Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

παρουσίαση2 enothta 8

10,479 views

Published on

Εναλλακτική παρουσίαση Αρχαίων Ελληνικών .
Ηχος-χρώμα-Κίνηση.
Ενότητα 8. Γ' Γυμνασίου

Published in: Education
 • Be the first to comment

παρουσίαση2 enothta 8

 1. 1. Διδασκαλία A ρχαίων E λληνικών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προβολέα ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 2. 2. <ul><li>Τίτλος Δραστηριότητας </li></ul>Αντικείμενο : Αρχαία Ελληνικά . Τάξη : Γ’ Γυμνασίου. Σκοπός : Α) 1. Επαφή μαθητών με συναισθηματικά φορτισμένο ρητορικό λόγο, που αξιοποιεί μια μυθική ιστορία με ιδιαίτερο ηθικό δίδαγμα, 2. Εντοπισμός δυο κεντρικών ιδεών και ανάλυση τους. Β) 1. Εξοικείωση μαθητών με τον σχηματισμό του παθητικού μέλλοντα και αορίστου, 2. Κατανόηση λειτουργίας και σχηματισμός ποιητικού αιτίου. Γ) Ασκήσεις εμπέδωσης.
 3. 3. Περιγραφή δραστηριότητας <ul><li>Μέθοδος διδασκαλίας : </li></ul><ul><li>Καθοδηγούμενη, συνεργατική και κειμενοκεντρική διδασκαλία. </li></ul><ul><li>Προετοιμασία διδασκαλίας : </li></ul><ul><li>Προετοιμασία αρχείων κειμένου. </li></ul><ul><li>Εύρεση οπτικού υλικού , δημιουργία πινάκων. </li></ul><ul><li>Δημιουργία εικόνας . jpg , animation </li></ul><ul><li>Προετοιμασία αίθουσας. </li></ul><ul><li>Μέσα διδασκαλίας : </li></ul><ul><li>Η/Υ και προβολικό. </li></ul>
 4. 4. Διδασκαλία <ul><li>Οργάνωση τάξης: ενιαία. </li></ul><ul><li>Διάρκεια του μαθήματος : 3-4 διδακτικές ώρες . </li></ul><ul><li>Στόχοι διδασκαλίας : </li></ul><ul><li>Να εντοπίσουν στο κείμενο συγκεκριμένα στοιχεία με σκοπό την κριτική ανάγνωσή του. </li></ul><ul><li>Να αξιολογήσουν την πειστικότητα της ιστορίας και την διαχρονικότητά της. </li></ul><ul><li>Να κατανοήσουν το λόγο ένταξης του συγκεκριμένου μύθου μέσα στο λόγο. </li></ul><ul><li>Να εντοπίσουν παθητικούς τύπους. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Υλικό : Το αρχαίο ελληνικό κείμενο σε αρχείο word, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μορφοποίησης . </li></ul><ul><li>Εικόνες και διάφορα animation από το διαδ i κτυο. </li></ul><ul><li>Εικονογραφικό υλικό και ερωτήσεις κατανόησης από Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου . </li></ul><ul><li>Λογισμικό: Word , PowerPoint , </li></ul><ul><li>Photo Editor , animation . </li></ul>
 6. 6. Στόχοι ενότητας : Βασικός στόχος κατά τη διδασκαλία, πέρα από την κατανόηση του συγκεκριμένου μύθου , είναι να αντιλαμβάνονται οι μαθητές τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας. Ικανοποίηση στόχου : Επιλέγονται λέξεις από το πρωτότυπο κείμενο και καταγράφονται αντίστοιχες της νέας ελληνικής, που βοηθούν το μαθητή να μυηθεί ευκολότερα στον αρχαίο λόγο. Σκοπός: Να αποτυπωθεί ο αρχαιοελληνικός λόγος στη συνείδηση του μαθητή εναργέστερα με την ενεργή και βιωματική διαδικασία εκμάθησης. ΕΝΟΤΗΤΑ 8
