Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál 

Szilvia Tóth-Mózer
Szilvia Tóth-MózereLearning Expert at Eötvös Loránd University
Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online
  tanulási környezet fogalmának alakulása Y
  generációs pedagógia szakos hallgatóknál

       Tóth-Mózer Szilvia
    toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu       IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
         Budapest, 2012. február 3-4.
Tóth-Mózer Szilvia

         Blog és Y generáció

„A monitorok előtt szocializálódó fiataloknak
természetes választást jelent, hogy nemcsak
kapcsolati csatornáit telepítse a világhálóra,
de alkotó tevékenységét is.”

      Holczer Márton - Nagy Ádám: Az e-learning új útjai
In: Benedek András (2008, szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás
                        IKT környezetben


          IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
            Budapest, 2012. február 3-4.           2
Tóth-Mózer Szilvia

        A tanulási környezet

„A tanulási környezet azt a gondolatilag egységes,
határozott elméleti alapokon nyugvó, a tanulási
folyamatot befolyásoló összes fontos tényezőt magába
integráló rendszert jelenti, amelynek keretei között a
valóságos iskolai tanulás végbemegy. Vagyis a tanulási
környezet magába integrálja a célokat, a tanár
tevékenységét, az eszközrendszert, a tér- és
időszervezés tényezőit, a speciális eljárásokat, de
legfontosabbként magát a tanulási logikát, azt az
elképzelést, ami irányítja az adott célok elérését.”
    Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben?
                    Konstruktivizmus és pedagógia
         IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
           Budapest, 2012. február 3-4.           3
Részvétel és webkettő

• Az online tanulási környezetek kialakításuktól
 függően helyet adhatnak a részvételen alapuló
 tanulásnak, szemben az elsajátításra építő
 tanulási modellek kizárólagos uralmával
 (Sfardot idézi Dorner, 2007).
• A részvételre való buzdítás nevelési cél is: a
 társadalmi szerveződés és a demokrácia új
 formáinak ígéretét hordozza (Csepeli-Prazsák,
 2010).

                        4
Tóth-Mózer Szilvia

 Mi számít online tanulási környezetnek?                42

Nem különülnek el egymástól 42
élesen:
•tartalomkezelő                         13
keretrendszerek,
•közösségi oldalak,      36
•internetes keresők,                        27
•alkalmazások,
•adminisztrációs rendszerek,
•adatbázisok és katalógusok
•szótárak
•személyes és intézményi
honlapok
       IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
         Budapest, 2012. február 3-4.           5
Tóth-Mózer Szilvia

      Pedagógus=tartalomszolgáltató?
•  Órai anyag, prezentáció (36)
•  Tematika (12)
•  Plusz anyag, érdekességek (10)
•  Fontos határidők (8)
•  Követelmények (7)
•  Segédanyagok (6)
•  Olvasmánylista (4)
•  Szakirodalom (3)
•  Teszt (1)
•  Feladatok (1)
•  Podcast (1)
           IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
             Budapest, 2012. február 3-4.           6
Tóth-Mózer Szilvia

     Kommunikáció, információáramlás
• Fórum (10)
• Facebook-csoport (42)

• Tanulók egymás között: Facebook
  –  Egymástól kérdezni, segíteni egymásnak
  –  Tartalommegosztás
  –  Információszerzés
  –  Tanulásszervezés
• Alternatívák: Google + (3), Google csoport (4)

• A tanár elérése, tanár-diák/oktató-hallgató kommunikáció (37)

            IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
              Budapest, 2012. február 3-4.           7
Internetes források

             Wikipédia


                    Magyarázat
        Fogalomtisztázás
Háttértudás,            (hiányos jegyzet,  Önellenőrzés,
         (új fogalom,
kiindulópont             elégtelen tanári  megerősítés
        idegen kifejezés)
   (10)               magyarázat)      (6)
            (10)
                      (7)
                                  8
Tartalomelőállítás
„A digitális bennszülöttek körébe tartozom, és
  bár érdemben nem teszek az "Internet
 fejlődéséért", de annál inkább figyelemmel
         kísérem azt.”
                       9
Tartalomelőállítás
      Wikipédia-szerkesztés


igen           nem

 megelégedettség
                  szakértelem hiánya (4)
    (2)

 nyilvánvaló hiba
                félelem a felülírástól (3)
   esetén (4)

 csak új szócikk       félelem a konfliktustól (1)
  esetén (1)

             nem akarja elrontani más munkáját
                            10
                     (1)
Tóth-Mózer Szilvia

