SlideShare a Scribd company logo
Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros
(līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē
Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts
budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild
biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.
Mentoringa programma.
Projektu vadība. 1.daļa
Agnese Lešinska, juriste
Nodarbības mērķis
Uzzināt :
1) kas ir projekts,
2) kā to nošķirt no citam aktivitātēm,
3) kas ir projekta dzīves cikls
4) kā konstatēt problēmu
Kas ir projekts?
• Vārds „projekts” ir cēlies no latīņu vārda
projicere un nozīmē „veikt izmaiņas, izmainīt”.
Projekts ir...
• plānveidīgs,
• vienreizējs,
• kompleksu un savstarpēji saistītu darbu jeb
aktivitāšu kopums
• ar izvirzītu mērķi,
• kurš jāsasniedz noteikta laika, finanšu, personāla
un citu ierobežojumu robežās
• un kam piemīt projektam specifiskā darba
organizācija.
Projekts?
Projekta jēdzienu var skaidrot kā īstermiņa
mērķtiecīgu darbību, lai:
• radītu unikālu produktu
• vai pakalpojumu;
• ierobežotā laika posmā;
• ar ierobežotiem naudas līdzekļiem;
• ar ierobežotiem personāla resursiem.
Projekts NVO darbā
Atbilst organizācijas:
1) Mērķiem
2) Misijai
3) Uzdevumiem
4) Vīzijai
Kāpēc NVO realizē projektus?
• Lai darītu
• Lai darītu vairāk
• Dažādotu savus ieņēmumus
• Lai sasniegtu savus mērķus
NVO ieņēmumu spektrs Latvijā
«Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013», Latvijas Pilsoniskā Alianse
405,153
1,262,472
592
4,517,184
11,025,075
9,619,264
0 4,000,000 8,000,000 12,000,000
biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās
iemaksas
saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
saņemtie mantojumi
saņemtās dotācijas
ieņēmumi no saimnieciskās darbības
citi ieņēmumi
NVO finansētāji Latvijā
Valsts
Pašvaldības
Privātpersonas
Ārvalstu/ES finansējums
Valsts atbalsts
Tiešā veidā
• Deleģējumi (konkrēts uzdevums)
• Projektu konkursi (ar 100% vai daļēju LV
finansējumu)
• Valsts publiski iepirkumi pakalpojumu iepirkšanai
Netiešā veidā
• Nodokļu atlaides
Pašvaldību atbalsts
Tiešā veidā
• Deleģējumi (konkrēts uzdevums)
• Projektu konkursi
• Pašvaldības izsludināti publiski iepirkumi par
noteiktu pakalpojumu izpildi
• Netiešā veidā
• Nodokļu atlaides (NĪN)
Privātpersonu atbalsts
• Ziedojumi
• Dāvinājumi
• Granti
+
• Brīvprātīgais darbs
Ārvalstu finansējums
• Granti
• Projekti
Projekta pazīmes
• Mērķis - mērķiem ir jābūt sasniedzamiem
• Resursi - ierobežoti laikā un telpā
• Unikalitāte - visi projekti rodas no jaunām idejām
un ir vienreizīgi, savdabīgi, radoši, ar
jauninājumiem risinājumos!
• Sastāv no dažādiem elementiem – plānošana,
sagatavošana, īstenošana, novērtēšana
• Kopprodukts -tos īsteno komanda un ir partneri
Kas nav projekts?
• Atsevišķu pasākumu kopums, bez viena mērķa
• Viens uzdevums
• Rutīnas darbības
Projekta dzīves cikls
Visi projekti iziet šādu dzīves ciklu
1)iniciēšana
2)plānošana
3)īstenošana
kontrole
5)slēgšana4)kontrole
Projekta plānošanas soļi
• Problēmas analīze
• Mērķu noteikšana
• Uzdevumu plānošana
• Resursu plānošana
• Kontroles plānošana
• Nobeiguma un atskaišu plānošana
Kas ir projektu vadība?
• Prasmju kopums: pieredze, specifiskas
zināšanas gan par projekta jomu, gan projektu
vadību
• Rīku kopums: dokumentu veidnes, reģistri,
atskaišu formas
• Procesu kopums: loģiska sasaiste starp
aktivitātēm, uzdevumiem, pienākumiem
Projektu vadības struktūra
• Projekta iniciatoru grupa
• Projekta vadītājs
• Projekta komanda
Projekta iniciatoru grupas uzdevumi
• Mērķu un uzdevumu definēšana
• Projekta vadītāja noteikšana
• Projekta mērķu un uzdevumu izvirzīšana
• Projekta progresa pārraudzība
• Kontrole pār finanšu līdzekļiem
• Kontrole pār projektu mērķu sasniegšanu
Projekta vadītāja uzdevumi
• Nodefinēt projekta apjomu
• Izstrādāt darāmo darbu sarakstu
• Izstrādāt projekta vadības shēmu
• Identificēt resursus vai budžetu
• Izvērtēt projekta prasības
• Identificēt un izvērtēt riskus
• Identificēt soļus un pagrieziena punktus
• Nodrošināt nepieciešamos resursus
• Atskaitīties par projekta virzību
Problēmas apzināšana
• Pirms uzsākt projekta izstrādi, jāapzina:
1) Vai ir problēma?
2) Kam tā ir problēma?
3) Kādā veidā šī problēma tika konstatēta?
4) Vai varat to pamatot ar dokumentiem, izmantojot
pētījumu rezultātus, statistiku u.c.?
5) Vai tā ir vietējas vai globālas nozīmes?
+ Kādēļ tieši Jūs risināsiet šo problēmu?
Uzdevums
1) Katrs apdomā vienu problēmu
2) Uz lapas uzraksta atbildes uz jautājumiem
3) Pārrunājam
Problēmas koks
• Kad problēmas ir noteiktas, nākošais
uzdevums ir noteikt cēloņu un seku attiecības
starp tiem
• To vislabāk atspoguļot problēmu kokā
• Problēmu koks ir hierarhisks problēmu
sakārtojums
Kāds izskatās problēmas koks?
sekas
problēma
Uzdevums
1) Izvēlamies vienu problēmu
2) Sagatavojam koku
3) Norādām sekas un cēloņus
PALDIES PAR UZMANĪBU!
@providuslv
@agneselesinska
facebook.com/providuslv
agnese.lesinska@providus.lv
providus@providus.lv
+37167039251
PROVIDUS.LV
cietusajiem.lv
socialauznemejdarbiba.lv
democracyoneday.com
dzivotlatvija.lv
korupcijas-c.wikidot.com

