Advertisement

26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест

учител at ОУ "Проф. Д. Димов"
Jan. 8, 2015
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Viewers also liked(20)

Advertisement

More from Veska Petrova(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. Да припомним за какво служи гръбначният стълб на човека. Гръбначният стълб служи за опора на черепа и други кости и органи. Някои животни, подобно на човека, също имат гръбначен стълб и скелет вътре в тялото си, а други нямат.
 2. план От трети клас вече познавате: медузата дъждовния червей рака паяка пчелата мидата охлюва Безгръбначните животи се разделят на по-малки групи. Но най-многобройната е групата на НАСЕКОМИТЕ. Известни са над един милион вида насекоми.
 3. От всички живи организми насекомите заемат първо място както по брой на видовете, така и по численост. Примери за насекоми са: пчелите мухите пеперудите бръмбарите скакалците калинките мравките
 4. Голяма част от насекомите са много полезни. Например повечето цветни растения се опрашват от насекоми. Насекоми се срещат навсякъде: във водата в почвата на земната повърхност във въздуха Много от насекомите са вредители. Защо?
 5.  Тялото на насекомите е съставено от три части:  Почти всички насекоми имат антени ¬ чифт подвижни израстъци, разположени в предната горна част на главата.  Имат шест крака.  Повечето имат по два чифта криле.  Снасят . за малките си.
 6. Най-лесно насекомите се разпознават по броя на краката - шест. Антените на насекомите се различават от краката им.
 7. Паякът НЕ Е насекомо. Защо?  Има осем крака.  Тялото е от две части.  Няма криле.
 8. Многоножката има много крака. Ракът има десет крака. Затова те НЕ СА насекоми.
 9. план
 10. Животните от всяка група имат някои общи характеристики.
 11. скелет на риба акула  Живеят във водата.  Дишат с хриле.  Тялото е покрито с люспи.  Имат перки, с които плуват. хиляди . за малките си.
 12. скелет на жаба дъждовник  Имат гола влажна кожа.  Имат четири крака.  Дишат с бели дробове. стотици . От тях се излюпват , които живеят във водата. за малките си.
 13.  Имат суха люспеста кожа.  Имат четири крака.  Дишат с бели дробове. няколко десетки .  Техният жизнен цикъл . за малките си. скелет на гущер скелет на костенурка Змиите нямат крака.
 14. скелети на птици  Покрити са с пера. Те са добър топлоизолатор и ги пазят от измръзване.  Имат два крака и две крила.  Дишат с бели дробове. за и за .
 15. скелети на куче, кон и делфин  Покрити са с косми.  Имат четири крайника.  Дишат с бели дробове.  Повечето малките си. за бебетата.
 16. Открийте на рисунката представители на изучаваните 6 групи животни. влечуго птица бозайник насекомо риба земноводно
 17. Допълни изречението. 1. Тялото на насекомите е съставено от _____ части: ________________________. три глава, гърди и коремче Насекомите имат: много крака десет крака шест крака Кои от изброените животни са насекоми? стоножка мравка бръмбар рак
 18. Коя от характеристиките се отнася само за насекомите? имат 6 крака и не се грижат за малките си снасят яйца всички имат криле и могат да летят В кой ред са изброени само бозайници? лалугер, пингвин, вълк делфин, мишка, жираф сърна, акула, слон
 19. Има гола влажна кожа и снася яйцата си във водата. Това е: земноводно влечуго шаран Има суха люспеста кожа и полага известни грижи за малките си. Това е: земноводно влечуго птица
 20. Допълни изреченията. 1. Калинката има 6 крака. Тя ___________. 2. Делфинът храни малките си с мляко. Той е __________. 3. Щраусът е покрит с пера. Той е _________. 4. Тритонът диша с бели дробове, но снася яйцата си във водата. Той е _____________. 5. Моруната диша с хриле. Тя е ______. 6. Костенурката има суха люспеста кожа. Тя е _________. насекомо бозайник птица земноводно риба влечуго
 21. ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________. Чучулигата е птица. Има вътрешен скелет и гръбначен стълб. Тя е гръбначно животно, а пчелата, пеперудата и мухата са безгръбначни животни и са насекоми.
 22. Всички животни, които са посочени в таблицата имат гръбначен стълб. Те са гръбначни.
 23. земноводни – например жаби. Започват живота си във водата /яйца, ларви/, но възрастните излизат на сушата и дишат с бели дробове. 1. Безгръбначни животни - насекоми 2. Гръбначни животни - риби - земноводни - влечуги - птици - бозайници План на урока: Речник: насекоми – животни с 6 крака и 3 части на тялото.
Advertisement