Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján

 1. 1. A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Veszprém, 2011. április 21-22 . Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
 2. 2. A tanárokba vetett bizalom a tanulási motiváció egyik alapvető eleme? <ul><li>Michael W. Corrigan és Paul E. Chapman (2008): „ T rust in teachers: A motivating element to learning” </li></ul><ul><ul><li>A tanulási motiváció és a tanárokba vetett bizalom között pozitív irányú összefüggést találtak. </li></ul></ul><ul><li>Schmidt Andrea és Paksi Borbála </li></ul><ul><li>(2005): Pedagógusok mentálhigiénés </li></ul><ul><li>állapota : </li></ul><ul><ul><li>A tanárok bizalmi rangsorban elfoglalt </li></ul></ul><ul><ul><li>helye kedvezőtlen. </li></ul></ul><ul><li>A kutatásunk kérdése az online </li></ul><ul><li>közösségi oldalon megjelenő tanár-diák </li></ul><ul><li>kapcsolat, különös tekintettel a bizalom </li></ul><ul><li>kérdésére. </li></ul>
 3. 3. A k utatás háttere <ul><ul><li>online kérdőív </li></ul></ul><ul><ul><li>2011. január 1-jétől </li></ul></ul><ul><ul><li>150 5 kitöltő (közoktatásban tanulók, egyetemi hallgatók) </li></ul></ul><ul><ul><li>23 kérdéscsoport </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook-csoport </li></ul></ul>
 4. 4. Tanár-diák kapcsolat a bizalom tükrében A bizalomra ható tényezők
 5. 5. A kapcsolatkezdeményezés és –fogadás dimenziói a tanulók részéről A=AKTÍV P=PASSZÍV T=TUDATOS N=NEM TUDATOS NY=NYITOTT Z=ZÁRKÓZOTT IDEÁLIS BELETÖRŐDŐ UDVARIAS ELZÁRKÓZÓ TARTÓZKODÓ VÁLOGATÓS BARÁTKOZÓ REJTŐZKÖDŐ
 6. 6. Sérelmek a z online közösségi oldalon Különbséget találtunk a tanároktól és diákoktól érkező visszaélések fajtáinak mennyisége között. (r= 0,242; p=0.01)
 7. 7. A Facebook mint nevelési környezet? Homlokzatvédő stratégiák Homlokzatromboló stratégiák Egyéni üzenetben fejezi ki nemtetszését. (3,4%) Online Nyilvános hozzászólásban fejezi ki nemtetszését. (8,8%) Személyesen, négyszemközt fejezi ki nemtetszését. (10,6%) Offline Személyesen, nyilvánosan fejezi ki nemtetszését. (16,7%) Figyelmen kívül hagyja. (14,8%) Felveszi a kapcsolatot a diák szüleivel. ( 4,5% )
 8. 8. Tanári visszajelzések a diákoktól érkező nem tetsző tartalmakra <ul><li>  </li></ul>
 9. 9. Nyilvános nemtetszés nyilvánítás= megszégyenítés ? Teljes minta (1505 fő) Valós és vélt nem személyes tapasztalat (243 fő) Valós, nem személyes tapasztalat (206 fő) Valós, személyes Tapasztalat (28 fő)
 10. 10. Védekező stratégiák
 11. 11. Összegzés, javaslatok <ul><li>A védekezési stratégiák kialakítása diákok részéről lehet a bizalomcsorbulás következménye. </li></ul><ul><li>Szakirodalom alapján ezen diákok tanulási motivációja is könnyen romlik </li></ul><ul><li> az eredményeink alapján ez feltételezhető </li></ul><ul><li>Tudatos tanárszerep megjelenése, tudatos online nevelés, nem csak az iskolában fontos! </li></ul><ul><li>H a az online problémákat, kérdéseket a tanárok beviszik az osztályterembe, akkor a hagyományos tanítási kereteket miért nem lehet az online térben folytatni? </li></ul>
 12. 12. Lévai Dóra [email_address] Tóth-Mózer Szilvia [email_address] <ul><li>Köszönjük szépen a figyelmet! </li></ul>

×