Successfully reported this slideshow.

Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában

4

Share

Loading in …3
×
1 of 19
1 of 19

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában

 1. 1. TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN E-tanulás és hátránykompenzáció Zalaegerszeg, 2014. november 6. Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály
 2. 2. MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN Kinek a felelőssége, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű magyar nyelvű tartalom legyen az interneten? 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 tartalomelőállító vállalkozások kulturális kormányzat alkotók internetszolgáltatók befogadók alkotói szövetségek múzeumok könyvtárak kutatóintézetek egyetemek állam civil közösségi szervezetek önkormányzatok Csepeli és Prazsák (2010)
 3. 3. AZ INTERNETES KERESÉS BUKTATÓI Az információ elavult Az információ félrevezető Az információ manipulatív Az információ fölösleges Felértékelődik az a képesség, hogy gyorsan, célzottan, megfelelő és megbízható információkhoz jusson az ember. Warschauer 4M-s modellje(2003)
 4. 4. IKT ESZKÖZÖK LAPTOPOK EKÖNYV-OLVASÓK TABLETEK OKOSTELEFONOK MOBILTELEFONOK MP3-LEJÁTSZÓK GPS-EK
 5. 5. A DIGITÁLIS SZAKADÉK 5 DIMENZIÓJA DiMaggio és Hargittai (2001) eszközellátottság a használat autonómiája felhasználói mintázatok támogató hálózatok képességek
 6. 6. VÁLTOZÁS VAGY IDOMULÁS? Az eszközök jól idomulnak ahhoz a pedagógushoz, aki használja őket. Változások a pedagógiai szemléletben: Teza Harinaivo Ramiandriso ecololo Sibylle Stofer ingrid eulenfan PROJEKT ALAPÚ TANULÁS KUTATÁS ALAPÚ TANULÁS ELMOZDULÁS A TEVÉKENYSÉGEK ÉS A TARTALOM-ELŐÁLLÍTÁS FELÉ
 7. 7. HOGYAN KEZDJÜNK NEKI? ❶ MIT SZERETNÉNK ELÉRNI AZT IKT ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁVAL? Tevékenységtípus Példák és feladatok Kollaboratív jegyzetelés Ötletbörze, előzetes tudás felmérése Internetes keresés Kutatómunka Tanórai értékelés, tesztek és feladatok szerkesztése A megértés ellenőrzése Dokumentáció Kísérletek mozgóképen történő rögzítése Reflexiók rögzítése Gondolatok megfogalmazása, következtetések levonása, majd azok későbbi meghallgatása, változatok összehasonlítása
 8. 8. HOGYAN KEZDJÜNK NEKI? ❷ ALAKÍTSUNK KI MEGFELELŐ TANTERMI KÖRNYEZETET A TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁHOZ! TANULÓCENTRIKUS MEGOLDÁSOK A TANULÓI ÖNÁLLÓSÁG FOKOZÁSA ÖNREFLEXIÓ ELŐSEGÍTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA ALKOTÓI TEVÉKENYSÉG ÖSZTÖNZÉSE a tanulók egyéni útvonalakat járjanak be aktív részesei legyenek a foglalkozásoknak egymással együttműködve dolgozzanak azonnali hozzáférést kapjanak az információkhoz
 9. 9. HOGYAN KEZDJÜNK NEKI? ❸ KÖTELEZŐDJÜNK EL A TECHNOLÓGIA TANULÁST TÁMOGATÓ MEGOLDÁSAI MELLETT! Mit kezdünk a technológiával az iskolában? Rossz válasz Jó válasz Preziket készítünk. Bemutatjuk az ötleteinket. Blogokat indítunk. Diskurzusokat kezdeményezünk. Szófelhőket gyártunk. Megragadjuk a lényeget. Videókat osztunk meg. Együttműködünk. Interaktív táblát használunk. Eszmecserélünk . Facebookon csoportot alakítunk. Partnerekhez csatlakozunk. Gondolattérképet szerkesztünk. Különbségeket teszünk. Rendszerezzük a tudásunkat. App-okat fejlesztünk. Változásokat indítunk be. A technológia eszköz, nem pedig tanulási eredmény!
 10. 10. TANULÓI ELŐADÁSOK
 11. 11. JEGYZETKÉSZÍTÉS
 12. 12. BLOGOK, ÚJSÁGOK, FÓRUMOK, POLCOK
 13. 13. ÖTLETBÖRZE-TÁMOGATÓ ALKALMAZÁSOK
 14. 14. INFOGRAFIKA
 15. 15. TANÓRAI DOKUMENTÁCIÓ, VIDEÓKÉSZÍTÉS Kritériumok: Értékelés 4 3 2 1 A mobiltelefon kamera látószögének megfelelő beállítása A releváns események felvétele A felvett kísérlet egységes egészt alkot A felvétel minősége a bemozdulások szempontjából A hang minősége A kép minősége Kritérium teljesülése lehet: 4=nagyon jó 3=jó 2=közepes 1= még fejleszteni kell
 16. 16. WIKI – SAJÁT SZÓCIKKEK https://plans.pbworks.com/academic Oktatási célú wiki létrehozása ingyenes!
 17. 17. A HATÉKONY DIGITÁLUIS PEDAGÓGIA 5 ELEME HOZZÁFÉRÉS RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁS MODELLNYÚJTÁS KIHÍVÁS Bax (2011) SZAKÉRTŐI BEAVATKOZÁS
 18. 18. IRODALOM BAX, S. (2011): Digital Education: Beyond the "Wow" Factor. In: Michael Thomas (szerk.): Digital Education: Opportunities for Social Collaboration. Palgrave MacMillan, New York. CSEPELI GY., PRAZSÁK G. (2010): Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Jószöveg Kiadó, Budapest. DIMAGGIO, P., HARGITTAI, E. (2001): "From the 'digital divide' to 'digital inequality': Studying Internet use as penetration increases,"Princeton University Center for Arts and Cultural Policy Studies, Working Paper Series number 15. WARSCHAUER, M. (2004): Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. Cambridge, MA & London, UK: The MIT Press.
 19. 19. KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET! Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály elearning@educatio.hu