 Y generáció: digitális bennszülöttek vagy digitális
          bevándorlók?
 • 27                          •7
 Digitális                       Digitális
bevándorló                      bennszülött
             •3
            Félúton
        IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
          Budapest, 2012. február 3-4.            11
Tóth-Mózer Szilvia

            Mi volt a leghasznosabb?
      Prezi                                          22
 Interaktív tábla                                  15
  Mindmeister                                    15
    Iskolapad                              13
 Google kérdőív                     8
Szavazórendszer                   7
     Moly.hu                6
    Facebook               5
     Twitter          4
   Google Site        3
 Google Olvasó         3
    LinkedIn      2
  Google Blog       2
   Slideshare    1
          0          5          10           15   20         25
                                 szavazatok száma


                IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
                  Budapest, 2012. február 3-4.                     12
Összegzés
• A keresős-olvasós stratégia dominánsabb, mint a tartalomelőállító
 illetve tartalommegosztó.
• A formális, nem formális és az informális tanulás
 megkülönböztetése még nem alakult ki, a tanulás fogalma alatt a
 hallgatók a formális tanulást értik.
• A tanulóközösség szerepe kimerül az információk áramoltatásában,
 a tanulást inkább egyénileg oldják meg, kevéssé élnek a kollaboratív
 tartalomfejlesztést támogató alkalmazások használatával.
• Az eszközhasználat nem jelentős, véletlenszerűen találnak rá
 szolgáltatásokra, nem tudatosan, saját bevallásuk szerint alapvetően
 nem tanuláshoz használják az alkalmazásokat, kevés jó, sok rossz
 példát ismernek.
• Az online tanulási környezetekkel kapcsolatban megfogalmazott
 elvárások között vezet a tananyaghoz való hozzáférés illetve a tanár
 elérése, de nem szempont, hogy a tanulók/hallgatók egymással
 kapcsolatba tudjanak lépni.
                                  13
Tóth-Mózer Szilvia
„Nem várhatunk arra, hogy majd szép lassan felzárkóznak a
 pedagógusok az IKT-hoz, hogyha akarnak. Ez kötelesség
 kellene, hogy legyen! Olyan kötelesség, aminek nem években
 mérhető a határideje!”
          IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
            Budapest, 2012. február 3-4.          14
Tóth-Mózer Szilvia
  Köszönöm a figyelmet!

   Tóth-Mózer Szilvia
   tothmozerszilvia.hu
toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu


   IV. Oktatás-Informatikai Konferencia
     Budapest, 2012. február 3-4.          15
Irodalom
• DORNER HELGA (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített
 tanulási környezetben – A tudásépítő interakciók elemzése. Multimédia az
 oktatásban 2007 konferencia Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus
 23-24. URL: http://bit.ly/yvzq5r (Utoljára letöltve: 2012. január 5.)
• HOLCZER MÁRTON - NAGY ÁDÁM (2008): Az e-learning új útjai. In: Benedek
 András (2008, szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben.
 Typotex Kiadó.
• Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben?
 Konstruktivizmus és pedagógia
                                    16
1 of 16

Recommended

Ovi maps by
Ovi mapsOvi maps
Ovi mapsfsdf
243 views7 slides
Focus4ov by
Focus4ovFocus4ov
Focus4ovCarpediem13
370 views18 slides
Liveblogging, Live Tweeting & Chats by
Liveblogging, Live Tweeting & ChatsLiveblogging, Live Tweeting & Chats
Liveblogging, Live Tweeting & ChatsMandy Jenkins
848 views32 slides
Christian & the ballot 17 mar 2013 by
Christian & the ballot 17 mar 2013Christian & the ballot 17 mar 2013
Christian & the ballot 17 mar 2013SSMC
775 views42 slides
HackerEarth Deck by
HackerEarth DeckHackerEarth Deck
HackerEarth DeckSachin Gupta
1.8K views10 slides
Writing quality code, as a team. by
Writing quality code, as a team.Writing quality code, as a team.
Writing quality code, as a team.e0ipso
929 views32 slides

