Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3οΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΠειραιάΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ -ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΦ...
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948άρθρο 1«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι...
«all different ~ all equal» του Συμβουλίου τηςΕυρώπης, από το οποίο αντλήσαμε έμπνευση, ιδέεςκαι δραστηριότητες.
• Α΄ Τάξη – Σταυρούλα Σπηλιώτη• Δ΄ Τάξη – Μάριος Σοφοκλέους• Ε΄ Τάξη – Παναγιώτα Χαϊκάλη• Ολοήμερο τμήμα – Μαρία Μπεληγιάν...
Η επιλογή του θέματος• Αφορμή υπήρξε η πολυπολιτισμική σύνθεση τουσχολείου, καθώς σε αυτό φοιτούν μαθητές πουπροέρχονται α...
Στο σχολείο μας συνυπάρχουν παιδιά που προέρχονται απόδιαφορετικές χώρες (Αλβανία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία,Αίγυπτο, Σουδ...
Επιδιωκόμενος σκοπός• Να αναλάβουν οι μαθητές από μόνοι τους ρόλοενεργού πολίτη που βοηθά στην υπεράσπισητων ανθρωπίνων δι...
Στόχοι•Καταπολέμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων πουαφορούν εθνοπολιτισμικές διαφορές•Συνύπαρξη μέσα από τη διαφορετικότη...
• Προαγωγή του σεβασμού, της κατανόησης και τηςεκτίμησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, ιδίως έναντιδιαφορετικών εθνικ...
•Απόκτηση οικουμενικής συνείδησης•Γνωριμία με την ελληνική παράδοση αλλά και με τηνπαγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά•Ανάπτυ...
Ομαδικές εργασίες του Ολοήμερου με τη βοήθεια τηςειδικότητας των εικαστικών..
Και της Α΄ καιτης Ε΄ τάξης.
ΜεθοδολογίαΟμαδοσυνεργατική – διαθεματική•Διαθεματική και βιωματική προσέγγιση.•Συνεργασία με γονείς και φορείς (Δήμος Πει...
Διαθεματική προσέγγισηΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΕΛΕΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΚ.Π.Α.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΕΑΤΡΙΚΗΑΓΩΓΗΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩ...
Η Ε΄ τάξη στην Κοινων. καιΠολιτική Αγωγή : Ενότητα Β’«Έχουμε δικαιώματα καιυποχρεώσεις» → Κατασκευή αφίσας,θεατρικό δρώμεν...
Η Α΄ τάξη στη διδασκαλία των γεωμετρικών σχημάτων σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ έκανε ομαδική εργασία (είμαστε όλοι φίλοι) καιστη Μελέτη Π...
Δραστηριότητες• Προβολή Σχετικών video: «Στη ζυμαροχώρα» από τηνεκπαιδευτική τηλεόραση, μικρά σποτ για το ρατσισμόκαι την ...
Αρχικά, για να κινητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματαετερότητας, διακρίσεων, ρατσισμού, ξενοφοβίας καιανθρωπίνων δικαιωμάτων ...
• Παίξαμε παιχνίδια ρόλων μεστόχο την ενσυναίσθηση αλλά τησυνειδητοποίηση ότι κανένας δενείναι ίδιος με τον άλλο, ότι αυτά...
• Προβολή ταινιώνκινουμένωνσχεδίων που τοθέμα τουςσχετίζεται με τηδιαφορετικότητα:«happy feet»,(Ολοήμερο)«Αζούρ καιΑζμάρ» ...
•Προβολή ταινίας«Οι μικροίάλλοι»(εκπαιδευτικόντοκιμαντέρ γιατα θέματα τηςετερότητας σταπαιδιά) (Ε΄τάξη)
• Ανάγνωση καιεπεξεργασία παραμυθιώνκαι λογοτεχνικών βιβλίων:«Σι σου ντο», του ΑντώνηΠαπαθεοδώρου (Ε΄τάξη),«Ο Ρίκο Κοκορίκ...
Συμπλήρωση σχετικών φύλλων εργασίας (Ε΄ τάξη)
•Κατασκευή αφισών -ζωγραφική
• Ανάγνωση και επεξεργασία του βιβλίου«Μια ζωή σαν τη δική μου» της Unicef (Δ΄τάξη - ολοήμερο)Καταπληκτικό εργαλείο στα χέ...