More Related Content

Similar to Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Projekta izstrāde
Projekta izstrādeProjekta izstrāde
Projekta izstrāde
Edgars Grigorjevs
 
Priekules novads: Sadarbība ar NVO
Priekules novads: Sadarbība ar NVOPriekules novads: Sadarbība ar NVO
Priekules novads: Sadarbība ar NVO
Kurzemes NVO atbalsta centrs
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)
Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)
Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)
Ilze Šēfere-Siliņa
 
Prezentācija par projektu vadību
Prezentācija par projektu vadībuPrezentācija par projektu vadību
Prezentācija par projektu vadību
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
2012 10 03_zmp_nvo_programmas
2012 10 03_zmp_nvo_programmas2012 10 03_zmp_nvo_programmas
2012 10 03_zmp_nvo_programmas
Valmieras novada fonds
 
Finansejuma piesaiste
Finansejuma piesaisteFinansejuma piesaiste
Finansejuma piesaiste
kriic
 
2012 10 03_sif_nvo_fonds
2012 10 03_sif_nvo_fonds2012 10 03_sif_nvo_fonds
2012 10 03_sif_nvo_fonds
Valmieras novada fonds
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs
 
Evija klave biss
Evija klave bissEvija klave biss
Evija klave biss
Sanita
 
Evija klave biss
Evija klave bissEvija klave biss
Evija klave biss
Sanita
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 
Integrācijas NVO kapacitāte līdzdalībai un ietekmei
Integrācijas NVO kapacitāte līdzdalībai un ietekmeiIntegrācijas NVO kapacitāte līdzdalībai un ietekmei
Integrācijas NVO kapacitāte līdzdalībai un ietekmei
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma
Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēmaValsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma
Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma
Pārresoru kordinācijas centrs (PKC)
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Ekonomikas ministrija
 

Similar to Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa (20)

"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
Projekta izstrāde
Projekta izstrādeProjekta izstrāde
Projekta izstrāde
 
Priekules novads: Sadarbība ar NVO
Priekules novads: Sadarbība ar NVOPriekules novads: Sadarbība ar NVO
Priekules novads: Sadarbība ar NVO
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)
Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)
Veiksmīga līdzekļu piesaiste (fundraising)
 
Prezentācija par projektu vadību
Prezentācija par projektu vadībuPrezentācija par projektu vadību
Prezentācija par projektu vadību
 
2012 10 03_zmp_nvo_programmas
2012 10 03_zmp_nvo_programmas2012 10 03_zmp_nvo_programmas
2012 10 03_zmp_nvo_programmas
 
Finansejuma piesaiste
Finansejuma piesaisteFinansejuma piesaiste
Finansejuma piesaiste
 
2012 10 03_sif_nvo_fonds
2012 10 03_sif_nvo_fonds2012 10 03_sif_nvo_fonds
2012 10 03_sif_nvo_fonds
 
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiemEkspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
 
