İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması

17,605 views

Published on

TC. Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi Notları
Öğr. Gör. Mustafa Cıngı

Published in: Education
0 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
558
Actions
Shares
0
Downloads
444
Comments
0
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması

 1. 1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ KAPSAMINDAİKY PLANLAMSI MUSTAFA CINGI
 2. 2. 1 PLANLAMA ve İKY PLANLAMASI1 PLANLAMA ve İKY PLANLAMASI
 3. 3. PLANLAMA NEDİR?Planlama, arzu edilen amaçlara ulaşmak için hareket tarzının seçilmesidir.İKY PLANLAMASI NEDİR?Yönetimin işletmenin şu andaki ve gelecekte arzuladığı duruma uygun insankaynağını belirlemesidir.1 PLANLAMA ve İKY PLANLAMASI
 4. 4. İnsan kaynakları planlarının etkili olabilmesi içinplanların,organizasyonunun uzun dönemli planlarındanve faaliyet planlarından çıkarılmış olması gerekir.
 5. 5. İKY Planlamasının Kapsamı(Kimin için İKY Planlaması Yapılacak?)İlk yaklaşım, bütüncül düzey olarak adlandırılan insan kaynakları planlarıdır.Organizasyondaki işler ve iş gruplarının tümü ya da büyük bir kısmı için yapılır.İkinci yaklaşım temel roller yaklaşımı, organizasyon için her biri büyük ölçüdestratejik öneme sahip işleri ifade eder. 1 PLANLAMA ve İKY PLANLAMASI
 6. 6. 2 İKY PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER1 İKY PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 7. 7. Dışsal Faktörler1. Ekonomide değişim2. Sosyal, politik ortam ve yasalardaki değişim3. Teknolojik gelişim4. Rekabet koşullarında değişim1 İKY PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 8. 8. İçsel Faktörler1. Bütçeler2. Faaliyet biçimi ve hacmindeki değişiklikler1 İKY PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 9. 9. 3 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 10. 10. İK Talebi (İhtiyacı) Nedir?İnsan kaynakları talebi; bir işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağıdır.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 11. 11. İK İhtiyacının BelirlenmesineYardımcı Araçlar1. İş Analizi2. Gerçek İnsan Kaynağı İhtiyacı3. İnsan Kaynağı Devir Oranı4. Ek İnsan Kaynağı İhtiyacı5. Devamsızlık Oranı6. Yedek İnsan Kaynağı İhtiyacı1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 12. 12. 1. İş Analiziİş analizleri personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yapısına ve temelkarakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunar.İş analizi bilgileri belirli biçimlerde düzenlenerek iş tanımları ve iş gerekleri oluşturur.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 13. 13. 2. Gerçek İnsan Kaynağı İhtiyacıGİKİ, işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için, hedeflenen işi fiilengerçekleştirecek insan kaynağına olan ihtiyaçtır.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 14. 14. 3. İnsan Kaynağı Devir (Dönüşüm) OranıPersonel devir oranıyla ilgili bilgiler; personelin işten ayrılma tarihi, nedenleri,iletişim adresi, yapılacak ödemeler, yeniden işe alma olasılığıyla ilgili bilgileri içerir.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 15. 15. 4. Ek İnsan Kaynağı İhtiyacıEİKİ, işten çıkmalar nedeniyle ortaya çıktığından üzerinde durulacak konu insankaynağı devir oranıdır. Ek insan kaynağı ihtiyacı üretimin aksamaması için boşalankadrodaki yerin doldurulması için kullanılır.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 16. 16. 5. Devamsızlık OranıDevamsızlık oranı; izinlerin dışında tatillerin işe geç gelmesi ya da gelmemesidurumudur.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 17. 17. 6. Yedek İnsan Kaynağı İhtiyacıYİKİ; kaza, izin ve benzeri nedenlerle ortaya çıkacak kaçınılmaz devamsızlıkdurumları karşısında, işin aksatılmadan yürütülmesi için gereksinilecek insankaynağını ifade eder.