SlideShare a Scribd company logo
Transparència per
als Ens Locals
Jornada Aplicació Pràctica
17 de maig de 2016
Índex
• Projecte comú dels ens locals
• Indicadors: estat de la situació
• Estalvis i beneficis
• Reptes i dificultats
• Full de ruta
Projecte comú
Projecte comú
• Complexitat del projecte
– Abast de la Llei
– Volum ens locals a complir
– Recursos limitats
– Canvi de paradigma
– Període curt d’adaptació
– Sancions
• Treball en equip
– Conveni marc ens
supramunicipals
(Generalitat, EAPC, 4
Diputacions, ACM, FMC) +
altres institucions (COSITAL
i Consorci Localret)
– Comitès de treball temàtics
per fer front a tots els
aspectes de la Llei
Resultats
• Seu-e i transparència: Solució de transparència
• Repositori bases de dades locals: Informació dels ens
facilitada prèviament a entitats supramunicipals
• Formularis de contacte:
– Accés informació
– Propostes, queixes i suggeriments
• Recursos per al suport tècnic, formatiu, jurídic i organitzatiu
• Portal de suport:
– Modelatge de dades
– Models de documents
– Fitxes explicatives dels diferents ítems
Indicadors
Transparència: espais de transparència
• Ajuntaments: (93 %)
– Solució comú: 830
– Solució pròpia: 47
• Solució comú:
– Ens locals: 965
– Ajuntaments: 88% del
total d’ajunts:
• Seu-e 2.0 + Transp: 665
• Transparència: 164
Dret d’Accés a la Informació Pública (eTRAM)
• 869 Usuaris (827
ajuntaments)
• Sol·licituds Accés a
la Informació
rebudes: 80 (2015) i
100 (2016)
Activitat de la Seu-e / Transparència
Edició TOP TEN (2016):
• Número d’usuaris
editors actius:
1.742
• Mitjana
d’edicions/dia
(darrer mes): 228
Ajuntament de Falset
Ajuntament d'Altafulla
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Montgat
Ajuntament d'Amposta
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament de Figueres
Activitat de la Seu-e / Transparència
Visites TOP TEN (abril):
0
100000
200000
300000
400000
500000
Gener Febrer Març Abril
Pàgines vistes
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Valls
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Llagostera
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament d’Olot
Estalvis i beneficis
Model de Transparència:
reutilització i racionalització
• Inventari d’ítems de transparència
• Modelatge de dades
• Classificació temàtica dels ítems
• Solució 3 en 1: Seu + Transparència + dades obertes
• Dades obertes a disposició de tothom (ens i ciutadania)
• Portal de suport:
• Fitxes jurídiques i organitzatives
• Models de documents: declaració de béns i activitats,
catàleg de tràmits, protocol de tractament de dades
personals, etc.
Reutilització dades obertes
• +50% dels ítems són
susceptibles de reutilització
• Exemples més destacables:
- Actes de ple
- Càrrecs electes
- Ordenances i reglaments
- Pressupostos
- Liquidacions
Servei de Seu-e i Transparència
• Economia d’escala: un producte adaptat a les diferents
necessitats de les diferents tipologies d’ens locals
• Ràpida disponibilitat: 1 setmana des de que es realitza la
sol·licitud i entre 1 i 5 dies a omplir-lo.
• Només un cop: 50% dels ítems susceptibles de ser automàtics
• Solució al núvol
• Gratuïta
• Visió ciutadana
• Garantia d’evolució
• Suport integral del servei (tècnic, jurídic, organitzatiu)
Estudi preliminar d’estalvis econòmics
• Estalvis (a data d’avui)
• Publicació automàtica d’aprox. 50% dels ítems suposa 6300 jornades
laborals >> 1 milió d’euros. (*)
• Estalvis a un any vista:
• 9.600 jornades laborals >> 1.5 milions d’euros.
(*) Estalvis s’han calculat, considerant el següent:
• 930 ens usuaris
• 55 items publicats automàticament
• 7 documents per ítem
• Una mitjana de 8 minuts per publicar cada document manualment
• Una mitjana de salari del personal de 21 euros l’hora
Reptes i dificultats
Reptes i dificultats
• Baixa implantació als ens locals no ajuntaments: Consorcis,
mancomunitats, etc.
• Quantitat d’informació: no tots els ítems estan informats
