Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trude Hoel: Hvordan skape leseglede?

1,841 views

Published on

Presentasjon på Mikromarc Brukermøte fredag 18. oktober 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trude Hoel: Hvordan skape leseglede?

 1. 1. Hvordan skape leseglede? Trude Hoel Universitetet i Stavanger 21.10.13 lesesenteret.no
 2. 2. Leselystens plass i vår forståelse av lesing §  Lesing = avkoding x forståelse §  Lesing = avkoding x forståelse x motivasjon eller §  Lesing = avkoding x forståelse x motivasjon x metakognisjon 2
 3. 3. Hva er lesestimulering? §  Alt det arbeidet bibliotekarer, lærere og foreldre legger ned i å gi barn og ungdom lyst til å lese og å vekke deres nysgjerrighet og interesse for lesing. §  Leselyst fordrer frivillighet og tar utgangspunkt i den enkelte lesers motivasjon for å lese (Pennac 1992) §  Retten til å lese om igjen – gir trygghet og bekreftelse §  Retten til å la seg påvirke – trender i litteraturvalg, barns- og unges favoritter er ikke alltid sammenfallende med voksnes tanker om hva som er bra og rett valg av lesestoff 3
 4. 4. Lesestimulering i skolen §  Har fått større plass i skolen de siste årene fordi forskning viser at det finnes positive sammenhenger mellom leselyst og leseferdigheter. 4
 5. 5. Sammenheng mellom lyst og ferdigheter § PISA (2009): Den store forskjellen i leseprestasjoner går mellom de som oppgir at de aldri leser for egen fornøyelses skyld og de andre. § Matteuseffekten § To read or not to read – that´s the question (Roe & Taube, 2011) 5
 6. 6. Litteraturformidling §  Å være en aktiv rollemodell §  Den lille samtalen om lesing §  Å anbefale en tekst §  Å skape forventninger §  Bokprat 6
 7. 7. Bokvalg til lesestimulering §  litteratur som tar opp tema som er aktuelle og populære §  litteratur som bruker et språk som leserne kan kjenne seg igjen i §  Trenden endres – også innen barne- og ungdomslitteraturen! 7
 8. 8. Serielitteratur §  Serier av bøker i sammenheng: §  leserne blir ”hekta” §  lokale trender §  innbyrdes konkurrering §  Frittstående bøker i serie: §  serien er ikke en kvalitetsgaranti §  mye penger å tjene for forlagene 8
 9. 9. Bibliotekarens unike posisjon §  Bibliotekaren har mulighet til å orientere seg mot det som oppleves som aktuelt - populærkulturen og ”det alle snakker om” – løsrevet fra kanon og det ”skolske”. §  Bibliotekaren kan hjelpe leserne med å komme i gang med lesingen, å etablere en personlig forbindelse til teksten og skape et behov for flere leseopplevelser. 9
 10. 10. Ordet går - lesestimulering i ungdomsskolen Kristiansand folkebibliotek ved Dahl-Larssøn og Nesse §  Program for skolering av lærere som litteraturformidlere §  Lokale lesestimuleringsprosjekt §  Elevene skriver brev til litteraturformidlerne, som utgangspunkt for en bokprat: §  Hobbyer §  Hva de har lest §  Hva de har lyst å lese (tema) 10
 11. 11. Vi har ulike måter å lese tekster på, avhengig av teksten og hva som er målet med lesingen §  lesing av skjønnlitteratur (underholdning – danning) §  fagtekstlesing (underholdning – læring) §  lesing av digitale tekster (hemmer eller fremmer ferdigheter?) §  Skumlese, letelese, lese for å forstå osv. §  For mange er det ikke vanlig å reflektere over egen lesing! 11
 12. 12. Skjønnlitteratur Spesialisert lesemåte §  pålagt tekst §  analytisk prosedyre §  en litteraturvitenskaplig terminologi 12 Leselyst §  lesing av en selvvalgt tekst §  presentasjon av personlige synspunkter hvor leserne knytter teksten til eget liv §  høytlesing av utdrag som leserne synes er viktige og meningsfulle
 13. 13. Å etablere en kultur for lesing §  Holde fram lesing som sosial praksis §  Sosiale praksiser er situasjoner som virker inn på handlingsmønstrene våre; situasjoner som vi erfarer gjentatte ganger og som vi internaliserer i vårt eget handlingsrepertoar. §  §  §  §  13 Legge til rette for leseaktiviteter Legge merke til og verdsette leseaktiviteter Modellere bruk av skriftspråket Stimulere til etablering av en leseridentitet: ”Jeg er en leser!”

×