Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
 

ГРИШИНА АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА
Науков...
Об'єкт дослідження – 
професійне 
самовизначення 
студента ВНЗ.
Предмет дослідження – 
розвиток емоційної 
спрямованості 
...
В основу дослідження було покладено припущення про
те, що емоційна спрямованість особистості як значуща
ціннісно-смислова ...
1.   Визначити теоретичні 

підходи до дослідження 
проблеми професійного 
самовизначення на етапі 
професійної  підготовк...
Фундаментальні праці 
М. Гінзбурга, 
О. Гріньової, 
Т. Дубовицької, 
Е. Климова, І. Кон, 
Е. Кучеренко, 
Г. Ложкіна, 
М. П...
має специфічні відмінності,
пов'язані як з віковими
характеристиками, так і зі
змістом даного етапу
професійного розвитку ...
У дослідженнях
Б.Додонова,
О.Доценко,
Я.Копійки,
В.Лисого,
Е.Семененко,
Н.Спиридонової,
Р.Шаміонова й
Н.Яблонські

- є від...
Дослідно-експериментальна
робота
проводилася
на
базі
Національного
університету ядерної енергії й промисловості
(м. Севаст...
професійна

спрямованість
(схильності,
мотивація)
суб'єкта;
професійні
ціннісні орієнтації,
образ Япрофесіонала.

«тест...
Рис.1. Динаміка розвитку компонентів професійного самовизначення студентів
технічного ВНЗ в процесі професійної підготовки...
Рис. 2. Структурно-компонентная модель ЭНЛ студентов технических
специальностей
Структурные компоненты (факторы фактроноан...
спрямована на
розвиток емоційної
спрямованості
особистості як
значущої ціннісносмислової
характеристики
суб'єкта, яка
дете...
Структурні компоненти професійного самовизначення особистості

Професійні схильності

Професійні мотиви

Образ Я професіон...
1 - вираження
емоційних
переживань;
2 - ідентифікація
емоцій;
3 – підвищення рівня
емоційної
спрямованості
особистості як
...
Методи піскової психотерапії:
моя презентация диссертации "Развитие эмоциональной направленности студентов в процессе их профессионального самоопределе...
моя презентация диссертации "Развитие эмоциональной направленности студентов в процессе их профессионального самоопределе...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

моя презентация диссертации "Развитие эмоциональной направленности студентов в процессе их профессионального самоопределения"

531 views

Published on

Диссертация защищена 25 ноября 2013 г. в НПУ им.
М.П. Драгоманова

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

моя презентация диссертации "Развитие эмоциональной направленности студентов в процессе их профессионального самоопределения"

