SlideShare a Scribd company logo
Agència de
Residus de
Catalunya.
“La gestió de residus
amb Blockchain”
17 de setembre del 2019
1
Lluís Sancliment i Alcaraz
Gestor d’Innovació i Dades
Direcció d’Innovació i Dades
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació
2
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), és un organisme públic de la Generalitat de
Catalunya que té competència sobre els residus que es generen o es gestionen a Catalunya
(excepte els residus radioactius, els residus de pedreres, els residus agrícoles i ramaders no
perillosos, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a
l’atmosfera).
Estadístiques del 2017
• Es van generar 3,8 Milions de tones de
residus municipals
• La recollida selectiva bruta es situa en el
39,9 %
• La generació de residus per habitant es
situa en 1,39 kg/hab./dia
3
Agència de Residus de Catalunya
“SDR: Actualment l’Agència de Residus de Catalunya te un sistema d’informació (“SDR”) a través del qual
es gestionen els fulls de seguiment itinerants, és sistema integral de gestió de residus, implementa tots els
processos necessaris per gestionar de forma electrònica les actuacions derivades de la gestió pròpia dels
residus generats.
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
FS ELECTRÒNIC FS PAPER
FS PAPER: 300.000
FS ELECTRÒNIC: 310.000
• Declaracions residus
• Doc gestió (FA, FS, etc.)
• Sòls contaminants
Objectiu del projecte
“El desenvolupament i implementació d’un registre de transaccions de
l’Agència de Residus de Catalunya amb tecnologia blockchain, que permeti
millorar la transparència i seguretat de les dades associades a aquests
serveis mitjançant mètodes criptogràfics, millorar la traçabilitat de les
actuacions, assegurar la veracitat de la informació i millorar els sistemes
d’accés a la informació compartida. “
“Blockchain: una tecnologia descentralitzada per metre que el ciutadà/usuari
sigui el propietari, gestor i custodi exclusiu de la informació. “
5
Gestió de residus amb cadena de blocs
FUTUR:
Identitat digital: agilitat en l’autenticació
dels usuaris (tecnologies de registre
distribuït).
PROVA DE CONCEPTE: Interacció entre la plataforma SDR i la xarxa blockchain per a la gestió dels
Fulls de Seguiment de Residus (FS).
ABAST:
• Sistema d’interacció SDR/Blockchain (FS).
• Aplicació Blockchain (FS).
• Sistema de validació i certificació de dades (FS).
/ctti:# direcció_d_innovacio
“Garantir un servei TIC excel·lent i eficient, i esdevenir
un actor principal en la transformació digital de la
Generalitat de Catalunya, liderant la innovació
tecnològica i la dada”
El CTTI
Missió:
Objectiu de la innovació tecnològica:
“Utilitzar la tecnologia per entregar valor al Negoci, i
cercar solucions a les necessitats reals dels
departaments, mitjançant la creació de Proves de
Concepte i Proves Pilot”
(Direcció d’Innovació i Dades,
CTTI)
IA (18)
5G (2)
Big Data
(7)
Mobil (4)
BlockCh
ain
(2)
IoT
Smart (4)
Altres
(3)
Tecnologies
Quadre de Comandament CTTI
Innovació tecnològica
Inici
Font de dades: Data d’actualització:
El CTTI te definint i implantant un model
d’innovació que perdurarà en el temps a partir
de:
Definició i creació de
l’Ecosistema d’Innovació
Definició d’una metodologia
d’Innovació
Comunicació i difusió de la
Innovació
Definició i creació d’espais
d’Innovació
Definició PoCs / Proves Pilot
fent ús de tecnologia disruptiva
L’espai d’innovació tecnològica
L’ecosistema d’innovació tecnològica comparteix les experiències i solucions tecnològiques actuals.
El CTTI
Els Departaments de la Generalitat
