Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metaforák tükrében

Közoktatásban és felsőoktatásban tanuló diákok körében végzett online kérdőíves felmérés eredményei

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metaforák tükrében

 1. 1. Az online közösségi oldalon MeGJELENŐ tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és fogadása a metaforák tükrében <br />Iskola a társadalmi térben és időben II.<br />Pécs<br />2011. május 17-18.<br />Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia<br />ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ<br />
 2. 2. A közösségi média szerepe a mindennapokban az iskola szempontjából<br /><ul><li>Magánéleti színtér vagy oktatási-nevelési környezet?
 3. 3. Addiktív közösségi oldal vagy nélkülözhetetlen kommunikációs csatorna?
 4. 4. Hogyan viszonyulnak ehhez a felülethez a diákok?
 5. 5. Érdemes kidolgozni Policyt?</li></li></ul><li>Az online kérdőív kitöltése<br />Közoktatásban és felsőoktatásban tanulók<br />1505 kitöltő<br />
 6. 6. Kötelék, de miféle?<br />217 metafora<br />502 metafora<br />219 metafora<br />
 7. 7. Fogság<br />65<br />10<br />122<br />20<br />
 8. 8. Ökológiai modell <br />Bronfenbrenner ökológiai modellje (1979)<br />
 9. 9. Közösség, de mekkora?<br />Metaforák száma<br />78<br />312<br />151<br /> 61<br />
 10. 10. A kapcsolatkezdeményezés és –fogadás dimenziói a tanulók részéről<br />BELETÖRŐDŐ<br />A=AKTÍV<br />P=PASSZÍV<br />T=TUDATOS<br />N=NEM TUDATOS<br />NY=NYITOTT<br />Z=ZÁRKÓZOTT<br />UDVARIAS<br />BARÁTKOZÓ<br />IDEÁLIS<br />ELZÁRKÓZÓ<br />TARTÓZKODÓ<br />REJTŐZKÖDŐ<br />VÁLOGATÓS<br />
 11. 11. Kapcsolatkezdeményezés és -fogadás<br />1.Pozitív érzelmi kötelék<br />Teljes minta<br />2.<br />Fogság-metaforák<br />
 12. 12. Irodalom<br />
 13. 13. További információk<br />Facebook-kutatás Nyílt csoport<br />
 14. 14. Köszönjük a megtisztelő figyelmet!<br />Lévai Dóra <br />levai.dora@ppk.elte.hu<br />Tóth-Mózer Szilvia <br />toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu<br />

×