• Qualitat de la informació: no tots els ítems estan en dades
obertes
• Actualització de la informació: la informació s’ha insertat un
cop, però cal mantenir-la actualitzada
• Canvi de paradigma: concienciar de la necessitat de la
transparència i rendiment de comptes
• Suport supramunicipal: adaptació
Full de ruta
Temes a donar solució
• Models de documents:
• Catàleg de serveis
• Codi de conducta i de bon govern
• Coordinació Portal de Transparència de Catalunya i les
solucions locals (comú i pròpies)
• Solució / solucions de participació
• Registres:
• Grups d’interès
• Convenis
• Subvencions
Millores de servei
Millores i correctius del Servei
• Funcionalitats del servei
• Quadres de comandament
• Visualització
• Visió ciutadana
• Ampliació de dades obertes:
– Dades obertes de contractació
– Integració amb compatibilitat de Diputacions
Visualització de dades gràfiques
Visualització de dades gràfiques
24
Treballs realitzats
Contractació de les consultories de negoci i tecnològiques
per a construir els datasets de transparència
Abast del Projecte de Transparència per als ens locals
Portal Transparència Catalunya Generalitat
Portal
Transparència
Local
Generalitat + AOC
+ Diputacions
Formulari electrònic de
dret d’accés
e-TRAM (AOC)
Registre de grups
d’interés i agenda
pública activitats
Generalitat
Sistema d´identificació
electrònic
VÀLid (AOC)
Formulari de propostes i
suggeriments
e-TRAM (AOC)
Creació DataSets
de Transparència
AOC
Indicadors de compliment
dels terminis de resposta a
les sol·licituds
e-TRAM (AOC)
Cartes de Serveis
e-TRAM (AOC) +
Catàleg Diputacions
Interoperabilitat
de dades i
documents entre
AAPP
EACAT (AOC)
Avaluació dels
serveis públics
Servei
enquestes
AOC
Participació
Ciutadana
Participa.cat
Generalitat
(Consensus
Localret)
Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT
Desplegament
Diputacions
+ AOC
Assessorament
Jurídic i
Organitzatiu
Diputacions
Suport tècnic a
consultes i
incidències
AOC
Formació en
Transparència
EAPC
Gestió de les
sol·licituds d’alta
dels serveis
AOC
Tecnologia
Organit
zació
Registre de
convenis de
col·laboració i
cooperació de la
Generalitat
Generalitat
Perfil de
Contractant de
Catalunya
e-Contractació
Generalitat+AOC
Registre Públic de
Contractes
Catalunya
Generalitat
Registre de
subvencions ?
Generalitat
Acords i
informació
pública
Acteca
e-Tauler
Ordenança de
Transparència
Localret
Banc d’ocupació
pública de
Catalunya
Generalitat
Registre de
planejament
Generalitat
Registre Licitadors
Generalitat
Abast del Projecte de Transparència per als ens locals
Portal Transparència Catalunya Generalitat
Portal
Transparència
Local
Generalitat + AOC
+ Diputacions
Formulari electrònic de
dret d’accés
e-TRAM (AOC)
Registre de grups
d’interès i agenda
pública activitats
Generalitat
Sistema d´identificació
electrònic
VÀLid (AOC)
Formulari de propostes i
suggeriments
e-TRAM (AOC)
Creació DataSets
de Transparència
AOC
Indicadors de compliment
dels terminis de resposta a
les sol·licituds
e-TRAM (AOC)
Catàleg de Tràmits
e-TRAM (AOC) +
Catàleg Diputacions
Interoperabilitat
de dades i
documents entre
AAPP
EACAT (AOC)
Avaluació dels
serveis públics
Servei
enquestes
AOC
Participació
Ciutadana
Participa.cat
Generalitat
(Consensus
Localret)
Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT
Desplegament
Diputacions
+ AOC
Assessorament
Jurídic i
Organitzatiu
Diputacions
Suport tècnic a
consultes i
incidències
AOC
Formació en
Transparència
EAPC
Gestió de les
sol·licituds d’alta
dels serveis
AOC
Tecnologia
Organit
zació
Registre de
convenis de
col·laboració i
cooperació de la
Generalitat
Generalitat
Perfil de
Contractant de
Catalunya
e-Contractació
Generalitat+AOC
Registre Públic de
Contractes
Catalunya
Generalitat
Registre de
subvencions ?
Generalitat
Acords i
informació
pública
Acteca
e-Tauler
Ordenança de
Transparència
Localret
Banc d’ocupació
pública de
Catalunya
Generalitat
Registre de
planejament
Generalitat
Registre Licitadors
Generalitat