Impulsa la innovació tecnològica
creant espais de col·laboració i co-
creació on du a terme el procés
d’innovació, explorant les oportunitats
de les tecnologies disruptives i
buscant solucions que cobreixin les
necessitats reals del negoci
Comitè
d’innovació
del CTTI
Mecanisme
Identifica i comparteix les necessitats
del negoci. Prioritza les Proves de
Concepte o Proves pilot segons
l’estratègia del negoci
Laboratori
d’Innovació
Tecnològica
Mecanisme
Funcions
Funcions
• Direcció Estratègica i Comunicació
• Direcció Serveis Corporatius
• Direcció d’Innovació
• Direcció d’Operacions
• Direcció d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació
• Direcció de Client
• Direcció de Solucions TIC
• Direcció de Serveis Jurídics
22professionals
El Laboratori d’Innovació Tecnològica
compte amb la presència de
professionals membres de tots els
Departaments de la Generalitat, de la
Gerència del CTTI i de la Direcció
d’Innovació.
15professionals
Ecosistema d’innovació tecnològica
/ctti:# cadena_de_blocs
10
Que és el blockchain?
El Blockchain és una base de dades distribuïda i descentralitzada, formada per cadenes de blocs,
dissenyades per evitar la seva modificació un cop ha estat publicada, utilitza un segell digital en el temps
(hash) i enllaça un bloc amb l’anterior.
Permet realitzar transaccions “financeres i no financeres” entre dos participants de forma segura, fiable i
irreversible, sense necessitat d’un intermediari o una autoritat central que estableixi una relació de
confiança entre les parts o que verifiqui les transaccions.
Font: ACCIÓ, elaboració pròpia a partir de Frost&Sullivan, Expansión, CecaBank, 8Wires
11
Funcionament del blockchain
Les comunicacions entre dos punts passen per una xarxa distribuïda formada per
nodes, que es guarden una còpia. Cada canvi que es fa a la informació enviada, es
reprodueix amb un segell de temps a cadascun dels nodes, a l’instant..
Qualsevol notificació en el conjunt de la comunicació ha de ser validada per tots els
nodes, segons algorismes coneguts prèviament. Un cop validat el canvi, la informació
es converteix en un nou bloc.
Aquest nou bloc s’afegeix a la cadena de blocs de manera permanent i inalterable.
La informació ha arribat a la seva destinació. Les modificacions o alteracions a aquesta
informació haurà de tornar a passar tot el procés i es convertirà en un nou bloc que
s’afegirà a la cadena.
Font: ACCIÓ, elaboració pròpia a partir de SmartCatalonia
/ctti:# arc_blocs
13
Gestió de residus amb cadena de blocs
Productor del
residu
Full de
Seguiment
(FS)
Tractament del
residu
Transportista
Diagrama general del sistema
Interacció entre el
SDR, API de
connexió, xarxa
blockchain i el
sistema de
validació de
dades
14
Gestió de residus amb cadena de blocs
15
Gestió de residus amb cadena de blocs
Validació de dades SDR vs Blockchain:
16
Gestió de residus amb cadena de blocs
Validació fitxer (certificat) vs Blockchain:
17
Gestió de residus amb cadena de blocs
Model de dades:
El programa que implementarà la funcionalitat de registre a la blockchain, smart contract de registre, tindrà les
funcions que permetran realitzar el registre i les que permetran realitzar la validació de dades.
L’estructura de dades que emmagatzemarà la informació estarà formada per un mapping indexat pel codi de
full de seguiment. Cada posició del mapping estarà format per una estructura amb tres codis hash, que
correspondran a la codificació de la informació de cadascuna de les fases 1, 2 i 3.
18
Sistema blockchain
19
Sistema SDR
Gràcies

