADAĻA PAŠVALDĪBAS MAĀJAS LAPĀ «SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA»  informāciju par iestādes sadarbību ar NVO ziņas par sadarbības partneriem, sadarbības principu īsu aprakstu, kontaktpersonas iestādē sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām;  informāciju par būtiskākajām iestādes darba grupām un padomēm;  informāciju par plānotām un notikušām publiskām apspriedēm, par dalības iespējām tajās un iestādē iesniegtiem vai iestādes sagatavotiem dokumentiem, kas nodoti publiskai apspriešanai; MK noteikumi Nr.171www.zkcentrs.lv "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 16
 17. 17. LIKUMS PAR PAŠVALDĪBĀM • 12. pants nosaka pašvaldības iespējas brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. • 15. pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas iedzīvotāju veselības un sociālās palīdzības, izglītības, kultūras, sporta u.c. jomāswww.zkcentrs.lv
 18. 18. LIKUMS „PAR VALSTS UN PAŠVALDĪBU FINANŠU LĪDZEKĻU UN MANTAS IZŠĶĒRDĒŠANAS NOVĒRŠANU” • 5.pants nosaka kārtību, kad drīkst un kad nedrīkst nodot pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā – pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – valsts mantu valsts iestāde vai pašvaldības mantu pašvaldība nodod privātpersonai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai vai valsts vai pašvaldības pakalpojumu sniegšanaiwww.zkcentrs.lv
 19. 19. MK NOTEIKUMI NR.515 „NOTEIKUMI PAR VALSTS UN PAŠVALDĪBU MANTAS IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBU, NOMAS MAKSAS NOTEIKŠANAS METODIKU UN NOMAS LĪGUMA TIPVEIDA NOSACĪJUMIEM” • paredz izdevīgākus iznomāšanas nosacījumus arī organizācijām, kurām nav piešķirts sabiedriskā labuma statuss - būtiska šai gadījumā ir organizācijas darbība sabiedriskā labuma jomā.www.zkcentrs.lv
 20. 20. VALSTS PĀRVALDES IEKĀRTAS LIKUMS • V nodaļa „Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana” nosaka, ka publiska persona, tai skaitā pašvaldība var deleģēt privātpersonai (arī NVO) pārvaldes uzdevumu, ja tā attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk • VI nodaļa „Sabiedrības līdzdalība valsts pārvaldē” uzliek par pienākumu publiskām personām, tai skaitā pašvaldībām, savā darbībā iesaistīt sabiedrības pārstāvjus iekļaujot viņus darba grupās, konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegt atzinumus.www.zkcentrs.lv
 21. 21. LĪGUMU VEIDI • Sadarbības līgums lai panāktu vismaz vienas līdzējas — publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu • Deleģēšanas līgums publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk • Līdzdarbības līgums iestāde savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus (sabiedrisko organizāciju un citu organizētu grupu pārstāvjus vai atsevišķas kompetentas personas), iekļaujot viņus darba grupās, konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegt atzinumus • Pakalpojuma līgums pašvaldība pērk konkrētu pakalpojumu no NVOwww.zkcentrs.lv
 22. 22. Aptaujas rezultāti «KURZEMES PAŠVALDĪBU SADARBĪBA AR NVO»www.zkcentrs.lv
 23. 23. PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA AR NVO • Izsūtīta visām pašvaldību kontaktpersonām darbā ar NVO • 2012. gada 19. – 25. oktobris • Aizpildījušas 16 no 20 pašvaldībām jeb 80%www.zkcentrs.lv
 24. 24. DEPUTĀTI - NVO PĀRSTĀVJI 18 16 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 ir navwww.zkcentrs.lv