Όλα τα παιδιά σε όλον τον κόσμο χρειάζονται αγάπη καιφροντίδα!Μιλήσαμε για το διαφορετικό τρόπο ζωής των παιδιών καιβρήκαμ...
•Μελέτη παγκόσμιου χάρτη, εντοπίζοντας τη χώρακαταγωγής των παιδιών
…και στο Ολοήμερο ντύσαμε κούκλες στις εθνικέςενδυμασίες των χωρών καταγωγής αλλά και φέραμεκούκλες αντιπροσωπευτικές κάπο...
• Χρήση Η.Υ. Άντληση πληροφοριών από το INTERNETΑπό το Ίντερνετ πήραμε πληροφορίες για τις εθνικέςενδυμασίες, τις σημαίες,...
• Σχεδίαση και κατασκευήχαρτών με χαρτί και μεφύλλο φελλού (Ε΄τάξη –εικαστικά ολοήμερου) .
Η Ε΄ τάξη στο μάθημα της Γεωγραφίας : Α΄ Ενότητα « Οιχάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου» →Κατασκευή παγκόσμιου ...
•Μαγειρέψαμε μαζί με τους γονείς και δοκιμάσαμεπαραδοσιακές γεύσειςΔοκιμάσαμεπαραδοσιακές γεύσειςστην εκδήλωση πουκάναμε, ...
ΓΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΑΚΟΥΜΕ, ΧΟΡΕΥΟΥΜΕΓΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΑΚΟΥΜΕ, ΧΟΡΕΥΟΥΜΕΠροσκαλούμε γονείς, δασκάλουςκαι μαθητές……να δοκιμάσουν γεύσεις δι...
Ακούσαμε παραμύθια από τις χώρες καταγωγής τωνπαιδιών αλλά και από την Ελλάδα, από τον παραμυθάΤαξιάρχη Μπεληγιάννη και στ...
Η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, το Σουδάν, Η Σιέρα Λεόνε, Ο Αγ.Μαυρίκιος, Η Ρωσία, Η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Αλβανία, ηΕλλάδα φυσι...
Και ιδού οι άνθρωποι που είναι πίσω από την επιτυχίακάθε εκδήλωσης στο σχολείο μας!
Ακούσαμε τραγούδια από τις χώρεςπροέλευσης( σε όλες τις τάξεις), βάλαμεπαραδοσιακές φορεσιές, χορέψαμε (ολοήμερο) καιβρήκα...
•Φτιάξαμε τον εαυτό μας, αλλά και το διπλανό μας
•διαχωρίσαμε τις έννοιες πόλη, χώρα,ήπειροςΣτο Ολοήμερο διαχωρίσαμε τις έννοιεςπόλη, χώρα, ήπειρος και συμπεράναμεότι όλοι...
Αξιολόγηση•Κινητοποιήθηκαν οι μαθητές και συμμετείχαν με ιδιαίτεροενθουσιασμό.•Συνεργάστηκαν μεταξύ τους οι μαθητές της ίδ...
Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς και με όλους τουςφορείς που ενεπλάκησαν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καιπροθυμία ...
Παρά τα όποια εμπόδια, το αποτέλεσμα ήταν πολύικανοποιητικό. Σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον,σαν κι αυτό του σχολείου μα...
Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ.ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΤΑΙ.
Ανθρώπινα δικαιώματα-ρατσισμός-ξενοφοβία-διαφορετικότητα 3ο Δ.Σ.Πειραιά
Ανθρώπινα δικαιώματα-ρατσισμός-ξενοφοβία-διαφορετικότητα 3ο Δ.Σ.Πειραιά
Ανθρώπινα δικαιώματα-ρατσισμός-ξενοφοβία-διαφορετικότητα 3ο Δ.Σ.Πειραιά
Ανθρώπινα δικαιώματα-ρατσισμός-ξενοφοβία-διαφορετικότητα 3ο Δ.Σ.Πειραιά
Ανθρώπινα δικαιώματα-ρατσισμός-ξενοφοβία-διαφορετικότητα 3ο Δ.Σ.Πειραιά
Ανθρώπινα δικαιώματα-ρατσισμός-ξενοφοβία-διαφορετικότητα 3ο Δ.Σ.Πειραιά
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ανθρώπινα δικαιώματα-ρατσισμός-ξενοφοβία-διαφορετικότητα 3ο Δ.Σ.Πειραιά

20,224 views

Published on

Published in: Education

Ανθρώπινα δικαιώματα-ρατσισμός-ξενοφοβία-διαφορετικότητα 3ο Δ.Σ.Πειραιά

 1. 1. 3οΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο ΠειραιάΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ -ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ -ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012– 2013Σταυρούλα Σπηλιώτη, Μάριος Σοφοκλέους, Παναγιώτα Χάϊκάλη, ΜαρίαΜπεληγιάννη, Έλλη Χριστοδούλου
 2. 2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948άρθρο 1«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι ωςπρος την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους. Είναιπροικισμένοι με λογική και συνείδηση και πρέπει ναφέρονται ο ένας στον άλλο με πνεύμα αδελφικό».