More Related Content

What's hot

CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
Congrés Govern Digital
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
 
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
Congrés Govern Digital
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
Ajuntament de Barcelona
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Smash Tech
 
CGD2021 - "Camí cap al núvol de l'AOC"
CGD2021 - "Camí cap al núvol de l'AOC"CGD2021 - "Camí cap al núvol de l'AOC"
CGD2021 - "Camí cap al núvol de l'AOC"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
Congrés Govern Digital
 

What's hot (20)

CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
CGD2019 - Sessió: "De l’administració reactiva a la proactiva aplicant intel·...
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
 
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
 
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
CGD2021 - "EDA Analítica OpenSource per l'administració Pública"
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Govern obert: exemples pràctics" (1/2)
 
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
CGD2019 - Sessió: "Oportunitats Cloud per a la màxima privacitat de dades en ...
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
 
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
CGD2019 - Sessió: "El potencial de les dades obertes"
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
 
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Barcelona i Catalunya com a hub europeu del 5G" (1/2)
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
 
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart CitiesJordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
Jordi Cirera | Ajuntament de Barcelona | Smart Cities
 
CGD2021 - "Camí cap al núvol de l'AOC"
CGD2021 - "Camí cap al núvol de l'AOC"CGD2021 - "Camí cap al núvol de l'AOC"
CGD2021 - "Camí cap al núvol de l'AOC"
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
 
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
 

Similar to CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)

Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
Ecotendències Cosmocaixa
 
El blockchain a Catalunya
El blockchain a CatalunyaEl blockchain a Catalunya
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Ajuntament de Barcelona
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Vicenç Ruiz Gómez
 
Bcn digital city
Bcn digital cityBcn digital city
Bcn digital city
Ajuntament de Barcelona
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Ajuntament de Barcelona
 
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)Localret
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416Dídac López
 
Cartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitalsCartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitals
gencat .
 
Presentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretPresentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretBorja Rius
 
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616Ajuntament de Barcelona
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
MiquelEstape
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
La Salle BCN
 
La blockchain revolucionarà la comunicació de l'empresa Raúl Jaime Maestre
La blockchain revolucionarà la comunicació de l'empresa Raúl Jaime MaestreLa blockchain revolucionarà la comunicació de l'empresa Raúl Jaime Maestre
La blockchain revolucionarà la comunicació de l'empresa Raúl Jaime Maestre
eraser Juan José Calderón
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
Francesca Bria
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
gencat .
 

Similar to CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2) (20)

Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
 
El blockchain a Catalunya
El blockchain a CatalunyaEl blockchain a Catalunya
El blockchain a Catalunya
 
El blockchain a Catalunya
El blockchain a CatalunyaEl blockchain a Catalunya
El blockchain a Catalunya
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
 
Bcn digital city
Bcn digital cityBcn digital city
Bcn digital city
 
El blockchain a Catalunya
El blockchain a CatalunyaEl blockchain a Catalunya
El blockchain a Catalunya
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
 
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)Presentació Antoni Saldaña (Accés  Aj. Lleida)
Presentació Antoni Saldaña (Accés Aj. Lleida)
 
El blockchain a Catalunya
El blockchain a CatalunyaEl blockchain a Catalunya
El blockchain a Catalunya
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
Cartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitalsCartera de serveis digitals
Cartera de serveis digitals
 
Presentació Projectes Localret
Presentació Projectes LocalretPresentació Projectes Localret
Presentació Projectes Localret
 
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
Presentació open data_bcn_cibernàrium_110616
 
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personalAdministració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
 
La blockchain revolucionarà la comunicació de l'empresa Raúl Jaime Maestre
La blockchain revolucionarà la comunicació de l'empresa Raúl Jaime MaestreLa blockchain revolucionarà la comunicació de l'empresa Raúl Jaime Maestre
La blockchain revolucionarà la comunicació de l'empresa Raúl Jaime Maestre
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
 

More from Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 

More from Congrés Govern Digital (20)

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
CGD2021 - "La xarxa pública de fibra òptica, infraestructura clau per a la tr...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 

CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)

