Eksamen PEL 2011 Anders

322 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kortgjennomhvordanjegvilpresentere mitt arbeid
 • Kort visning av hva jeg har fått med meg, ikke mye dybde her.Rødt kryss=ingenting | Gul stjerne=vært borti | Blå pil – Livet i skolen 2 | Rød pil – Elevenes læringsmiljø| Oransj pil – Delta | Grønn pil – Vurdering for læring| Lilla pil – All pensum
 • Eksamen PEL 2011 Anders

  1. 1. PEL Anders Faret Gjelsåshttp://wp.home.hive.no/agjels/
  2. 2. Struktur Læringsmål Første arbeid – Klasseledelse  Sterke/svake sider + begrunnelse Andre arbeid – Sosiokulturelle perspektiv på læring  Min læring siste uke Tredje arbeid – Vurdering for læring  Lesing, språk, prioritering – Forbedring neste år Tilbakemeldinger
  3. 3. Fagplanen lærerprofesjonens egenart, historie, utvikling og plass i interesser og sosiokulturelle bakgrunn, motivere til samfunnet. lærelyst gjennom å tydeliggjøre læringsmål og bruke lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, varierte arbeidsmåter for at elevene skal nå målene. læreplaner og elevers ulike rettigheter.  vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling i læreplanarbeid og om skolen som organisasjon. forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende barns og unges læring, utvikling og danning i ulike tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster. læring. klasseledelse og klassemiljø og om utvikling av gode  forstår de samfunnsmessige perspektivene knyttet til teknologi- og medieutviklingen (trygg bruk, relasjoner til og mellom elever. personvern, ytringsfrihet) og kan bidra til at barn og viktigheten av og forutsetninger for god unge utvikler et reflektert forhold til digitale arenaer. kommunikasjon og godt samarbeid mellom skole og  kritisk reflektere over egen og skolens praksis i hjem. arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og profesjonsetiske spørsmål. læringsarenaer og om sammenhengen mellom mål,  mestrer norsk muntlig, norsk skriftlig både bokmål og innhold, arbeidsmåter, vurdering og de enkelte nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i elevenes forutsetninger. profesjonssammenheng. barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og  kan vurdere og bruke relevante forskningsresultater og identitetsarbeid. selv gjennomføre systematisk utviklingsarbeid. barn i vanskelige situasjoner og om barns rettigheter i  et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. kan i samarbeid med foresatte og faglige instanser identifisere behov hos elevene og iverksette nasjonalt og internasjonalt forsknings- og nødvendige tiltak. utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen.  kan legge til rette for utvikling av kompetanse i selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- gjennomføre og reflektere over undervisning i og på og kulturliv involveres i opplæringen. tvers av fag, med utgangspunkt i forsknings- og  har god forståelse for globale spørsmål og bærekraftig erfaringsbasert kunnskap. utvikling. tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer. tilrettelegge for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse. tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg,
  4. 4. Motivasjon – om bruk av positive oppmerksomhet  Hverdagskunnskap til fagkunnskap  Tidlig stadie i læringen  Jeg skrev oppgaver – Boka generelt Sterke/svake sider  Mestring  Positiv aktivitet  Ren ros  Bevist troverdig ros  Belønning  Ingen tidsfrist, ingen straff, sosial belønning, kriterier
  5. 5. Hverdagsbegreper og faglig begreper  Vygotskij  Kollektive forhandling om mening  Transformasjon – Kollektiv Tale – Mediering – Artefakter  Christopher N.Z.  Siste uke
  6. 6. Vurdering for læring Tilbakemeldinger jeg fikk:  Skriftlig utrykkelse  Kildehenvisning  Flere kilder Aktivisere elevene som læringsressurser for hverandre  Elevenes læringsmiljø Spørsmål som fremmer refleksjon  Delta Del 2
  7. 7. Oppsummering av læringen Faglig tyngde Faglig begreper Pensum i ryggen Forbedre:  Bruk av pensum  Kollektiv tale  Mitt språk
  8. 8. Litteratur L. Wittek, (2010) Læring i og mellom mennesker. Oslo: Cappelen forlag as T. Slemmen, (2010) Vurdering for læring i klasserommet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag J. Hattie, (2009) Visible Learning. Gloucestershire: Bookcraft Ltd Kunnskapsdepartementet (2007) St.meld. nr. 31 (2007-2008) I. Bergkastet, L. Dahl, & K. A. Hansen, (2009) Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Oslo: Universitetsforlaget S. Lillejord, T. Manger, & T. Nordahl, (2010) Livet i Skolen 2. Bergen: Fagbokforlaget J. Scott, K. Jess, & H. C. Hansen, (2008) Matematik for lærerstuderende – Delta – Fagdidaktik. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur
  9. 9. Spørsmål?Tilbakemelinger?

  ×