Successfully reported this slideshow.

A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján

0

Share

1 of 12
1 of 12

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján

 1. 1. A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Veszprém, 2011. április 21-22 . Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
 2. 2. A tanárokba vetett bizalom a tanulási motiváció egyik alapvető eleme? <ul><li>Michael W. Corrigan és Paul E. Chapman (2008): „ T rust in teachers: A motivating element to learning” </li></ul><ul><ul><li>A tanulási motiváció és a tanárokba vetett bizalom között pozitív irányú összefüggést találtak. </li></ul></ul><ul><li>Schmidt Andrea és Paksi Borbála </li></ul><ul><li>(2005): Pedagógusok mentálhigiénés </li></ul><ul><li>állapota : </li></ul><ul><ul><li>A tanárok bizalmi rangsorban elfoglalt </li></ul></ul><ul><ul><li>helye kedvezőtlen. </li></ul></ul><ul><li>A kutatásunk kérdése az online </li></ul><ul><li>közösségi oldalon megjelenő tanár-diák </li></ul><ul><li>kapcsolat, különös tekintettel a bizalom </li></ul><ul><li>kérdésére. </li></ul>
 3. 3. A k utatás háttere <ul><ul><li>online kérdőív </li></ul></ul><ul><ul><li>2011. január 1-jétől </li></ul></ul><ul><ul><li>150 5 kitöltő (közoktatásban tanulók, egyetemi hallgatók) </li></ul></ul><ul><ul><li>23 kérdéscsoport </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook-csoport </li></ul></ul>
 4. 4. Tanár-diák kapcsolat a bizalom tükrében A bizalomra ható tényezők
 5. 5. A kapcsolatkezdeményezés és –fogadás dimenziói a tanulók részéről A=AKTÍV P=PASSZÍV T=TUDATOS N=NEM TUDATOS NY=NYITOTT Z=ZÁRKÓZOTT IDEÁLIS BELETÖRŐDŐ UDVARIAS ELZÁRKÓZÓ TARTÓZKODÓ VÁLOGATÓS BARÁTKOZÓ REJTŐZKÖDŐ
 6. 6. Sérelmek a z online közösségi oldalon Különbséget találtunk a tanároktól és diákoktól érkező visszaélések fajtáinak mennyisége között. (r= 0,242; p=0.01)
 7. 7. A Facebook mint nevelési környezet? Homlokzatvédő stratégiák Homlokzatromboló stratégiák Egyéni üzenetben fejezi ki nemtetszését. (3,4%) Online Nyilvános hozzászólásban fejezi ki nemtetszését. (8,8%) Személyesen, négyszemközt fejezi ki nemtetszését. (10,6%) Offline Személyesen, nyilvánosan fejezi ki nemtetszését. (16,7%) Figyelmen kívül hagyja. (14,8%) Felveszi a kapcsolatot a diák szüleivel. ( 4,5% )
 8. 8. Tanári visszajelzések a diákoktól érkező nem tetsző tartalmakra <ul><li>  </li></ul>
 9. 9. Nyilvános nemtetszés nyilvánítás= megszégyenítés ? Teljes minta (1505 fő) Valós és vélt nem személyes tapasztalat (243 fő) Valós, nem személyes tapasztalat (206 fő) Valós, személyes Tapasztalat (28 fő)
 10. 10. Védekező stratégiák
 11. 11. Összegzés, javaslatok <ul><li>A védekezési stratégiák kialakítása diákok részéről lehet a bizalomcsorbulás következménye. </li></ul><ul><li>Szakirodalom alapján ezen diákok tanulási motivációja is könnyen romlik </li></ul><ul><li> az eredményeink alapján ez feltételezhető </li></ul><ul><li>Tudatos tanárszerep megjelenése, tudatos online nevelés, nem csak az iskolában fontos! </li></ul><ul><li>H a az online problémákat, kérdéseket a tanárok beviszik az osztályterembe, akkor a hagyományos tanítási kereteket miért nem lehet az online térben folytatni? </li></ul>
 12. 12. Lévai Dóra [email_address] Tóth-Mózer Szilvia [email_address] <ul><li>Köszönjük szépen a figyelmet! </li></ul>

Editor's Notes

 • Kiugró adat: OKTINF konferencia után
 • &amp;quot;Amint arról már volt szó, gyakran egyáltalán nem könnyű felismerni az osztályban a csoportszerkezetet. De még ha tudja is a tanár, ki a mobbing-áldozat, akkor sem biztos, hogy feladatának tekinti az elnyomott segítését. Éppen a rendzavarásra hajlamos osztályokban fordul elő (de nem csak ott, ez erősen tanárfüggő), hogy a tanár a csoportvezető mellé áll. Nem avatkozik az osztálytársak egymással kapcsolatos viselkedésébe, így kevesebb nehézséggel kell szembesülnie. Ha pedig maga is kigúnyolja a kívülállót, egyértelműen biztosíthatja magának az osztály helyeslését, sőt egyenesen rajonganak az ilyen csodálatos tanárokért. Ha ellenben a kirekesztettet venné védelmébe, szembe kerülne a fiatalok többségével, ami természetesen kellemetlen helyzetbe hozná őt. A tanárban persze a legtöbb esetben tudatosulnak a következmények, amelyek az áldozatot sújtják.„ Kinek a részéről érkezik több visszaélés, és mifélék ezek? Tanárok és diákok részéről érkező &amp;quot;támadás&amp;quot; összefügg-e?   Karl E. Dambach: Pszichoterror (mobbing) az iskolában  
 • Hogyan reagál egy tanárod arra, ha egy diákja számára nem elfogadható módon nyilvánul meg Facebokon? nem lehet nem kommunikálni tanároknak nem tetsző tartalomra hogyan reagálnak hipotetikus helyzet, ha nem fordul elő ilyesmi, de a diákok egy részének volt véleménye 20,7%-kal nem fordulhat elő –&gt; olyan elzárkózók is benne vannak, akik kivételezők!!! a diákok válaszai alapján
 • 3,3% mondja, hogy egyéni üzenetben fejezi ki a tanár a nemtetszését, mg 16% mondja, hogy nyilvánosan. Kérdés: ha az online problémákat, kérdéseket beviszik az osztályterembe, akkor a hagyományos tanítási kereteket miért nem lehet az online-ban folytatni??? :) Ha valaki álnéven van fent, akkor érdemes megnézni, hogy milyen visszajelzés érkezik más diákok negatív hozzászólásaihoz. hipotetikus helyzeteket elkülöníteni (37 hipotetikus; 206 valós) azok, akiknek volt kellemetlen élménye a tanárokkal kapcs milyen mintázatok jellemzőek náluk    
 • H a az online problémákat, kérdéseket beviszik az osztályterembe, akkor a hagyományos tanítási kereteket miért nem lehet az online-ban folytatni??? :) A védekezési stratégiák kialakítása a bizalomcsorbulás következménye; szakirodalom alapján, az eredményeink tükrében ezen diákok tanulási motivációja is romlik  tudatos tanárszerep megjelenése, tudatos online nevelés, nem csak az iskolában
 • ×