 25. 25. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ SADAĻA 12 PAR PILSONISKO LĪDZDALĪBU 10 10 8 6 4 3 3 2 0 Ir Nav Nezinuwww.zkcentrs.lv
 26. 26. DELEĢĒJUMA LĪGUMI NOVADĀ 12 10 10 8 6 4 4 3 2 0 Ir Nav Nezinuwww.zkcentrs.lv
 27. 27. DELEĢĒTIE PAKALPOJUMI • Sociālā rehabilitācija • Sociālā aprūpe • Zupas virtuves • Dažādi dienas centri (bērnu, jaunieši, pensionāri, cilvēkie m ar invaliditāti) • Dabas aizsardzībawww.zkcentrs.lv
 28. 28. ATBALSTA IESPĒJAS NVO KURZEMES PAŠVALDĪBĀS 18 16 16 14 12 11 10 8 7 6 4 2 0 Projektu konkursi Līdzfinansējums ES Līdzfinansējums projektiem jebkuram projektam Aptaujas dati par 16 no 20 Kurzemes pašvaldībāmwww.zkcentrs.lv
 29. 29. FINANŠU PIEŠĶIRŠANAS PRINCIPS 12 NVO 10 10 8 6 4 3 3 2 0 Konkursi Iesniegumi Abejādiwww.zkcentrs.lv
 30. 30. PROJEKTU KONKURSU PIEREDZEwww.zkcentrs.lv
 31. 31. KULDĪGAS PIEREDZE 1. Ikgadēji atklāti konkursi par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu biedrībām: 1. biedrību ar sociālu raksturu darbības nodrošināšanai (līdz LVL 700) 2. kultūras pasākumiem (līdz LVL 500) 3. sporta aktivitātēm (līdz LVL 700) 4. skolēnu vasaras nometņu organizēšanai (līdz LVL 700)www.zkcentrs.lv
 32. 32. SALDUS PIEREDZE • NVO atbalsta projektu fonds (līdz 200.00 LVL) • Ikgadējie projektu konkursi SKRUNDAS PIEREDZE • Reizi gadā projektu konkurss par kopējo summu 5000Lswww.zkcentrs.lv
 33. 33. TALSU PIEREDZE • Kultūras projektu konkurss 2x gadā (līdz 400Ls vienam projektam) • Līdzfinansējums NVO projektiemwww.zkcentrs.lv
 34. 34. PRIEKŠLIKUMI PAŠVALDĪBAS UN NVO SADARBĪBAI • NVO darba kontaktpersona pašvaldībā • Palīdzība segt nodokļus • Deleģējuma līgumi NVO • Brīvprātīgo godināšana • Pašvaldība īsteno iedzīvotāju idejas • NVO projektā partneris ir pašvaldība • NVO darbības atbalsta modeļi • Pašvaldības un novada NVO sadarbības memorandswww.zkcentrs.lv
 35. 35. FINANSES SADARBĪBAI 35www.zkcentrs.lv
 36. 36. PATSTĀVĪGIE FINANŠU AVOTI • Kopienu iniciatīvu fonds www.iniciativas.lv • Partnerības un to izsludinātie LEADER projekti www.lad.gov.lv • SIF administrētie projekti www.sif.lv • ES kultūras kontaktpunkts Latvijā www.kkplatvija.lv • ES struktūrfondi www.esfondi.lv • Pārrobežu sadarbības programmas www.raplm.gov.lvwww.zkcentrs.lv
 37. 37. ES FINANŠU MEKLĒŠANA • Esfinanses.lv/esbukletswww.zkcentrs.lv
 38. 38. ABLV CHARITABLE FOUNDATION Dzirdes aparāti vājdzirdīgiem bērniem Bērnu vasaras nometnes Laikmetīgā māksla no 2013.g. Inga Skrastiņa inga.skrastina@ablvfoundation.org 38www.zkcentrs.lv
 39. 39. EIROPA PILSOŅIEM  Eiropas Savienības programma, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību.  Darbosies līdz 2013.g. 31.decembrim  Var piedalīties:  vietējās valsts iestādes un organizācijas;  Eiropas sabiedrības politikas pētniecības organizācijas (zinātnisk pētnieciskie centri);  iedzīvotāju grupas;  pilsoniskās sabiedrības organizācijas;  nevalstiskās organizācijas;  arodbiedrības;  izglītības iestādes;  ar brīvprātīgo darbu saistītas organizācijas;  amatieru sporta organizācija utt. 39www.zkcentrs.lv
 40. 40. EIROPA PILSOŅIEM 1. darbība «Aktīvi iedzīvotāji Eiropai» 1. pasākums «Pašvaldību sadraudzība» 2. pasākums «iedzīvotāju projekti un atbalsta pasākumi» 2. darbība «Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā» 3. darbība «Kopīgi Eiropai» 4. darbība «Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi» 40www.zkcentrs.lv
