Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

план самоосвіти

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

план самоосвіти

 1. 1. ПлансамоосвітиВчителя українськоїмови та літературиЯкимівської ЗОШСклярової НаталіїМиколаївни
 2. 2. УКРАЇНОЗНАВСТВО ІНАРОДОЗНАВСТВО УНАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУПРОЦЕСІ
 3. 3. Самоосвіта вчителя української мовита літератури базується на певнихпринципах: Принцип цілісності (системність самоосвітньої діяльності). Принцип діяльності (практична спрямованість роботи). Принцип мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності).
 4. 4.  Принцип самореалізації (впровадження в життя своїх внутрішніх можливостей та здібностей). Принцип самоорганізації (здатність особистості раціонально організувати свою діяльність).
 5. 5. Мета:Забезпечення високого рівня творчих здібностей учнів.Створення оптимальних умов розвитку учнів, спрямованих на поліпшення розумових можливостей, оволодіння знаннями з української мови, літератури та культури.
 6. 6. Розширення та поглиблення педагогічних знань.Підвищення професійної майстерності.Збір матеріалу за допомогою наукової літератури та інтернет- ресурсів.
 7. 7. Етапи:Вивчення сучасної літератури з даної теми.Розробка сценаріїв різноманітних заходів.Практичне застосування підготовленого матеріалу.
 8. 8. Інсценування української народноїказки «Закопане золото»
 9. 9. Мета цієї казки така: навчатижити не тими благами, які тобідасть хтось, а тим, що заробишчесною працею.
 10. 10. Інсценування обрядового дійства«Сватання»
 11. 11. Цей обряд є традиційним навіть унаш час, і такі елементи, якперев᾽язування сватів рушниками,хліб-сіль, звернення до ікони, єактуальними. І особливо зараз, у частехнічних навантажень, коли людині не вистачає духовного,внутрішнього.
 12. 12. Народознавча хвилинка «СвятоПокрови»
 13. 13. Учні 4 класу отримали елементарнізнання про свято українськогонароду - свято Покрови ПресвятоїБогородиці. Дізналися про звичаї таприкмети, пов᾽язані з цим святом.

×