Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Masusing Banghay Aralin sa Filipino
Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Edukasyon
La Salle University, Ozamiz City
I. Layun...
1. Pagbabalik-aral
Klas, noong nakaraang tagpo ay tinalakay ninyo ang bugtong.
Ano nga ulit ang bugtong, klas?
Tama!
Ngayo...
Mabuti naman.
3. Paglalahad ng Bagong Aralin
Ngayong hapong ito ay tatalakayin natin ang Komunikasyong
Berbal.
Nais kong m...
Ngayon, para maintindihan niyo talaga ito, may kahulugan akong
ipapakita sa inyo.
Komunikasyong Berbal
- Ang pagpapalitan ...
4.
Kaangkupan
ng
impormasyon
Malinaw at ankop
sa paksa ang
presentasyon.
Malinaw ang
mga
impormasyon
subalit kulang
sa
kaa...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Banghay aralin sa filipino 5
Next
Upcoming SlideShare
Banghay aralin sa filipino 5
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Masusing Banghay Aralin sa Filipino

Download to read offline

Masusing Banghay Aralin sa Filipino
Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Edukasyon

Masusing Banghay Aralin sa Filipino

 1. 1. Masusing Banghay Aralin sa Filipino Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Edukasyon La Salle University, Ozamiz City I. Layunin: Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasaang: a. Nakakikilala sa kumunikasyong berbal, b. Nakagagawa ng isang presentasyong gamit ang komunikasyong berbal, c. Nakapapaliwanag sa kahalagahan ng komunikasyon. II. Paksang Aralin: Komunikasyong Berbal Teksbuk: Diwa ng Wika at Panitikan 7 Ni: Eugene Y. Evasco Sanggunian: Komunikasyon sa Akademikong Filipino Nina: Mag-atas, R. et al www.wikipedia.com III. Kagamitan: kagamitang biswal, cellphone IV. Pamaraan: Paglalahad Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral A. Paghahanda Magandang hapon, grade 7! Kamusta naman kayo sa hapong ito, klas? Masaya akong marinig iyan, klas. Ngayon, handa na ba kayo sa bagong paksa na ating tatalakayin? Kung ganoon, ipakita niyo sa akin na kayo’y handa na. Ayusin ninyo ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat sa sahig. Bago ang lahat klas ay nais kong ipakilala ang aking mga alituntunin. 1. Makinig nang mabuti. 2. Iwasan ang makipagdaldalan sa katabi. 3. Marunong rumespeto. Maliwanag ba klas? Magandang hapon din po, Bb. Centizas! Mabuti naman po! Opo! (Gagawin ng mga mag-aaral) Opo!
 2. 2. 1. Pagbabalik-aral Klas, noong nakaraang tagpo ay tinalakay ninyo ang bugtong. Ano nga ulit ang bugtong, klas? Tama! Ngayon, upang matukoy ko kung talagang naunawaan niyo nga an gating tinalakay noong nakaraan, may inihanda akong gawain para sa inyo. (Ipakikita ng guro) Panuto: Tukuyin ang sagot ng bawat bilang. 1. Kung kalian ko pinatay humaba ang buhay. 2. Hindi linggo, hindi pista, nakaladlad ang bandera. 3. Tumakbo si Tarzan, bumuka ang daan. 4. Dalawang batang itim, malayo ang nararating. 5. Maliit na bahay, puno ng mga patay (Tumawag ang guro ng ilang estudyante para sagutin ang katanungan.) Okay klas, sa inyong ginawang Gawain, kayo ay nakakuha ng limang puntos. Dahil diyan klas, dapat kayong bigyan ng lasalyanong palakpak. 2. Pagganyak May ipapakita ako rito, klas. (Ipapakita ng guro) Ano ba ang hawak ko, klas? Tumpak! Ano ba ang gamit ng cellphone, klas? Ano ba ang komunikasyon para sa inyo? Magaling! Alam niyo ba klas na may uri ng komunikasyon? Gusto niyo bang malaman ang isa sa mga uri nito? Ang bugtong po aygumagamit ng talinghaga, o mga metapora sa pagsasalarawan ng isang partikular na bagay. Mga Posibleng Sagot: 1. Kandila 2. Sampayan 3. Zipper 4. Mga mata 5. Posporo (Sinimulan ng sagutin ng mga estudyante ang katanungan.) (Nagpalakpakan) Ang hawak niyo po ay isang cellphone. Ang cellphone ay ginagamit sa pangkomunikasyon. Ang komunikasyon ay isang paraan upang magkaunawaan ang dalawang tao. Hindi po! Opo!
