Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. В блока на Лили живеят 100 души. Какви са взаимоотношенията между членовете му – деца, възрастни?  Възрастните пазаруват от близките магазини.  Децата играят заедно на площадката.  Други съседи почиват на пейките… ИЗВОД: Много неща свързват хората, които живеят на едно и също място. Затова те образуват едно .
 2. 2. Растенията и животните, обитаващи заедно определена среда на живот /гората, морето и др./, също са свързани помежду се чрез хранителна верига или други взаимоотношения. Те образуват едно .
 3. 3. план  Какви животни и растения откривате на рисунката?  Коя е тяхната среда на живот? Тези организми имат обща среда на живот - . Затова всички те образуват едно .
 4. 4.  Гората е среда на живот за много дървета, храсти, треви, насекоми, птици, бозайници и други организми.  Някои гори заемат много големи територии, други – по-малки. Колкото по-големи са териториите /средата на живот/, толкова по-големи са съобществата, живеещи в тях.
 5. 5.  Моретата и океаните заемат огромни територии и включват голямо разнообразие от различни видове растения и животни.  Затова съобществата от организми там са много големи.
 6. 6.  Обитателите в едно блато, река или гора са членове на по-малки съобщества. Те заемат по-малки пространства.  Затова видовото разнообразие там не е толкова голямо, колкото в морето.
 7. 7. план  Нуждата от храна и енергия свързва живите организми във всяко съобщество. Те са зависими едни от други.  От трети клас знаете, че хранителната верига показва „кой кого изяжда“.
 8. 8.  От хранителната верига разбираме откъде организмите получават храна и енергия.  Енергията идва от Слънцето.  Растенията я запасяват в хранителните вещества, които произвеждат.  След това заедно с храната енергията се предава по хранителната верига.
 9. 9.  В хранителната верига има производители и потребители.  Растенията поглъщат част от слънчевата енергия и произвеждат сами хранителните си вещества. Затова те се наричат ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ПРОИЗВОДИТЕЛ  Животните ядат готова храна - растения или други животни. Затова те се наричат ПОТРЕБИТЕЛИ. ПОТРЕБИТЕЛ ПОТРЕБИТЕЛ ПОТРЕБИТЕЛ ПОТРЕБИТЕЛ
 10. 10.  Всяко съобщество има производители /растения/. Хранителната верига започва винаги с растение.  В нея може да има няколко потребители.
 11. 11. растение /зърно/ растителноядно животно месоядно животно храна за храна за  Стрелките в хранителната верига означават „храна за“: тревата е храна за птицата, а птицата е храна за лисицата.  Насочени са от храната към животното, което я изяжда.
 12. 12.  Растението е производител. /растение/  То е храна за първия потребител, който е растителноядно животно. храна за /растителноядно животно/  Първият потребител е храна за втория потребител, който е хищник и се храни с растителноядни животни. храна за /хищник/
 13. 13.  В по-дългите хранителни вериги може да има трети и четвърти потребители. Те също са хищници.
 14. 14.  Стрелките върху рисунката ще ви помогнат да проследите различни хранителни вериги в гората.  Едно растение или животно може да участва едновременно в много хранителни вериги.  Това засилва взаимната връзка между членовете на съобществото.
 15. 15.  Запишете в тетрадките си хранителните вериги!
 16. 16. листо гъсеница синигер трева заек орел трева заек лисица кора на дърво ларва на бръмбар кълвач жълъд мишка лисица лешник катерица орел Червеят участва в хранителни вериги, които не започват с живи растения, а с неживи остатъци от растения и животни, които се намират в почвата. частично разложени листа червей къртица
 17. 17. Представете си, че някаква болест причини смъртта на горските зайци. Какво би станало?  Тогава в гората ще има повече трева, защото няма да има зайци, които да я ядат.  Ще нарасне броят на сърните. За тях ще има много трева.  Едновременно с това обаче ще намалее броят на лисиците и на орлите, защото няма зайци, с които да се хранят.  Броят на малките животни, например мишките, също ще намалее, защото хищниците ще се хранят с тях, вместо със зайци.
 18. 18.  Какво би станало, ако хората разпръснат отрова за мишки в полето?  Какво ще се случи с лисиците и птиците, които се хранят с мишките?  Как унищожаването на един член от хранителната верига повлиява на другите след него?
 19. 19. Всички животни са важни за едно съобщество. Затова хората трябва да опазват разнообразието от растения и животни в дивата природа.
 20. 20. план По начина на образуването си : Възникнали са и са се развили в течение на много години в Създават се Животът на организмите в тях зависи изцяло от грижите на човека. Без грижи те не биха могли да оцелеят.
 21. 21. Коя от стрелките в хранителната верига е насочена неправилно? 1 2стрелка 1 стрелка 2 стрелка 1 и 2 Производителите в хранителните вериги са: растения гъби животни В хранителните вериги растителноядните животни са: производители първи потребители втори потребители
 22. 22. Коя от стрелките трябва да премахнете, за да се получи правилна хранителната верига ? 1 2 3 стрелка 1 стрелка 2 стрелка 3 Според начина си на хранене животните от снимките са: 1 2 3 1 - тревопасно, 2 - всеядно, 3 - хищник 1 - всеядно, 2 - хищник, 3 - тревопасно 1 - хищник, 2 - всеядно, 3 - тревопасно
 23. 23. В кой ред е представена правилно хранителната верига ? жито мишка котка котка мишка жито жито котка мишка Кой е вторият потребител в хранителната верига ? охлювът синигерът котката
 24. 24. В схемите на хранителните вериги са допуснати грешки. Поправете ги. детелина гущер охлюв трева агне вълк заек морков човек детелина охлюв гущер трева агне вълк морков заек човек
 25. 25. Съобществата в: ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА ПЛАНИНСКОТО ЕЗЕРО ОКЕАНА НИВАТА ЯЗОВИРА ДЖУНГЛАТА са ЕСТЕСТВЕНИ или ИЗКУСТВЕНИ
 26. 26. листо листна въшка калинка трева заек ястреб ДОМАШНА РАБОТА: стр. 32/ 2
 27. 27. План на урока: Речник: съобщество – всички растения и животни от дадено място /среда на живот/, които са свързани помежду си чрез хранителни вериги и други взаимоотношения. 1. Какво наричаме съобщество? 2. Животът в съобществата 3. Естествени и изкуствени съобщества

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • EliAleks

  Jan. 22, 2015
 • MilenkaPetkova

  Jan. 25, 2015
 • TatianaBacheva

  Nov. 4, 2015
 • ssuser25394f

  Jan. 13, 2016
 • ssuserfb4972

  Apr. 26, 2016
 • AdrianDImitrov4

  Jan. 26, 2017
 • irina1970

  Feb. 8, 2017
 • elenaiwanowa3

  Dec. 11, 2017
 • ssusere52ecf

  Mar. 26, 2018
 • IremOsman

  Apr. 21, 2018
 • velinova79

  Jan. 15, 2019
 • ssuser868337

  Apr. 1, 2020
 • ssuser6a55af1

  Apr. 28, 2020
 • GyulfeMetusheva

  Apr. 28, 2020

Views

Total views

34,009

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10,932

Actions

Downloads

508

Shares

0

Comments

0

Likes

14

×