 7. 7. Ἒ ρρωσο φίλτατε, τί νεώτερον γέγονε; Ε ἰ πέ μοι, τί ἐ ν ν ῷ ἒ χεις ε ἰ πε ῖ ν; Ἐ ρ ῶ σοι πάραυτα, ἀ γγελίαν φέρω χαρμόσυνον και σημαίνουσαν. Ὃ στις το ῖ ς ἑ αυτο ῦ γονε ῦ σι βοηθε ῖ , συνδραμο ῦ νται α ὐ τ ῷ ο ἱ θεοί. ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
 8. 8. Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ἳνα εὖ σοι γένηται. Οἳους ἂν ἐράνους εἰσενέγκῃς τοῖς γονεῦσι, τοιούτους α ὐ τός ἐν τῶ γήρᾳ παρά τῶν τέκνων προσδέχου. Διαβάστε προσεχτικά τις παραπάνω προτάσεις και σκεφτείτε αν η εφαρμογή τους είναι διαχρονική ή πλέον δεν ισχύει σήμερα. Πιστεύετε ότι στη σημερινή κοινωνία εκθειάζεται απλώς ο σεβασμός προς τους γονείς, χωρίς κάτι έμπρακτο; Ο σύγχρονος τρόπος ζωής , που σας ωθεί στη γρήγορη ανεξαρτητοποίηση και αυτοδυναμία, προκαλεί δυσχέρειες στις σχέσεις με τους γονείς σας ;
 9. 9. <ul><li>Η μυθική αυτή ιστορία, που μας μεταφέρει ο ρήτορας Λυκούργος, έχει ως σκοπό της να τονίσει την αγάπη και το σεβασμό που πρέπει να τρέφουν τα παιδιά προς τους γονείς τους. </li></ul><ul><li>Είναι διαποτισμένη με ένα ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα και παράλληλα κουβαλά ένα συναισθηματικό φορτίο. Ο στοργικός νεαρός προσκολλημένος στο ηθικό του χρέος , δε διστάζει να διατρέξει τον έσχατο κίνδυνο, προκειμένου να σώσει τον ανήμπορο πατέρα του. Και σώζονται και οι δυο αλώβητοι, σε αντίθεση με τους άλλους. </li></ul><ul><li>Το τέλος της ιστορίας συνοδεύει ένα άψογο, διαχρονικό και ηθικό δίδαγμα , σύμφωνα με το οποίο οι ενάρετοι και δίκαιοι άνθρωποι επιβραβεύονται , είτε με την εύνοια των θεών, είτε με την απανταχού επιδοκιμασία τους απο την κοινωνία. </li></ul>
 10. 10. Τοιοῦτος γίγνου περί τούς γονεῖς, οἵους ἂν εὔξαιο περί σεαυτόν γενέσθαι τούς ἑαυτοῦ παῖδας. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 11. 11. ΕΝΟΤΗΤΑ 8- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λέγεται γοῦν ἐν Σικελία (εἰ γάρ καί μυθωδέστερον ἐστίν , ἀλλ ‘ ἁ ρμόσει καί νῦν τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ρύακα πυρός γενέσθαι. Τοῦτον δέ ρεῖν φασίν ἐπί τε τήν ἂλλην χώραν, καί δή πρός πόλιν τινά τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. Τούς μέν οὖν ἂλλους ὁρμῆσαι πρός φυγήν, τήν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δε τινά τῶν νεωτέρων , ὁρῶντα τόν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καί οὐχί δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλά ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπό τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν .
 12. 12. <ul><li>Φορτίου δ’ οἶμαι </li></ul><ul><li>προσγενομένου καί αὐτός ἐγκατελήφθη. </li></ul><ul><li>Ὃθεν δή καί ἂξιον θεωρῆσαι τό θεῖον , ὃτι </li></ul><ul><li>τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἒχει . </li></ul><ul><li>Λέγεται γάρ κύκλω τόν τόπον ἐκεῖνον </li></ul><ul><li>περιρρυῆναι τό πῦρ καί σωθῆναι τούτους </li></ul><ul><li>μόνους , ἀφ’ ὧν καί τό χωρίον ἒτι καί νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον . Τούς δέ ταχεῖαν τήν </li></ul><ul><li>ἀποχώρησιν ποιησαμένους καί τούς ἑαυτῶν </li></ul><ul><li>γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅ παντας ἀπολέσθαι </li></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>ΣΕΒΑΣΜΟΣ ( ΑΙΔΩΣ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ΓΟΝΕΙΣ </li></ul></ul><ul><ul><li>ΘΕΟΥΣ </li></ul></ul><ul><ul><li>ΕΥΝΟΙΑ </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΜΥΘΟ ΣΕ ΕΥΘΥ ΛΟΓΟ </li></ul><ul><li>Ἐ ν Σικελί ᾳ ἐ κ τ ῆ ς Α ἴ τνης ρύαξ πυρός ἐ γένετο . Ο ὗ τος δέ ἒ ρρει ἐ πί τε τήν ἄ λλην χώραν, καί δή καί πρός πόλιν τινά τ ῶ ν ἐ κε ῖ κατοικουμένων. Ο ἱ μέν ο ὖ ν ἄ λλοι ὥ ρμησαν πρός φυγήν τήν α ὑ τ ῶ ν σωτηρίαν ζητο ῦ ντες , ε ἷ ς δέ τις τ ῶ ν νεωτέρων, ὁ ρ ῶ ν τόν πατέρα πρεσβύτερον ὂ ντα καί ο ὐ χί δυνάμενον ἀ ποχωρε ῖ ν ἀ λλά ἐ γκαταλαμβανόμενον, ἀ ράμενος ἒ φερεν . Φορτίου προσγενομένου καί α ὐ τός ἐ γκατελήφθη . Κύκλ ῳ γάρ τόν τόπον ἐ κε ῖ νον περιέρρευσε τό π ῦ ρ καί ἐ σώθησαν ο ὗ τοι μόνοι , ἀ φ ‘ ὧ ν καί τό χωρίον ἒ τι καί ν ῦ ν προσαγορεύεται τ ῶ ν ε ὑ σεβ ῶ ν χ ῶ ρος. Ο ἱ δέ ταχε ῖ αν τήν ἀ ποχώρησιν ποιησάμενοι καί το ύ ς ἑ αυτ ῶ ν γονέας ἐ γκαταλιπόντες ἅ παντες ἀ πώλοντο . </li></ul>Παρατήρη - σες τις διαφορές;
 15. 15. <ul><li>ΜΕΡΟΣ Β΄: φύλλο εργασίας </li></ul><ul><li>Στόχος : νοηματική προσέγγιση </li></ul><ul><li>-Τι συνέβη στη Σικελία σύμφωνα με το κείμενο; </li></ul><ul><li>(αναμένουμε : δήλωση τόπου και φυσικού γεγονότος.) </li></ul><ul><li>- Πώς αντέδρασαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής; </li></ul><ul><li>( αναμένουμε : δήλωση αντίδρασης όλων και ενός ιδιαίτερα.) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>- Πώς ενήργησε ένας νέος, που έβλεπε τον πατέρα του να κινδυνεύει από τη φωτιά ; (ενέργειες νέου) </li></ul><ul><li>- Ποιά ήταν η κατάληξη της ιστορίας; </li></ul><ul><li>( παρέμβαση θείου) </li></ul><ul><li>- Ποια ήταν η τύχη όσων εγκατέλειψαν τους γονείς τους; </li></ul><ul><li>( αφανισμός υπολοίπων) </li></ul>
 17. 17. Παρατηρήστε προσεκτικά το κείμενο στο βιβλίο σας και στη συνέχεια δώστε τις ακριβείς απαντήσεις. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
 18. 18. <ul><li>Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ γενέσθαι ( τίνα;) ………………………………………… ἐκ τῆς Αἴτνης. </li></ul><ul><li>( εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ΄ ἁρμόσει καὶ νῦν ( τίσι;) ………………………………………………………………. ἀκοῦσαι)· </li></ul><ul><li>Φασὶν δὲ τοῦτον (ῥύακα) ῥεῖν ( ποῦ;) ………………………………………………………................. </li></ul>ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων φέρειν (τὸν πατέρα) ἀράμενον, ὁρῶντα τὸν πατέρα (τί;) ………………………………… …………………………………………… .. <ul><li>(Λέγεται) </li></ul>τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, ( γιατί;) ……………………………………………….. Οἶμαι φορτίου δέ προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη.
