Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
V. OKTATÁS-INFORMATIKAI          KONFERENCIA          2013. február 8-9.Az IKT-valtámogatottprojektped...
Jim Fanning
Intel® Teach Essentials  Intel Teach Program    képzések világszerte  NFM – Intel megállapodás 2010  Megvalósít...
Intel® Teach Essentials                   Tervezés          Szak-         irodalom, ...
IKT és projekt, projekt fogalma              linoit.com
IKT és projekt, fogalmak  Falus Iván (Didaktika, 2003): „A projektek olyan  komplex feladatok, amelynek a középpontjáb...
IKT és projekt  Tisztázatlanságok,  bizonytalankodások,  mindenki másképp csinálja?  „Egy-egy feladatra alkalmazta...
Az elmúlt két tanévben hány  projektje volt?      N  Minimum  Maximum  Átlag  SzórásIntel   21  1     1...
Projektpedagógiával        kapcsolatos tapasztalatokIntel (N=25)
Projektpedagógiával         kapcsolatos tapasztalatokKontroll (N=69)
Támogató tényezőkaz iskolavezetés pozitív hozzáállása                                   ...
Intel   Hátráltató tényezők               időbeosztás                          ...
Intel     Mi elhagyható?              egyiket sem, a projekt leáll   1,4%              ...
Intel    Mit tartottak a    leghasznosabbnak?100%    84%80%       64%60%          48%     ...
Intel    Mit hasznosítottak leginkább?100%    91,3%80%        69,6%60%           56,5%      ...
Kontroll    Miben szeretnének fejlődni?100%80%60%  53,6%        44,9%            37,7%40%     ...
Milyen metaforák születtek? Építkezés,kirándulás – mennyi munka, mennyi szórakozás - alkotásmetaforák Szembeállítás tör...
Projekt alapú tanítás             metaforái és indoklásukMilyen metaforák születtek Építkezés,kirándulás – me...
IntelMetaforák és Intel TeachEssentials témák70%60%50%40%30%20%10%0%
KontrollMetaforák és Intel TeachEssentials témák60%50%40%30%20%10%0%
Intel   Feloldja-e a projekt a modern   iskola ellentmondásait?60%50%40%30%20%10%0%    természetes tanulás -  kí...
Kontroll   Feloldja-e a projekt a modern   iskola ellentmondásait?70%60%50%40%30%20%10%0%    természetes tanulás ...
Köszönjük a figyelmet!    elearning@educatio.hu    fozo.attila@educatio.hu  toth-mozer.szilvia@educatio.hu   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehetőségei – Az Intel ® Teach Essentials képzés bevezetésének tapasztalatai Magyarországon

V. Oktatás-Informatikai Konferencián elhangzott előadás

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehetőségei – Az Intel ® Teach Essentials képzés bevezetésének tapasztalatai Magyarországon