 1. 1. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ   ГРИШИНА АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор Долинська Любов Василівна 25 листопада 2013 року  
 2. 2. Об'єкт дослідження –  професійне  самовизначення  студента ВНЗ. Предмет дослідження –  розвиток емоційної  спрямованості  особистості в процесі  професійного  самовизначення  студентів вищих  навчальних закладів. Мета роботи: теоретичне обґрунтування й  практичне вивчення  взаємозв'язку емоційної  спрямованості  особистості студентів  технічних  спеціальностей  з професійним  самовизначенням, а також  розробка й впровадження  програми розвитку   емоційної спрямованості  як чинника професійного  самовизначення  особистості майбутнього  фахівця. 
 3. 3. В основу дослідження було покладено припущення про те, що емоційна спрямованість особистості як значуща ціннісно-смислова характеристика суб'єкта безпосередньо впливає на процес професійного самовизначення студентів ВНЗ, а підвищення ії рівня в умовах цілеспрямованого розвитку засобами активних соціальнопсихологічних методів навчання активізує процес професійного самовизначення майбутніх фахівців.
 4. 4. 1.   Визначити теоретичні  підходи до дослідження  проблеми професійного  самовизначення на етапі  професійної  підготовки. 2.  Емпірично вивчити  особливості прояву,  критерії, показники, рівні  й динаміку професійного  самовизначення студентів  технічних спеціальностей  у процесі професійної  підготовки. 3.  Виявити типи емоційної  спрямованості  особистості студентів і їх  взаємозв'язок з  професійним  самовизначенням на етапі  навчання у ВНЗ. 4.   Обґрунтувати,   розробити  й апробувати  програму розвитку  емоційної спрямованості  особистості як чинника  активізації професійного  самовизначення  студентів.
 5. 5. Фундаментальні праці  М. Гінзбурга,  О. Гріньової,  Т. Дубовицької,  Е. Климова, І. Кон,  Е. Кучеренко,  Г. Ложкіна,  М. Пряжнікова та  Д. С’юпер
 6. 6. має специфічні відмінності, пов'язані як з віковими характеристиками, так і зі змістом даного етапу професійного розвитку і являє собою складний процес, що проходить кілька стадій: початкову, переломну й завершальну. Кожна із цих стадій супроводжується зміною структури ціннісно-моральної, планувальної, емоційної й інформаційної складових.
 7. 7. У дослідженнях Б.Додонова, О.Доценко, Я.Копійки, В.Лисого, Е.Семененко, Н.Спиридонової, Р.Шаміонова й Н.Яблонські - є відображенням загальної спрямованості, що проектується на професійні цінності, емоційно оцінювані внутрішні й зовнішні ставлення суб'єкта. - Вона розглядається у двох аспектах: спрямованість особистості як її проекції на емоційну сферу людини, в тому числі в якості психологічної установки, що закріпилися як ціннісні переживання. Вона характеризується відносно самостійною ненасичуваною потребою індивіда.
 8. 8. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Національного університету ядерної енергії й промисловості (м. Севастополь) впродовж 2008-2013 років. У ньому взяли участь 450 студентів I, III та V курсів інженерних спеціальностей.
 9. 9. професійна спрямованість (схильності, мотивація) суб'єкта; професійні ціннісні орієнтації, образ Япрофесіонала. «тест–опитувальник для визначення рівня професійної спрямованості студентів Т. Дубовицької; методика вивчення мотивації навчання у ВНЗ Т. Ільїної; опитувальник професійної готовності Л. Кабардової; проективна методика «Символ життєвого успіху» О. Старовойтенко; метод експертних оцінок з профільних та гуманітарних предметів ; тест М. Рокича
 10. 10. Рис.1. Динаміка розвитку компонентів професійного самовизначення студентів технічного ВНЗ в процесі професійної підготовки 1 курс 80 3 курс 5 курс 68,7 70 66,6 60 50 48,6 45,4 48,6 43 40 35,7 34 32,6 30 22,6 18,8 20 42,8 20 17,4 21,5 20 13,4 13 Проф. спрямов аність Мотив "Отримання знань" Мотив "Ов олодіння професією" Мотив "Одержання диплома" Цінність "Цікав а робота" Проф. схильності "Людина - знак" Високий Середній Низький Середній Низький Високий Середній Низький Високий Середній Високий Середній Низький Високий Середній Низький Високий Середній Низький 0 Низький 8,7 10 4,6 Високий 50 Образ "Я професіонала"
 11. 11. Рис. 2. Структурно-компонентная модель ЭНЛ студентов технических специальностей Структурные компоненты (факторы фактроноаналитической модели)ЭНЛ студентов технического профиля Познавательный Гностическая ЭНЛ 0,81* Эстетическая ЭНЛ 0,81 Гуманистический Альтруистическая ЭНЛ 0,76 Коммуникативная ЭНЛ, 0,84 Праксическая ЭНЛ, 0,74 Идеалистический Глорическая ЭНЛ, 0,70 Гедонистическая ЭНЛ, 0,83 Пугнический Пугническая ЭНЛ 0,73
 12. 12. спрямована на розвиток емоційної спрямованості особистості як значущої ціннісносмислової характеристики суб'єкта, яка детермінує процес професійного самовизначення студентів ВНЗ.
 13. 13. Структурні компоненти професійного самовизначення особистості Професійні схильності Професійні мотиви Образ Я професіонала Метод піскової психотерапії Методи терапевтичних карт Професійні цінності Активні методи навчання Психологічні засоби розвитку емоційної спрямованості студентів технічних спеціальностей у процесі професійного самовизначення: I - виражені емоційні переживання студентів; II - ідентифікація емоцій; III - підвищення рівня емоційної спрямованості. Етапи розвитку емоційної спрямованості особистості Пізнавальний компонент Гуманістичний компонент Ідеалістичний компонент Емоційна спрямованість студентів технічних спеціальностей Пугничний компонент
 14. 14. 1 - вираження емоційних переживань; 2 - ідентифікація емоцій; 3 – підвищення рівня емоційної спрямованості особистості як цілісних ненасичених емоцій особистості.
 15. 15. Методи піскової психотерапії:

×