More Related Content

Viewers also liked

Crowdsourcing for Journalism: KipCamp 2014 by
Crowdsourcing for Journalism: KipCamp 2014Crowdsourcing for Journalism: KipCamp 2014
Crowdsourcing for Journalism: KipCamp 2014Mandy Jenkins
1.1K views42 slides
Picnik instructions by
Picnik instructionsPicnik instructions
Picnik instructionsnick trakas
275 views8 slides
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك by
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركالمحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركezzeddine
391 views5 slides
Mia Shop Concept 2011 by
Mia Shop Concept 2011Mia Shop Concept 2011
Mia Shop Concept 2011DominikSzot
1.1K views34 slides
One thing 24 july16 by
One thing 24 july16One thing 24 july16
One thing 24 july16SSMC
672 views23 slides
Sermon - worship the father in spirit and truth by
Sermon - worship the father in spirit and truthSermon - worship the father in spirit and truth
Sermon - worship the father in spirit and truthSSMC
4.1K views13 slides

Viewers also liked(20)

Crowdsourcing for Journalism: KipCamp 2014 by Mandy Jenkins
Crowdsourcing for Journalism: KipCamp 2014Crowdsourcing for Journalism: KipCamp 2014
Crowdsourcing for Journalism: KipCamp 2014
Mandy Jenkins1.1K views
Picnik instructions by nick trakas
Picnik instructionsPicnik instructions
Picnik instructions
nick trakas275 views
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك by ezzeddine
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مباركالمحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
المحسوبية في الإدارة التونسية بقلم عزالدين مبارك
ezzeddine391 views
Mia Shop Concept 2011 by DominikSzot
Mia Shop Concept 2011Mia Shop Concept 2011
Mia Shop Concept 2011
DominikSzot1.1K views
One thing 24 july16 by SSMC
One thing 24 july16One thing 24 july16
One thing 24 july16
SSMC672 views
Sermon - worship the father in spirit and truth by SSMC
Sermon - worship the father in spirit and truthSermon - worship the father in spirit and truth
Sermon - worship the father in spirit and truth
SSMC4.1K views
CONTENTANALYST_WhitePaper_CandidateMatchingTalentManagement_150416 by Steven Toole
CONTENTANALYST_WhitePaper_CandidateMatchingTalentManagement_150416CONTENTANALYST_WhitePaper_CandidateMatchingTalentManagement_150416
CONTENTANALYST_WhitePaper_CandidateMatchingTalentManagement_150416
Steven Toole282 views
Ephesians intro and chap 2 21 oct2012 by SSMC
Ephesians intro and chap 2 21 oct2012Ephesians intro and chap 2 21 oct2012
Ephesians intro and chap 2 21 oct2012
SSMC545 views
Harnessing Solar in Rajasthan by Satya Kumar DV
Harnessing Solar in RajasthanHarnessing Solar in Rajasthan
Harnessing Solar in Rajasthan
Satya Kumar DV906 views
Zechariah's song 23 dec 2012 by SSMC
Zechariah's song 23 dec 2012Zechariah's song 23 dec 2012
Zechariah's song 23 dec 2012
SSMC822 views
Youth Empowerment through Art and Design by ssssahmed
Youth Empowerment through Art and DesignYouth Empowerment through Art and Design
Youth Empowerment through Art and Design
ssssahmed289 views
Saba ahmed by ssssahmed
Saba ahmedSaba ahmed
Saba ahmed
ssssahmed503 views
How Social Media is Changing Journalism by Mandy Jenkins
How Social Media is Changing JournalismHow Social Media is Changing Journalism
How Social Media is Changing Journalism
Mandy Jenkins2K views
Ssmc dg-5-leadership framework by SSMC
Ssmc dg-5-leadership frameworkSsmc dg-5-leadership framework
Ssmc dg-5-leadership framework
SSMC699 views
Maximize Your Social Media by Mandy Jenkins
Maximize Your Social MediaMaximize Your Social Media
Maximize Your Social Media
Mandy Jenkins566 views
G10 Venture Capital by An Nguyen
G10 Venture CapitalG10 Venture Capital
G10 Venture Capital
An Nguyen583 views
BAU - Sosyal Medya Reklamları Dersi by Elvan Salman
BAU - Sosyal Medya Reklamları DersiBAU - Sosyal Medya Reklamları Dersi
BAU - Sosyal Medya Reklamları Dersi
Elvan Salman808 views