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 18. 18. İK Talep (İhtiyaç) Belirleme Yöntemleri1. Sezgisel Yöntemler2. Basit Matematiksel Yöntemler3. Karmaşık Matematiksel Yöntemler1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 19. 19. 1. Sezgisel YöntemlerSezgisel yöntemler; geleceğin tahmininde insan bilgisinden yararlanılır.En basit sezgisel yöntemler şunlardır;Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi: Her birim ya da bölüm kendi personelihtiyaçlarını tahmin eder.Yukarıdan aşağıya tahmin: Deneyimli üst yöneticiler tarafından yukarıdan aşağıyayapılan tahmindir.Delphi yöntemi: Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukçayapılanmış sezgisel bir yöntemdir. Bu yöntemde uzmanlar yüz yüze gelmez. Eğeruzmanlar farklı yerlerde ise, oldukça ekonomik bir yöntemdir. Yıkıcı kişilikçatışmalarını en aza indirerek ve karar sürecinde baskın bir grup üyelerinin baskısınıönleyerek karar vermenin kalitesini arttırabilir.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 20. 20. 2. Basit Matematiksel YöntemlerTalep tahmininde sadece bir faktörü göze alarak tahmin yapan yöntemlerdir.Verimlilik oranı: Bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direkt personel sayısınaoranıdır.Kadrolama oranı: Direkt ve endirekt işçiliğin kullanıldığı kadrolama oranı, diğerişlerdeki personel gereksinimlerinin sayısı hesaplanarak bulunur.Öğrenme eğrileri: Verimlilik oranı temel alınarak yapılan tahminlerde öğrenmeeğrileri de kullanılabilir.1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 21. 21. 3. Karmaşık Matematiksel YöntemlerUzun zamandır insan kaynakları planlaması yapan büyük organizasyonlar buistatistiki yöntemleri kullanmayı tercih ederler.Çoklu regresyonDoğrusal programlama1 İNSAN KAYNAKLARI TALEBİ
 22. 22. 4 İNSAN KAYNAKLARI ARZI1 İNSAN KAYNAKLARI ARZI
 23. 23. İK Arzı Nedir?İnsan kaynakları arzı, herhangi bir plan döneminde işletmenin sahip olacağı insankaynağını ifade etmektedir.İç İKA ve Dış İKA olmak üzere 2 kısımda incelenir.1 İNSAN KAYNAKLARI ARZI
 24. 24. İç İnsan Kaynakları ArzıMevcut insan kaynağını ifade eder.Dış İnsan Kaynakları Arzıİnsan kaynakları pazarıyla ilgili, makro insan kaynakları bilgilerinden oluşur.1 İNSAN KAYNAKLARI ARZI
 25. 25. İçsel İKA Belirlenmesinde KullanılanAraçlarİnsan kaynağı envanteri: elemanlar hakkındaki bilgilerin düzenlenip gerektiğindeincelenmek üzere hazır bulundurulduğu bir arşivdir.Çeşitleri: İnsan kaynağı genel envanteri: Belirli bir dönemde işletmede çalışan iş görenlerin yaş, cinsiyet, eğitim, alınan ücret, kıdem ya da statüsüne göre sayılması faaliyetidir. İnsan kaynağı beceri envanteri: Mevcut insan kaynağının yetenek, beceri, eğitim, deneyim gibi kişisel özelliklerini yansıtan bir çalışmadır.1 İNSAN KAYNAKLARI ARZI
 26. 26. 5 TAHMİN YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ1 TAHMİN YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
 27. 27. Yöntem belirlenirken…İK ihtiyaç ve içsel arzı belirlemek için pek çok yöntem kullanılabilir. Tabiidir ki tümorganizasyonlar ve durumlar için hepsi uygun olmayacaktır.Bu sebeple insan kaynakları uzmanları oranizasyonun durumuna en münasip yöntemibelirlemek durumundadır. Aşağıda yer alan faktörler tahmin yöntemini belirlerken gözönünde bulundurulmalıdır:1. Durağanlık ve kesinlik2. Verilerin uygunluğu3. Personel sayısı4. Kaynakların uygunluğu5. Zaman6. Yönetimin güveni1 TAHMİN YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
 28. 28. Temel Kaynaklar Teşekkürler Mustafa CINGI Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi İKY Planlaması SunumuAÖF İnsan Kaynakları Yönetimiİletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi | Demet GÜRÜZ – Gaye ÖZDEMİR YAYLACI

×