Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

65

Share

Download to read offline

Maikling banghay aralin

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Maikling banghay aralin

 1. 1. Maikling Banghay-AralinMaikling Banghay-Aralin (Aspekto ng Pandiwa)(Aspekto ng Pandiwa) Inihanda ni: Maria Cristina O. Brandares STI College-Caloocan
 2. 2. I. MGA LAYUNIN:I. MGA LAYUNIN: Pangnilalaman: 1. Naipaliliwanag kung ano ang aspekto ng pandiwa; 2. Napag-iiba ang tatlong aspekto ng pandiwa; at 3. Nagagamit sa pagbubuo ng makabuluhang mga pangungusap ang iba’t ibang aspekto ng pandiwa.
 3. 3. Pandamdamin: Napahahalagahan ang paggamit ng wastong aspekto ng pandiwa para sa maayos at malinaw na komunikasyon at pakikipag- ugnayan sa kapwa.
 4. 4. Pangkasanayan: Nakapagpapakita ng pagtatanghal na gumagamit ng mga aspekto ng pandiwa sa iba’t ibang mga sitwasyon.
 5. 5. II. MGA KAGAMITAN:II. MGA KAGAMITAN: 1. Mga larawan 2. Powerpoint Presentation/ Manila Paper 3. Kopya ng maikling pagsusulit 4. Rubric para sa pangkatang gawain 5. Itim at pulang bolpen
 6. 6. III. PRESENTASYON NGIII. PRESENTASYON NG PAKSAPAKSA (1 ½ oras)(1 ½ oras)
 7. 7. BAGO MAGSIMULA ANG PAGTALAKAY SA PAKSA (10 minuto)
 8. 8. a. Magpapakita ang guro ng mga larawan sa klase. Ang mga larawan ay nagpapakita ng magkaibang kapaligiran noon at ngayon. (1 minuto) Halimbawa:
 9. 9. b. THINK-PAIR-SHARE: Pagkatapos maipakita ng guro ang mga larawan, magbibigay ang guro ng dalawang tanong sa klase na kanilang pag- iisipan. Bibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng isang minuto upang isipin ang kanilang sagot. (1 minuto)
 10. 10.  Ano ang kaugnayan ng larawan ng kalikasan noon sa larawan ng kalikasan sa ngayon?  Kung hindi tayo magbabago, ano kayang uri ng mundo ang makikita o matitirahan natin sa hinaharap?
 11. 11. d. CLASSROOM SHARING: Magtatawag ang guro ng dalawa hanggang tatlong pareha na magbabahagi ng kanilang kasagutan sa harap ng klase. (5 minuto) e. Matapos ang pagbabahagi ay lalagumin na ng buong klase ang kanilang repleksyon. Gagamitin ng guro ang paglalagom upang gawing tuntungan sa pagbubukas ng talakayan sa wika. (3 minuto)
 12. 12. Halimbawa: “Mula sa ating tinalakay kanina hinggil sa kalagayan ng ating kalikasan noon, ngayon at sa hinaharap, dapat nating maunawaan na ang mga salita ay gaya rin ng ating kalikasan, sila ay maaaring magbago o mag-iba batay sa panahon. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap…..”
 13. 13. PAGTALAKAY SA PAKSA (55 minuto)
 14. 14. Directed Reading Thinking ActivityDirected Reading Thinking Activity (DRTA)(DRTA) a. Magpapakita ang guro ng mga pangungusap na gumagamit ng mga pandiwa na nasa iba’t ibang aspekto. (1 minuto)
 15. 15. Halimbawa:  Kung hindi tayo magtutulungan upang pangangalaan ang ating kapaligiran…  Sa ngayon, ang lahat ay nagtutulungan sa pangangalaga ng kapaligiran gaya ng…  Nagtulungan na dati ang mga tao upang mailigtas ang kalikasan ngunit…
 16. 16. b. Tatanungin ng guro ang mga mag-aaral kung ano ang kanilang napansin sa mga pandiwang may salungguhit. c. Gagabayan ng guro ang mga mag-aaral upang magmula sa kanila ang pagbubuo na ang mga pandiwang may salungguhit ay nagpapakita ng mga kilos na natapos na, kasalukuyang ginagawa at kilos na gagawin pa lamang. (4 minuto)
 17. 17. c. Pagtalakay ng guro sa tatlong aspekto ng pandiwa gamit ang isang tsart bilang gabay na biswal. (15 minuto) d. Pagbibigay ng guro ng mga karagdagang halimbawa ng mga pangungusap na nagpapakita ng mga pandiwa na nasa iba’t ibang aspekto. (2 minuto)