More Related Content

What's hot

CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
Congrés Govern Digital
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
MiquelEstape
 
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
Congrés Govern Digital
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
gencat .
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
Congrés Govern Digital
 
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
gencat .
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 

What's hot (19)

CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
 
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponènciesI Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
I Congrés de Govern Digital. Resum de les ponències
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
 
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
 
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "Serveis proactius" (2/2)
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
 
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
 
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadanaTransformació de les oficines d’atenció ciutadana
Transformació de les oficines d’atenció ciutadana
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
 
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Febrer 2014
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 

Similar to Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016

Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Judith Aguas
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Judith Aguas
 
Servei de Tranparència per als Ens Locals
Servei de Tranparència per als Ens LocalsServei de Tranparència per als Ens Locals
Servei de Tranparència per als Ens Locals
Judith Aguas
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
MiquelEstape
 
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
MiquelEstape
 
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Josep Budi
Josep BudiJosep Budi
Josep BudiJSe
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
El marc d'interoperabilitat
El marc d'interoperabilitatEl marc d'interoperabilitat
El marc d'interoperabilitat
Localret
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
Francesca Bria
 
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Universitat de Barcelona - Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
 
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte SocialBarcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Iniciativa Barcelona Open Data
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
E-tram i E-trac. Visió a futur
E-tram i E-trac. Visió a futurE-tram i E-trac. Visió a futur
E-tram i E-trac. Visió a futurLocalret
 
Presentació Portal OpenData Terrassa
Presentació Portal OpenData TerrassaPresentació Portal OpenData Terrassa
Presentació Portal OpenData Terrassa
Xavier Sancliment
 
Presentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretPresentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretBorja Rius
 
Open Data Day 2017
Open Data Day 2017Open Data Day 2017
Open Data Day 2017
Ideograma
 
Presentació Projecte OpenData Terrassa
Presentació Projecte OpenData TerrassaPresentació Projecte OpenData Terrassa
Presentació Projecte OpenData Terrassa
Terrassa City Council
 

Similar to Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016 (20)

Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals - Jornada d'Estudi i Deb...
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
 
Servei de Tranparència per als Ens Locals
Servei de Tranparència per als Ens LocalsServei de Tranparència per als Ens Locals
Servei de Tranparència per als Ens Locals
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
 
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
2016.12.01 Jornada Govern Obert - Ajuntament de Terrassa
 
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
 
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
 
Josep Budi
Josep BudiJosep Budi
Josep Budi
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
 
El marc d'interoperabilitat
El marc d'interoperabilitatEl marc d'interoperabilitat
El marc d'interoperabilitat
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
 
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
Teresa Cardellach - La gestió documental com a línea estratègica de l’e-admin...
 