 19. 19. <ul><li>Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιόν (ἐστι) θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι εὐμενῶς ἔχει (τίσι;) ……………………………………………. </li></ul>τὸ πῦρ ………………………………. τὸν τόπον ἐκεῖνον καὶ …………………………………………….. καὶ ἀπολέσθαι ( τίνας;) ………………………… …… γονέας ἑαυτῶν Λέγεται γὰρ ( τί ;) ἀφ΄ ὧν καὶ τὸ χωρίον ………………………………… ἔτι καὶ νῦν χῶρον τῶν εὐσεβῶν· ἀπολέσθαι ( τίνας;) ………………………………………
 20. 20. <ul><li>ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ </li></ul><ul><li>ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ </li></ul><ul><li>ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ Ν.Ε. </li></ul><ul><li>(ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.) </li></ul>
 21. 21. Ηθικό δίδαγμα:ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΤΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ ΕΥΜΕΝΩΣ ΕΧΕΙ.
 22. 22. <ul><li>ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ </li></ul><ul><li>ρ.ῥέω περιρρέω(= ρέω γύρω - γύρω , ξεφεύγω από κάτι) </li></ul><ul><li>προσρέω(=συγκεντρώμομαι, συναθροίζομαι) </li></ul><ul><li>καταρρέω(=ρέω προς τα κάτω, μτφ. Φθίνω). </li></ul><ul><li>Ουσ.πῦρ πῦρ Διός , διά πυρός ἰέναι, γαῖα πυρί μειχθήτω. </li></ul><ul><li>Έχεις ακούσει το: γραμμή πυρός ; βάπτισμα του πυρός ; </li></ul><ul><li>παρανάλωμα του πυρός; διά πυρός και σιδήρου; </li></ul><ul><li>ΒΡΕΙΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΟΜΟΡΡΙΖΕΣ—ΑΠΛΕΣ ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ </li></ul><ul><li>ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ </li></ul><ul><li>μυθωδέστερον : μυθώθης ≤μύθος </li></ul><ul><li>Παράγωγα-ομόρριζα:μυθικός, μυθομανής, αμύθητος, παραμύθι, απομυθοποίηση. </li></ul><ul><li>Ἀ ράμενον: α ἲ ρω. </li></ul><ul><li>Παράγωγα-ομόρριζα:άρση, έπαρση, ανταρσία, έρανος, αιώρα, άρδην(εξολοκλήρου). </li></ul><ul><li>Ἁ ρμόσει: ἁ ρμόττ(σσ)ει ρήμα απρόσωπο. </li></ul><ul><li>Παράγωγα-ομόρριζα:εφαρμογή, αρμόδιος, αρμονικός. </li></ul><ul><li>Θεωρ ῆ σαι:θεωρ ῶ ≤θεωρός≤θεός+ώρα(=φροντίδα) </li></ul><ul><li>Παράγωγα-ομόρριζα:θεώρημα,επιθεωρητής, θεωρία δυσθεώρητος. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>1. Το κείμενο είναι γεμάτο μετοχές, </li></ul><ul><li>να τις βρεις και να τις αναγνωρίσεις π.χ. </li></ul><ul><li>των κατοικουμένων:επιθετική μτχ. ως γενική διαιρετική στο « πόλιν τινά» . </li></ul><ul><li>2. Να βρεις στο κείμενο τις απρόσωπες εκφράσεις, π.χ. </li></ul><ul><li>Ἄ ξιον (εστί ) </li></ul>ΑΣ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ:
 25. 25. <ul><li>ΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗ </li></ul><ul><li>ΜΑΓΕΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: </li></ul><ul><li>ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ </li></ul><ul><li>ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ . </li></ul>