 18. 18. c. Pagtatawag ng guro ng mga mag- aaral upang magbigay ng sarili nilang mga pangungusap na gumagamit ng iba’t ibang aspekto ng pandiwa. (3 minuto)
 19. 19. f. PANGKATANG GAWAIN: Pagpapangkatin ng guro ang mga mag-aaral. Ang layunin ng pangkatan ay magamit ng mga mag- aaral ang iba’t ibang aspekto ng pandiwa sa mas komunikatibong pamamaraan. Buhat dito, hihilingin ng guro na gamitin ng mga mag-aaral ang mga aspekto ng pandiwa sa iba’t ibang mga sitwasyon. Itatanghal ito ng mga mag-aaral pagkatapos. (20 minuto)
 20. 20. Halimbawang mga sitwasyon: (1). Unang araw ng klase (2). Interbyu para sa trabaho (3). Pamimili ng kagamitan (4). Pagtatanong ng direksyon
 21. 21. PAGTATAPOS NGPAGTATAPOS NG TALAKAYANTALAKAYAN (25 minuto)
 22. 22. a. Pagbibigay ng guro ng sampu hanggang labinlimang bilang na maikling pagsusulit. (10 minuto) b. Pagwawasto ng maikling pagsusulit. Pagtalakay sa mga aytem na nahirapan ang mga mag-aaral (5 minuto)
 23. 23. c. PAGLALAGOM/PAGBUBUOD: Sa pagsasara ng klase, hihilingin ng guro sa mga mag-aaral na lagumin ang kanilang aralin sa araw na iyon sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga sumusunod na pangungusap: (5 minuto)  Natutunan ko na ang pandiwa ay may iba’t ibang aspekto, ito ay ang mga….  Natutunan ko rin na mahalagang wasto ang paggamit sa mga aspekto ng pandiwa dahil…
 24. 24. d. Pagpapaligpit ng guro sa mga gamit ng mga mag-aaral, pagsasaayos ng mga upuan, pagpupulot ng mga kalat at iba pa. e. Pagpapaalam ng guro. (5 minuto)
 25. 25. IV. CLASSROOMIV. CLASSROOM MANAGEMENTMANAGEMENT
 26. 26. StrategicStrategic PlanningPlanning 1. Motibasyon / lunsaran 2. Pag-uugnay ng lunsaran sa aralin sa wika 3. Pagtalakay sa aralin sa wika 4. Komunikatibong pagsasanay 5. Maikling Pagsusulit 6. Paglalagom 7. Pagsasara ng klase
 27. 27. PacingPacing Pagtatakda ng partikular na oras na ilalaan sa bawat aktibidad na gagawin. TransitionTransition 1. Paggamit ng mga hand signals gaya ng pagtataas ng kanang kamay para sa “tumahimik o makinig”. 2. Pagsulat sa pisara ng nalalabing oras para sa aktibidad o gawain. 3. Pagdadala ng bell o instrumentong panghudyat sa oras na tapos na ang oras na nakalaan para sa aktibidad.
 28. 28. Teacher PresenceTeacher Presence 1. Pag-ikot ng guro sa bawat pangkat sa pangkatang aktibidad o sa maikling pagsusulit. 2. Paglapit ng guro o paglalakad palapit sa mga mag-aaral na sumasagot o nagbibigay ng kanilang mga pagtingin o opinyon.
 29. 29. •MARAMINGMARAMING SALAMAT PO!!SALAMAT PO!! 
 • alfredomodesto

  Aug. 12, 2021
 • JanetMalabag

  Sep. 11, 2020
 • JenniferTayubal

  Jun. 6, 2020
 • crislynjewel

  Feb. 27, 2020
 • ElishaMaquema1

  Feb. 18, 2020
 • MilynDonato

  Feb. 11, 2020
 • dixieannmendaros1

  Feb. 11, 2020
 • herlynjoyv

  Jan. 19, 2020
 • GinalynPado

  Jan. 12, 2020
 • JaneEnojo

  Dec. 4, 2019
 • lanenior

  Nov. 9, 2019
 • MichelleFlores95

  Oct. 30, 2019
 • rabinroluna

  Sep. 25, 2019
 • virginiaflores17

  Sep. 11, 2019
 • MerelynSalvatierra1

  Sep. 8, 2019
 • PattyMaeEspinosa

  Sep. 5, 2019
 • CessMandani

  Sep. 1, 2019
 • JudyAnneAguilar

  Jul. 23, 2019
 • MarivicPacun2

  Mar. 30, 2019
 • tots1234

  Feb. 8, 2019

Views

Total views

122,561

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

2,108

Shares

0

Comments

0

Likes

65

×