 • 1. Agència de Residus de Catalunya. “La gestió de residus amb Blockchain” 17 de setembre del 2019 1 Lluís Sancliment i Alcaraz Gestor d’Innovació i Dades Direcció d’Innovació i Dades Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
 • 2. 2 L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), és un organisme públic de la Generalitat de Catalunya que té competència sobre els residus que es generen o es gestionen a Catalunya (excepte els residus radioactius, els residus de pedreres, els residus agrícoles i ramaders no perillosos, els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a l’atmosfera). Estadístiques del 2017 • Es van generar 3,8 Milions de tones de residus municipals • La recollida selectiva bruta es situa en el 39,9 % • La generació de residus per habitant es situa en 1,39 kg/hab./dia
 • 3. 3 Agència de Residus de Catalunya “SDR: Actualment l’Agència de Residus de Catalunya te un sistema d’informació (“SDR”) a través del qual es gestionen els fulls de seguiment itinerants, és sistema integral de gestió de residus, implementa tots els processos necessaris per gestionar de forma electrònica les actuacions derivades de la gestió pròpia dels residus generats. 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 FS ELECTRÒNIC FS PAPER FS PAPER: 300.000 FS ELECTRÒNIC: 310.000 • Declaracions residus • Doc gestió (FA, FS, etc.) • Sòls contaminants
 • 4. Objectiu del projecte “El desenvolupament i implementació d’un registre de transaccions de l’Agència de Residus de Catalunya amb tecnologia blockchain, que permeti millorar la transparència i seguretat de les dades associades a aquests serveis mitjançant mètodes criptogràfics, millorar la traçabilitat de les actuacions, assegurar la veracitat de la informació i millorar els sistemes d’accés a la informació compartida. “ “Blockchain: una tecnologia descentralitzada per metre que el ciutadà/usuari sigui el propietari, gestor i custodi exclusiu de la informació. “
 • 5. 5 Gestió de residus amb cadena de blocs FUTUR: Identitat digital: agilitat en l’autenticació dels usuaris (tecnologies de registre distribuït). PROVA DE CONCEPTE: Interacció entre la plataforma SDR i la xarxa blockchain per a la gestió dels Fulls de Seguiment de Residus (FS). ABAST: • Sistema d’interacció SDR/Blockchain (FS). • Aplicació Blockchain (FS). • Sistema de validació i certificació de dades (FS).
 • 7. “Garantir un servei TIC excel·lent i eficient, i esdevenir un actor principal en la transformació digital de la Generalitat de Catalunya, liderant la innovació tecnològica i la dada” El CTTI Missió: Objectiu de la innovació tecnològica: “Utilitzar la tecnologia per entregar valor al Negoci, i cercar solucions a les necessitats reals dels departaments, mitjançant la creació de Proves de Concepte i Proves Pilot” (Direcció d’Innovació i Dades, CTTI) IA (18) 5G (2) Big Data (7) Mobil (4) BlockCh ain (2) IoT Smart (4) Altres (3) Tecnologies
 • 8. Quadre de Comandament CTTI Innovació tecnològica Inici Font de dades: Data d’actualització: El CTTI te definint i implantant un model d’innovació que perdurarà en el temps a partir de: Definició i creació de l’Ecosistema d’Innovació Definició d’una metodologia d’Innovació Comunicació i difusió de la Innovació Definició i creació d’espais d’Innovació Definició PoCs / Proves Pilot fent ús de tecnologia disruptiva L’espai d’innovació tecnològica L’ecosistema d’innovació tecnològica comparteix les experiències i solucions tecnològiques actuals. El CTTI Els Departaments de la Generalitat Impulsa la innovació tecnològica creant espais de col·laboració i co- creació on du a terme el procés d’innovació, explorant les oportunitats de les tecnologies disruptives i buscant solucions que cobreixin les necessitats reals del negoci Comitè d’innovació del CTTI Mecanisme Identifica i comparteix les necessitats del negoci. Prioritza les Proves de Concepte o Proves pilot segons l’estratègia del negoci Laboratori d’Innovació Tecnològica Mecanisme Funcions Funcions • Direcció Estratègica i Comunicació • Direcció Serveis Corporatius • Direcció d’Innovació • Direcció d’Operacions • Direcció d’Aprovisionament i Seguiment de la Contractació • Direcció de Client • Direcció de Solucions TIC • Direcció de Serveis Jurídics 22professionals El Laboratori d’Innovació Tecnològica compte amb la presència de professionals membres de tots els Departaments de la Generalitat, de la Gerència del CTTI i de la Direcció d’Innovació. 15professionals Ecosistema d’innovació tecnològica