 26. 26. ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Τα ρήματα στην παθητική διάθεση έχουν τις ίδιες καταλήξεις που έχουν και στη μέση διάθεση σ’ όλους τους χρόνους εκτός απ̓ τον αόριστο . ΓΝΩΡΙΖΩ: Μέσος μελλ.: λύσομαι ----μέσος αορ.: ἐλυσάμην ΜΑΘΑΙΝΩ: παθ. Μελλ.: λυθήσομαι ---παθ.αορ.: ἐλύθην Όπως βλέπουμε: α)ο παθ. Μέλλοντας σχηματίζεται με τις καταλήξεις του μέσου μέλλοντα αφού όμως προστεθεί σ’ αυτές το πρόσφυμα –θη- σώζομαι (σώσομαι)— σωθήσομαι ̓αδικοῦμαι (ἀδικήσομαι)--- ἀδικηθήσομαι Β) ο παθητικός αόριστος παίρνει επίσης το πρόσφυμα -θη- (ή θε) ἐ σώθην (οριστική) σωθείην (ευκτική) ἠ δικήθην (οριστική) ἀδικηθείην( ευκτική)
 27. 27. <ul><li>1. ο παθητικός αόριστος έχει ως χαρακτηριστικό του σύμφωνο στην κατάληξη το – θ - με το οποίο δηλώνεται η παθητική του σημασία. </li></ul><ul><li>2 .στα αφωνόληκτα ρήματα επηρεάζεται ο χαρακτήρας τους από την ύπαρξη του – θ - κ έτσι: </li></ul><ul><li>στα </li></ul><ul><li>οδοντικόληκτα –τ, -δ,-θ </li></ul><ul><li>Ουρανικόληκτα –κ,-γ,-χ </li></ul><ul><li>Χειλικόληκτα –π,-β,-φ. </li></ul>ἐ νομί σ θην-(νομίζω) ἐ τά χ θην-(τάττω) ἐ καλύ φ θην-(καλύπτω) - θ- οδοντικόληκτα ουρανικόληκτα χειλικόληκτα
 28. 28. Παθητικός α ό ρ ι σ τ ο ς α΄ ἐσώθη ἐσώθημεν ἐσώθησαν σωθ ῇς σωθῶμεν σωθῶσι σωθείης σωθείητε, σωθεῖτε σωθήτω σώθητε σωθ ε ῖ σα σωθέν σωθείη Γράψτε στο τετράδιό σας ένα-ένα τους τύπους που λείπουν στον παρακάτω πίνακα. σωθέντων, σωθήτωσαν σωθείησαν, σωθεῖεν σωθῆτε ἐσώθητε ---- σωθείημεν, σωθεῖμεν σωθῇ σώθητι ἐσώθης σωθείς σωθῆναι ---- σωθείην σωθῶ ἐσώθην Μετοχή Απαρέμ Προστακ Ευκτική Υποτακ Οριστική
 29. 29. ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με τους τύπους του παθητικού μέλλοντα έχοντας στο μυαλό σας το ρ. λύω στη μέση φωνή για όλες τις εγκλίσεις. λυ-θή-σοιντο λυ-θή-σεται λυ-θη-σομένη λυ-θή-σοιο λυ-θη-σοίμην λυ-θη-σοίμεθα λυ-θή-σ ῃ / ει λυ-θή-σεσθε λυ-θή-σονται λυ-θή-σοισθε λυ-θη-σόμεθα λυ-θη-σόμενον λυ-θή-σοιτο λυ-θη-σόμενος λυ-θή-σεσθαι λυ-θή-σομαι Μετοχή Απαρέμ Ευκτική Οριστική
 30. 30. <ul><li>Πρόσεξε και τα παραδείγματα: </li></ul><ul><li>Λείπομαι (θ.λειπ-) λειφθήσομαι , ἐ λείφθην </li></ul><ul><li>Λαμβάνομαι (θ.λαβ-) ἐ λήφθην </li></ul><ul><li>Κηρύττομαι (θ.κηρυκ-) κηρυχθήσομαι , ἐ κηρύχθην </li></ul><ul><li>Πείθομαι (θ.πειθ-) πεισθήσομαι, ἐ πείσθην </li></ul><ul><li>Βασικό : μερικά ρήματα παρόλο που δεν είναι οδοντικόληκτα σχηματίζουν τον παθητικό μέλλοντα κ αορ. Α’ με την προσθήκη ενός – σ - πριν από το πρόσφυμα – θη - </li></ul>Π.χ ἀκούομαι ἀκουσθήσομαι , ἠκούσθην Π.χ Κελεύομαι <ul><li>κελευσθήσομαι , ἐκελεύσθην </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Ας μη ξεχάσουμε και τον παθητικό αόριστο και μέλλοντα Β΄, που κλίνεται όπως και οι αντίστοιχοι πρώτοι παθητικοί χρόνοι μόνο που το β’ ενικό προστακτικής έχει κατάληξη – θι - (αντί για –τι), </li></ul><ul><li>Πχ. Γράφη-θι. </li></ul><ul><li>Εδώ ο αόριστος αφήνει το αγαπημένο του -θ-. </li></ul><ul><li>Δείτε τα παραδείγματα: </li></ul><ul><li>Εκπλήττομαι ἐ ξεπλάγην, ἐ κπλαγήσομαι </li></ul><ul><li>Τρέπομαι ἐ τράπην, τραπήσομαι </li></ul><ul><li>Φαίνομαι ἐ φάνην, φανήσομαι </li></ul><ul><li>Κλέπτομαι ἐ κλάπην, κλαπήσομαι </li></ul><ul><li>Ἀ λλάττομαι ἠ λλάγην, ἀ λλαγήσομαι </li></ul>