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva..."Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
"Prezentācija nodarbību "Projektu attīstīšanas un plānošanas darbnīcas" ietva...
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Tartu konf
Tartu konfTartu konf
Tartu konf
 
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
Jeļena Šaicāne: NVO un pašvaldību sadarbība
 
Evija klave biss
Evija klave bissEvija klave biss
Evija klave biss
 
Evija klave biss
Evija klave bissEvija klave biss
Evija klave biss
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 
Integrācijas NVO kapacitāte līdzdalībai un ietekmei
Integrācijas NVO kapacitāte līdzdalībai un ietekmeiIntegrācijas NVO kapacitāte līdzdalībai un ietekmei
Integrācijas NVO kapacitāte līdzdalībai un ietekmei
 
Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma
Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēmaValsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma
Valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēma
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
 

More from Centre for Public Policy PROVIDUS

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Raising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective Watchdog
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokuroriKronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēsAktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar LR krimināltiesību un...
Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar LR krimināltiesību un...Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar LR krimināltiesību un...
Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar LR krimināltiesību un...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
What is social entrepreneurship?
What is social entrepreneurship?What is social entrepreneurship?
What is social entrepreneurship?
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUM...
Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUM...Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUM...
Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUM...
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārsViola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanaiPārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakseSākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Centre for Public Policy PROVIDUS
 
Izlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātes
Izlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātesIzlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātes
Izlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātes
Centre for Public Policy PROVIDUS
 

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (19)

Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
Do law enforcement agencies have an obligation to communicate?
 
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
Early Prevention of Youth Crime in Latvia: Multi-Disciplinary Cooperation and...
 
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
KONCEPTUĀLĀS DILEMMAS EIROPAS POLITIKAS INICIATĪVĀM BRĪVAS DARBASPĒKA KUSTĪBA...
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķisNoziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
Noziedzīgu nodarījumu prevencija, kā kriminālsoda mērķis
 
Raising an Effective Watchdog
Raising an Effective WatchdogRaising an Effective Watchdog
Raising an Effective Watchdog
 
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona KronbergaRadot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
Radot bērniem un jauniešiem labvēlīgu vidi. Ilona Kronberga
 
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokuroriKronberga ilona 21_10_2014_prokurori
Kronberga ilona 21_10_2014_prokurori
 
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēsAktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
Aktualitātes bērnu tiesību nodrošināšanā izglītības iestādēs
 
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
On the experience gained in introduction of the project “Reducing prison popu...
 
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
Keeping children away from crime: Early prevention as a method for social inc...
 
Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar LR krimināltiesību un...
Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar LR krimināltiesību un...Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar LR krimināltiesību un...
Kirgizstānas tiesībsargājošo iestāžu iepazīstināšana ar LR krimināltiesību un...
 
What is social entrepreneurship?
What is social entrepreneurship?What is social entrepreneurship?
What is social entrepreneurship?
 
Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUM...
Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUM...Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUM...
Latvijas nepilsoņu integrācijas procesa analīze: IZPĒTE, PROGNOZES, RISINĀJUM...
 
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārsViola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
Viola Korpa: Ģimenei draudzīgas darbavietas. PROVIDUS seminārs
 
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanaiPārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
Pārmaiņu skola - kopienas skola: iespēja labāku attiecību radīšanai
 
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
Projekts “Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi”
 
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakseSākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
Sākotnējā kontakta nozīme saskarsmē ar cietušo - Valsts policijas prakse
 
Izlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātes
Izlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātesIzlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātes
Izlīgums ar cietušo - nozīme, būtība un aktivitātes
 

Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa

 • 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa Agnese Lešinska, juriste
 • 2. Nodarbības mērķis Uzzināt : 1) kas ir projekts, 2) kā to nošķirt no citam aktivitātēm, 3) kas ir projekta dzīves cikls 4) kā konstatēt problēmu
 • 3. Kas ir projekts? • Vārds „projekts” ir cēlies no latīņu vārda projicere un nozīmē „veikt izmaiņas, izmainīt”.
 • 4. Projekts ir... • plānveidīgs, • vienreizējs, • kompleksu un savstarpēji saistītu darbu jeb aktivitāšu kopums • ar izvirzītu mērķi, • kurš jāsasniedz noteikta laika, finanšu, personāla un citu ierobežojumu robežās • un kam piemīt projektam specifiskā darba organizācija.
 • 5. Projekts? Projekta jēdzienu var skaidrot kā īstermiņa mērķtiecīgu darbību, lai: • radītu unikālu produktu • vai pakalpojumu; • ierobežotā laika posmā; • ar ierobežotiem naudas līdzekļiem; • ar ierobežotiem personāla resursiem.
 • 6. Projekts NVO darbā Atbilst organizācijas: 1) Mērķiem 2) Misijai 3) Uzdevumiem 4) Vīzijai
 • 7. Kāpēc NVO realizē projektus? • Lai darītu • Lai darītu vairāk • Dažādotu savus ieņēmumus • Lai sasniegtu savus mērķus
 • 8. NVO ieņēmumu spektrs Latvijā «Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013», Latvijas Pilsoniskā Alianse 405,153 1,262,472 592 4,517,184 11,025,075 9,619,264 0 4,000,000 8,000,000 12,000,000 biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas saņemtie ziedojumi un dāvinājumi saņemtie mantojumi saņemtās dotācijas ieņēmumi no saimnieciskās darbības citi ieņēmumi
 • 10. Valsts atbalsts Tiešā veidā • Deleģējumi (konkrēts uzdevums) • Projektu konkursi (ar 100% vai daļēju LV finansējumu) • Valsts publiski iepirkumi pakalpojumu iepirkšanai Netiešā veidā • Nodokļu atlaides
 • 11. Pašvaldību atbalsts Tiešā veidā • Deleģējumi (konkrēts uzdevums) • Projektu konkursi • Pašvaldības izsludināti publiski iepirkumi par noteiktu pakalpojumu izpildi • Netiešā veidā • Nodokļu atlaides (NĪN)
 • 12. Privātpersonu atbalsts • Ziedojumi • Dāvinājumi • Granti + • Brīvprātīgais darbs
 • 14. Projekta pazīmes • Mērķis - mērķiem ir jābūt sasniedzamiem • Resursi - ierobežoti laikā un telpā • Unikalitāte - visi projekti rodas no jaunām idejām un ir vienreizīgi, savdabīgi, radoši, ar jauninājumiem risinājumos! • Sastāv no dažādiem elementiem – plānošana, sagatavošana, īstenošana, novērtēšana • Kopprodukts -tos īsteno komanda un ir partneri
 • 15. Kas nav projekts? • Atsevišķu pasākumu kopums, bez viena mērķa • Viens uzdevums • Rutīnas darbības
 • 16. Projekta dzīves cikls Visi projekti iziet šādu dzīves ciklu 1)iniciēšana 2)plānošana 3)īstenošana kontrole 5)slēgšana4)kontrole
 • 17. Projekta plānošanas soļi • Problēmas analīze • Mērķu noteikšana • Uzdevumu plānošana • Resursu plānošana • Kontroles plānošana • Nobeiguma un atskaišu plānošana
 • 18. Kas ir projektu vadība? • Prasmju kopums: pieredze, specifiskas zināšanas gan par projekta jomu, gan projektu vadību • Rīku kopums: dokumentu veidnes, reģistri, atskaišu formas • Procesu kopums: loģiska sasaiste starp aktivitātēm, uzdevumiem, pienākumiem
 • 19. Projektu vadības struktūra • Projekta iniciatoru grupa • Projekta vadītājs • Projekta komanda
 • 20. Projekta iniciatoru grupas uzdevumi • Mērķu un uzdevumu definēšana • Projekta vadītāja noteikšana • Projekta mērķu un uzdevumu izvirzīšana • Projekta progresa pārraudzība • Kontrole pār finanšu līdzekļiem • Kontrole pār projektu mērķu sasniegšanu
 • 21. Projekta vadītāja uzdevumi • Nodefinēt projekta apjomu • Izstrādāt darāmo darbu sarakstu • Izstrādāt projekta vadības shēmu • Identificēt resursus vai budžetu • Izvērtēt projekta prasības • Identificēt un izvērtēt riskus • Identificēt soļus un pagrieziena punktus • Nodrošināt nepieciešamos resursus • Atskaitīties par projekta virzību
 • 22. Problēmas apzināšana • Pirms uzsākt projekta izstrādi, jāapzina: 1) Vai ir problēma? 2) Kam tā ir problēma? 3) Kādā veidā šī problēma tika konstatēta? 4) Vai varat to pamatot ar dokumentiem, izmantojot pētījumu rezultātus, statistiku u.c.? 5) Vai tā ir vietējas vai globālas nozīmes? + Kādēļ tieši Jūs risināsiet šo problēmu?
 • 23. Uzdevums 1) Katrs apdomā vienu problēmu 2) Uz lapas uzraksta atbildes uz jautājumiem 3) Pārrunājam
 • 24. Problēmas koks • Kad problēmas ir noteiktas, nākošais uzdevums ir noteikt cēloņu un seku attiecības starp tiem • To vislabāk atspoguļot problēmu kokā • Problēmu koks ir hierarhisks problēmu sakārtojums
 • 25. Kāds izskatās problēmas koks? sekas problēma
 • 26. Uzdevums 1) Izvēlamies vienu problēmu 2) Sagatavojam koku 3) Norādām sekas un cēloņus