Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Masusing banghay aralin sa pagtuturo

 • Be the first to comment

Masusing banghay aralin sa pagtuturo

 1. 1. Masusing Banghay Aralin sa Pagtuturo ng Panitikang Filipino III I. Layunin: Sa loob ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Nasusuri ang sanaysay ayon sa mga sangkap nito, 2. Nakabubuo ng mga hinuha ukol sa mga pangyayari sa sanaysay, 3. Naiuugnay ang mgta konsepto’t diwang nakapaloob sa paksa. II. Paksang-Aralin: A. Paksa: Panitikan; Nagbabagong Daigdig, Luho vs. Pagpapakasakit ni Fr. Ben Correon,OMI B. Kagamitan: Kopya ng Aralin at larawan C. Sanggunian: Avena, Lorenza et.al. Wika at Panitikan, Batayang Aklat sa Filipino III. Pahina 315-316. III. Pamamaraan: Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral A.Pagganyak:  Pagpapakita ng larawan at magtatanong tungkol sa: 1. Ano ang pagkakaiba ng larawan? 2. Kung kayo ang nasa larawan, alin ang gagayahin mo? Ito ay nagpapakita ng kaibahan ng dalawang mag-aaral na ang isa ay Depende po, dahil may kanya-kanya tayong hilig sa pag-aaral. B.Paglalahad:  Pagbabalik Aral  Pag-aalis ng Sagabal; Hanapin sa Kahon ang mga salitang Kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit. Nagpapakatusak Maghasa Makipagtalad Pananalasa Nagpakataas Deposito Nagpakabusog Pagninilay Pakikihamok Pagbubulay Nag-iisip Makikibaka Paunang-Bayad Sagana Pagkukuro 1. Tinurang makipagtagis sa pagsubok ang magkakapatid na Kennedy ng kanilang magulang.Pakikihimok 2. Ang nagkabundat ay siyang gugutumin. Nagpakabusog 3. Ang nagpakasasa ay bababa. Nagpakataas 4. Nakapatinga sa bangko. Deposito 5. Sa bait at muni, sa hatol ay salat. Pagninilay C.Pagtalakay:  Pagtatanong sa mga sumusunod: “Tulad ng Batas langit ang pag-aaral, ang nagpaunay mahuhuli, ang nagpakataas ay bababa at ang nagpakabundat ay siyang gugutumin” 1. Bakit sa pag-aaral ay walang gintong kutsara sa pagsusubuan ng karunungan? Tulad ng halos ng langit ang pag-aaral dahil ang lahat ng mag-aaral ay pantay-pantay sa pagtrato ng mga guro Lahat tayo aya pantay-pantay, mahirap ka ma o mayaman ay pantay tayo
 2. 2. 2. Ano ang aral o mensahing dapat maisapuso ng isang mag-aaral tungkol sa magkakapatid na Kennedy? Saan Pamumuhay sila nabibilang? 3. Ano ang layunin ng may akda sa pagsulat ng sanasay na iti? 4. Ano ang mensahe ang nais iwan ng may akda sa mambabasa? 5. Ano ang kaugnayan ng pamagat sa nilalaman ng akda? Akma ba ang konsepto nito sa bawat isa?  Mga sangkap ng mga Sanaysay at pagtatanong tungkol sa: 1. Mabisa ba ang ginawang paglalahad?Maayos ba ang balangkas na nakatutulong sa lohikal na paglalahad ng kaisipan?Pili ba ang mga salitang ginamit? 2. Ang magandang sanaysay ay may kaisahan sa tono, maayos ang pagkakabuo at may matalinongpagpapakahulugan. Nasa akda ba ang pagkakaugnay ng tatlong sangkap na ito? Patunayan. 3. Masining ba o karaniwan ang ginawang paglalahad?Basahin ang masining na pahayag. 4. Gumamit ba ang may akda ng mga kasabihan at mahahalagang kaisipan na nakatulong sa pagpapakahulugan sa paksang tinalakay? D.Paglalahat: sa pagharap sa karunungan. Paghahanap ng problema sa ating buhay, hanggat maaari na sagana ang buhay natin ay huwag tayong titigil sa pagtatrabaho. Ang magkapatid ay nabibilang sa mayamang lipunan. Layunin ng may akda na mapabatid na dapat nating pahalalagahan ang pag-aaral na kabilang banda tayo rin naman ang makikinabang sa bagay na ito. Hanggat maari ay pagbutihin natin ang pag-aaral at huwag tayong aasa sa kung anong mayron tayo. Ipinapakita rito ang kaibahan ng dalawang mag-aaral na sadyang salungat sa kanilang tungkuling ginagampanan. Akma lamang ang pamagat sa nilalaman ng Akda. Oo, mahusay ang pagkakalahad ng sanaysay. Dahil sa gumamit ang may akda ng pagpapakahulugan na mga salita ay nagiging mabisa ang paglalahad at nag-iiwan ng kakakintalan sa mambabasa. Piling-pili ang mga salitang ginamit . Mabisa ang paglalahad ng sanaysay na ito sapagkat may maayos na pagsasalaysay. Nasa Akda ang tatlong sangkap ng sanaysay sapagkat maayos at piling-pili ang salitang ginagamit. Masining at masusi ang ginawang paglalahad dahil itoy naglalarawan ng natural na pagyayari sa buhay ng tao. Opo!  Patunayan ang katotohanang sinabi ni Churchill na “Dugo, luha at pawis ang daranasin sa pakikibaka sa pag-aaral. Ipakita ang pahayag sa pamamagitan ng paghahabi. E.Paglalapat:  Bumuo ng 2 grupo upang talakayin ang mga sumusunod na pahayag sa pamamagitan ng pagguhit ng simbolismo. 1. Walang gintong kutsara sa pagsusubuan ng karunungan 2. Ang laki sa layaw karaniwang hubad sa bait at muni, sa hatol ay salat. IV. Ebalwasyon: Sumulat ng ilang pahayag kung paano ka nagpapakasakit sa pag-aaral at kung bakit mo ito isinasagawa. V. Takdang Aralin: Basahin at siyasatin ang Akdang “Tatlong mukha ng kasamaan” ni Salvacion M. Delas Alas. At ipaliwanag kung bakit mahalaga ang karunungan sa isang bansang maunlad. Ilagay sa buong papel ang pagpapaliwanag. Inihanda ni : Emmar C. Flojo BSEd 3A

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • melissa_ramos1990

  Feb. 14, 2014
 • sapphireBLUEocean

  Feb. 28, 2014
 • monixheartzicyflames04toomuchsorrow

  Sep. 19, 2014
 • monixheartzicyflames04toomuchsorrow

  Sep. 19, 2014
 • yatchie1

  Oct. 6, 2014
 • kevinmahilum9

  Oct. 8, 2014
 • abbyghale

  Mar. 15, 2016

Views

Total views

32,441

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

365

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×