 32. 32. ΑΣΚΗΣΗ 1 λυθήσομαι ἀδικηθήσομαι σωθήσονται φανήσεται κολασθήσεται τοξευθήσεσθαι ἐλύθην ἠ δικήθην ἐσώθησαν ἐφάνη ἐκολάσθη τοξευθῆναι Και τ ώ ρα ας εξασκηθούμε σε ό,τι μάθαμε. τοξεύεσθαι κολάζεται φαίνεται σώζονται ἀδικοῦμαι λύομαι Αόριστος Μέλλοντας Ενεστώτας
 33. 33. ΑΣΚΗΣΗ 2 <ul><li>Να διατυπώσεις τις επόμενες προτάσεις αλλάζοντας τον παθητικό μέλλοντα σε παθητ. Αόριστο ή αντίστροφα </li></ul>α) Ἡ πόλις ἡμῶν β) Νομίζομέν τινας ἐπί τῷ εὐωνύμῳ γ) Ὑμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν δ) ο ὐ πεισθήσονται τοῖς τούτων λόγοις ε) Κολασθήσονται οἱ ἀδικοῦντες στ) Ὑπό τῶν διδασκάλων ο ὐ σωθήσεται τοξευθῆναι ἐσώθητε ἐπαιδεύθημεν οὐκ ἐσώθη τοξευθήσεσθαι σωθήσεσθε οὐκ ἐπείσθησαν ἐκολάσθησαν παιδευθησόμεθα
 34. 34. ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ <ul><li>Τα παθητικά ρήματα συνοδεύονται συχνά από ένα προθετικό σύνολο (ΠΣ) που δείχνει το πρόσωπο ή το πράγμα από το οποίο προέρχεται αυτό που παθαίνει το υποκείμενο του ρ. έτσι: </li></ul><ul><li>Ο ὗ τοι ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθησαν . </li></ul><ul><li>Αυτό το ΠΣ λέγεται ποιητικό αίτιο και εκφέρεται με την πρόθεση ὑπό και γενική πτώση (σπανιότερα και με άλλες προθέσεις). </li></ul><ul><li>Το ποιητικό αίτιο εκφέρεται και με απλή δοτική : </li></ul><ul><li>Τα ῦ τα Θ εμιστογένει γέγραπται (=αυτά έχουν γράφει από το Θ εμιστογ έ νη. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Παθητικά ρήματα σχηματίζονται κανονικά από τα ενεργητικά με ορισμένες αλλαγές: </li></ul><ul><li>Ενεργητική σύνταξη : οι διδάσκαλοι τους νέους παιδεύουσι ( εκπαιδεύουν) </li></ul><ul><li>Παθητική σύνταξη : ο ἱ νέοι ὑ πό τ ῶ ν διδάσκαλων παιδευθήσονται. </li></ul><ul><li>Όπως βλέπεις κατά τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική γίνονται οι ακόλουθες αλλαγές: </li></ul><ul><li>ενεργητική σύνταξη- --- παθητική σύνταξη </li></ul>Συνεχίζεται το υποκείμενο(Υ ) ποιητικό αίτιο το αντικείμενο(Α) υποκείμενο
 36. 36. Συνέχεια <ul><li>Δε θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ένα ρήμα μετατρέπεται σε παθητικό όταν είναι ενεργητικής διάθεσης και μεταβατικό. </li></ul><ul><li>Σε προτάσεις με δυο αντικείμενα(δίπτωτο ρήμα) το άμεσο αντικείμενο τρέπεται σε υποκείμενο , ενώ το έμμεσο παραμένει ως αντικείμενο. </li></ul><ul><li>Πχ. Ὁ πατήρ διδάσκει τόν πα ῖ δα σωφροσύνην. </li></ul><ul><li>Ὁ πα ῖ ς διδαχθήσεται ὑ πό το ῦ πατρός σωφροσύνην . </li></ul>