Editor's Notes

 • Az információ elavult, a honlap nem frissült. Ez gyakran előfordul, és igencsak félrevezető lehet, gondoljunk csak a folyamatosan frissülő statisztikára egy ország lakosságának számát illetően.
  Az információ félrevezető, mert nincs megfelelő kontextusban, illetve könnyű onnan kiragadni, esetleg önmagában nem értelmezhető. Ilyenkor mindenképpen hasznos egy másik találatot is megnézni, mert új megvilágításba helyezi az előzőt.
  Az információ szándékosan félrevezető, manipulatív.
  Az információ leginkább fölösleges, nehezen hozzáférhető. Egy kiválóan megszerkesztett Wikipédia-szócikk is lehet zavaró részletgazdagságával, kidolgozottságával, amikor a felhasználónak csak egy rövid összefoglalóra volna szüksége vagy kis részletkérdésre kellene megtalálnia a választ.
 • az eszközellátottság szintjén (szoftver, hardver, az internetkapcsolat minősége)
  a használat autonómiája (a hozzáférés helye, az egyén által preferált tevékenységek szabadsága)
  felhasználói mintázatok (az internethasználat típusai)
  a támogató hálózatok (olyan személyek rendelkezésre állása, akikhez segítségért lehet fordulni, a használatot ösztönző hálózat mérete)
  képességek (az egyén képessége, hogy hatékonyan használja az internetet).
 • A tanulók közötti együttműködést szeretnénk támogatni? Több kommunikációs csatornát szeretnék megnyitni? Kutatómunkát adnánk a tanulóknak? A formatív értékelést szeretnénk támogatni a technológiával? Nyitni szeretnénk a külvilág felé? A kérdésre adott válasz máris sugallni fogja, milyen megoldásokat válasszuk.
  Kollaboratív jegyzetelés: a tanulók egyszerre, egy időben, egy online dokumentumban vagy faliújságon dolgoznak
  Internetes keresés: a tankönyv terjedelmi korlátain való túllépés mellett az információkeresési, -értékelési, és –szűrési stratégiák is fejlődhetnek
  Tanórai értékelés, tesztek és feladatok szerkesztése: azonnali visszajelzés tanárnak és tanulónak, a tanulói haladás nyomon követésére és naplózására is alkalmas
  Dokumentáció: saját készítésű tananyagból szívesen tanulnak a diákok
  Reflexiók rögzítése: hangfájlok formájában a gondolatok világos és hatékony kifejtése • Reflexiók rögzítése
 • Reflexiók rögzítése
 • ×