 3. 3. «all different ~ all equal» του Συμβουλίου τηςΕυρώπης, από το οποίο αντλήσαμε έμπνευση, ιδέεςκαι δραστηριότητες.
 4. 4. • Α΄ Τάξη – Σταυρούλα Σπηλιώτη• Δ΄ Τάξη – Μάριος Σοφοκλέους• Ε΄ Τάξη – Παναγιώτα Χαϊκάλη• Ολοήμερο τμήμα – Μαρία Μπεληγιάννη• Τμήμα Υποδοχής – Έλλη Χριστοδούλου• Ειδικότητα Αισθητικής Αγωγής – Παρασκευή ΝτέμηΣυνεργαζόμενα τμήματα –εκπαιδευτικοίΣυνεργαστήκαμε στη διάρκεια των 5 τελευταίων μηνών μεστόχο την εξοικείωση των μαθητών με την έννοια τηςετερότητας και την αποδοχή και το σεβασμό του άλλου.
 5. 5. Η επιλογή του θέματος• Αφορμή υπήρξε η πολυπολιτισμική σύνθεση τουσχολείου, καθώς σε αυτό φοιτούν μαθητές πουπροέρχονται από διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς καινοοτροπίες• Αποτελεί φλέγον ζήτημα κατά την παρούσακοινωνικοοικονομική και πολιτική κατάσταση της χώραςμας• Υπήρξαν διενέξεις και προστριβές μαθητών πουαναπαρήγαγαν την ξενοφοβική συμπεριφορά των γονιώντους
 6. 6. Στο σχολείο μας συνυπάρχουν παιδιά που προέρχονται απόδιαφορετικές χώρες (Αλβανία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία,Αίγυπτο, Σουδάν, Αιθιοπία, Αγ. Μαυρίκιο), και μάλιστα σε πολύμεγάλο ποσοστό (52%) σε σχέση με τα ελληνικής καταγωγής.Άλλα που παρακολουθούν το τμήμα ένταξης ή το τμήμαυποδοχής ή επικουρούνται από το θεσμό της παράλληληςστήριξης. Η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που διαφεύγει τηςπροσοχής σ΄ένα τέτοιο περιβάλλον και δεν αφορά μόνο τη χώρακαταγωγής ή το χρώμα του δέρματος.Θα περίμενε κανείς πολλά προβλήματα και έντονες διενέξεις,όμως το ζεστό κλίμα του σχολείου αποτρέπει ακραίεςκαταστάσεις. Παρόλ΄ αυτά προστριβές υπάρχουν μιας και ταπαιδιά συχνά αναπαράγουν συμπεριφορές και στάσεις πουβιώνουν στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως: ξενοφοβία,απόρριψη και αρνητικά συναισθήματα για καθετί διαφορετικό. Ηπολυπολιτισμική σύνθεση του σχολείου υπήρξε πραγματικήπρόκληση.
 7. 7. Επιδιωκόμενος σκοπός• Να αναλάβουν οι μαθητές από μόνοι τους ρόλοενεργού πολίτη που βοηθά στην υπεράσπισητων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη κι όταν ταζητήματα που πρέπει να πάρουν θέση δεφαίνεται να τους αγγίζουν προσωπικά.
