Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест

38,301 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Човек издържа дълго време без да се храни, но може да живее само няколко минути без да диша.
 2. 2. Всички живи организми дишат. Затова дишането е един от най-важните жизнени процеси.
 3. 3. Вдишайте дълбоко. Усещате ли как гръдният ви кош се разширява? Знаете ли колко въздух навлиза в белите дробове на човек при едно обикновено и при едно дълбоко вдишване?
 4. 4. При едно обикновено вдишване в белите дробове на възрастен човек навлиза около половин литър въздух. Толкова въздух съдържа една малка бутилка (0,5 литра) от минерална вода. При дълбоко вдишване възрастен човек поема допълнително още около литър и половина въздух. Толкова въздух има в една голяма празна бутилка (1,5 литра) от минерална вода.
 5. 5. план вдишване Вдишаният въздух е богат на кислород. издишване Издишаният въздух съдържа въглероден диоксид. Кислородът в него е по-малко. въздух кислород въглероден диоксид
 6. 6. При вдишване, гръдният ни кош се разширява, защото белите дробове се запълват с въздух.  Въздухът съдържа кислород.  Белите ни дробове са богати на кръвоносни съдове.
 7. 7.  Част от вдишания кислород се разтваря в кръвта.  Кръвта разнася кислород и хранителни вещества из цялото тяло.
 8. 8. Във всички части на тялото протича процес на разграждане на храната. Той може да се представи със схемата: С помощта на кислорода хранителните вещества “изгарят”. Освобождава се енергия и се отделя въглероден диоксид и вода.
 9. 9.  Кръвта връща въглеродния диоксид в белите дробове и той се изхвърля навън заедно с издишания въздух. ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
 10. 10. Всички животни и растения също дишат.  Те използват вдишания кислород за освобождаване на енергия от храната.  За поддържане на жизнените процеси непрекъснато е необходима енергия.
 11. 11. Дишането е важен жизнен процес за живите организми, защото когато дишат, те:  приемат кислород от околната среда;  отделят в нея въглероден диоксид;  извличат енергия от храната.
 12. 12. Живите организми могат да контролират дишането си. За бягането е необходима много енергия. Затова когато бягаме, ние вдишваме повече кислород, по-бързо “изгаряме” хранителните вещества и получаваме повече енергия.
 13. 13. Повечето животни план имат дихателни органи. Рибите дишат с хриле. Земноводните дишат с двуделен бял дроб, хриле и кожата. Птиците дишат с бели дробове, свързани с въздушни мехури. Влечугите дишат с помощта на бял дроб. Млекопитаещите дишат с бели дробове. Насекомите дишат с трахеи.
 14. 14. БЕЛИ ДРОБОВЕ Кучетата, котките, свинете птиците и много други животни на сушата дишат с бели дробове като човека.
 15. 15. ХРИЛЕ Рибите дишат с хриле – дихателни органи, които като белите дробове са богати на кръвоносни съдове.
 16. 16. вода + въглероден диоксид вода + кислород • Когато рибата поеме с устата си вода, тя преминава през хрилете. • Те извличат разтворения кислород от водата и той преминава в кръвта на рибата. • Кръвта разнася кислорода по тялото и връща обратно отделения при разграждането на храната въглероден диоксид. • Накрая хрилете изхвърлят въглеродния диоксид във водата.
 17. 17. Каква е разликата в начина на дишане на хората и на рибите? Човекът и сухоземните животни получават кислород от въздуха, докато рибите дишат разтворения във водата кислород.
 18. 18. Дъждовният червей диша с влажната си кожа. Насекомите дишат с трахея - разклонена тръба, наподобяваща дърво.
 19. 19. Когато дишат: план  растенията приемат кислород;  с негова помощ извличат нужната им енергия от хранителните вещества;  отделят въглероден диоксид. К И С Л О Р О Д ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
 20. 20. Каква е разликата между производството на храна и дишането при растенията?
 21. 21.  нямат орган за дишане, а дишат с всичките си органи;  дишат непрекъснато - както през деня, така и през нощта;  произвеждат хранителни вещества само през деня, когато има слънчева светлина;  Когато произвеждат хранителни вещества, растенията отделят повече кислород, отколкото използват при дишането.  Затова те обогатяват въздуха  с кислород и го очистват от въглероден диоксид.
 22. 22. Допълни изреченията. Дишането 1. ____________ е един от най-важните жизнени процеси, чрез който живите организми си набавят __________ кислород от околната среда и отделят в нея _____________________. въглероден диоксид 2. _____________ въздух е богат на кислород, а Вдишаният издишаният въздух съдържа _____________ въглероден _________. Кислородът в него е _______. диоксид малко 3. Под действие на кислорода хранителните вещества „__________ изгарят“ - освобождава се _________. енергия Тя е необходима за поддържане на всички жизнени процеси.
 23. 23. За кой процес е необходим: а/ кислород - __________________________________ дишане б/ въглероден диоксид – производство ________________________ на храна в/ хлорофил – _________________________________ г/ вода – ______________________________________ д/ слънчева светлина - _________________________ При кой от двата процеса се отделя: а/ кислород - __________________________________ б/ въглероден диоксид – ________________________ в/ енергия – ___________________________________ Кои от двата процеса може да протича само през деня? производство на хранителни вещества производство на хранителни вещества производство на храна производство на хранителни вещества дишане дишане произвеждат хранителни вещества дишане
 24. 24. Коя от стрелките показва правилно къде се намират хрилете на рибата? 1 2 3 1 2 3 Кои от животните на снимката дишат с бели дробове? 1 2 3 само 3 само 2 и 3 и трите животни дишат с бели дробове
 25. 25. Дишането е жизнен процес, при който организмите използват кислород за освобождаване на енергия от храната. То може да се представи със следната схема, в която са пропуснати някои от думите. Допълни ги. хранителни + въглероден кислород вода + диоксид + енергия вещества Отбележи със знака Х животните, които дишат с бели дробове, и със знака V онези, които дишат с хриле. Х Х гъска морска лисица акула шимпанзе V V
 26. 26. УЧЕБНА ТЕТРАДКА Обясни защо, когато бягаме, дишаме по-често и по-дълбоко.
 27. 27. План на урока: 1. Защо трябва да дишаме? 2. Как дишат животните? 3. Дишане на растенията Речник: дишане – жизнен процес, при който се приема кислород и се отделя въглероден диоксид. Кислородът е необходим на живите организми за извличане на енергия от храната. хриле – дихателни органи на рибите и други водни животни

×