More from Szilvia Tóth-Mózer

Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken by
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmekenMesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmekenSzilvia Tóth-Mózer
1K views15 slides
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium) by
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)Szilvia Tóth-Mózer
954 views23 slides
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban by
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanDigitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanSzilvia Tóth-Mózer
714 views40 slides
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015 by
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015Szilvia Tóth-Mózer
870 views20 slides
Tanárok és diákok a Facebookon by
Tanárok és diákok a FacebookonTanárok és diákok a Facebookon
Tanárok és diákok a FacebookonSzilvia Tóth-Mózer
886 views16 slides
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában by
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanTananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanSzilvia Tóth-Mózer
910 views19 slides

More from Szilvia Tóth-Mózer(16)

Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken by Szilvia Tóth-Mózer
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmekenMesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015 by Szilvia Tóth-Mózer
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában by Szilvia Tóth-Mózer
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanTananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet... by Szilvia Tóth-Mózer
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével by Szilvia Tóth-Mózer
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemévelonline tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján by Szilvia Tóth-Mózer
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ... by Szilvia Tóth-Mózer
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...

Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál 

 • 1. Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál Tóth-Mózer Szilvia toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 • 2. Tóth-Mózer Szilvia Blog és Y generáció „A monitorok előtt szocializálódó fiataloknak természetes választást jelent, hogy nemcsak kapcsolati csatornáit telepítse a világhálóra, de alkotó tevékenységét is.” Holczer Márton - Nagy Ádám: Az e-learning új útjai In: Benedek András (2008, szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 2
 • 3. Tóth-Mózer Szilvia A tanulási környezet „A tanulási környezet azt a gondolatilag egységes, határozott elméleti alapokon nyugvó, a tanulási folyamatot befolyásoló összes fontos tényezőt magába integráló rendszert jelenti, amelynek keretei között a valóságos iskolai tanulás végbemegy. Vagyis a tanulási környezet magába integrálja a célokat, a tanár tevékenységét, az eszközrendszert, a tér- és időszervezés tényezőit, a speciális eljárásokat, de legfontosabbként magát a tanulási logikát, azt az elképzelést, ami irányítja az adott célok elérését.” Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 3
 • 4. Részvétel és webkettő • Az online tanulási környezetek kialakításuktól függően helyet adhatnak a részvételen alapuló tanulásnak, szemben az elsajátításra építő tanulási modellek kizárólagos uralmával (Sfardot idézi Dorner, 2007). • A részvételre való buzdítás nevelési cél is: a társadalmi szerveződés és a demokrácia új formáinak ígéretét hordozza (Csepeli-Prazsák, 2010). 4
 • 5. Tóth-Mózer Szilvia Mi számít online tanulási környezetnek? 42 Nem különülnek el egymástól 42 élesen: •tartalomkezelő 13 keretrendszerek, •közösségi oldalak, 36 •internetes keresők, 27 •alkalmazások, •adminisztrációs rendszerek, •adatbázisok és katalógusok •szótárak •személyes és intézményi honlapok IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 5
