Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест

20,912 views

Published on

Published in: Education

7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Телата са съставени от _ве_щ__е_с_т_в_а_. Имат о_б_е_м__ и _м_а_с_а_. Веществата, които изграждат телата са: твърди газообразни течни Затова и телата могат да бъдат:
 2. 2. Материалите са вещества ________, които хората използват за различни цели. Видове материали: Получаваме ги ________ направо ____________. от природата Хората ______ вземат вещества от природата и от тях създават нови вещества.
 3. 3. За да използваме веществата като материали, трябва да познаваме техните свойства.
 4. 4. Дали едно вещество е полезно или вредно за човека зависи от начина, по който го използваме.
 5. 5. Лекарствата са полезни,защото с тях се лекуват болести. При неправилна употреба стават вредни и могат сериозно да навредят на вашето здраве. Вземайте лекарства само по лекарско предписание!
 6. 6. Изкуствените торове са полезни, защото подобряват плодородието на почвата. Едновременно с това те са вредни, защото замърсяват водите и храните, ако са в по-голямо количество от необходимото.
 7. 7. Производствата на цимент, метали и хартия са полезни за хората, но те отделят вредни отпадъци, които замърсяват въздуха, водата и почвата.
 8. 8. В промишлените предприятия се използват специални филтри, които пречистват въздуха от прах, сажди и вредни газове.
 9. 9. Промишлените и битовите отпадъци се преработват.
 10. 10. Замърсените води се пречистват в _________________ пречиствателни ___________. станции
 11. 11. Огради верния отговор. На везната са претеглени едновременно три топчета. Колко е масата на едно топче? 900 г 300 г 400 г Колко е масата на пакета готварска сол? 500 г 900 г 1 кг
 12. 12. Кое от показаните тела привлича магнит? лъжичката гвоздеят гумата От какво вещество е топчето на рисунката? стъкло желязо алуминий Изкуствен материал е: дървото памукът пластмасата
 13. 13. Трите чаши са направени от различни вещества: сребро, пластмаса и стъкло. Коя чаша от какво вещество е съставена? 1 – стъкло, 2 – сребро, 3- пластмаса 1 – пластмаса, 2 – сребро, 3- стъкло 1 – сребро, 2 – пластмаса, 3- стъкло
 14. 14. Двете лъжички от рисунката се потапят едновременно в гореща вода. След 2 минути температурата на горния край на дървената лъжичка е 25 °С. Каква е температурата на горния край на металната лъжичка в този момент? 25 °С повече от 25 °С по- малко от 25 °С
 15. 15. Двете лъжички от рисунката се потапят едновременно в гореща вода. След 2 минути температурата на горния край на алуминиевата лъжичка е 45 °С. Каква е температурата на горния край на пластмасовата лъжичка в този момент? 45 °С повече от 45 °С по- малко от 45 °С
 16. 16. Коя промяна е необратима? сваряване на яйце разтягане на ластик смесване на семена от боб и леща Най-лесно се свива и разширява: въздухът водата стъклото Кое от тези вещества НЕ се разтваря във вода? спирт олио готварска сол
 17. 17. От какво се добиват метали? руди въглища нефт Кое от следните твърдения е вярно? Металите са: добри проводници на топлина топлоизолатори по- леки от водата Кое от изброените е замърсител на почвата? пясък глина нафта
 18. 18. С какъв вид валежи можете да свържете всяка от долните снимки? 1 – дъжд, 2 – град, 3- сняг 1 – град, 2 – сняг, 3- дъжд 1 – дъжд, 2 – сняг, 3- град Коя е гъстата тъмна течност, която е замърсила морския бряг? нефт олио бензин
 19. 19. Какво става по време на изпарението? водните пари се превръщат в течност водата се превръща в газ ледът се превръща в газ Кой газ е необходим за горенето? кислород въглероден диоксид стъклото Коя от течностите НЕ се използва в термометрите? спирт вода живак
 20. 20. Водата от коя локва се изпарява най-бързо? 1 2 3 На котлона кипи вода в тенджера. Колко градуса Целзий е температурата на водата? 80 °С 120 °С 100 °С За да се разтопи една бучка лед, тя трябва: да погълне топлина да отдаде топлина да се разбие на дребни парченца
 21. 21. „То е много добър проводник на топлина, по- тежко е от водата, не се привлича от магнит, не е прозрачно”. Кое от изброените вещества има всички тези свойства? желязо алуминий стъкло Кое има по-голям обем – 1 кг въздух или 1 кг вода? 1 кг въздух 1 кг вода обемите са равни От графиката определете колко градуса Целзий е най-високата температура на въздуха и в колко часа е достигната тя? 18 °С в 12 часа 19 °С в 14 часа 19 °С в 13 часа
 22. 22. Мая налива чаша студена вода от крана и измерва с термометър как се изменя температурата на водата с течение на времето. Получените данни са представени на графиката. От нея определете колко е температурата в стаята, в която Мая провежда опита. 13 °С 25 °С 21 °С
 23. 23. Мая налива чаша топла вода и измерва как се изменя температурата на водата при охлаждане. Данните нанася в таблица и построява графика. В графиката Мая допуска грешка. Коя от четирите точки е поставена грешно? точка 2 точка 3 точка 4

×