Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПОРТФОЛІО
Паламарчук Наталії Юріївни
соціального педагога

Полонської гімназії
ЗАГАЛЬНІ
ВІДОМОСТІ
(коротко про себе)
 Вік: 25 років
 Стаж роботи: 3 роки
 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
 Спеці...
РІС КСУ
( Рівненський інститут слов’янознавства
Київського славістичного університет у)
У своїй діяльності
керуюся
- Ко н с т и т у ц і є ю Ук р а ї н и
- З а ко н о м Ук р а ї н и « П р о О с в і т у »
- Пол о...
діагностична;
прогностична;

консультаційна;
захисна;
соціальноперетворювальна;

профілактична;
організаційна
- психологічна підготовка до навчання у школі;
- адаптація дітей до умов перебування у навчальновиховному закладі;
- орган...
1. проведення тижня правового виховання.
2. профілактика правопорушень серед
неповнолітніх :
- профілактичні бесіди з учня...
- допомагаю в адаптації дітей при вступі до
школи, переході із одного до іншого ст упеня
навчального закладу;
- виступаю п...
ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ
Уч а с н и к и М А Н
Прізвище,
ім’я

Районний Обласний
захист
захист

Рік

Тема МАН

Березенський
Богдан
...
Уч н і в с ь к а н ау ко в о п р а к т и ч н а ко н ф е р е н ц і я
Пам’ятка батькам
•

Якщо:

•

- дитину постійно критикувати,вона вчиться ненавидіти;

•

- дитину висміюють, вона стає зам...
паламарчук
паламарчук
паламарчук
паламарчук
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

паламарчук

337 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

паламарчук

 1. 1. ПОРТФОЛІО Паламарчук Наталії Юріївни соціального педагога Полонської гімназії
 2. 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ (коротко про себе)  Вік: 25 років  Стаж роботи: 3 роки  Кваліфікаційна категорія: спеціаліст  Спеціальність: психолог  Вищий навчальний заклад: РІСКСУ (Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету)
 3. 3. РІС КСУ ( Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університет у)
 4. 4. У своїй діяльності керуюся - Ко н с т и т у ц і є ю Ук р а ї н и - З а ко н о м Ук р а ї н и « П р о О с в і т у » - Пол оже н н я м п р о п с и хол о г і ч н у службу в с и с т е м і о с в і т и Ук р а ї н и - Декларацією прав людини - Конвенцією ООН про права дитини - Ч и н н и м з а ко н од а в с т в о м Ук р а ї н и - Е т и ч н и м код е ксо м п с и хол о га
 5. 5. діагностична; прогностична; консультаційна; захисна; соціальноперетворювальна; профілактична; організаційна
 6. 6. - психологічна підготовка до навчання у школі; - адаптація дітей до умов перебування у навчальновиховному закладі; - організація роботи з "важкими” дітьми; - професійне самовизначення старшокласників; - організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями; - сприяння психологічному здоров’ю дітей, підлітків, батьків та педагогів - попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій у родині та навчально виховному закладі; - організація роботи з дітьми пільгового контингенту; - методична робота.
 7. 7. 1. проведення тижня правового виховання. 2. профілактика правопорушень серед неповнолітніх : - профілактичні бесіди з учнями щодо правопорушень. - зустрічучнів зспеціалістами різних установ (лікарями, соціальною службою у справах сім’ї та молоді, кримінальною міліцією та ін.) 3. анкетування «чи знаю я свої права?». 4. проведення акцій. 5. виставка стіннівок, плакатів.
 8. 8. - допомагаю в адаптації дітей при вступі до школи, переході із одного до іншого ст упеня навчального закладу; - виступаю посередником між навчальним закладом та сім’єю, між батьками і вчителями; - слідкую за відвідуванням учнями навчального з а к л а д у, д о п о м а г а ю у п о д о л а н н і п р и ч и н , щ о призводять до пропусків занять; - попереджую конфлікти, які можуть виникну ти в учнівському колективі .
 9. 9. ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ Уч а с н и к и М А Н Прізвище, ім’я Районний Обласний захист захист Рік Тема МАН Березенський Богдан І-місце 2012 Молодь як особлива група в суспільстві. Основні риси сучасної української молоді.
 10. 10. Уч н і в с ь к а н ау ко в о п р а к т и ч н а ко н ф е р е н ц і я
 11. 11. Пам’ятка батькам • Якщо: • - дитину постійно критикувати,вона вчиться ненавидіти; • - дитину висміюють, вона стає замкненою; • - дитину хвалити, вона вчиться бути вдячною; • - дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе; • - дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших; • - дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою; • - дитина росте в безпеці, вона вчиться вірити в людей; • - дитина росте в ворожнечі, вона вчиться бути агресивною; • - дитина росте в докорі. Вона вчиться жити з почуттям провини; • - дитина живе в розумній привітності, вона вчиться знаходити любов у світі.

×