 1. 1. V. OKTATÁS-INFORMATIKAI KONFERENCIA 2013. február 8-9.Az IKT-valtámogatottprojektpedagógialehetőségei – Főző Attila LászlóAz Intel ® Teach Tóth-Mózer SzilviaEssentials képzés Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.bevezetésének Digitális Pedagógiai OsztálytapasztalataiMagyarországon
 2. 2. Jim Fanning
 3. 3. Intel® Teach Essentials Intel Teach Program  képzések világszerte NFM – Intel megállapodás 2010 Megvalósító: Educatio Nkft. (TÁMOP 3.1.1)  Skoool  Intel Teach Essentials 12 év 70 ország 12 millió tanár
 4. 4. Intel® Teach Essentials Tervezés Szak- irodalom, Differen- jó ciálás gyakorlat Intel Teach Essentials IKT Értékelés eszközök50 órás Tantárgy-2 x 2 napos köziség és 21. sz.akkreditált valós készségekképzés kontextus
 5. 5. IKT és projekt, projekt fogalma linoit.com
 6. 6. IKT és projekt, fogalmak Falus Iván (Didaktika, 2003): „A projektek olyan komplex feladatok, amelynek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági összefüggésekben dolgozzák fel, így a hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása. A projekt kidolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan, végeredménye minden esetben egy bemutatható szellemi vagy anyagi alkotás. A projekt lényeges ismérvei:  komplex probléma, a gyerekek teljes értékű tagjai a folyamatnak, a gyerekek által elfogadott, motiváló cél áll a középpontjában, valóságos produkció, csak kooperációban valósítható meg Szivák Judit (2010): PROJEKT VAGY PROJEKTSZERŰ?
 7. 7. IKT és projekt Tisztázatlanságok, bizonytalankodások, mindenki másképp csinálja? „Egy-egy feladatra alkalmaztam eddig. Kiscsoportos munka, munkamegosztással, önálló tervezéssel, anyaggyűjtéssel. Nem biztos, hogy ez az "igazi" projekt munka.” „5 éve (de szinte a kezdetektől, csak nem így hívtuk :o))” „5 saját és 2 kollégával közös projektem volt”
 8. 8. Az elmúlt két tanévben hány projektje volt? N Minimum Maximum Átlag SzórásIntel 21 1 15 4,9 3,92Kontroll 51 0 100 8,76 14,4
 9. 9. Projektpedagógiával kapcsolatos tapasztalatokIntel (N=25)
 10. 10. Projektpedagógiával kapcsolatos tapasztalatokKontroll (N=69)
 11. 11. Támogató tényezőkaz iskolavezetés pozitív hozzáállása 79,7% 72,0% informatikai infrastruktúra 63,8% 68,0% tanórán kívüli szabadidő 39,1% 56,0% megfelelő képzettség 47,8% 48,0% a tanárkollégák részvétele 49,3% 32,0% az óracsere lehetősége 29,0% 20,0% egyéb 11,6% 16,0% szülők bevonódása 17,4% 16,0% teremelrendezés 20,3% 8,0% szakértők bevonása 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% kontroll intel
 12. 12. Intel Hátráltató tényezők időbeosztás 55,1% 64,0% tantervi kötöttségek 62,3% 60,0% tanárkollégák hozzáállása 42,0% 40,0% az iskolavezetés hozzáállása 30,4% 40,0% megfelelő képzettség hiánya 40,6% 36,0% informatikai infrastruktúra hiánya 46,4% 28,0%szülők közömbössége/ negatív hozzállása 18,8% 20,0% tanórán kívüli szabadidő 24,6% 16,0% egyéb 2,9% szakértők bevonásának sikertelensége 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% kontroll intel
 13. 13. Intel Mi elhagyható? egyiket sem, a projekt leáll 1,4% 0% reflexió a projekt végén 5,8% 0% IKT-eszközök használata 4,3% 0% önállóan dolgozó tanulócsoportok 5,8% 0% komplex, életszerű, a tanulókat is érdeklő témák 1,4% 0% 21. századi készségek fejlesztése 2,9% 4% tanulói értékelés és önértékelés 2,9% 4% egyéni tanulási útvonalak 17,4% 8% közvetett tanári irányítás 4,3% 12% a projekt dokumentációja 14,5% 16% együttműködés más tantárgyakkal 11,6% 16% szummatív értékelés a projekt közben 37,7% 20% folyamatos tanári formatív értékelés 21,7% 28% köztes tanulói produktumok 29,0% 36%a tanár mellett más partnerek, segítők, szülők bevonása 52,2% 68% előzetesen tervezett időkeretek 71,0% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% kontroll intel
 14. 14. Intel Mit tartottak a leghasznosabbnak?100% 84%80% 64%60% 48% 44%40%20% 12% 9% 4% 0%
 15. 15. Intel Mit hasznosítottak leginkább?100% 91,3%80% 69,6%60% 56,5% 39,1%40% 34,8% 21,7%20% 17,4% 0%
 16. 16. Kontroll Miben szeretnének fejlődni?100%80%60% 53,6% 44,9% 37,7%40% 27,5% 27,5% 23,2%20% 17,4% 0%
 17. 17. Milyen metaforák születtek? Építkezés,kirándulás – mennyi munka, mennyi szórakozás - alkotásmetaforák Szembeállítás történik-e? Rész-egész vagy inkább ellentét feszül? Tanárra fókuszál vagy inkább a tanulóra?  „A projekt alapú tanítás olyan, mint az ünnepi étel, több előkészítést igényel, de a hatás is nagyobb.”
 18. 18. Projekt alapú tanítás metaforái és indoklásukMilyen metaforák születtek Építkezés,kirándulás – mennyi munka, mennyi szórakozás Szembeállítás történik-e? Rész-egész vagy inkább ellentét feszül? Tanárra fókuszál vagy inkább a tanulóra?
 19. 19. IntelMetaforák és Intel TeachEssentials témák70%60%50%40%30%20%10%0%
 20. 20. KontrollMetaforák és Intel TeachEssentials témák60%50%40%30%20%10%0%
 21. 21. Intel Feloldja-e a projekt a modern iskola ellentmondásait?60%50%40%30%20%10%0% természetes tanulás - kíváncsiság - felnőttek közvetlen egységesség - a tanulás az nem besorolható elidegenedett tanulás által előírt tartalom tapasztalatszerzés - tantárgyakra osztott alkalmazásért történik - tudományos ismeretek, világ tanulás előkészület absztrakció A kategorizálás Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás c. könyve alapján készült.
 22. 22. Kontroll Feloldja-e a projekt a modern iskola ellentmondásait?70%60%50%40%30%20%10%0% természetes tanulás - kíváncsiság - felnőttek közvetlen egységesség - a tanulás az nem besorolható elidegenedett tanulás által előírt tartalom tapasztalatszerzés - tantárgyakra osztott alkalmazásért történik - tudományos ismeretek, világ tanulás előkészület absztrakció
 23. 23. Köszönjük a figyelmet! elearning@educatio.hu fozo.attila@educatio.hu toth-mozer.szilvia@educatio.hu engage.intel.com

×