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte SocialBarcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
 
Apunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessióApunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessió
 
E-tram i E-trac. Visió a futur
E-tram i E-trac. Visió a futurE-tram i E-trac. Visió a futur
E-tram i E-trac. Visió a futur
 
Presentació Portal OpenData Terrassa
Presentació Portal OpenData TerrassaPresentació Portal OpenData Terrassa
Presentació Portal OpenData Terrassa
 
Presentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretPresentació Projectes Localret
Presentació Projectes Localret
 
Open Data Day 2017
Open Data Day 2017Open Data Day 2017
Open Data Day 2017
 
Presentació Projecte OpenData Terrassa
Presentació Projecte OpenData TerrassaPresentació Projecte OpenData Terrassa
Presentació Projecte OpenData Terrassa
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 

Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016

 • 1. Transparència per als Ens Locals Jornada Aplicació Pràctica 17 de maig de 2016
 • 2. Índex • Projecte comú dels ens locals • Indicadors: estat de la situació • Estalvis i beneficis • Reptes i dificultats • Full de ruta
 • 4. Projecte comú • Complexitat del projecte – Abast de la Llei – Volum ens locals a complir – Recursos limitats – Canvi de paradigma – Període curt d’adaptació – Sancions • Treball en equip – Conveni marc ens supramunicipals (Generalitat, EAPC, 4 Diputacions, ACM, FMC) + altres institucions (COSITAL i Consorci Localret) – Comitès de treball temàtics per fer front a tots els aspectes de la Llei
 • 5. Resultats • Seu-e i transparència: Solució de transparència • Repositori bases de dades locals: Informació dels ens facilitada prèviament a entitats supramunicipals • Formularis de contacte: – Accés informació – Propostes, queixes i suggeriments • Recursos per al suport tècnic, formatiu, jurídic i organitzatiu • Portal de suport: – Modelatge de dades – Models de documents – Fitxes explicatives dels diferents ítems
 • 7. Transparència: espais de transparència • Ajuntaments: (93 %) – Solució comú: 830 – Solució pròpia: 47 • Solució comú: – Ens locals: 965 – Ajuntaments: 88% del total d’ajunts: • Seu-e 2.0 + Transp: 665 • Transparència: 164
 • 8. Dret d’Accés a la Informació Pública (eTRAM) • 869 Usuaris (827 ajuntaments) • Sol·licituds Accés a la Informació rebudes: 80 (2015) i 100 (2016)
 • 9. Activitat de la Seu-e / Transparència Edició TOP TEN (2016): • Número d’usuaris editors actius: 1.742 • Mitjana d’edicions/dia (darrer mes): 228 Ajuntament de Falset Ajuntament d'Altafulla Ajuntament de Valls Ajuntament de Montgat Ajuntament d'Amposta Ajuntament de Sant Joan Despí Ajuntament de Vilafranca del Penedès Ajuntament d'Argentona Ajuntament de Figueres
 • 10. Activitat de la Seu-e / Transparència Visites TOP TEN (abril): 0 100000 200000 300000 400000 500000 Gener Febrer Març Abril Pàgines vistes Ajuntament de Montgat Ajuntament de Sant Joan Despí Ajuntament de Valls Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament de Castelló d’Empúries Ajuntament de Barberà del Vallès Ajuntament de Llagostera Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament d’Olot
 • 12. Model de Transparència: reutilització i racionalització • Inventari d’ítems de transparència • Modelatge de dades • Classificació temàtica dels ítems • Solució 3 en 1: Seu + Transparència + dades obertes • Dades obertes a disposició de tothom (ens i ciutadania) • Portal de suport: • Fitxes jurídiques i organitzatives • Models de documents: declaració de béns i activitats, catàleg de tràmits, protocol de tractament de dades personals, etc.
 • 13. Reutilització dades obertes • +50% dels ítems són susceptibles de reutilització • Exemples més destacables: - Actes de ple - Càrrecs electes - Ordenances i reglaments - Pressupostos - Liquidacions
