Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liderlik sunum

44,888 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Login to see the comments

Liderlik sunum

 1. 1. L İ D E R L İ K<br />Ve YENİ LİDERLİK <br />YAKLAŞIMLARI<br />
 2. 2. LİDER NEDİR ?<br />Lider Etkileyendir<br />Lider Aktif Dinleyendir<br />Lider Değişimin Öncüsüdür<br />Lider Yaratıcıdır<br />Lider  Sorgulayandır<br />Lider Motive Edicidir<br />Lider Ekip Kurar<br />Lider; icraatı gösterişinden fazla olan kişidir.<br />
 3. 3. PekiLİDERLİK tam olarak nedir ?<br />Liderlik , diğer insanları da katarak fikirlerini gerçeğe dönüştürme yeteneğidir.<br />Lider olduğunu düşünen , ancak hiç kimsenin kendini izlemediği bir kişi , sadece yürüyüş yapıyor demektir.<br />
 4. 4. LİDERLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ<br />o Yenilikçi,o Güçlü vizyon ve misyona sahipo İletişim yeteneği kuvvetli,o Davranışlarıyla çalışanlara örnek oluşturan,o Mücadele edebilen,o Piyasadaki gelişmeleri ve trendi takip eden,<br />o Takım ruhu felsefesine inanır.. <br />
 5. 5. Etkili liderlerin ortak davranışları<br /><ul><li>İşe “Ben ne istiyorum?”yerine “Ne yapılmasıgerekiyor?”sorusu ile başlarlar,
 6. 6. Daha sonra da “farklılıklar yaratmak için neyapmalıyım?”sorusunu sorarlar</li></li></ul><li> Liderlik Türleri<br /><ul><li>Baskıcı Lider
 7. 7. Anlaşmacı Lider
 8. 8. İkna edici Lider
 9. 9. Örnek olan Lider
 10. 10. Güçlendirici Lider</li></li></ul><li>Baskıcı Lider<br />Dikkatini işleri halletme üzerinde toplar ve emirler vererek gerçekleştirir.<br />Bu tarzı sürekli uygulayanlar ;<br />1 . Genelde sindirici insanlardır ,<br />2 . Körü körüne itaat beklerler ,<br />3 . İletişimleri tek yönlüdür ,<br />4 . Denetleyici ve olumsuz olma eğilimindedirler <br />5 . Hedeflerine varıldığı sürece , takipçilerinin tepki ve duyguları ile ilgilenmez.<br />
 11. 11. Anlaşmacı Lider<br /><ul><li>Bazı liderler anlaşmaya varma hususunda rahatsızdır.Onlar için müzakere ;</li></ul>1. akla kabul edilemeyecek fedakarlıklar,<br />2. kaybetmek istemediklerinden vazgeçmek anlamına gelir.<br /><ul><li>Fakat anlaşmacı liderin tarzı,diğerlerinin de kazanmasına yardımcı olan bir galibin tarzıdır.</li></li></ul><li>Örnek olan Lider<br /><ul><li>Örnek olma, insanlar üzerinde muazzam etkilidir.Olumlu hareketler, olumlu örnekler doğurur.
 12. 12. iyi yönü ;</li></ul>Sadakat ve bağlılıkla adanmış kişilerin sayısı artar<br /><ul><li>İhtimal Kötü yönü;</li></ul>Lider düştüğünde,takipçiler daha büyük zarar görür.<br />
 13. 13. Güçlendirici (Yetiştirici) Lider<br /><ul><li>Liderliğin en yüksek ve güç verici olanıdır. Bu tip bir lider;</li></ul>İnsanlarla iyi ilişkiler kurar ,<br />Olumlu fikirlerini onlara iletir,<br />Ulaşılabileceğine inandırarak motive eder.<br />Başarmaları için eğitim ve donanım sağlar,<br />İnsanları güç ve sorumluluk taşıyabilecek şekilde eğitir, geliştirir,<br />Sonra da onlara otorite verir.<br />
 14. 14. Güçlendirici Liderin 6 özelliği<br />Tek başına yapabileceklerinden daha büyük fikirlere sahiptir,<br />İnsanlara inanırlar,<br />İç dünyaları ile barışıktır.Geçilme korkuları yoktur,<br />İnsanları geliştirirler,<br />Bir hizmetkar yüreğine sahiptir,<br />Çok başarılıdırlar.<br />
 15. 15. <ul><li>Etkili liderler, liderlik türlerinin tümünü bazı zamanlarda kullanırlar.
 16. 16. Ancak en büyük liderler , nihai başarılarının insanlara dayandığını bildikleri içindir ki, o insanları daha etkili hale getirmede kaynaklarını, güçlerini ve nihayet başarılarını paylaşırlar. </li></li></ul><li>MODERN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI<br />A) Transaksiyonel Lider<br />Yönetici ile çalışan arasındaki ilişkileri “değiş-tokuş süreci” olarak görür.<br />Yüksek performans gösteren ve kurallara uyan çalışanlara ödül,<br />Düşük performans gösteren ve kurallara aykırı davranan çalışanlara ise ceza verilmesi taraftarıdır.<br />
 17. 17. B)Transformasyonel Lider<br />“O gerçek bir lider” denecek liderdir.<br />Gelecek odaklı bir tarza sahiptirler.<br />Grubun ihtiyaçlarını, inançlarını, değer yargılarını değiştirir, gruba yeni bir form kazandırırlar.<br />
 18. 18. Transformasyonel liderler,<br /> yöneticilik özelliklerinden çok liderlik<br /> vasıflarıyla anılırlar. Çünkü bu tip liderler,<br /> mevcut sistemlerin dışına çıkılmasını isteyen ve buna teşvik eden kişilerdir.<br />
 19. 19. Liderin bir tek tanımı vardır. Takipçisi olan liderdir”. Peter Drucker<br />
 20. 20. HER YÖNETİCİ BİR LİDER MİDİR??<br />
 21. 21. Lider ve Yönetici <br />Lider<br />Onlara ilham verir.<br />İyi niyetle hareket ederken<br />Sevgi yayılır<br /> “Biz” derken<br />Neyin hatalı olduğunu gösterirken<br />Nasıl yapılacağını<br />Saygıyı hak eder<br />Yönetici<br />İnsanları çalıştırır<br />Kudrete bel bağlar<br />Korku uyandırır<br /> “Ben” der<br />Kimin hatalı olduğunu gösterir<br />Nasıl yapılacağını bilir<br />Saygı görmek ister<br />
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24. Aslanın komutasındaki tavşanlar ordusu,<br />tavşanın komutasındaki aslanlar ordusundan daha iyidir…<br />SUN TZU<br />

×