 8. 8. Στόχοι•Καταπολέμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων πουαφορούν εθνοπολιτισμικές διαφορές•Συνύπαρξη μέσα από τη διαφορετικότητα•Κατανόηση πολυπολιτισμικότητας της σύγχρονηςκοινωνίας (γλώσσα, μουσική, χορός, φαγητό)• Ανάδειξη πολιτισμικής πολυμορφίας• Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας,ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας
 9. 9. • Προαγωγή του σεβασμού, της κατανόησης και τηςεκτίμησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, ιδίως έναντιδιαφορετικών εθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών καιάλλων μειονοτήτων και κοινοτήτων• Δημιουργία περιβάλλοντος στη σχολική τάξη στο οποίοτα παιδιά από άλλες χώρες θα αισθάνονται ασφάλεια καιθα βιώνουν ότι το σχολείο λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκεςτους•Άμβλυνση διενέξεων και προστριβών και ενίσχυσηδεσμών και κοινών στοιχείων
 10. 10. •Απόκτηση οικουμενικής συνείδησης•Γνωριμία με την ελληνική παράδοση αλλά και με τηνπαγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά•Ανάπτυξη της αισθητικής και της φαντασίας τους•Έκφραση μέσω των εικαστικών τεχνών, και δημιουργίαδικών τους έργων τέχνηςΙδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πολιτιστικό άξονα τουπρογράμματος και στις ομαδικές εργασίες, όπου η συνεργασίαήταν απαραίτητη προϋπόθεση και στόχος να συνειδητοποιήσουνότι καθένας μας είναι μεν μια ξεχωριστή οντότητα, αλλά είναι καιμέρος του «όλου».
 11. 11. Ομαδικές εργασίες του Ολοήμερου με τη βοήθεια τηςειδικότητας των εικαστικών..
 12. 12. Και της Α΄ καιτης Ε΄ τάξης.
 13. 13. ΜεθοδολογίαΟμαδοσυνεργατική – διαθεματική•Διαθεματική και βιωματική προσέγγιση.•Συνεργασία με γονείς και φορείς (Δήμος Πειραιά,Δημοτική Βιβλιοθήκη, κοινωφελή ιδρύματα,Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, τοπικήκοινωνία)•Συνεργασία με ειδικότητες πρωινού και ολοήμερουσχολείου, διευθυντή, σύλλογο γονέων και δασκάλουςτάξεων.
 14. 14. Διαθεματική προσέγγισηΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΕΛΕΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΚ.Π.Α.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΕΑΤΡΙΚΗΑΓΩΓΗΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΙΣΤΟΡΙΑ
 15. 15. Η Ε΄ τάξη στην Κοινων. καιΠολιτική Αγωγή : Ενότητα Β’«Έχουμε δικαιώματα καιυποχρεώσεις» → Κατασκευή αφίσας,θεατρικό δρώμενο «Τα παιδιά έχουνφωνή».Αφίσα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματακαι το ρατσισμό έφτιαξε και το ΤμήμαΥποδοχής.
 16. 16. Η Α΄ τάξη στη διδασκαλία των γεωμετρικών σχημάτων σταΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ έκανε ομαδική εργασία (είμαστε όλοι φίλοι) καιστη Μελέτη Περιβάλλοντος στο κεφ. Οι ανάγκες τουανθρώπου διαπίστωσε τις κοινές ανάγκες των ανθρώπων.Γλώσσα Ε’ τάξης: 6ηΕνότητα «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας» →συζήτηση, αλληλογραφία με φίλους στο εξωτερικό, ακρόασημουσικής από διάφορες χώρες, δημιουργία αφίσαςΘρησκευτικά Ε’ τάξης: Ενότητα 5.2 – Αγώνες για τηδικαιοσύνη, Ενότητα 5.3 – Πολλά παιδιά πεθαίνουν από πείνακάθε μέρα, Ενότητα 5.4 Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη→ συζήτηση, παιχνίδια ρόλων, ζωγραφικήΘεατρική αγωγή Ε’ τάξης: Θεατρικό δρώμενο «Τα παιδιάέχουν φωνή»Και στη γιορτή των Χριστουγέννων η Α΄ τάξη παρουσίασεσκετς με θέμα τα έθιμα των Χριστουγέννων σε διάφορες χώρεςκαι βέβαια στις χώρες καταγωγής των παιδιών της με τηβοήθεια των γονιών.
