Successfully reported this slideshow.

Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál 

0

Share

1 of 16
1 of 16

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál 

 1. 1. Tartalomelőállítás és tudásmegosztás: az online tanulási környezet fogalmának alakulása Y generációs pedagógia szakos hallgatóknál Tóth-Mózer Szilvia toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4.
 2. 2. Tóth-Mózer Szilvia Blog és Y generáció „A monitorok előtt szocializálódó fiataloknak természetes választást jelent, hogy nemcsak kapcsolati csatornáit telepítse a világhálóra, de alkotó tevékenységét is.” Holczer Márton - Nagy Ádám: Az e-learning új útjai In: Benedek András (2008, szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 2
 3. 3. Tóth-Mózer Szilvia A tanulási környezet „A tanulási környezet azt a gondolatilag egységes, határozott elméleti alapokon nyugvó, a tanulási folyamatot befolyásoló összes fontos tényezőt magába integráló rendszert jelenti, amelynek keretei között a valóságos iskolai tanulás végbemegy. Vagyis a tanulási környezet magába integrálja a célokat, a tanár tevékenységét, az eszközrendszert, a tér- és időszervezés tényezőit, a speciális eljárásokat, de legfontosabbként magát a tanulási logikát, azt az elképzelést, ami irányítja az adott célok elérését.” Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 3
 4. 4. Részvétel és webkettő • Az online tanulási környezetek kialakításuktól függően helyet adhatnak a részvételen alapuló tanulásnak, szemben az elsajátításra építő tanulási modellek kizárólagos uralmával (Sfardot idézi Dorner, 2007). • A részvételre való buzdítás nevelési cél is: a társadalmi szerveződés és a demokrácia új formáinak ígéretét hordozza (Csepeli-Prazsák, 2010). 4
 5. 5. Tóth-Mózer Szilvia Mi számít online tanulási környezetnek? 42 Nem különülnek el egymástól 42 élesen: •tartalomkezelő 13 keretrendszerek, •közösségi oldalak, 36 •internetes keresők, 27 •alkalmazások, •adminisztrációs rendszerek, •adatbázisok és katalógusok •szótárak •személyes és intézményi honlapok IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 5
 6. 6. Tóth-Mózer Szilvia Pedagógus=tartalomszolgáltató? • Órai anyag, prezentáció (36) • Tematika (12) • Plusz anyag, érdekességek (10) • Fontos határidők (8) • Követelmények (7) • Segédanyagok (6) • Olvasmánylista (4) • Szakirodalom (3) • Teszt (1) • Feladatok (1) • Podcast (1) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 6
 7. 7. Tóth-Mózer Szilvia Kommunikáció, információáramlás • Fórum (10) • Facebook-csoport (42) • Tanulók egymás között: Facebook – Egymástól kérdezni, segíteni egymásnak – Tartalommegosztás – Információszerzés – Tanulásszervezés • Alternatívák: Google + (3), Google csoport (4) • A tanár elérése, tanár-diák/oktató-hallgató kommunikáció (37) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 7
 8. 8. Internetes források Wikipédia Magyarázat Fogalomtisztázás Háttértudás, (hiányos jegyzet, Önellenőrzés, (új fogalom, kiindulópont elégtelen tanári megerősítés idegen kifejezés) (10) magyarázat) (6) (10) (7) 8
 9. 9. Tartalomelőállítás „A digitális bennszülöttek körébe tartozom, és bár érdemben nem teszek az "Internet fejlődéséért", de annál inkább figyelemmel kísérem azt.” 9
 10. 10. Tartalomelőállítás Wikipédia-szerkesztés igen nem megelégedettség szakértelem hiánya (4) (2) nyilvánvaló hiba félelem a felülírástól (3) esetén (4) csak új szócikk félelem a konfliktustól (1) esetén (1) nem akarja elrontani más munkáját 10 (1)
 11. 11. Tóth-Mózer Szilvia Y generáció: digitális bennszülöttek vagy digitális bevándorlók? • 27 •7 Digitális Digitális bevándorló bennszülött •3 Félúton IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 11
 12. 12. Tóth-Mózer Szilvia Mi volt a leghasznosabb? Prezi 22 Interaktív tábla 15 Mindmeister 15 Iskolapad 13 Google kérdőív 8 Szavazórendszer 7 Moly.hu 6 Facebook 5 Twitter 4 Google Site 3 Google Olvasó 3 LinkedIn 2 Google Blog 2 Slideshare 1 0 5 10 15 20 25 szavazatok száma IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 12
 13. 13. Összegzés • A keresős-olvasós stratégia dominánsabb, mint a tartalomelőállító illetve tartalommegosztó. • A formális, nem formális és az informális tanulás megkülönböztetése még nem alakult ki, a tanulás fogalma alatt a hallgatók a formális tanulást értik. • A tanulóközösség szerepe kimerül az információk áramoltatásában, a tanulást inkább egyénileg oldják meg, kevéssé élnek a kollaboratív tartalomfejlesztést támogató alkalmazások használatával. • Az eszközhasználat nem jelentős, véletlenszerűen találnak rá szolgáltatásokra, nem tudatosan, saját bevallásuk szerint alapvetően nem tanuláshoz használják az alkalmazásokat, kevés jó, sok rossz példát ismernek. • Az online tanulási környezetekkel kapcsolatban megfogalmazott elvárások között vezet a tananyaghoz való hozzáférés illetve a tanár elérése, de nem szempont, hogy a tanulók/hallgatók egymással kapcsolatba tudjanak lépni. 13
 14. 14. Tóth-Mózer Szilvia „Nem várhatunk arra, hogy majd szép lassan felzárkóznak a pedagógusok az IKT-hoz, hogyha akarnak. Ez kötelesség kellene, hogy legyen! Olyan kötelesség, aminek nem években mérhető a határideje!” IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 14
 15. 15. Tóth-Mózer Szilvia Köszönöm a figyelmet! Tóth-Mózer Szilvia tothmozerszilvia.hu toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu IV. Oktatás-Informatikai Konferencia Budapest, 2012. február 3-4. 15
 16. 16. Irodalom • DORNER HELGA (2007): Kollaboratív tudásépítés számítógéppel segített tanulási környezetben – A tudásépítő interakciók elemzése. Multimédia az oktatásban 2007 konferencia Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24. URL: http://bit.ly/yvzq5r (Utoljára letöltve: 2012. január 5.) • HOLCZER MÁRTON - NAGY ÁDÁM (2008): Az e-learning új útjai. In: Benedek András (2008, szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben. Typotex Kiadó. • Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia 16

×