 • 6. Tóth-Mózer Szilvia Pedagógus=tartalomszolgáltató? • Órai anyag, prezentáció (36) • Tematika (12) • Plusz anyag, érdekességek (10) • Fontos határidők (8) • Követelmények (7) • Segédanyagok (6) • Olvasmánylista (4) • Szakirodalom (3) • Teszt (1) • Feladatok (1) • Podcast (1) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 6
 • 7. Tóth-Mózer Szilvia Kommunikáció, információáramlás • Fórum (10) • Facebook-csoport (42) • Tanulók egymás között: Facebook – Egymástól kérdezni, segíteni egymásnak – Tartalommegosztás – Információszerzés – Tanulásszervezés • Alternatívák: Google + (3), Google csoport (4) • A tanár elérése, tanár-diák/oktató-hallgató kommunikáció (37) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 7
 • 8. Internetes források Wikipédia Magyarázat Fogalomtisztázás Háttértudás, (hiányos jegyzet, Önellenőrzés, (új fogalom, kiindulópont elégtelen tanári megerősítés idegen kifejezés) (10) magyarázat) (6) (10) (7) 8
 • 9. Tartalomelőállítás „A digitális bennszülöttek körébe tartozom, és bár érdemben nem teszek az "Internet fejlődéséért", de annál inkább figyelemmel kísérem azt.” 9
 • 10. Tartalomelőállítás Wikipédia-szerkesztés igen nem megelégedettség szakértelem hiánya (4) (2) nyilvánvaló hiba félelem a felülírástól (3) esetén (4) csak új szócikk félelem a konfliktustól (1) esetén (1) nem akarja elrontani más munkáját 10 (1)
 • 11. Tóth-Mózer Szilvia Y generáció: digitális bennszülöttek vagy digitális bevándorlók? • 27 •7 Digitális Digitális bevándorló bennszülött •3 Félúton IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 11
 • 12. Tóth-Mózer Szilvia Mi volt a leghasznosabb? Prezi 22 Interaktív tábla 15 Mindmeister 15 Iskolapad 13 Google kérdőív 8 Szavazórendszer 7 Moly.hu 6 Facebook 5 Twitter 4 Google Site 3 Google Olvasó 3 LinkedIn 2 Google Blog 2 Slideshare 1 0 5 10 15 20 25 szavazatok száma IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 12
 • 13. Összegzés • A keresős-olvasós stratégia dominánsabb, mint a tartalomelőállító illetve tartalommegosztó. • A formális, nem formális és az informális tanulás megkülönböztetése még nem alakult ki, a tanulás fogalma alatt a hallgatók a formális tanulást értik. • A tanulóközösség szerepe kimerül az információk áramoltatásában, a tanulást inkább egyénileg oldják meg, kevéssé élnek a kollaboratív tartalomfejlesztést támogató alkalmazások használatával. • Az eszközhasználat nem jelentős, véletlenszerűen találnak rá szolgáltatásokra, nem tudatosan, saját bevallásuk szerint alapvetően nem tanuláshoz használják az alkalmazásokat, kevés jó, sok rossz példát ismernek. • Az online tanulási környezetekkel kapcsolatban megfogalmazott elvárások között vezet a tananyaghoz való hozzáférés illetve a tanár elérése, de nem szempont, hogy a tanulók/hallgatók egymással kapcsolatba tudjanak lépni. 13
 • 14. Tóth-Mózer Szilvia „Nem várhatunk arra, hogy majd szép lassan felzárkóznak a pedagógusok az IKT-hoz, hogyha akarnak. Ez kötelesség kellene, hogy legyen! Olyan kötelesség, aminek nem években mérhető a határideje!” IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 14
 • 15. Tóth-Mózer Szilvia Köszönöm a figyelmet! Tóth-Mózer Szilvia tothmozerszilvia.hu toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 15
 • 16. Irodalom • DORNER HELGA (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben – A tudásépítő interakciók elemzése. Multimédia az oktatásban 2007 konferencia Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24. URL: http://bit.ly/yvzq5r (Utoljára letöltve: 2012. január 5.) • HOLCZER MÁRTON - NAGY ÁDÁM (2008): Az e-learning új útjai. In: Benedek András (2008, szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben. Typotex Kiadó. • Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia 16