 17. 17. Δραστηριότητες• Προβολή Σχετικών video: «Στη ζυμαροχώρα» από τηνεκπαιδευτική τηλεόραση, μικρά σποτ για το ρατσισμόκαι την ξενοφοβία, π.χ. http://www.youtube.com/watch?v=8De6Td8QgsI (λύκοι)http://www.youtube.com/watch?v=lQyPGZsUmkc(μπαλόνι)• Προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη, ηιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα» της ΎπατηςΑρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγεςhttp://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo
 18. 18. Αρχικά, για να κινητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματαετερότητας, διακρίσεων, ρατσισμού, ξενοφοβίας καιανθρωπίνων δικαιωμάτων προβάλαμε μικρά σχετικά βίντεο,όπως για παράδειγμα το: «Στη ζυμαροχώρα» από τηνεκπαιδευτική τηλεόραση, όπου τα ζυμαράκια αντιμετωπίζουνμε εχθρότητα τα σοκολατάκια ή το βίντεο με το μπαλόνι κιαυτό με τους λύκους που αντί να επιτεθούν βοηθούν τον«ξένο» στο σπίτι τους και ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τηνταινιούλα «Ειρήνη» την ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγατης Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες.Με συζήτηση μιλήσαμε για τους όρους μετανάστης καιπρόσφυγας, διαφορετικότητα, για να καταλάβουμε γιατί στηνίδια χώρα μένουμε άνθρωποι με διαφορετική καταγωγή. Η Δ΄τάξη στο μάθημα της Ιστορίας στην ενότητα τωνγεωμετρικών χρόνων είδε ζητήματα αναγκών επιβίωσης πουοδηγούν διαχρονικά σε μετακινήσεις ανθρώπων.
 19. 19. • Παίξαμε παιχνίδια ρόλων μεστόχο την ενσυναίσθηση αλλά τησυνειδητοποίηση ότι κανένας δενείναι ίδιος με τον άλλο, ότι αυτάπου μας χωρίζουν είναι λιγότερααπό αυτά που μας ενώνουν, αλλάκαι ότι έχουμε όλοι τις ίδιεςανάγκες.• Συνάντηση γονέων καιενημέρωση για το πρόγραμμα καιτην πιθανή συμμετοχή τους• Συγκέντρωση υλικού (βιβλία,φωτογραφίες, μικροαντικείμενα,χαρακτηριστικά από κάθε χώρα,προϊόντα πολιτισμού, c.d. κ.ά.) καιδημιουργία γωνιάς για κάθεχώρα.
 20. 20. • Προβολή ταινιώνκινουμένωνσχεδίων που τοθέμα τουςσχετίζεται με τηδιαφορετικότητα:«happy feet»,(Ολοήμερο)«Αζούρ καιΑζμάρ» (όλες οιτάξεις, προβολήστην αίθουσαεκδηλώσεων)
 21. 21. •Προβολή ταινίας«Οι μικροίάλλοι»(εκπαιδευτικόντοκιμαντέρ γιατα θέματα τηςετερότητας σταπαιδιά) (Ε΄τάξη)
 22. 22. • Ανάγνωση καιεπεξεργασία παραμυθιώνκαι λογοτεχνικών βιβλίων:«Σι σου ντο», του ΑντώνηΠαπαθεοδώρου (Ε΄τάξη),«Ο Ρίκο Κοκορίκο» τηςΣοφίας Μαντούβαλου(Α΄τάξη), «το χαρούμενολιβάδι», της ΦιλιώςΝικολούδη (Δ΄τάξη),«Ξενοφοβία», από τησειρά «Τι νιώθεις;» (Δ΄τάξη- ολοήμερο), , «Το κάτιάλλο», των Κάθριν Κέιβ καιΚρίς Ρίντελ (Α΄τάξη),Μείναμε ιδιαίτερα στα συναισθήματα πουνιώθουν οι πρωταγωνιστές των ιστοριώνκαι στην έκφραση και καταγραφή τωνδικών τους συναισθημάτων. Ακολούθησεσυζήτηση και δραματοποίηση.
 23. 23. Συμπλήρωση σχετικών φύλλων εργασίας (Ε΄ τάξη)
 24. 24. •Κατασκευή αφισών -ζωγραφική
 25. 25. • Ανάγνωση και επεξεργασία του βιβλίου«Μια ζωή σαν τη δική μου» της Unicef (Δ΄τάξη - ολοήμερο)Καταπληκτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικούγια το πρόγραμμά μας. Αναφερθήκαμε στηδιαφορετική ιεράρχηση των αναγκών αναλόγως μετο σε ποια χώρα κατοικούν τα παιδιά αυτά. Στην Δ΄τάξη έφτιαξαν και μια λίστα στην οποία έγραψαν αυτάπου μας ενώνουν καταλήγοντας ότι αυτά που μαςενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μαςχωρίζουν.
