Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehetőségei – Az Intel ® Teach Essentials képzés bevezetésének tapasztalatai Magyarországon

 1. V. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA 2013. február 8-9. Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehetőségei – Főző Attila László Az Intel ® Teach Tóth-Mózer Szilvia Essentials képzés Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. bevezetésének Digitális Pedagógiai Osztály tapasztalatai Magyarországon
 2. Jim Fanning
 3. Intel® Teach Essentials  Intel Teach Program  képzések világszerte  NFM – Intel megállapodás 2010  Megvalósító: Educatio Nkft. (TÁMOP 3.1.1)  Skoool  Intel Teach Essentials 12 év 70 ország 12 millió tanár
 4. Intel® Teach Essentials Tervezés Szak- irodalom, Differen- jó ciálás gyakorlat Intel Teach Essentials IKT Értékelés eszközök 50 órás Tantárgy- 2 x 2 napos köziség és 21. sz. akkreditált valós készségek képzés kontextus
 5. IKT és projekt, projekt fogalma linoit.com
 6. IKT és projekt, fogalmak  Falus Iván (Didaktika, 2003): „A projektek olyan komplex feladatok, amelynek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági összefüggésekben dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása. A projekt kidolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan, végeredménye minden esetben egy bemutatható szellemi vagy anyagi alkotás.  A projekt lényeges ismérvei:  komplex probléma, a gyerekek teljes értékű tagjai a folyamatnak, a gyerekek által elfogadott, motiváló cél áll a középpontjában, valóságos produkció, csak kooperációban valósítható meg  Szivák Judit (2010): PROJEKT VAGY PROJEKTSZERŰ?
 7. IKT és projekt  Tisztázatlanságok, bizonytalankodások, mindenki másképp csinálja?  „Egy-egy feladatra alkalmaztam eddig. Kiscsoportos munka, munkamegosztással, önálló tervezéssel, anyaggyűjtéssel. Nem biztos, hogy ez az "igazi" projekt munka.”  „5 éve (de szinte a kezdetektől, csak nem így hívtuk :o))”  „5 saját és 2 kollégával közös projektem volt”
 8. Az elmúlt két tanévben hány projektje volt? N Minimum Maximum Átlag Szórás Intel 21 1 15 4,9 3,92 Kontroll 51 0 100 8,76 14,4
 9. Projektpedagógiával kapcsolatos tapasztalatok Intel (N=25)
 10. Projektpedagógiával kapcsolatos tapasztalatok Kontroll (N=69)
 11. Támogató tényezők az iskolavezetés pozitív hozzáállása 79,7% 72,0% informatikai infrastruktúra 63,8% 68,0% tanórán kívüli szabadidő 39,1% 56,0% megfelelő képzettség 47,8% 48,0% a tanárkollégák részvétele 49,3% 32,0% az óracsere lehetősége 29,0% 20,0% egyéb 11,6% 16,0% szülők bevonódása 17,4% 16,0% teremelrendezés 20,3% 8,0% szakértők bevonása 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% kontroll intel
 12. Intel Hátráltató tényezők időbeosztás 55,1% 64,0% tantervi kötöttségek 62,3% 60,0% tanárkollégák hozzáállása 42,0% 40,0% az iskolavezetés hozzáállása 30,4% 40,0% megfelelő képzettség hiánya 40,6% 36,0% informatikai infrastruktúra hiánya 46,4% 28,0% szülők közömbössége/ negatív hozzállása 18,8% 20,0% tanórán kívüli szabadidő 24,6% 16,0% egyéb 2,9% szakértők bevonásának sikertelensége 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% kontroll intel
 13. Intel Mi elhagyható? egyiket sem, a projekt leáll 1,4% 0% reflexió a projekt végén 5,8% 0% IKT-eszközök használata 4,3% 0% önállóan dolgozó tanulócsoportok 5,8% 0% komplex, életszerű, a tanulókat is érdeklő témák 1,4% 0% 21. századi készségek fejlesztése 2,9% 4% tanulói értékelés és önértékelés 2,9% 4% egyéni tanulási útvonalak 17,4% 8% közvetett tanári irányítás 4,3% 12% a projekt dokumentációja 14,5% 16% együttműködés más tantárgyakkal 11,6% 16% szummatív értékelés a projekt közben 37,7% 20% folyamatos tanári formatív értékelés 21,7% 28% köztes tanulói produktumok 29,0% 36% a tanár mellett más partnerek, segítők, szülők bevonása 52,2% 68% előzetesen tervezett időkeretek 71,0% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% kontroll intel
 14. Intel Mit tartottak a leghasznosabbnak? 100% 84% 80% 64% 60% 48% 44% 40% 20% 12% 9% 4% 0%
 15. Intel Mit hasznosítottak leginkább? 100% 91,3% 80% 69,6% 60% 56,5% 39,1% 40% 34,8% 21,7% 20% 17,4% 0%
 16. Kontroll Miben szeretnének fejlődni? 100% 80% 60% 53,6% 44,9% 37,7% 40% 27,5% 27,5% 23,2% 20% 17,4% 0%
 17. Milyen metaforák születtek?  Építkezés,kirándulás – mennyi munka, mennyi szórakozás - alkotásmetaforák  Szembeállítás történik-e? Rész-egész vagy inkább ellentét feszül?  Tanárra fókuszál vagy inkább a tanulóra?  „A projekt alapú tanítás olyan, mint az ünnepi étel, több előkészítést igényel, de a hatás is nagyobb.”
 18. Projekt alapú tanítás metaforái és indoklásuk Milyen metaforák születtek  Építkezés,kirándulás – mennyi munka, mennyi szórakozás  Szembeállítás történik-e? Rész-egész vagy inkább ellentét feszül?  Tanárra fókuszál vagy inkább a tanulóra?
 19. Intel Metaforák és Intel Teach Essentials témák 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 20. Kontroll Metaforák és Intel Teach Essentials témák 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 21. Intel Feloldja-e a projekt a modern iskola ellentmondásait? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% természetes tanulás - kíváncsiság - felnőttek közvetlen egységesség - a tanulás az nem besorolható elidegenedett tanulás által előírt tartalom tapasztalatszerzés - tantárgyakra osztott alkalmazásért történik - tudományos ismeretek, világ tanulás előkészület absztrakció A kategorizálás Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás c. könyve alapján készült.
 22. Kontroll Feloldja-e a projekt a modern iskola ellentmondásait? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% természetes tanulás - kíváncsiság - felnőttek közvetlen egységesség - a tanulás az nem besorolható elidegenedett tanulás által előírt tartalom tapasztalatszerzés - tantárgyakra osztott alkalmazásért történik - tudományos ismeretek, világ tanulás előkészület absztrakció
 23. Köszönjük a figyelmet! elearning@educatio.hu fozo.attila@educatio.hu toth-mozer.szilvia@educatio.hu engage.intel.com
Advertisement