 37. 37. ΑΣΚΗΣΕΙΣ <ul><li>1 . Να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη σε ενεργητική και το αντίστροφο : </li></ul><ul><li>Α) Τα ῦ τα ὑ φ ἡ μ ῶ ν ἐ πράχθησαν . </li></ul><ul><li>Ἡ με ῖ ς ἐ πράξαμεν τα ῦ τα. </li></ul><ul><li>Β) Ο ἱ στρατι ῶ ται ἐ θαύμαζον τόν Κ ῦ ρον. </li></ul><ul><li>Κ ῦ ρος ἐ θαυμάσθη ὑ πό τ ῶ ν στρατιωτ ῶ ν . </li></ul><ul><li>Γ) Ο ἱ φρουροί τήν πόλιν ἒ σωσαν. </li></ul><ul><li>Ἡ πόλις ἐ σώθη ὑ πό τ ῶ ν φρουρ ῶ ν. </li></ul><ul><li>Δ) Διόδωρος ὑ πό δούλου τινός ἐ φονεύθη. </li></ul><ul><li>Δο ῦ λός τις ἐ φόνευσε Διόδωρον . </li></ul><ul><li>Ε) Ἡ χιών ἐ κάλυψε π ᾶ ν τό πεδίον. </li></ul><ul><li>Π ᾶ ν το πεδίον ἐ καλύφθη ὑ πό τ ῆ ς χι ό νος </li></ul><ul><li>Στ) Ο ἱ νεανίαι παιδευθήσονται ὑ πό σοφ ῶ ν διδασκάλων. </li></ul><ul><li>Σοφοί διδάσκαλοι παιδεύσουσι τούς νεανίας . </li></ul>
 38. 38. <ul><li>Απόδωσε τις επόμενες προτάσεις στα ν . ε και σε παθητική και σε ενεργητική σύνταξη, και μετά διάλεξε ποια προτιμάς . </li></ul><ul><li>Τά πραχθέντα ὑ πό τούτων ο ὐ δύναμαι ε ἰ πε ῖ ν. </li></ul><ul><li>Ἥ δε ἡ τάφρος ὑ πό στρατιωτ ῶ ν ὡ ρύχθη. </li></ul><ul><li>Ὑ πό Ξέρξου κήρυκες ἐ πέμφθησαν . </li></ul><ul><li>Δ ῶ ρον ὑ φ Ἑ ρμο ῦ ἐ πέμφθη α ὐ το ῖ ς. </li></ul><ul><li>Ἣ δομαι ὑ φ ΄ ὑ μ ῶ ν τιμώμενος. </li></ul><ul><li>Φεύγω ὑ πό το ῦ δήμου. </li></ul><ul><li>ΣΟΦΟΝ ΤΟ ΣΑΦΕΣ </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών επιτεύχθηκε : </li></ul><ul><li>1. Η διαδικασία του μαθήματος και η διδασκαλία έγινε πιο προσιτή από το σύνολο των μαθητών. </li></ul><ul><li>2. Θετικότερο παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη. </li></ul><ul><li>3. Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών, έξαψη της περιέργειάς τους. </li></ul><ul><li>4. Ενεργητική προσέγγιση του κειμένου. </li></ul><ul><li>5. Αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν οι μαθητές στις νέες τεχνολογίες. </li></ul>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 40. 40. Συμπεράσματα <ul><li>Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να συντελέσει θετικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μαθητικής αδιαφορίας. </li></ul><ul><li>έμφαση στην κοινωνική διάσταση της μάθησης και στην πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών </li></ul><ul><li>δημιουργία κλίματος αποδοχής διαφορετικών προσεγγίσεων από τους μαθητές </li></ul>
 41. 41. Συμπεράσματα <ul><li>Για τον εκπαιδευτικό η χρήση των ΤΠΕ απαιτεί: </li></ul><ul><li>δεξιότητες </li></ul><ul><li>συναίσθηση επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης </li></ul><ul><li>επίγνωση ότι οι ΤΠΕ αποτελούν εργαλείο αποτελεσματικότερης οργάνωσης της διδασκαλίας </li></ul><ul><li>επίγνωση ότι οι ΤΠΕ δεν είναι πανάκεια </li></ul>
 42. 42. ΤΕΛΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

×