 26. 26. Όλα τα παιδιά σε όλον τον κόσμο χρειάζονται αγάπη καιφροντίδα!Μιλήσαμε για το διαφορετικό τρόπο ζωής των παιδιών καιβρήκαμε παραδείγματα από τις χώρες καταγωγής (ή τιςπλησιέστερες) των παιδιών του σχολείου. Είδαμε τοδιαφορετικό τρόπο ενδυμασίας, τη διαφορετική εμφάνισηανάλογα με τα φυλετικά χαρακτηριστικά…
 27. 27. •Μελέτη παγκόσμιου χάρτη, εντοπίζοντας τη χώρακαταγωγής των παιδιών
 28. 28. …και στο Ολοήμερο ντύσαμε κούκλες στις εθνικέςενδυμασίες των χωρών καταγωγής αλλά και φέραμεκούκλες αντιπροσωπευτικές κάποιων χωρών,τοποθετώντας τις στον παγκόσμιο χάρτη, και εντοπίζονταςτη χώρα καταγωγής του καθενός . Στο τμήμα υποδοχής,επιπλέον, ζωγράφισαν τις αντίστοιχες σημαίες.
 29. 29. • Χρήση Η.Υ. Άντληση πληροφοριών από το INTERNETΑπό το Ίντερνετ πήραμε πληροφορίες για τις εθνικέςενδυμασίες, τις σημαίες, και είδαμε χαρακτηριστικέςφωτογραφίες από τις χώρες καταγωγής των παιδιών.
 30. 30. • Σχεδίαση και κατασκευήχαρτών με χαρτί και μεφύλλο φελλού (Ε΄τάξη –εικαστικά ολοήμερου) .
 31. 31. Η Ε΄ τάξη στο μάθημα της Γεωγραφίας : Α΄ Ενότητα « Οιχάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου» →Κατασκευή παγκόσμιου χάρτη με εικόνες από εθνικάπαραδοσιακά φαγητά διαφόρων χωρών
 32. 32. •Μαγειρέψαμε μαζί με τους γονείς και δοκιμάσαμεπαραδοσιακές γεύσειςΔοκιμάσαμεπαραδοσιακές γεύσειςστην εκδήλωση πουκάναμε, αφού πρώταμάθαμε πως φτιάχνονταιπαραδοσιακά αιγυπτιακάφαγητά (χούμους –ταμπουλέ) από τη μητέραμαθήτριας από τηνΑίγυπτο. Μιλήσαμε για τηΜεσογειακή και υγιεινήδιατροφή. Καιγνωριστήκαμεκαλύτερα…
 33. 33. ΓΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΑΚΟΥΜΕ, ΧΟΡΕΥΟΥΜΕΓΕΥΟΜΑΣΤΕ, ΑΚΟΥΜΕ, ΧΟΡΕΥΟΥΜΕΠροσκαλούμε γονείς, δασκάλουςκαι μαθητές……να δοκιμάσουν γεύσεις διαφορετικές, να ακούσουνπαραμύθια παγκόσμια και να χορέψουν στις μουσικέςτου κόσμου!Τετάρτη 29 Μαΐου 20133οΔημοτικό σχολείο Πειραιά
 34. 34. Ακούσαμε παραμύθια από τις χώρες καταγωγής τωνπαιδιών αλλά και από την Ελλάδα, από τον παραμυθάΤαξιάρχη Μπεληγιάννη και στη συνέχεια με μεγάλη χαράγιορτάσαμε «τις γεύσεις του κόσμου». Έγιναν συσχετισμοίμε ελληνικά παραμύθια και καταλάβαμε την πολιτισμικήαλληλεπίδραση.Παρόμοιους συσχετισμούς πολιτισμών, εθίμων και ηθώνέκαναν και οι μαθητές της Δ΄ στη Μελέτη Περιβάλλοντοςστο κεφ. «ο πολιτισμός των Ελλήνων», με τη βοήθειασυνεντεύξεων από γονείς μαθητών, αφηγήσεις στις εθνικέςγλώσσες των παιδιών και ακούσματα παραδοσιακήςμουσικής. Εντοπίσαμε πολλά κοινά στοιχεία τόσο στιςβαλκανικές χώρες, όσο και στις χώρες της Μεσογείου.
 35. 35. Η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, το Σουδάν, Η Σιέρα Λεόνε, Ο Αγ.Μαυρίκιος, Η Ρωσία, Η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Αλβανία, ηΕλλάδα φυσικά έστρωσαν το τραπέζι τους και δημιούργησανμια ατμόσφαιρα μοναδική. Μαμάδες και δασκάλες αντάλλαξανστο τέλος συνταγές.
