Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест

 • Be the first to comment

8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1.  Живите организми се движат - птиците летят, рибите плуват, зайците бягат, охлювите пълзят, а растенията движат само отделни свои части.
 2. 2.  за различните движения на телата - например хората и автомобилите се движат по права или крива линия, струните на цигулката трептят, а пумпалът се върти;  как трептящите тела издават звук;  как силите променят движението и формата на телата;  за различните видове енергия - енергия на движението, топлинна енергия, електрическа енергия, енергия на горивата и храните;  Слънцето, водата и вятърът са източници на енергия, които не замърсяват околната среда;  при изгарянето на горивата се отделят въглероден диоксид и други вещества, които замърсяват въздуха.
 3. 3. По какво разбираме, че автомобилът се движи? Автомобилът излиза от гаража, завива по улицата, минава покрай дървета и къщи… план Когато едно тяло непрекъснато променя положението спрямо земната повърхност, казваме, че то извършва движение.
 4. 4. ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ ВЪРТЕНЕ план ТРЕПТЕНЕ
 5. 5. Тебеширът се движи и чертае права линия върху черната дъска. Следата на само- лета показва, че той също се движи по права линия. Топката не оставя следа във въздуха. Тя пада надолу по права линия. При своето движение тебеширът, самолетът и топката описват права линия. Казваме, че те извършват праволинейно движение.
 6. 6. Движението има посока. Посоката на движение се показва със стрелка. отляво надясно отдясно наляво надолу
 7. 7. Футболната топка описва крива линия във въздуха. В планинска местност автомобилите често правят завои - те се движат по криви линии.
 8. 8. Едно от най-често срещаните криволинейни движения е движението по окръжност. Детското влакче се движи по окръжност. Върховете на стрелките на часовника също описват окръжности. център
 9. 9. Нанесете точка върху гумата на велосипедно колело и перката на вентилатор. Завъртете ги бавно. Наблюдавайте движението на точката. Точките описват окръжности. Всички останали точки от колелото и вентилатора също се движат по окръжности. ИЗВОД: Когато едно тяло се движи около друго тяло, описвайки окръжност, се наблюдава движението въртене.
 10. 10. Металните оси, около които се въртят колелото и вентилаторът, се наричат оси на въртене. Пумпалът се върти около мислена ос, минаваща през средата му.
 11. 11. Въртеливи движения извършват още:
 12. 12. Направете махало, като окачите топче или друго малко метално тяло на здрав конец. Когато топчето е неподвижно, конецът е разположен вертикално. Това е равновесно положение на махалото. Отклонете топчето встрани и го освободете. Наблюдавайте движението му.
 13. 13. Когато махалото бъде отклонено от неговото състояние на покой (равновесно положение), то започва да се люлее напред-назад (да трепти) и много пъти преминава през равновесното си положение. Това движение се нарича трептене. Махалото извършва едно пълно трептене, когато тръгва от крайно положение 1, достига другото крайно положение 2 и отново се връща в 1. След това движението се повтаря.
 14. 14. Трептенето е често срещано движение. Трептят още:
 15. 15. Кои са показаните движения? /Кликни на номера./ праволинейно криволинейно 1 2 въртене трептене 3 4
 16. 16. Какво движение извършва: а) падаща дъждовна капка б) автомобил в завой в) люлка г) миксер и кафемелачка криволинейно въртене праволинейно трептене Лили пее. Какво движение извършват нейните гласни струни? трептене въртене движение по окръжност
 17. 17. Когато Земята се върти около своята ос, Айфеловата кула в Париж извършва: праволинейно движение движение по окръжност трептене Кое е равновесното положение на махалото? 1 2 3 положение 1 положение 2 положение 3
 18. 18. УТ: стр.10 Направете си махало с дължина на конеца 1 метър. - Пребройте колко трептения извършва това махало за една минута. - След това намалете два пъти дължината на махалото и повторете опита. Кое махало извършва повече трептения?
 19. 19. План на урока: 1. Движение на телата. 2. Видове движения а/ праволинейно движение б/ криволинейно движение в/ въртене г/ трептене Речник: трептене – повтарящо се движение напред – назад около някакво равновесно /средно/ положение на тялото.

×