 41. 41. EEZ FINANŠU INSTRUMENTS Projektu atbalsts gan pašvaldībām, gan NVO EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā http://www.eeagrants.lv/ Detalizēta informācija un prezentācijas no atklāšanas pasākuma: http://www.eeagrants.lv/?id=53 41www.zkcentrs.lv
 42. 42. NVO FONDS Mērķis: stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.www.zkcentrs.lv
 43. 43. MĒRĶA GRUPA Latvijas Republikā dibinātas un darbojošās NVO (biedrības un nodibinājumi), lai: • veicināt aktīvu pilsonisko līdzdalību, • labklājības, t.sk. sociālo pakalpojumu, nodrošināšanas palielināšana noteiktām mērķa grupām, • veicināt demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu.www.zkcentrs.lv
 44. 44. 2 PROGRAMMAS • NVO darbības atbalsta programma • NVO projektu programma Abās programmas plānots izsludināts 26. novembrīwww.zkcentrs.lv
 45. 45. NVO DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA • Mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt NVO darbību, stiprinot to institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā. • Atbalsta jomas:  demokrātija un līdzdalības demokrātija  cilvēktiesības (t.sk. etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības)  laba pārvaldība un atklātība  rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana  dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana  vide un ilgtspējīga attīstībawww.zkcentrs.lv
 46. 46. NVO DARBĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA • Atbalstāmās aktivitātes:  pilsoniskās līdzdalības veicināšana  interešu aizstāvība  līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā  NVO un publiskās pārvaldes sadarbības veicināšana  NVO iesaiste starptautiskos sadarbības tīklos  brīvprātīgā darba popularizēšana  NVO kapacitātes stiprināšana  jaunu biedru piesaiste  papildu finansējuma piesaistewww.zkcentrs.lv
 47. 47. NAUDA NVO DARBĪBAS ATBALSTAMwww.zkcentrs.lv
 48. 48. NVO PROJEKTU PROGRAMMA • Sociālā sektora aktivitātes:  sociālo pakalpojumu attīstība  personu ar invaliditāti sociālā iekļaušana  dzimumu līdztiesības veicināšana  vardarbības mazināšana  cilvēkdrošības veicināšana  brīvprātīgā darba popularizēšana  sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija • Vienotas sabiedrības veidošana:  starpkultūru dialoga veicināšana  latviešu valodas, vēstures un kultūras apguve  pilsonības iegūšanas veicināšana  pilsoniskās līdzdalības veicināšana  cilvēktiesību ievērošana  diskriminācijas novēršanawww.zkcentrs.lv
 49. 49. NAUDA PROJEKTU PROGRAMMAIwww.zkcentrs.lv
 50. 50. LAIKA GRAFIKS 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Nosaukums IV I II III IV I II III IV I II III IV INVO darbības atbalstaprogramma (mikro, makro)NVO projektu programma mikro, 1.konkurss mikro, 2.konkurss mikro, 3.konkurss meco&makro, 1.konkurss meco&makro, 2.konkurssIepriekš noteiktais projekts Projektu konkurss Projektu vērtēšana Projektu īstenošana
 51. 51. MŪSU RESURSI INTERNETĀ • Mājas lapa www.zkcentrs.lv • Kurzemes NVO video www.youtube.com/zkcentrs • Prezentācijas www.slideshare.net/zkcentrs • Foto www.flickr.com/zkcentrswww.zkcentrs.lv
 52. 52. BIEDRĪBA ZIEMEĻKURZEMES NVO ATBALSTA CENTRS Inese Siliņa Direktore Inese.silina@zkcentrs.lv m.t. 29811722 www.zkcentrs.lvwww.zkcentrs.lv

×