 36. 36. Και ιδού οι άνθρωποι που είναι πίσω από την επιτυχίακάθε εκδήλωσης στο σχολείο μας!
 37. 37. Ακούσαμε τραγούδια από τις χώρεςπροέλευσης( σε όλες τις τάξεις), βάλαμεπαραδοσιακές φορεσιές, χορέψαμε (ολοήμερο) καιβρήκαμε ομοιότητες και διαφορές στις μουσικέςτου κόσμου.Στο τμήμα υποδοχής χορέψαμε και ελληνικούςπαραδοσιακούς χορούς, ώστε να έρθουν ταπαιδιά σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και ταπαρουσιάσαμε στη γιορτή της 25ηςΜαρτίου.
 38. 38. •Φτιάξαμε τον εαυτό μας, αλλά και το διπλανό μας
 39. 39. •διαχωρίσαμε τις έννοιες πόλη, χώρα,ήπειροςΣτο Ολοήμερο διαχωρίσαμε τις έννοιεςπόλη, χώρα, ήπειρος και συμπεράναμεότι όλοι μας ανήκουμε στον ίδιο κόσμο, οοποίος είναι ένας. Και διαπιστώσαμεκαταπληκτικά πράγματα. Υπήρξανπαιδιά που έγραψαν και την χώρακαταγωγής τους και την Ελλάδα ως χώρατους και παιδιά που ήθελαν να κρύψουντην καταγωγή τους.
 40. 40. Αξιολόγηση•Κινητοποιήθηκαν οι μαθητές και συμμετείχαν με ιδιαίτεροενθουσιασμό.•Συνεργάστηκαν μεταξύ τους οι μαθητές της ίδιας αλλά καιδιαφορετικών τάξεων και ανέπτυξαν πρωτοβουλίες δράσης•Ενεπλάκησαν ενεργά πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες(εκπαιδευτικοί, γονείς αλλά και εξωσχολικοί φορείς)•Οι μαθητές ανέπτυξαν οικειότητα μεταξύ τους καιισχυρότερους δεσμούς φιλίας•Αποδέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό την ετερότητα τωνσυμμαθητών τους και αμβλύνθηκαν οι προκαταλήψεις και ταφαινόμενα ρατσισμού και λεκτικής και σωματικής βίας•Αναγνώρισαν την πολιτισμική αλληλεπίδραση των λαών καιανέπτυξαν θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα.
 41. 41. Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με τους γονείς και με όλους τουςφορείς που ενεπλάκησαν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καιπροθυμία να συνεισφέρουν, να συμμετέχουν και να βοηθήσουνόσες φορές τους ζητήθηκε, αναπτύσσοντας μάλιστα πολλές φορέςπρωτοβουλίες που μας εξέπληξαν ευχάριστα.Αξίζει όμως να αναφερθούν και προβλήματα που αντιμετωπίσαμεκατά την υλοποίηση του προγράμματος. Για παράδειγμαακυρώθηκε μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη θεατρικήπαράσταση «Μια γιορτή στου Νουριάν» με θέμα τις σχέσεις μεταξύΕλλήνων και μεταναστών και την πολιτισμική συμφιλίωση καιχάθηκε η ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε με χιούμορ το φυλετικόμίσος και τις προκαταλήψειςκαι να παρακολουθήσουμε μιαεξαιρετική θεατρική παράσταση κομμένη και ραμμένη στα μέτρατου θέματος μας. Αιτίες: η οικονομική κρίση και τι άλλο; Οιπροκαταλήψεις…
 42. 42. Παρά τα όποια εμπόδια, το αποτέλεσμα ήταν πολύικανοποιητικό. Σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον,σαν κι αυτό του σχολείου μας, αυτό που αξίζει ναμας απασχολεί στο τέλος ενός τέτοιουπρογράμματος είναι οι σχέσεις των μαθητών μεταξύτους. Εκεί φάνηκε η επιτυχία του προγράμματος.Αυτό που έχει σημασία στους δύσκολους καιρούςπου διανύουμε είναι να μην κλείνουμε τα μάτια στοπρόβλημα του άλλου. Ο καθένας μας είναιδιαφορετικός αλλά και όλοι είμαστε πολίτες του ίδιουκόσμου.
 43. 43. Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ.ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΤΑΙ.

×