 • 14. Servei de Seu-e i Transparència • Economia d’escala: un producte adaptat a les diferents necessitats de les diferents tipologies d’ens locals • Ràpida disponibilitat: 1 setmana des de que es realitza la sol·licitud i entre 1 i 5 dies a omplir-lo. • Només un cop: 50% dels ítems susceptibles de ser automàtics • Solució al núvol • Gratuïta • Visió ciutadana • Garantia d’evolució • Suport integral del servei (tècnic, jurídic, organitzatiu)
 • 15. Estudi preliminar d’estalvis econòmics • Estalvis (a data d’avui) • Publicació automàtica d’aprox. 50% dels ítems suposa 6300 jornades laborals >> 1 milió d’euros. (*) • Estalvis a un any vista: • 9.600 jornades laborals >> 1.5 milions d’euros. (*) Estalvis s’han calculat, considerant el següent: • 930 ens usuaris • 55 items publicats automàticament • 7 documents per ítem • Una mitjana de 8 minuts per publicar cada document manualment • Una mitjana de salari del personal de 21 euros l’hora
 • 17. Reptes i dificultats • Baixa implantació als ens locals no ajuntaments: Consorcis, mancomunitats, etc. • Quantitat d’informació: no tots els ítems estan informats • Qualitat de la informació: no tots els ítems estan en dades obertes • Actualització de la informació: la informació s’ha insertat un cop, però cal mantenir-la actualitzada • Canvi de paradigma: concienciar de la necessitat de la transparència i rendiment de comptes • Suport supramunicipal: adaptació
 • 19. Temes a donar solució • Models de documents: • Catàleg de serveis • Codi de conducta i de bon govern • Coordinació Portal de Transparència de Catalunya i les solucions locals (comú i pròpies) • Solució / solucions de participació • Registres: • Grups d’interès • Convenis • Subvencions
 • 21. Millores i correctius del Servei • Funcionalitats del servei • Quadres de comandament • Visualització • Visió ciutadana • Ampliació de dades obertes: – Dades obertes de contractació – Integració amb compatibilitat de Diputacions
 • 24. 24
 • 25. Treballs realitzats Contractació de les consultories de negoci i tecnològiques per a construir els datasets de transparència
 • 26. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interés i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Cartes de Serveis e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Suport tècnic a consultes i incidències AOC Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat
 • 27. Abast del Projecte de Transparència per als ens locals Portal Transparència Catalunya Generalitat Portal Transparència Local Generalitat + AOC + Diputacions Formulari electrònic de dret d’accés e-TRAM (AOC) Registre de grups d’interès i agenda pública activitats Generalitat Sistema d´identificació electrònic VÀLid (AOC) Formulari de propostes i suggeriments e-TRAM (AOC) Creació DataSets de Transparència AOC Indicadors de compliment dels terminis de resposta a les sol·licituds e-TRAM (AOC) Catàleg de Tràmits e-TRAM (AOC) + Catàleg Diputacions Interoperabilitat de dades i documents entre AAPP EACAT (AOC) Avaluació dels serveis públics Servei enquestes AOC Participació Ciutadana Participa.cat Generalitat (Consensus Localret) Gestió d’Ens i Usuaris + Tramesa de la informació EACAT Desplegament Diputacions + AOC Assessorament Jurídic i Organitzatiu Diputacions Suport tècnic a consultes i incidències AOC Formació en Transparència EAPC Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis AOC Tecnologia Organit zació Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat Generalitat Perfil de Contractant de Catalunya e-Contractació Generalitat+AOC Registre Públic de Contractes Catalunya Generalitat Registre de subvencions ? Generalitat Acords i informació pública Acteca e-Tauler Ordenança de Transparència Localret Banc d’ocupació pública de Catalunya Generalitat Registre de planejament Generalitat Registre Licitadors Generalitat