 3. 3. Mabuti naman. 3. Paglalahad ng Bagong Aralin Ngayong hapong ito ay tatalakayin natin ang Komunikasyong Berbal. Nais kong making kayo nang mabuti dahil pagkatapos ng talakayan kayo ay inaasahang: a. Nakakikilala sa komunikasyong berbal, b. Nakagagawa ng isang presentasyon gamit ang komunikasyong berbal, at c. Nakapagpapaliwanag sa kahalagahan ng komunikasyon. Maliwanang ba, klas? B. Pagtatalakay Araw-araw sa ating buhay ay gumagamit tayo ng wika sa pangkomunikasyon? Kung ganoon, ano ba para sa inyo ang komunikasyon? Mahusay! Kailan ba natin masasabi na may komunisayon? Magaling! Ano ba ang intrumentong, gagamitin natin sa komunikasyon? Tumpak! Klas, upang lubusan niyong maunawaan ang tungkol sa komunikasyon, narito ang kahulugan nito. Komunikasyon a. Paraan ng paghahatid ng impormasyon b. Pagbabahagi ng mga kaisipan c. Pagbibigay ng saloobin buhat sa isang tao patungo sa iba pang tao Basahin sabay-sabay Ngayon naman, matapos nating bigyang kahulugan ang komunikasyon, paano niyo naman mabibigyang kahulugan ang komunikasyong berbal? Tumpak! May ideya kayo, klas. Opo, titser! Opo naman, titser. Ang komunikasyon ay paraan ng paghahatid ng mensahe sa bawat tao. May komunikasyon kapag may isang bagay na nagpapalitan ng impormasyon o mensahe sa bawat tao. Ang instrumentong gagamitin ay ang wika. (Babasahin) Ang komunikasyong berbal ay ang pagpapalitan at pakikipag-usap, pasalita man o pasulat.
 4. 4. Ngayon, para maintindihan niyo talaga ito, may kahulugan akong ipapakita sa inyo. Komunikasyong Berbal - Ang pagpapalitan at pakikipag-usap sa pamamagitan ng pagsasalita at pasulat na pagpapahayag. Maaari bang basahin sabay-sabay. Nauunawaan ba? May mga katanungan pa ba kayo? C. Paglalapat Pasikatan Mekaniks: 1. Ang klase ay ipapangkat sa lima. 2. Bawat pangkat ay magkakaroon ng presentasyon ukol sa temang pagbibigayan at pagpapatawad. 3. Bubunot ng isang gawaing paghahandaan. 4. May limang minuto para sa pag-eensayo at tatlong minuto para sa presentasyon. Rubriks: Batayan Napakahusay (5 puntos) Mahusay (3 puntos) Di gaanong mahusay (2 puntos) 1. Nilalaman Naipaliwanag at naipakita ang lahat ng dapat tunguhin ng proyekto. Naipakita ang lahat na dapat lamanin ng proyekto ngunit kulang sa paliwanag. Di gaanong nakita ang dapat lamanin ng proyekto at dapat na ipaliwanag. 2. Kaisahan ng pangkat Lubos na nagpamalas ng kaisahan ang bawat miyembro sa pangkat. Nagpamalas ng kaisahan ang bawat miyembro sa pangkat. Di gaanong nagpamalas ng kaisahan ng bawat miyembro sa pangkat. 3. Presentasyon Naging maayos, maliwanag at mahalaga ang kabuuang presentasyon. Maayos ang presentasyon subalit kulang sa mahahalagang datos. Di gaanong maayos ang presentasyo n at kulang ang mga datos. (Babasahin) Opo! Wala na po.
 5. 5. 4. Kaangkupan ng impormasyon Malinaw at ankop sa paksa ang presentasyon. Malinaw ang mga impormasyon subalit kulang sa kaangkupan. Di gaanong malinaw ang mga impormasyo n na nais ipahiwatig. Pagpapahalaga Klas, may pagkakataon ba sa inyong buhay nakung saan wala kayong kumunikasyon sa isang tao? Ano ba ang nangyari? Naiparating mob a sa kanya ang nais mong ipahayag? Ano ang nangyari sa inyong relasyon? Kung ganoon, mahalaga ba, para sa inyo ang komunikasyon? Bakit, klas? Napakahusay! V. Takdang-aralin Panuto: Sa isang short bondpaper, sumulat ng isang liham para sa inyong mga magulang upang iparating ang inyong pasasalamat at pagmamahal. Siguraduhing mababasa ito ng inyong mga magulang at palagdaan ito. Ipasa ito ngayong ika-19 ng Hunyo taong 2015, Byernes. Opo! Nawalan kami ng komunikasyon dahil nagpalit po ng numero ang kaibigan ko kaya hindi ko na siya na kontak. Hindi po! Naputol po ang aming komunikasyon kaya hanggang ngayon wala na kaming balita sa isa’t isa. Opo naman! Mahalaga ito upang magkaunawaan ang bawat tao.
 • FayeGarcia6

  Oct. 5, 2021
 • LeahJerusalem

  Sep. 25, 2021
 • RosejaneLampinaqueCa

  Sep. 16, 2021
 • MaryjoyAguirre2

  Jul. 4, 2021
 • RmayleeBatuigas

  May. 12, 2021
 • akosipink9

  Jul. 15, 2020
 • IrmelynYabo

  Mar. 5, 2020
 • JoanneRagudos

  Feb. 7, 2020
 • ShellaAmorado

  Feb. 5, 2020
 • FrenlyLumidao

  Feb. 3, 2020
 • CecilleDeliquena

  Feb. 2, 2020
 • lhen11

  Jan. 31, 2020
 • JherzanneLumiwes

  Jan. 27, 2020
 • JinkyLebarde

  Jan. 24, 2020
 • haneytepay1

  Nov. 21, 2019
 • mhylzdimaunahan

  Nov. 17, 2019
 • Grace548

  Nov. 16, 2019
 • AizaArguelles

  Sep. 2, 2019
 • LenycresLibres

  Jul. 22, 2019
 • RodherousGabiana

  Feb. 3, 2019

Masusing Banghay Aralin sa Filipino Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Edukasyon

Views

Total views

91,149

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

728

Shares

0

Comments

0

Likes

41

×