 • 10. 10 Que és el blockchain? El Blockchain és una base de dades distribuïda i descentralitzada, formada per cadenes de blocs, dissenyades per evitar la seva modificació un cop ha estat publicada, utilitza un segell digital en el temps (hash) i enllaça un bloc amb l’anterior. Permet realitzar transaccions “financeres i no financeres” entre dos participants de forma segura, fiable i irreversible, sense necessitat d’un intermediari o una autoritat central que estableixi una relació de confiança entre les parts o que verifiqui les transaccions. Font: ACCIÓ, elaboració pròpia a partir de Frost&Sullivan, Expansión, CecaBank, 8Wires
 • 11. 11 Funcionament del blockchain Les comunicacions entre dos punts passen per una xarxa distribuïda formada per nodes, que es guarden una còpia. Cada canvi que es fa a la informació enviada, es reprodueix amb un segell de temps a cadascun dels nodes, a l’instant.. Qualsevol notificació en el conjunt de la comunicació ha de ser validada per tots els nodes, segons algorismes coneguts prèviament. Un cop validat el canvi, la informació es converteix en un nou bloc. Aquest nou bloc s’afegeix a la cadena de blocs de manera permanent i inalterable. La informació ha arribat a la seva destinació. Les modificacions o alteracions a aquesta informació haurà de tornar a passar tot el procés i es convertirà en un nou bloc que s’afegirà a la cadena. Font: ACCIÓ, elaboració pròpia a partir de SmartCatalonia
 • 13. 13 Gestió de residus amb cadena de blocs Productor del residu Full de Seguiment (FS) Tractament del residu Transportista Diagrama general del sistema Interacció entre el SDR, API de connexió, xarxa blockchain i el sistema de validació de dades
 • 14. 14 Gestió de residus amb cadena de blocs
 • 15. 15 Gestió de residus amb cadena de blocs Validació de dades SDR vs Blockchain:
 • 16. 16 Gestió de residus amb cadena de blocs Validació fitxer (certificat) vs Blockchain:
 • 17. 17 Gestió de residus amb cadena de blocs Model de dades: El programa que implementarà la funcionalitat de registre a la blockchain, smart contract de registre, tindrà les funcions que permetran realitzar el registre i les que permetran realitzar la validació de dades. L’estructura de dades que emmagatzemarà la informació estarà formada per un mapping indexat pel codi de full de seguiment. Cada posició del mapping estarà format per una estructura amb tres codis hash, que correspondran a la codificació de la informació de cadascuna de les fases 1, 2 i 3.

Editor's Notes

 1. l’inicia l’operador o productor del residu, el qual identificarà el residu amb el codi LER, la quantitat i la via de gestió, les dades del transportista, les del gestor i finalment signarà electrònicament el document. Posteriorment, el transportista introdueix les dades referents a com s’ha realitzat el transport del residu (matrícula del vehicle, data del transports, ...) i signa electrònicament el document. Per últim, una vegada el residu arriba al seu destí, el gestor informa al full de seguiment les dades del residu acceptat (tones acceptades) i afegeix la seva signatura electrònica al document. Per tant, el full de seguiment s’implementa a través d’un procés que té diferents fases. Cadascuna d’aquestes fases està formada per la informació que incorpora cada actor i es tanca amb la signatura electrònica de cadascun d’ells. Una vegada cada actor ha signat la seva part del procés les dades ja no es poden modificar. El sistema SDR no implementa processos de modificació de dades amb posterioritat a la seva validació mitjançant signatura electrònica de l’actor.